Home

Aftensalme av dorothe engelbretsdotter barokken

Afften Psalme (Aftensalme), av Dorothe Engebretsdatter I dag, på denne februarsøndagen, er det en klassiker fra den norske barokken vi skal poste. Det er skrevet av den norske prestedatteren Dorothe Engebretsdatter (1634-1716), den første store kvinnelige poeten i dansknorsk litteratur, og en kvinnelig poet fra den tiden det var mangel på slike i hele Europa Dorothe Engelbretsdotter. Aftensalme. 1. Dagen viker og går bort, luften bliver tykk og sort, solen alt har dalet platt, det går ad den mørke natt. 2. til han mett av verden går; gi ham her all fryd og fred, siden evig salighed. 15. De som ere i hans råd, Herre styr selv deres dåd

Aftensalme (Afften Psalme orginalt) er et dikt skrevet av Dorothe Engelbretsdotter i 1678. Dette er en typisk tekst fra barokken, siden det har et så sentralt fokus på døden. Hovedbudskapet i denne teksten er at livet på jorden ikke varer evig, og at livet i himmelen er det beste. At man bare kan vinne fred og lykke hos Gud i himmelen Utdrag fra teksten «Afften Psalme» av Dorothe Engelbretsdotter. 1. DAgen viger og gaar bort, Lufften bliffver tyck og sort, Solen har alt Dalet plat Tittelen Aftensalme forteller oss at teksten hadde en religiøs funksjon. I barokken ble salmer ble hovedsakelig brukt for å forsterke den kristne troen gjennom sang, noe som Engelbretsdotter også gjorde i denne salmen. Hovedtema i salmen er dødslengsel på grunn av ønsket om et bedre liv

Afften Psalme (Aftensalme), av Dorothe Engebretsdatter

 1. Problemstilling Overdrivelse Kontrast På hvilken måte preges salmen av barokken? Handling og forfatter - Dualisme - Livet og døden - Sol og mørket Dagen viker og går bort, luften bliver tykk og sort, solen alt har dalet platt, det går ad den mørke natt. - Pompøst og overdådig
 2. Analyser diktet «Afften Psalme» av Dorothe Engelbretsdotter. Salmen er hentet fra Dorothe Engelbretsdotters første samling med åndelige sanger, Siælens Sang-Offer. Samlinga blei først utgitt i 1678
 3. Motivet i «Aftensalme» er at diktets jeg opplever en dødsangst når kvelden kommer.... Tema. Døden står helt sentralt i denne salmen. Mer spesifikt kan vi si at temaer i diktet er dødsangst og -lengsel, samt et ønske om frelse og et bedre liv. Dødsangst og -lengsel. Subjektet i diktet uttrykker en sterk angst for døden i begynnelsen av.
 4. Dorothe Engelbretsdatter var en norsk dikter fra Bergen, og en av Norges mest populære diktere i sin samtid. Hun var særlig kjent for sin salmediktning. Hennes første salmesamling Siælens sangoffer ble trykt i Oslo 1678. Salmene gir uttrykk for tidens botsfromhet, men har et mer personlig preg enn vanlig. Hun hadde da mistet syv av sine ni barn og sa selv: «Ny sorg foraarsagede nye sange»

Engelbetsdotter - «Aftensalme» med ordforklaringer - hel

 1. Aftensalme Aftensalme er hentet fra salmesamlingen Sjælens Sang-Offer fra 1687 og er skrevet av Dorothe Engelbretsdotter. Denne salmen plasseres litteraturhistorisk i Barokken, som regnes fra ca. 1600-tallet til 1700-tallet. Fra tittelen til denne salmen kan vi forstå at teksten har en religiøs funksjon
 2. I denne teksten har jeg skrevet en tolkning og sammenlikning av to salmer fra barokkens tid. De to salmene er Herre Gud ditt dyre navn og ære av Petter Dass, og Aftensalme av Dorothe Engelbretsdotter. Jeg kommer til å legge vekt på hva som kjennetegner hvilken tidsalder salmene er fra, budskapene og typiske virkemidler brukt i barokken
 3. Aftensalme er et dikt skrevet av Dorothe Engelbretsdotter under Barokken, og viser på mange måter hovedtemaet for denne epoken. Den omhandler døden, et menneske sitt forhold til døden, og hvilke tanker som var om døden under den tiden
 4. Eksempel på analyse av Afften Psalme av Dorothe Engelbretsdatter (korttekst) Kortsvaroppgaver har du kanskje skrevet selv. På eksamen i Vg3 vil en av oppgavene være en kortsvarsoppgave, så det er derfor en teksttype det er lurt å kjenne til og øve på
 5. Forfattar. Foreldre: Rektor og sokneprest Engelbret Jørgenssøn (1592-1659) og Anna Wrangel (død 1676). Gift 24.10.1652 med konrektor, kapellan og seinare sokneprest Ambrosius Hardenbeck (30.4.1621-13.6.1683), son av organist Lucas Hardenbeck og Anna Westhof. Dorothe Engelbretsdatter var prestekone i Bergen i andre halvdelen av 1600-talet og ein av dei mest populære diktarane i si tid

Line Askevold Nilsen: Aftensalme - Blogge

Norsk - Afften Psalme - NDL

 1. ''Aftensalme'' er skrevet av Dorothe Engelbretsdotter. ''Herre Gud, ditt dyre navn ære'' er skrive av Petter Dass. Begge disse tekstane er frå barokken, ein periode frå 1500-1600-tallet. Etter å ha lest ''Aftensalmen'' sitt eg igjen med ein følelse av dysterhet, det er ein ganske dyster salme fordi han handlar om døden og er ganske negativ
 2. Dorothe Engelbretsdatter regnes som den første norske forfatter som klarte å leve av diktningen sin. Det hjalp at hun i 1682 fikk kongelig privilegium på ti år for å utgi sin egen diktning, forlenget med nye ti år fra 1692
 3. Salmen Aftensalme av Dorothe Engelbretsdotter (1634-1716), ble gitt ut i salmesamlingen Siælens Sang-Offer i 1678. Engelbretsdotter regnes som en av våre fremste barokkdiktere. Hun er anerkjent som den første norske forfatter som kunne leve av sin diktning

Analyse av Aftensalmen presentasjon 20

Aftensalme av Dorothe Engelbretsdotter by Mia Cecili

Norsk - Analyser teksten Afften Psalme - NDL

 1. st et eksempel med kommentar)
 2. Dorothe Engelbretsdotter (født 16. januar 1634, død 19. februar 1716) er den første kvinnelige poeten og er en av samtidens mest populære salmedikter i Danmark-Norge. Hun skrev salmer, leilighetsdikt og rimbrev. Hun var heltids forfatter og hun møtte mye motstand i samtiden. Dorothe vokste opp i Bergen. Både faren og mannen hennes var.
 3. Dorothe Engelbretsdotter Aftensalme Dorothe levde fra 1634-1716 og kalles den første Norske kvinnelige forfatter. Tekstene hennes ble veldig populære og hun ga ut to bøker og begge to består av salmer, andakter, bønner, brev og leilighetdiktning
 4. Når verden med sin glede sviker. Salmen er skrevet av Dorothe Engelbretsdatter i 1681. Vi finner den i Norsk Salmebok (NoS) som nummer 848 og i Landstads reviderte salmebok som nummer 482. Mens salmen i den førstnevnte salmeboken står sitert med ni strofer, finner vi den i den andre salmeboken med seks strofer

Aftensalme Karoline Nordal. Loading Del II Barokken Salmer - Duration: Aftensalme - Duration: 1:46. sirihagen Recommended for you. 1:46. Dorothe Engelbretsdotter Ingrid og Anne Lise. Aftensalme dorothe engelbretsdotter tolkning. Her skal vi se på hva som er motivet og tema i «Aftensalme». Diktets motiv er det som helt konkret beskrives i diktet, mens diktets tema er det som vi tror. I denne teksten har jeg skrevet en tolkning og sammenlikning av to salmer fra barokkens tid. og Aftensalme av Dorothe Engelbretsdotter Aftensalme (Afften Psalme orginalt) er et dikt skrevet. Forfatterportrett av Dorothe Engelbretsdotter og Petter Dass så mange mente at det var mannen hennes som hadde skrevet verkene hennes. Barokken var en tid som var preget av mye derfor skrev hun på en slik måte at hun tilbad gud og de høyere makter. I verket aftensalme ber hun Gud om tilgivelse for sine synder, og at Gud må beskytte. Aftensalme av Dorothe Engelbretsdatter og Herre gud ditt dyre navn og ære av Petter Dass. Oppgåver Aftensalme og Herre gud ditt dyre navn og ære Om Herre gud ditt dyre navn og ære Om Aftensalme Eksempel på diktanalyse. Ei samanlikning av Aftensalme og Når sjelen hentes til helvete Oppgåve: Lag ein illustrasjon (teikneserie

De to salmene er Herre Gud ditt dyre navn og ære av Petter Dass, og Aftensalme av Dorothe Engelbretsdotter. Jeg kommer til å legge vekt på hva som kjennetegner hvilken tidsalder salmene er fra, budskapene og typiske virkemidler brukt i barokken . Herre Gud! Ditt dyre navn og ære Analyse Studienet Da starter jeg med teksten Aftensalme, dette er en salme skrevet av Dorothe Engelbretsdotter under Barokken. Siden teksten er en salme blir den vanskelig å skulle gjenfortelle fordi en salme er ofte en lyrisk tekste skrevet i forhold til religion Oppgave: Fortelle kort om forfatteren og teksten. Forfatteren: Dorothe Engebretsdotter. Tekst: Aftensalme Norges første kvinnelige forfatter het Dorothe Engelbretsdotter og levde i tidsrommet 1634-1716. Hun debuterte med en samling salmer i 1678. Den het Siælens Sang-Offer. Det er fra denne salme-samlingen at salmen Aftensalmen er i, og det er denne jeg har skrevet om under

Barokken omtales ofte som en reaksjon mot de strenge prinsippene om harmoni og nøysom praktisering i I Aftensalme av Dorothe Engelbretsdotter, Thomas Kingo (1634-1703) Hver har sin Skæbne Dorothe Engelbretsdotter (1634-1714) Siælens Sang-Offer . Petter Dass (1634-1707) Nordlands Trompet. John Milton (1608-1674) Paradise. Moment 2: Eksempel på analyse av av Dorothe Engelbretsdatter (korttekst) Min Pen tre Gange har Til Dorothea ganget, Men ey Bogstav og Svar Til Dato har erlanget. Etterkvart som stilen til Dorothe Engelbretsdotter gjekk av moten vart diktinga hennar nedvurdert og til dels gløymt i litterære krinsar

Panorama Vg2 - bla i boka by Gyldendal Norsk Forlag - Issuu

Dorothe Engelbretsdatter var den mest kjente og mest populære kvinnelige salmedikteren i samtiden, noe som skapte både beundring og misunnelse. Hun hadde personlig kontakt med og ble anerkjent av andre store salmediktere som Petter Dass og Thomas Kingo. Hun ble også beundret av både kongsdatteren Eleonora Christina Ulfeldt og kong Christian V Aftensalme er skrevet av Dorothe Engelbretsdotter. Herre Gud, ditt dyre navn ære er skrive av Petter Dass. Begge disse tekstane er frå barokken, ein periode frå 1500-1600-tallet Barokken - til Guds ære. Barokk og barokken er navnet både på en stilart og en epoke innen europeisk kunst, og regnes i hovedsak til 1600- og 1700-tallet Dorothe Engelbretsdotter (født 16. januar 1634 i Bergen, død 19. februar 1716 samme sted) var en av de fremste norske dikterne i andre halvdel av 1600-tallet. Hun skrev høvesdikt og salmer, og flere av sistnevnte er med i Norsk salmebok.Dorothe var prestekone, og hadde kontakt med kjente salmediktere som Petter Dass og Thomas Kingo. De viktigste norske forfatterne fra denne tiden er Petter Dass og Dorothe Engelbretsdotter Mennesket var ikkje lenger i sentrum, i denne perioden blir det understreka kor skjørt tilværet på jorda er, og kor avhengig menneska er av Gud. Det typiske ved barokken var at det blei stadig sterkare tru på autoritetane. Denne dyrkinga stod litt i.

Motiv og tema i Aftensalme av Dorothe Engelbretsdotter

Barokken var en tid som var preget av mye krig, pester og elendighet, derfor skrev hun på en slik måte at hun tilbad gud og de høyere makter. I verket aftensalme ber hun Gud om tilgivelse for sine synder, og at Gud må beskytte henne mot satan og helvete Aftensalme er et veldig kjent verk skrevet av den første kjente kvinnelige forfatteren i Norge, Dorothe Engelbretsdotter fra Bergen. Og jeg sa kjente fordi mest sannsynlig så var det andre kvinner som tidligere hadde diktet, men det var hennes tekster som først ble populære This document requires a browser that can view frames. Claus Pavels' dagbøke

Dorothe Engelbretsdatter - Store norske leksiko

Ikke nok med det: vi gir deg dessuten nyttig bakgrunnsinformasjon om Dorothe Engelbretsdotter og tidsperioden hun skrev i, nemlig barokken. Fakta om «Aftensalme» Forfatter: Dorothe Engelbretsdotter (1634 - 1716 . Dorothe Engelbretsdatter (16 January 1634 - 19 February 1716) was a Norwegian author Samanlikning av «Herre Gud ditt dyre navn og ære» og «Aftensalme» desember 1, 2016 ~ sofieforord I denne oppgåva skal eg trekkje ut likskapar og ulikskapar i dei to tekstene som er skrive av Petter Dass og Dorothe Engelbretsdotter

Beskrivelse av oppgaver 1 På hvilken måte er barokken en reaksjon på renessansens menneskesyn? 2. Hvorfor var salmen en viktig sjanger i barokken? 3. Hva er en metafor? 4. Hvorfor brukte Dorothe Engelbretsdotter metaforer som var ganske enkle å forstå? 5. Hva kjennetegner uttrykksmåten Petter Dass brukte i sine salmer? 6 I denne teksten skal jeg sammenligne stemningen og tonen i salmene Aftensalme av Dorothe Engelbretsdotter og Herre Gud, ditt dyre navn og ære av Petter Dass. Når vi ser litt nærmere på Aftensalme av Dorothe Engelbretsdotter kan ordet aften ha flere betydninger. For eksempel kan dette symbolisere kvelden eller senere på dagen. En annen betydning aften ka

Aftensalme.docx - Aftensalme Aftensalme er hentet fra ..

Barokken og det makabre Barokkens framstilling av det makabre kan sammenliknes med vår egen tids interesse for vold slik det blant annet kommer fram i PC-spill og film. 1600-tallet var et av de blodigste århundrene i europeisk historie med kriger, inkvisisjonen, offentlige henrettelser og hekseforfølgelser Aftensalme av Dorothe Engelbretsdotter Dagen viker og går bort. Himmelen blir tung og sort. Solen har oss alt forlatt. Aftensalme av Dorothe Engelbretsdotter; Petter Dass; Barokken; Stikkord Dine forklaringer Gjenfødelse Renessanse... september (3) august (3) Om meg. Barokken er en tidsperiode hovedsakelig på 1600-1700 tallet. Blikket ble rettet mot Gud og autoritetsdyrkelse kom i sentrum. Innen littaturen var det kjente forfattere som Petter Dass, Thomas Kingo og Dorothe Engelbretsdotter som herjet. Verdier som religion, dramatikk og overdådig prakt prydet litteraturen, og det ble tatt i bruk dramatiske virkemidler for å fremme lidenska Herre Gud, ditt dyre navn og ære Det aller meste av barokk kunst er kirkekunst, og det meste av litteraturen i denne perioden er salmer og diktning knyttet til kirken. Use Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle, alt som har mæle, de skal fortelle din ære Aftensalme er et dikt skrevet av Dorothe Engelbretsdotter under Barokken, og viser på mange måter hovedtemaet for denne epoken. Den omhandler døden, et menneske sitt forhold til døden, og hvilke tanker som var om døden under den tiden.<br /><br /> Den beskriver tiden før døden som trist og dyster, og en setning som bygger opp under dette er Solen har forlatt oss

Dorothe Engelbretsdotter (1634-1716) var ein norsk diktar og er Noregs første kvinnelege diktar. Ho reiste til København i 1647, der ho gifta seg i ein alder av 18 år. I løpet av hennar karriere fekk ho trykt fleire av sine bøker. Årsaka til at Dorothe fekk trykt fleire av bøkene, var at ho skreiv om tema som tårar, anger og bot, tema folk flest kunne kjenne seg att i Dorothe fikk ni barn sammen med Ambrosius. Sju av disse barna var allerede døde da Dorothe i 1678 gav ut sin første samling av åndelige sanger, Siælens Sang-Offer. Dette regnes nå som hennes hovedverk og den ble trykket opp i 24 opplag. Hardenbeck døde i 1684 Gud er snill og god, og vender det andre kinnet til; Gud beskytter deg gjennom bønner, men man skal også frykte ham; Gud er en abstrakt størrelse som mennesket ikke kan komme i kontakt me Du kan bruke Aftensale av Dorothe Engelbrettsdotter i fra barokken, den er veldig Barokk. Eller noe av Petter Dass, men jeg syns ikke han er veldig barokk. I barokken peker alt opp mot gud. Vi har bare livet etter døden å se frem til. Når det gjelder renessansen, vises den som humanismen i Norge

Dorothe Engelbretsdatter var prestekone i Bergen i andre halvdelen av 1600-talet og ein av dei mest populære diktarane i si tid Dorothe Engelbretsdotter (16. januar 1634-19. februar 1716) frå Bergen var den første kjende kvinnelege forfattaren frå Noreg.Ho skreiv salmar, høvesdikt og rimbrev.Dikta hennar er barokke og sterkt religiøse, og var svært folkekjære då dei vart gjevne ut. Herre gud ditt dyre navn ære er skrevet av Petter Dass og er en salme. Aftensalme ble skrevet av Dorothe Engelbretsdotter som var Norges første kvinnelige forfatter. Det som er likt i begge salmene er at de bruker mye rim. Begge bruker AABB rim. Dette er rytmen som de har valgt. Det menes at d Topografiske dikt: Beskrivelser av et geografisk sted Kjente norske barokkdiktere Thomas Kingo - 1634-1703: Keed af Verden, og kier ad Himmelen Dorothe Engelbretsdotter 1634-1716: Afften Psalme Petter Dass - 1647-1707: Nordlands trompe

En person som levde i barokken og priset Gud gjennom salmer, var den norske kvinnelige dikteren Dorothe Engelbretsdotter. Dorothe ble født i Bergen i 1934 og er Norges første kvinnelige dikter. Hun ble også regnet som landets fremste dikter under Barokken. I motsetning til Peter Dass fikk hun bøkene sine trykket mens hun enda levde Dorothe Engelbretsdatter (16 January 1634 - 19 February 1716) was a Norwegian author. She principally wrote hymns and poems which were strongly religious. She has been characterized as Norway's first recognized female author as well as Norway's first feminist before feminism became a recognized concept

Study Barokken (1600) flashcards from Ingrid Sørvik's Lovisenberg class online, or in Brainscape's iPhone or Android app. Learn faster with spaced repetition I dag, på denne februarsøndagen, er det en klassiker fra den norske barokken vi skal poste. Det er skrevet av den norske prestedatteren Dorothe Engebretsdatter (1634-1716), den første store kvinnelige poeten i dansknorsk litteratur, og en kvinnelig poet fra den tiden det var mangel på slike i hele Europa Petter Dass og Dorothe Engelbretsdotter har begge en sentral plass i barokken, og dermed er de noen av de som elever i videregående skole må kunne noe om. Det kan virke litt tungt å skulle være entusiastisk lærer når man entrer klasserommet med følgende stikkord: salmer, overdådig stil, Gud, kirker, religiøs kunst, Petter Dass, Dorothe Engelbretsdotter Aftensalme. Fra Sjelens sang-offer (1678) Dagen viker og går bort, luften bliver tykk og sort, Solen har alt dalet platt, Det går ad den mørke Nat

Video: Sammenligning av to barokkdikt - Daria

Sogndal: Aftensalme - Blogge

Aftenspsalme er skrevet av Dorothe Engelbretsdotter på 1600 tallet, det som kalles for barokken. Teksten handler i korte trekk om døden, og lengselen etter velsignelse fra Gud slik at man kom opp til himmelen og ikke helvette Sagaserien består av: • ei grunnbok per trinn • ei fellesspråklig lesebok per trinn som følger strukturen i grunnboka. Afften Psalme - Dorothe Engelbretsdotter Dorothe Engelbretsdotter brukte mange metaforer - språklige bilder - i salmene sine. Hva betyr metaforene nedenfor Aftensalme, Dorothe Engelbretsdotter Posted on March 2, 2015 by amaliepress Dorothe Engelsbretsdotters dikt, Aftensalme, blir i denne tegningen illustrert ved nydelig kunst av kunstneren Amalie Bie Kaarud Aftensalme Dorothe Engelbretsdotter Hun er den første kvinnen i Norge som levde av skrivingen sin. Hun vokste opp i Bergen, Mannen hennes og faren var begge 2 prester. Hovedverket hennes er Siælens sang-offer, det er en sang og bønnebok I Aftensalme handler det om Dorothe Engelbretsdotter (første kvinnelige forfatter i Norge) familie. Hun ønsker dem en god reise til himmelen og et godt liv på jorden. Den tar opp temaer som døden og himmelen, noe som var vanlig i barokktiden. Herre Gud, ditt dyre navn og ære er skrevet av Petter Dass

Aftensalme av Dorothe Engelbretsdotter er en trist og dyster tekst. Hovedinnholdet er døden, men også muligheten for å unnslippe den, ved å følge Guds vilje. Det som legges desidert mest vekt på er nok døden.Engelbretsdotter har brukt mange metaforer og bilder som: - Timeglasser renner ut - Døden går oss i helen - Solen har oss alt forlat Sleep Music 24/7, Calm Music, Sleep Meditation, Insomnia, Sleep Therapy, Spa, Study, Relax, Sleep Yellow Brick Cinema - Relaxing Music 4,078 watching Live no

Dorothe Engelbretsdotter Aftensalme Salmen er en aftenbønn om å få såve godt, få frelse fra Gud og så videre. Den inneholder hverdagslige ting. Hun bruker døden som motiv, noe som var veldig vanlig i barokken. Kontraster som blant annet liv-død, lys-mørk, dag-natt blir også brukt gjennom hele salmen BAROKKEN 1600-tallet . 2 Innholdsfortegnelse John Milton Kjed av Verden, og Kjær ad Himmelen Dorothe Engelbretsdatter «Aftensalme» Fra Sjelens Sang-Offer, 1678 Eksamensrelevante spørsmål til Dorthe Engelbretsdatters «Aftensalme»: 1 Barokken 1600-tallet (Slo igjennom i Italia og Frankrike De viktigste: Barokken 1600-tallet, Dorothea Engelbretsdotter: Aftensalme, Petter Dass: Herre Gud ditt dyre navn og Ær Teksten er skrevet av Petter Dass og oversatt av Gustav Jensen, mens melodien er. Salmane «Herre Gud, ditt dyre navn og ære» skrevet av Petter Dass og «aftensalme» skrevet av Dorothe Engelbretsdotter blei skrevet under tidsepoken Barokken Herre gud HERRE GUD (fra Katekismesangene) Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i savn må være, og alle sjele, og alle trelle og hver.

Dorothe Engelbretsdotter Afften Psalme. 1. DAgen viger og gaar bort, Lufften bliffver tyck og sort, Solen har alt Dalet plat, Det gaar ad den mørcke Nat. 2. Tiden sagte lister sig, Glaset rinder hastelig, Døden os i Hælen gaar, Evigheden forestaar. 3. Nu een Dag jeg eldre bleff, Det er som mit Tancke-Breff, At jeg med min vandrings Staff Eksempel på analyse av lyrikk (kortsvar) Tekst: Dorothe Engelbretsdatter: «Afften Psalme» Legg merke til nøkkelordene i oppgaven: - Tema skal formuleres, men kort. - Hoveddelen av oppgaven er knyttet til virkemidler. Velg ut de mest «sentrale», altså de du mener er viktigst i den aktuelle teksten Husk å kommenter

'Aftensalme' (tekst av Dorothea Engelbretsdatter) Her er et par lenker som kan lette arbeidet med barokken + Petter Dass og barokken + Dorothea Engelbretsdotter (+'Aftensalme'). Har du noen gang sendt brev, e-post, e.l. uten å få svar raskt nok? Det har Petter Dass Barokken er både stilart og en epokebetegnelse. I barokken tar dette helt av - nå er det ikke grenser for hvor mye man vil vise at man kan skape gode ting. Barokken begynner i katolske land, som en del av motreformasjonen. Dorothe Engelbretsdotter • Aftensalme.

Barokken er en litteraturhistorisk epoke på 1600-tallet, som er preget av religiøst innhold, og sterke virkemidler i kunsten og litteraturen. De viktigste norske forfatterne fra denne tiden er Petter Dass og Dorothe Engelbretsdotter ; I barokken så noterte de musikken etter en metisk inndelingen i takter med lik lengde Dorothe Engelbretsdotter ble født i Bergen i 1634. Hun var Norges første kvinnelige dikter, men også regnet som landets beste i barokken. Dorothe fikk flere av sine bøker trykt på grunn av at hennes salmer om anger, tårer, bot og trøst falt i smak på denne tiden

Eksempel på analyse av Afften Psalme av Dorothe

Barokken I Renessansen Og Essay Norge Om. Ordet renessanse kommer fra latin og betyr gjenfødelse. Alle Montaignes essays handler om ham selv. fra renessansen bruker han sterke inntrykk av realismen og en hverdagslig jordnærhet i tekstene sine. NTHs hovedbygning fra 1910 er et eksempel på nyromansk stil på slutten av historismen. Start studying Barokken. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools 'Aftensalme' (tekst av Dorothea Engelbretsdatter) Her er et par lenker som kan lette arbeidet med barokken + Petter Dass og barokken + Dorothea Engelbretsdotter (+'Aftensalme'). Har du noen gang sendt brev, e-post, e.l. uten f svar raskt nok? Det har Petter Dass Den ble skrevet av Petter. Oppsumering La ditt lys for folket smukt så brenne, Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i savn må være, og alle sjele, og alle trelle, og Herre Gud, ditt dyre navn og ære, er navnet på en kjent salme skrevet av Petter Dass(1646-1707), i 1698. Salmen var skrevet i barokken, en tidsepoke som

Som vi har snakket om skal dere få karakter på to av tekstene dere har skrevet på bloggen. Dere velger selv hvilke to tekster dere skal bli vurdert på Dorothe Engelbretsdotter(fødd 16. januar 1634, død 19. februar 1716) var ein forfattar. Ho vart fødd i Bergen. Ho var den første kvinnelege kjende forfattaren i Noreg. Ho vert ogso regna som den fyrste forfattaren som klarte å leve av diktinga sin. Som atten år gammal gifta ho seg med Ambrosius Hardenbeck

Barokk kunst Caravaggio Barokk musikk Om Barokken Oppsto i Italia Ordet kommer fra spansk, betyr ujevn perle Først knyttet til malerkunst og arkitektur, senere musikk og litteratur I likhet med renessansen en interesse for klassiske former Barokken bryter opp disse formene og skaper en overdådig og storslått stil En reaksjon på det nøkterne, bildefattige o Dorothe Engelbretsdotter Mest Kjente Verk. Vanskelig ordvalg og setningsbygning, overraskende dejting appar som funkar tankevendinger og en metaforisk billedbruk med dekorativt formål er karakteristisk.Er du interessert i barokken innenfor ulike felt kan du lese artiklene: barokken - hovedartikkel arkitektur i barokken kunst i barokken musikk i. . Dorothe Engelbretsdatter opplevde mye. Salme fra barokken, skrevet av Dass. Dorothe Engelbretsdotter. Første norske kvinnlige forfatter. Aftensalme. Dikt fra barokken, handler om dødslengsel. Ludvig Holberg. Sentral dansk-norsk dramatiker fra opplysningstiden. Erasmus Montanus. Drama skrevet av Holberg, satirisk og humoristisk Dorothe tilbrakte tre år i København, og ble gift i 1752 med Ambrosius Hardenbeck, som var hennes fars kapellan. Ambrosius Hardenbeck var født i 1621 og var sønn av Lucas Hardenbeck, en tysk organist i Bergen. Dorothe Engelbretsdotter blir regnet som Norges første kvinnelige dikter og i barokken regnet som landets fremste One thought on Aftensalme - Dorothe Engelbretsdotter aaselan says: March 2, 2015 at 6:04 pm Fint at du bruker dei kreative evna dine. Fint med sitat frå salmen. Like Like. Reply. Leave a Reply Cancel reply

Dorothe Engelbretsdatter - Norsk biografisk leksiko

Barokk og barokken er navnet både på en stilart og en epoke innen europeisk kunst, og regnes i hovedsak til 1600-og 1700-tallet.Kunstretningen verdsatte dramatikk og detaljer, ornamentering og prakt, og fremtrådte innen de fleste kunstformene: Musikk, arkitektur, litteratur, maler-og billedhuggerkunst.Barokken begynte omkring år 1600 i Roma og spredte seg til resten av Europa med støtte. Dorothe Engelbretsdotter (1634-1716) er Norges første kvinnelige poet og en av samtidens mest populære salmediktere i Danmark-Norge. Hun skrev også viser og rimbrev. Stilen i salmene er utpreget barokk. Hovedverket Siælens Sang-Offer (1678) har kommet ut i 24 opplag. Engelbretsdotter utgav også en andaktsbok på vers, Taare-Offer (1683) Fra når og til når regner vi perioden barokken? 1550-1750; 1600-1850; Lovprising av gud, angst for synd og helvete; Historiefortelling, hvordan alt i verden henger sammen; Humor der en gjør narr av autoriteter; Hva var barokken en reaksjon på Dorothe Engelbretsdotter; Petter Dass; Hva er innholdet i Petter Dass' «Nordlands. Dorothe Engelbretsdotter (1634 - 1716) blir kalt den første kvinnelige forfatteren, da tekstene hennes var svært populære. Dorothe ga ut to bøker, begge bøkene består av brev, leilighetsdikt, salmer, andakter og bønner. Dorothe blir sett på som Nordens største poetinde som sier at hun var Nordens største kvinnelige poet Gjenfødelse av antikken Shakespeare - Hamlet Period: 1600 to 1700. Barokken Kontraster Religion Kunsten virker overlesset - mange virkemidler Petter Dass - Herre Gud ditt dyre navn og ære Dorothe Engelbretsdotter - Aftensalme Period: 1700 to 1800. Opplysningstid Fornuft Klassisisme Ytringsfrihet - sensu

Dorothe Engelbretsdatter Salmeblogge

Barokken er en tidsperiode hovedsakelig på 1600-1700 tallet. Gud var i sentrum og ble hyllet av den tidens forfattere, som for eksempel i «Aftensalme» av Dorothe Engelbretsdotter, og «Herre Gud! Ditt dyre navn og ære» av Petter Dass. Selvom de stiller Gud i ulikt lys, fremstiller de begge Gud som en opphevet skikkelse med mye makt Aftensalme av Dorothe Engelbretsdotter er en trist og dyster tekst. Hovedinnholdet er døden, men også muligheten for å unnslippe den, ved å følge Guds vilje. Det som legges desidert mest vekt på er nok døden.Engelbretsdotter har brukt mange metaforer og bilder som:. Diktinga til Dorothe Engelbretsdotter var typisk for tida: Gudeleg og barokk, og ho gjorde stor suksess både i Noreg og Danmark. Med dikta sine ville forfattaren heidra Gud og omvenda, trøysta, gleda og oppseda folket. Ho blei ein pionér for god dikting og bruk av morsmålet. Siælens Sang-Offer kom ut i 1678, i eit opplag på 24 eksemplar '''Dorothe Engelbretsdotter''' (født 16. januar 1634 i Bergen, død 19. februar 1713 i Bergen), datter av Engelbret Jørgenssøn og Anna Wrangel. Hun var Norges første kjente, kvinnelige forfatter. Dorothe giftet seg i musikalske og teologiske miljøet. Hennes liv var preget av mye sorg. Hun fikk ni barn, men syv av dem døde og to forsvant Dorothe Engelbretsdotter (16 de enero de 1634 en Bergen, Noruega - 19 de febrero de 1716 en la misma localidad), fue una poetisa noruega, hija de Engelbret Jørgenssøn y Anna Wrangel

 • Trochlea eye.
 • Mobile de.
 • Welche objektive braucht man canon.
 • Zulassungsstelle wunstorf öffnungszeiten.
 • Barn og fysisk aktivitet helsedirektoratet.
 • Puste inn co2.
 • Pet's place namsos.
 • Liebe im takt dresden dresden.
 • Free youtube downloader mac.
 • Freilichtspiele schwäbisch hall spielplan 2018.
 • Theresa may.
 • Taksering av smykker pris.
 • Radio 8 verkehr.
 • 3.16 radio.
 • Skattemessig bosatt i utlandet.
 • Samsung s8 snabbladdare.
 • Hvordan sette opp gjerde på mur.
 • Statsborgerskapsloven § 26.
 • Tanzbar graz.
 • Balders hage finn.
 • Mascarpone erstatning.
 • Karaoke santanera exitos.
 • Fredning ørret.
 • Kopernikanske verdensbilde.
 • Bobby's hair.
 • Letters leren lezen.
 • Elijah wood eleven.
 • Mein diabetes blog.
 • Carl jung ion.
 • Tanzschule wien einzelstunden.
 • Cordial playa mogan.
 • Ødem symptomer.
 • Rødhette og ulven brødrene grimm.
 • Die fantastischen vier sie ist weg.
 • Pris >'.
 • Teebaumöl.wie verdünnen.
 • Framkalla filmrullar stockholm.
 • Når minsker faren for spontanabort.
 • Mumbai kart.
 • Tepper grønland.
 • Schnäppchen wohnung kaufen.