Home

Sykepleien

Nyheter Sykepleien

Sykepleien Forskning Faggruppeblader. Ansvarlig redaktør: Barth Tholens, tlf. 40852179 Sykepleien utgis av Norsk Sykepleierforbund og redigeres etter Redaktørplakaten og Vær varsom plakaten. Sykepleien er nettsted for 110.000 sykepleiere Historikk. Den moderne sykepleien fører gjerne sine røtter tilbake til Florence Nightingales innsats under Krimkrigen. [trenger referanse] I 1901 ble New Zealand det første landet med en offentlig godkjenningsordning av sykepleiere.Under Krimkrigen var det også en annen person som har vært viktig for faget sykepleie, nemlig Mary Seacole.. Sykepleieutdanningen er en treårig bachelorutdanning som etter bestått eksamen og praksis gir deg godkjenning som sykepleier. Her vises både treårige sykepleierutdanninger og enkelte spesialiseringer En sykepleier må være omgjengelig, snarrådig, selvstendig og kunne ta ledelsen i kritiske situasjoner. Du må tørre å ta ansvar og kunne sette deg inn pasientens situasjon, slik at du klarer å hjelpe pasienten på best mulig måte Norsk Sykepleierforbund jobber for dine rettigheter og anerkjennelse som sykepleier. Vi er Norges fjerde største fagforbund, med 120 000 medlemmer

Sykepleien har vunnet flere gjeve priser, og ble kåret til Fagpressens beste fagblad i 2009 og 2016. Sykepleien på papir . Sykepleiens papirutgave, Bokasin, går i dybden på ett tema om gangen i et format, design og papir som passer temaet. Det gis ut seks utgaver i 2020 og fem i 2021 Kunnskap om hvordan mennesket kan ivareta egen helse og mestre sykdom og lidelse er derfor grunnleggende i sykepleien. Sykepleieren forholder seg til mennesker ut fra deres livshistorie, livserfaringer, ressurser, betydningsfulle relasjoner, verdier og opplevelse av det å være syk eller være i risiko for å bli syk

Sykepleie - Wikipedi

 1. Vil du gjøre en forskjell i fremtidens helse-Norge? Da er sykepleierutdanning noe for deg! Les mer og søk bachelor i sykepleie nå
 2. -Familiemedlemmer og venner må ha en temperatur på 40.3, eller mangle en kroppsdel, før de oppnår din sympati.-Du sier: «Nå kommer det et lite stikk», mens du holder en seks centimeter lang nål over pasientens vene

Sykepleie utdanning

 1. Derfor må sykepleien rettes mot å opprettholde eller bedre funksjonsevnen, samt bidra til best mulig livskvalitet. Dette kan oppnås gjennom gode sykepleietiltak, fysioterapi, ergoterapi, pusteøvelser og medisinsk behandling. LK06 Vis kompetansemål. Denne lisensen gir deg.
 2. Podcast for fagtidsskriftet Sykepleien, som dekker alle sider ved sykepleiefaget og -yrket. Podcasten har hovedvekt på forskning, men tar også opp andre tema. - Lytt til Sykepleien direkte på mobilen din, surfetavlen eller nettleseren - ingen nedlastinger nødvendig
 3. Tidsskriftet Sykepleien, Oslo, Norway. 74K likes. Sykepleiens side på Facebook gir deg nyheter, fagartikler og forskning som angår sykepleiere. Nettside: www.sykepleien.n
 4. Dette studiet bør du velge hvis du ønsker å arbeide med mennesker, ta ansvar og vise omsorg. Studiet forbereder deg til å jobbe med mennesker som er utsatt for sykdom, lidelse og skade, eller som er i sin siste fase i livet

Sykepleier utdanning

Norsk Sykepleierforbund - NS

Podcast for fagtidsskriftet Sykepleien, som dekker alle sider ved sykepleiefaget og -yrket. Podcasten har hovedvekt på forskning, men tar også opp andre tema Kari Martinsen (f. 20.01.1943) er en norsk sykepleier og professor. Kari Martinsen er svært anerkjent i Skandinavia for sin omsorgsfilosofi. Mye av hennes tenkning er knyttet opp mot Løgstrups teorier Sykepleien - korsett, ortoped, klumpfot, feilstilling, hammertå, anatomi, sykepleie, akuttmottak, ankelortose, fotortose, diabetessår, hofteleddsdysplasi - Finn.

Kjøp billige bøker, kontorrekvisita, hobbyartikler og leker innen etikk i sykepleien hos Adlibri Som sykepleier møter du friske og syke mennesker i ulike livssituasjoner. Det kan være en person som har vært utsatt for en ulykke og trenger akutt hjelp, en arbeidstaker som ønsker å bedre helsen, en person som sliter psykisk eller har fått et rusproblem, en pasient som skal opereres, et barn som har behov for behandling eller en bestefar som trenger pleie og omsorg - Sykepleien er landets beste fagtidsskrift, mener Anne Hafstad. I dag ble det kjent at hun har fått jobben som redaktør av tidsskriftet etter Barth Tholens. Tholens gir seg etter 16 år, for å gå av med pensjon. Kvalitet og kjappe nyheter - Sykepleien er god på å kombinere den kjappe nyhetsjournalistikken med å gå i dybden, utdyper.

Sykepleien er et redaksjonelt uavhengig tidsskrift som utgis av Norsk Sykepleierforbund. Tidsskriftet produserer kvalitetsjournalistikk og er en viktig kanal for publisering av fag- og forskningsartikler. Hovedkanalen er sykepleien.no, men årlig utgis også 6 større temautgivelser på papir med et opplag på 120 000 eks Begge skolene formet den lokale sykepleien gjennom tydelig vekt på kall og disiplin, men dyktiggjøring gjennom kunnskaper og ferdigheter var ufravikelig. Kallsforståelsen endret seg, men kallets idé om å hjelpe, har holdt seg levende. Disiplinen ga opphav til strenge krav,. Varsler om kutt og nedlegging truer hele verdigrunnlaget som sykepleien er grunnlagt på! Jeg vet og har sett hvor hardt dette kan gå utover de som står nærmest pasientene ‎Få faglig påfyll rett i øret med Sykepleiens podcast! Sykepleien er et redaksjonelt uavhengig fagtidsskrift som utgis av Norsk Sykepleierforbund. Mens bladet og nettsidene dekker alle områder som berører sykepleierfaget og -yrket, vil denne podcasten primært rette oppmerksomheten mot forskning

Dersom pasienten får god informasjon, og får en kvalitet på sykepleien som gir velvære, reduserer det angsten og bedrer livskvaliteten. Så lenge helsetilstanden er god nok til det, kan pasienten ta aktivt del i stell og i å planlegge en livsstilsendring. Da får pasienten samtidig opprettholde noe av sitt selvbilde Sykepleien Forskning er et norsk, fagfellevurdert vitenskapelig nivå-1-tidsskrift som skal fremheve og formidle kunnskap som er relevant for alle aspektene av sykepleieutøvelsen. Tidsskriftets mål er å publisere kunnskap som kan bidra til å styrke kunnskapsbasen for og kvaliteten på sykepleieutøvelsen, sykepleierutdanningen og den sykepleievitenskapelige metodeutviklingen Sykepleien - Forskning. Publikasjonen Sykepleien - Forskning er other og utgis av utgiveren Sykepleien Forskning.Den første og siste utgaven av denne publikasjonen i arkivet er henholdsvis Sykepleien - Forskning 2009/1 (26.03.09) og Sykepleien - Forskning 2013/4 (04.12.13).. Arkivet til Sykepleien Forskning inneholder 25 utgaver som representerer 2403 sider Spesialsykepleier innen psykisk helse er sykepleiere med spesialisering innen psykisk helsearbeid. Som spesialsykepleier har du en viktig rolle i blant annet å hjelpe og veilede mennesker til å ha det bra og mestre utfordringer de møter på

Sykepleien: Rekordhøyt karaktersnitt På Høgskulen på Vestlandet har poengrensen for å komme inn på sykepleierutdanningen i Bergen aldri vært høyere. For søkere i ordinær kvote er. Jeg har kommet i en situasjon hvor jeg ønsker ikke noe annet enn å fullføre min utdannelse som sykepleier. Jeg skriver derfor her for å få råd og tips om hva som kan være lurt å gjøre videre. Denne våren skulle jeg ha hatt fullført mitt 2 år på sykepleier utdannelsen. Dessverre så var jeg topp uh.. Joyce Travelbee var opptatt av de mellommenneskelige forhold i sykepleien. Hun var opptatt av hvordan vi kan finne mening i sykdom og lidelse. Travelbee baserte sine teorier på konseptene om eksistensialisme av Søren Kierkegaard og logoterapi av Viktor Frankl (Man's search for meaning)

Fagbladet Sykepleien - NS

 1. Første utgave av bokasinet #Sykepleien heter #Når er det nok?, og handler i sin helhet om livreddende behandling ved livets slutt. Redaktør Barth Tholens omtaler #Sykepleien som et helt nytt bladkonsept som vies ett tema om gangen, og er noe midt mellom en bok og et magasin
 2. Ny og oppdatert utgave av Etikk i sykepleien. 4. utgave av Etikk i sykepleien er oppdatert og revidert med hensyn til aktuelle lovendringer, nye yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere (2016) samt den siste stortingsmeldingen om prioritering i helsetjenesten, fra juni 2016
 3. Sykepleien Bli varslet. 12.02.2018. En av tre unge sykepleiere opplever trakassering av pasienter. Mer enn hver tredje sykepleier under 30 år sier de har opplevd trakassering eller overgrep fra pasienter og brukere siste året, viser fersk spørreundersøkelse. Arbeidsliv
 4. g av Beate André Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), NTNU Senter for helsefremmende forskning RN, RMN, PhD, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, Fakultet for medisin og helse beate.andre@ntnu.n
 5. Hovedfaget i den teoretiske undervisningen er sykepleiefaget, som blant annet omfatter sykepleie- og omsorgsteori, sykepleiebegreper og -modeller, kliniske metoder i sykepleien m.m. Ut over det får du undervisning i helsevitenskapelige fag, som folkehelsevitenskap, sykdomslære samt vitenskapsteori og forskningsmetode, i naturvitenskapelige fag som biokjemi, mikrobiologi og anatomi og.
 6. Tann- og munnstell i sykepleien. Per Christian Prøsch, Tannlege. Publisert 20.07.2010 - Sist endret 06.04.2020. Hensikten med dette kurset er å sette pleiepersonell i stand til å gi pasientene et tilfredsstillende tannhelsetilbud. For å få til det trenger du basiskunnskap om tenner og munnhule
 7. Lærerne hadde vært svært positive til at menn tok sykepleien, det var bare velvilje og hjelpsomhet. Etter endt utdanning begynte han på hjerteovervåkningen, og har jobbet der helt fram til i dag. «Sykepleien ble et rett valg for meg. Jeg trives veldig godt i yrket. Nå har jeg nettopp begynt å arbeide på barneavdelingen

Bachelor i sykepleie Vi utdanner sykepleiere vid

«Det hjelper ikke å ha en privat sektor som går godt, når offentlig sektor tømmes» Meninge Heisann Tenkte jeg skulle søke sykepleien, men hørte av en venninne at opptakskravet er på 46 poeng. En får 10 poeng for hver 4er på studiekompetansefagene, noe jeg ikke har. Yrkeserfaring tidligere blir ikke lagt særlig vekt på visst, uten at det har vært innen helse og omsorg, det har jeg ikke. Vi vil gjerne vise deg en beskrivelse her, men området du ser på lar oss ikke gjøre det Sykepleien Forskning skal være den foretrukne kanal for å formidle forskning som er relevant for. sykepleiere i praksis, for høyskoler og for studenter. Artiklene er fagfellevurderte. Sykepleien Forskning. kommer ut sammen med Sykepleien og utøver uavhengig og kritisk forskningsformidling

Funnene: Estetikk er sentralt i sykepleien og har innvirkning på alle sykepleierens tjenester. Estetikk må derfor vektlegges i større grad. Studenter kan bevisstgjøres til bedre forståelse av estetisk handling i mellommenneskelig samspill og i omgivelsene. For å få denne forståelsen kan bruk av estetiske uttrykksformer være et redskap Sykepleien 4 2017 #nårerdetnok #sykepleier helse Pillenes pris Andel som har lest 39% 57% 27% (Undersøkelsen ble sendt ut litt tidlig) 51% Lite fornøyd 1% 8% 8% 10% Fornøyd 71% 72% 76% 72% Lesetid over 30 min 36% 48% 47% 45% Lest mer enn halvparten 33% 41% 40% 40% Positiv til flere temanumre Ikke spurt 88% 83% 87% Liv Bjørnhaug Johansen.

I tidsskriftet Sykepleien skriver Svein Reseland i et innspill 6. august 2020 at programmet gir oss verdifull dokumentasjon av helsepersonells praksis. Foto: Anders Leines, NRK. «VIKTIG DOKUMENTASJON: - Etter min mening tar NRK-serien «Helene sjekker inn» opp flere viktige temaer, blant annet den omfattende forskrivningen av psykofarmaka til personer med ulike psykiske lidelser, skriver. Forlagets omtale: Med sine inngående studier av den danske filosofen og teologen K.E. Løgstrups tenkning, og på bakgrunn av en dyp fortrolighet med den europeiske fenomenologiske tradisjonen som Løgstrup står i, har sykepleieren og filosofen Kari Martinsen gjennom årene «tenkt med» Løgstrup inn i sykepleien på en Kan man ta sykepleien gjennom y-veien? 04.06.2018 2018 Høyere utdanning; Jeg vil begynne på Montesorri til høsten. 17.01.2016 2016 Utdanning; Redd for å ikke klare medikamentregning hvis jeg starter på sykepleien 07.05.2020 2020 Utdanning; Hva er opptakskravet for å komme inn på sykepleien? 13.11.2018 2018 Høyere utdannin

Innleggene på konferansen bekreftet hva jeg har erfart gjennom egen forskning, og ved å lese meg inn i noen nyere forskningsbidrag og diskusjoner; at det finnes ulike forståelser av hva empati er, hvordan empati begrunnes og hva empati kan bidra til Sykepleien er en krevende utdanning (og ikke kom med at jeg ikke vet). Var ferdig utdannet sykepleier i 1982. Medikamentregning er absolut ikke lett, og nøyaktighet kreves men også dobbeltsjekkes. Dessuten er ikke sykepleierutdanning bare medikamnetregning,. 4. utgave av Etikk i sykepleien er oppdatert og revidert med hensyn til aktuelle lovendringer, nye yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere (2016) samt den siste stortingsmeldingen om prioritering i helsetjenesten, fra juni 2016. Boken følger opp den offentlige debatten om prioriteringer i helsetjenesten med et nytt kapittel En dag på sykepleien. 27 kommentarer. Posted on 21.09.2017 kl. 15:02 . Hei på dere, og riktig god torsdag! Som vi har ledd, herjet og kost oss i øvingsavdelingen på skolen i dag. Herlighet, så moro det er med slike praktiske studiedager

Les hele artikkelen her: Jobber for mindre tvang (Sykepleien). Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt. Les mer om akuttpsykiatri og schizofreni og psykose, eller gå til siste nummer av PsykNytt Kategori: Sykepleien Møkk lei. Nå er jeg møkk lei. Lei av å bli fortalt hvordan jeg skal se ut og at om jeg ikke ser sånn ut så må jeg gå et sted og få gjort noe med det. Jeg er lei av å føle at jeg ikke har lov å lykkes eller føle meg vellykket fordi jeg er på plus size siden og da har en «feilet» kropp Debattinnlegg: Hvor er mannfolka i sykepleien? Ni av ti sykepleiere er kvinner. Det er avgjørende at vi innser hvilke helse- og utdanningspolitiske utfordringer dette utgjør. Runar Bakken dosent, Institutt for sykepleie- og helsevitenskap, Høgskolen i Sørøst-Norge 4. utgave av Etikk i sykepleien er oppdatert og revidert med hensyn til aktuelle lovendringer, nye yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere (2016) samt den siste stortingsmeldingen om prioritering i helsetjenesten, fra juni 2016. Boken følger opp den offentlige debatten om prioriteringer i helsetjenesten med et nytt kapittel. 4. utgave 201

Etikk i sykepleien har eksempler som viser hvordan en kan reflektere ut fra ulike teoretiske ståsteder og samfunnsmessige rammer for å oppnå økt faglig bevissthet. «Det er en inspirerende lærebog for både nye og garvede i sygeplejen.»Hanne F. Mortensen, Sygeplejerske Ny og oppdatert utgave av Etikk i sykepleien. 4. utgave av Etikk i sykepleien er oppdatert og revidert med hensyn til aktuelle lovendringer, nye yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere (2016) samt den siste stortingsmeldingen om prioritering i helsetjenesten, fra juni 2016. Boken følger opp den offentlige debatten om prioriteringer i helsetjenesten med et nytt kapittel Tidsskriftet Sykepleien, Oslo, Norway. 74k likar. Sykepleiens side på Facebook gir deg nyheter, fagartikler og forskning som angår sykepleiere. Nettside: www.sykepleien.n

Proff.no gir deg bedriftsinformasjon om Tidsskriftet Sykepleien, 960893506. Finn veibeskrivelse, kontaktinfo, regnskapstall, ledelse, styre og eiere og kunngjøringer Sykepleien. feb. 2015 - feb. 2016 1 år 1 måned. Oslo Area, Norway. Skriver, fotograferer, filmer og lager podkast for fagtidsskriftet Sykepleien. Aller mest handler om forskning. Redigerer Dagens Næringsliv. mai 2014 - feb. 2015 10 måneder. Vikariat som redigerer i D2. Pappaperm Privat

Ta bachelor i sykepleie - US

Sykepleie humor - sykepleie

Bilproblemer for sykepleien. Publisert 27. mai 2011 Vis mer info. Hjemmesykepleien på Sørlandet har problemer med den nye bilen de bruker.. Kjøp Etikk i sykepleien fra Tanum Ny og oppdatert utgave av Etikk i sykepleien. 4. utgave av Etikk i sykepleien er oppdatert og revidert med hensyn til aktuelle lovendringer, nye yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere (2016) samt den siste stortingsmeldingen om prioritering i helsetjenesten, fra juni 2016 I forbindelse med en spesialutgave av Sykepleien har vi fått seks sykepleiere til å forsøke å nærme seg et svar på dette korte og kompliserte spørsmålet. Her er bidraget til spesialsykepleier Kine Berglund, som jobber på sengepost for elektiv ortopedi, St. Olavs hospital. Teksten har tittelen: «En hverdag på hospitalet»

Sykepleieetikk Sykepleien

Ti nye personer har fått påvist smitte i Elverum. Syv av disse er tilknyttet utbruddet i Våler og Åsnes. Barnehager og skoler i El..

Nesten alt om mannens underliv | Sykepleien

Helsearbeiderfag Vg2 - KOLS og sykepleietiltak - NDL

Kari Martinsen - omsorgsfilosofi - tre begreper - to

Problematisk at sykepleiere ikke er representert i

Anne Hafstad blir ny redaktør i Sykepleien Fagpressenyt

Helsesykepleiere må snakke om mobilbruk allerede på førsteLivet sett fra dødsleietKlare for sykehjem, blir på sykehus
 • Tysk musikk youtube.
 • Gaggenau händler deutschland.
 • Bedriftslån på dagen.
 • Når er man utro.
 • Vest retning.
 • Spring rona timeplan.
 • Joinville frankreich.
 • Svensk fastighetsförmedling göteborg väster.
 • Tinder fake konto.
 • Hochzeit barbecue beispiel.
 • Oleander braune flecken.
 • Kjeve engelsk.
 • Logge på icloud fra android.
 • Magica de spell ducktales 2017.
 • Jordan schuhe baby.
 • Dmi aalborg.
 • Min sky.no logg inn.
 • Wg gesucht hannover 1 zimmer wohnung.
 • Grimsby (film).
 • Eiendomsskatt 2017.
 • Msi godlike.
 • Mtb fränkische schweiz.
 • Ebay kleinanzeigen berlin möbel.
 • Elektronik mieten.
 • Intro sandnes.
 • Ko lan.
 • Clip on earrings.
 • Engelen voorspellingen.
 • Grindåpner jula.
 • Beetle bil.
 • Perbedaan paham sosialisme dan komunisme.
 • Større lepper lipgloss.
 • Joaquín guzmán loera ovidio guzmán lópez.
 • Barcelona chair pris.
 • Sydney airport.
 • Natre eller nordan.
 • Bø fiskelag.
 • Pro mente jobs salzburg.
 • Alexis sofia cuban.
 • Hallmark country movies.
 • Kitchen nightmares episodes.