Home

Ghettolisten 2022

Liste over ghettoområder pr

Det drejer sig om områder, der har været på ghettolisten i over fire år. For dem gælder en række skærpede krav. Disse områder tvinges blandt andet til at nedbringe andelen af almene. Med aftalen om parallelsamfund er der kommet nye robuste og målrettede ghettokriterier, og nu offentliggøres ghettolisten for 2018 Regeringens årlige lister over socialt udsatte boligområder, heriblandt ghettolisten, er nu klar. Syv blokke med 600 boliger i Gellerupparken/Toveshøj ved Aarhus bliver revet ned, så området kan slippe af med ghettostemplet Se listen: Disse boligområder er nu på ghettolisten Et flertal har ændret på de kriterier, der afgør, om et område skal betegnes som udsat eller som en ghetto. Den omdiskuterede ghettoliste, som er en årlig opgørelse over Danmarks belastede boligområder, er blevet ændret

1. mar 2018 | opdateret 1. mar 2018. Bemærk: artiklen er mere end 30 dage gammel. Forklar ord. der inden for de seneste tre år har været på ghettolisten. Første sprogprøve afholdes ved skolestart, anden sprogprøve i februar og tredje prøve inden skoleårets afslutning Tre områder ryger af den såkaldte ghettoliste, men to nye ryger på listen. København. År efter år har skiftende regeringer præsenteret den såkaldte ghettoliste, og søndag er den offentliggjort for tiende år i træk. Der er 28 boligområder på den nye liste, oplyser Transport- og. For at komme på ghettolisten skal mindst to af kriterierne 1-4 opfyldes. Det femte kriterie skal opfyldes. De hårde ghettoer er dem, der har stået på listen i minimum de seneste fire Ghettolisten Ghettolisten offentliggøres hvert år af regeringen og indeholder en liste over udsatte boligområder i Danmark. (29 områder i 2018). Gadelandet/Husumgård udgår på grund af stigende indkomst i området ift. den gennemsnitlige indkomst i regionen

Det er det laveste antal, siden ghettolisten blev lavet tilbage i 2010. Sidste år var der 25 almene boligområder på ghetto-listen fordelt på 16 kommuner. - Det er selvfølgelig positivt, at der er færre områder på ghettolisten i år. Det skal vi glæde os over På ghettolisten for 2018 er der 43 udsatte boligområder, mens 29 boligområder opfylder ghettokriterierne. 15 af ghettoområderne bliver karateriseret som hårde ghettoer. De 15 hårdeste ghettoer er Kriterier for at komme på ghettolisten. Andelen af 18-64-årige i området, som ikke er i arbejde eller under uddannelse, overstiger 40 pct Statslig udgiftsramme 2018 Bygningsfornyelse Landsbyfornyelse Områdefornyelse Forsøg og udvikling i byfornyelsen Læs mere om disse områder og se ghettolisten for 2019. Se mere Seneste nyt på boligområdet. Udgivet 02/09/2020 Nyhed.

På listen over ghettoområder pr. 1. december 2018 er der 29 boligområder, som opfylder de nye ghettokriterier - heraf karakteriseres 15 områder som hårde ghettoer. Der er 43 udsatte boligområder Da listen blev opgjort den 1. december 2017 var der kun to boligområder ud af de 22, der levede op til kriminalitetskriteriet Ghettolisten bliver udvidet fra 22 til 30 boligområder. Regeringen har sammen med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti onsdag præsenteret en delaftale, der skal være med til at sikre, at der i 2030 ikke længere er ghetto i Danmark Ved opdateringen af listen i 2018 blev tallene justeret til 43 udsatte boligområder, 29 ghettoer og 15 hårde ghettoer. Ved den næste opdatering af listen i december 2019 var tallene faldet til 40 udsatte områder og 28 gehttoer, hvoraf 15 fortsat opfyldte definitionen som hårde ghettoer

Tabel 2 viser de områder, der er udgået af listen for 2019 i forhold til 2018. Side 2/4 Bilag 1 viser, hvilke almene boligafdelinger boligområderne på ghettolisten består af. Tabel 1. Liste over ghettoområder pr. 1. december 2019 Område Kommune Beboere (1.000 +) Udenfor arb.marked > 40 pct. E & I Ikke vestlig > 50 pct. Dømte ≥ 2,03 pct Ghettolisten giver tusindvis af danskere en utryg fremtid. Lørdag udkom ghettolisten. Med ghettolisten skal de såkaldte hårde ghettoer - altså områder som har været på ghettolisten fire år i træk - igennem et udviklingsforløb Charlotteager udgår pga. færre dømte og Ellekonebakken udgår af ghettolisten pga. faldende andel ikke vestlige indvandrere og efterkommere,' lyder det i pressemeddelelsen

29 boligområder er på årets ghettoliste Indland D

 1. dst de seneste 4 år, tages en række særlige initiativer med henblik på at vende udviklingen i områ-det. Dette udgør pt. 16 områder. En ny officiel ghettoliste forventes offentliggjort d. 1. december 2018
 2. Bydel taget af ghettolisten: - Det er så dejligt. Det er i år på 40, mens der var 43 i 2018. Der er fortsat 15 af de hårde ghettoområder. Minister er imod ghetto-betegnelsen
 3. Tabel 2. Områder udgået af ghettolisten pr. 1. december 2019 Side 3/4 Beboere Udenfor arb.marked E & I Dømte Kun Gns. Ikke vestlig grundskole indkomst (1 .000 +) > 40 pct. > 50 pct. ≥2,03 pct. > 60 pct. < 55 pct. Område Kommune 1. jan 2019 2017-18 1. jan 2019 2017-18 1. jan 2019 År 2018 Gadelandet/Husumgård København 1.031 28,9 66,8 1.
 4. isterens nytårstale, regeringsgrundlag mv. Official homepage of the Danish government
 5. På listen over almene ghettoområder pr. 1. december 2017 er der 22 boligområder, hvilket er tre færre end året forinden. Det er det laveste antal ghettoområder siden 2010, hvor listen blev indført. To af de 22 områder på ghettolisten er nye, mens fem områder, der var med på listen i 2016, er udgået
 6. ghettolisten Årstal boligområdet bliver hård ghetto, hvis fortsat på ghettolisten 2014* 2018* 2015* 2019* 2016* 2020* 2017* 2021* 2018 2021 2019 2022 2020 2023 Ghettolisten offentliggøres hvert år d. 1. december. Boligområder, der har stået på ghettolisten 4 år i træk, karakteriseres som hårde ghettoer. I en overgangs
 7. alitet og høyt antall straffedømte, lav utdannelse og lav inntekt

Her er regeringens nye ghettoliste - TV

Det lykkedes området som det første sted i Danmark at komme af listen i 2018. Dengang var Korskærparken betegnet som en 'hård ghetto'. For at komme på ghettolisten skal boligområdet have mindst 1.000 beboere, og andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande skal overstige 50 procent Regeringen har i dag gjort det lettere at komme på ghettolisten, fordi nogle af de kriterier, områderne bliver vurderet efter, er ændret. Der er kommet skrappere krav til uddannelse og antallet af dømte. Før måtte højst 2,9 procent af alle beboere have en dom - nu er det 2,2 procent. Og det er nye krav, der nu rammer Charlotteager Der er 28 boligområder på ghettolisten i 2019/2020. I 2018 blev den såkaldte ghettopakke vedtaget, som har store konsekvenser for beboerne i de områder, der omtales som en 'hård ghetto'. Ghettopakken blev vedtaget i 2018 af VLAK-regeringen A particularly vulnerable public housing area (Danish: Særligt udsat alment boligområde) is a district in Denmark with social problems, and which usually has a majority population of non-Western ethnicities. Such areas are often referred to in Danish as ghettos, and an annual ghetto list (ghettolisten) has been published by the Danish Ministry of Transport, Building and Housing since 2010 Ghettolisten december 2018. I nedenstående dokument fremgår listen over boligområder, der betegnes som ghetto. På listen er der 29 boligområder (pr. 1. december 2018), mod 22 på sidste års liste. Der er 8 nye områder på listen og ét område, som forlader listen. Stigningen i antallet af områder på listen skyldes opdaterede kriterier

Økonomisk4 Analyse februar 2018 ge i tid. Da ghettolisten ikke foreligger før 2010, er det valgt at følge børn og unge, som boede i tre udvalgte bolig-områder. Konkret ses på personer, som bor i en almenbolig i Tingbjerg, Vollsmose eller Gellerup sogne fra-regnet afdeling 2 og 3 i Brabrand Boligforening Borgmesteren mener ikke, at en placering på ghettolisten vil føre til stigmatisering af borgerne i området. Kommune deler boligområde op, så den ene del kan komme på ghettolisten - TV 2 Men I 2018 kom ghettopakken, som den forhenværende VLAK-regering vedtog med stemmer fra Socialdemokratiet og SF. Det nye politiske flertal har dog åbnet for at lempe kravet om at nedbringe andelen af almene boliger. Boligordfører for Venstre Heidi Bank mener, at den nye ghettoliste viser, at det går den rigtige vej

Ny ghettoliste klar - Regeringen

Listen med nye ghettoområder i Danmark blev offentliggjort lørdag 1. december. I Aarhus er der igen tre områder, som hører under ghettobetegnelsen, og to af dem hører under den nye skala hård ghetto. Et af områderne skiller sig samtidig ud ved at opfylde fem ud af fem kriterier Ghettolisten omfatter almene boligområder med mindst 1000 beboere. Ministeriet ser blandt andet på, hvor mange der står uden for arbejdsmarkedet, og hvor mange der er indvandrere eller efterkommere fra ikkevestlige lande, når listen skal gøres op. Folk er i. smerter: Køen. er massiv. Folk er i. smerter: Køen Antallet af boligområder på regeringens ghettoliste kunne halveres med et pennestrøg. Men Transport-, Bygnings- og Boligministeriet valgte ikke at bruge nye tal fra Danmarks Statistik om indvandreres uddannelsesniveau, som ville have betydet, at mindst 11 ud af 22 boligområder kunne være sløjfet, da den seneste ghettoliste blev offentliggjort i december Ghettolisten har været genstand for stor debat de seneste år, og kriterierne for, hvornår et boligområde var en ghetto har ændret sig undervejs. Modstanderne mener, at listen stigmatiserer beboerne i boligområderne, og de kritiserer at selv ganske små udsving i beboersammensætningen kan afgøre om et område er ude eller inde

Boligområde vil af ghettolisten. I Aarhus Vest forsøger man med nye metoder at undgå, at Skovgårdsparken ender på ghettolisten for fjerde år i træk. Nyhedsudsendelse: Tirsdag 13. nov. 2018 - kl. 19.3 Ghettolisten 2013 - med de nye kriterier: Indeholder 33 ghettoer i alt. I forhold til sidste år er fem nye boligområder blevet ghettoer, og fem er gledet ud af listen. 1. Aldersrogade, København . 2. Mjølnerparken, Københav 2. Nye muligheder for fuld afvikling af de mest udsatte ghettoområder - Der skal indføres en mulighed for staten til at pålægge boligorganisationen at iværksætte en afvikling af boligafdelingen i de særligt belastede ghettoområder, hvor det trods en årelang indsats ikke er lykkedes at vende den negative udvikling med sociale problemer, negativ social kontrol, kriminalitet, manglende. Den såkaldte ghettoliste for 2018 er netop kommet fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. Nørager/Søstjernevej med flere, som bortset fra to år har været på listen siden 2010, figurerer der stadig, men betragter ikke sig selv som en ghetto

Ghetto-listen 2017: To nye områder tilføjet, fem fjernet. Positivt, at der er færre områder på ghettolisten i år. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet arbejder på en model som ved opgørelsen af ghettolisten 2018 vil tage højde for den nye metode Onsdag d. 9. maj. 2018 - kl. 10:02 0. Her er de nye områder på ghettolisten. I forvejen var der 22 områder på ghettolisten, men nu er det tal steget til 30 Politiker: Der burde være flere Aarhus-bydele på ghettolisten Ali Aminali (K) kan se fordele for aarhusianske bydele i at komme på ghettolisten. 10. maj 2018, kl. 11:23 Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gamme 25 boligområder er igen på ghettolisten. Fire nye områder er sat på listen, mens fire områder er fjernet, oplyser Transport-, Bygnings- og Boligministerie

28 boligområder er på årets ghettoliste Indland D

 1. isteren har 1. december offentliggjort den nye ghettoliste over områder, hvor der bor mange indvandrere, og som har karakter af parallelsamfund.. Der er kommet nye kriterier for at komme på ghettolisten, og det har betydet, at listen er gået fra sidste år at omfatte 22 områder til 29 områder i 2018
 2. Nu kommer ghettolisten ARTIKEL HOS KL - Teknik & Miljø | 29. november 2018 kl. 8:38 Når regeringen på lørdag den 1. december offentliggør årets ghettoliste får det helt særlig betydning for en række kommuner
 3. Ghettolisten: Her er de nye boligområder på listen. Fem nye boligområder er kommet på ghettolisten i Hovedstadsområdet i forhold til sidste år, så der nu er 11 i alt
 4. 28 boligområder er fortsat på ghettolisten. Tre områder ryger af den såkaldte ghettoliste, men to nye ryger på listen. Det er i år på 40, mens der var 43 i 2018. Der er fortsat 15 af de hårde ghettoområder. Disse områder er på den såkaldte ghettoliste 2019
 5. Intentionen med ghettolisten er, at få udpeget de boligområder i Danmark, der har størst udfordringer, så myndighederne ved, hvor der er brug for at sætte ind for at skabe en positiv udvikling. Men ifølge Hans Skifter Andersen kan ghetto-listen ofte have den helt modsatte effekt for de udsatte boligområder
 6. BEU, Alm.del - 2017-18 - Endeligt svar på spørgsmål 424: Spm.

Se listen: Disse boligområder er nu på ghettolisten

Særligt udsatte almene boligområder eller ghetto är benämningen som myndigheter i Danmark använder om områden vars befolkning uppfyller ett antal kriterier som omfattar arbetslöshet, kriminalitet, etnisk härkomst, utbildningsnivå och inkomstnivå. En lista (danska: Ghettolisten) publiceras årligen av Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Har 1452 beboere. 38 procent af dem var i 2018 uden for arbejdsmarkedet, og pr. 1. januar 2019 var der 51 procent ikke-vestlige indvandrere og efterkommere. Antal dømte i 2017-2018 var 2,09 procent, blandt andet på grund af politiets indsats mod Loyal to Familia, der altså har været med til at betyde, at boligområdet er på ghettolisten i 2019 FAKTA: Sådan kommer boligområder på ghettolisten Ghettoliste offentliggøres lørdag (Foto: Tariq Mikkel Khan/Ritzau Scanpix) Lørdag løftes sløret for, hvilke områder i Danmark der ifølge Boligministeriet defineres som ghettoer Nøjsomhed i Helsingør har været på ghettolisten siden 2018. Kriterierne for ghettolisten handler om beboernes uddannelsesniveau, beskæftigelse, indkomst, om de har ikke-vestlig baggrund, og om de har begået kriminalitet

OVERBLIK Sådan vil regeringen udrydde ghettoerne på 12 år

 1. TRU Alm.del - Bilag 104: Ghettolisten 2018. værdierne for de enkelte områder, samt hvilke områder der er nye på listen
 2. isteriet offentliggjorde lørdag middag ghettolisten for 2018. Og det er første gang Korskærparken ikke figurerer på den. Samtidig er Korskærparken det eneste område i Danmark, der er lykkes med at komme af listen. Det er en lettelse i dag, at vi er røget af den liste
 3. Ghettolisten udarbejdes ud fra fem kriterier. Antal af borgere uden job, antal ikke vestlige borgere, antal dømte, andel af borgere med en uddannelse og gennemsnitsindkomsten

Her er den nye ghettoliste: Tre områder er røget ud - to

 1. isteriet 1. december sidste år offentliggjorde Ghettolisten 2017. Men de to boligområder - samt ni andre boligområder andre steder i landet - hører slet ikke hjemme på ghettolisten
 2. dst 3 ghetto-kriterier er opfyldt. Kolding Kommune har som i de foregående år to boligområder på ghetto-listen, Munkebo og Skovparken. Indplaceringen indebærer i 2018, at de to områder indgår i gruppen De hårdeste.
 3. Da Ghettolisten 2018 bygger på data fra 2016-2017, er der dog en risiko for, at begge områder også er med i år. Konsekvenserne af dette er omfattende, da det vil betyde, at antallet af almennyttige boliger i de to områder skal nedbringes t il 40% af alle boliger i 2030, hvilket kan ske gennem salg, ved at der opføres nye boliger i området, så der kommer flere boliger; gennem salg eller.
 4. dst 1.000 beboere, der opfylder
 5. Ghettolisten 2018 Den 1. december 2018 blev den nye ghettoliste offentliggjort med 29 ghettoer, og heraf er 15 hårde ghettoer. Listen skal betragtes med større alvor end tidligere, og for de 15 hårde ghettoer betyder det, at de er fanget i musefælden omkring afvikling af familieboliger. Flere områder på Ghettolisten
 6. isteriet tidligere på året
 7. 23. november 2018 KAB: Ghettopakke vedtaget mod bedre vidende . Jeg har da et vist håb om, at de primitive matematiske regler suppleres af en smule sund fornuft, udtaler KAB's adm. direktør om vedtagelsen af den såkaldte ghettopakk
Regeringens ghettoliste baseret på forkerte tal: FlereKorskærparken kunne streges fra ghettolisten | AVISEN

Ghetto-listen. Den slags skrupler holder man seg ikke med i Danmark. Der innførte man i 2010 en egen «ghetto-liste» basert på et utvalg statistiske kriterier. I utgangspunktet er det ikke så lett for et boligområde å lande på listen. Minst 40 prosent av de som bor der, må stå utenfor arbeidsmarkedet Få overblik over boligområdet Urbanplanen og følg med i den boligsociale helhedsplan Partnerskabets arbejde 27.02.2018 kl. 12.04 . Ghettoforslag vækker kritik hos borgmestre. som vi opfylder set i forhold til ghettolisten. Vi skal passe på med, at vi laver et udspil, hvor vi tvangsbeslutter nogle ting i områder, som måske slet ikke har de udfordringer, siger han til JydskeVestkysten

Ghettolisten udvides med otte områder - se dem her - TV

 1. En bedre legeplads og en ny flisegang. Glarbjergområdet i det nordlige Randers hele tiden under forandring. Og det er der en god grund til. Læs også Gellerup-formand: Det tager 20 år at ændre udsat område . Området har nemlig tidligere figureret på ghettolisten
 2. Pressemeddelelse 19. januar 2018 ALTERNATIVET: AFSKAF GHETTO-LISTEN I dag er det kommet frem, at regeringen har brugt gamle statistikker til deres opgørelse af den nyeste ghetto-liste, hvorfor 11 af 22 boligområder slet ikke burde være på den omdiskuterede liste
 3. Her er nogle begrundelser for det (citat fra Pressemeddelelse 19. januar 2018): AFSKAF GHETTO-LISTEN I dag er det kommet frem, at regeringen har brugt gamle statistikker til deres opgørelse af den nyeste ghetto-liste, hvorfor 11 af 22 boligområder slet ikke burde være på den omdiskuterede liste
Nina: &quot;Måske ender Humlevænget på ghettolisten om nogle år&quot;

Se ghettolisten 2019 - B

19/01/2018. Del artiklen: Boligminister Ole Birk Olesen (LA). Af Arne Ullum, [email protected] Ét af kriterierne, for at et boligområde ender på ghettolisten, er, at mere end halvdelen af dets beboere ikke har fuldført en højere uddannelse end grundskolen,. Publiceret 25. marts 2018. Karen Hviid bor i Hedelundgårdparken i Esbjerg. Et kvarter, som ikke længere ligger på ghettolisten, men som har gjort det i mange år. Det gør Stengårdsvej derimod, hvor Dennis Jensen og Anne Høy-Nielsen bor. Fælles for beboerne begge steder er, at de ikke forstår, hvad politikernes lister skal til for Ét ghettofolk besøgte et andet tirsdag eftermiddag. En gruppe unge fra udsatte boligområder på Nørrebro og Tingbjerg i København havde taget bussen til deres ligesindede på Stengårdsvej i Esbjerg. Og mødet med det frodige boligkvarter under renovering styrkede de unge i deres overbevisning: Ghettoli.

Færre udsatte boligområder i Danmark: Her er årets

Ghettolisten gør ingen forskel for beboere i Viborg. Ellekonebakken i Viborg er ikke længere på ghettolisten. Men det rører ikke beboerne i kvarteret, der aldrig har tænkt, at ghetto-stemplet passer på området Han peger desuden på, at tallene for boligområderne er hentet 1. januar 2018. Tallene er altså næsten et år gamle, og han mener derfor, at der allerede er fraflyttet 23 beboere med ikke-vestlig baggrund. Så han regner ikke med at Ellekonebakken figurerer på næste års ghettoliste. Ghettolisten blev offentliggjort den 1. december Ghettolisten: Listen omfatter almene boligområder med mindst 1.000 beboere, der opfylder mindst 3 af de 5 følgende kriterier: Andelen af 18-64 årige uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse over-stiger 40 pct. (gennemsnit for de seneste 2 år) Ghettolisten udvides Den nye aftale gør, at flere boligområder bliver føjet til listen, mens andre områder helt forsvinder, fordi der nu skal måles på flere og andre parametre

Ny ghettoliste: Danmark har fået otte nye ghettoe

Både på den første ghettoliste i 2010 og på den seneste fra 2018 var der 29 boligområder på listen. Undervejs er der dog sket store stigninger og fald. 2013 er indtil videre rekordår med 40 boligområder på ghettolisten, mens 2017 med 22 boligområder har haft færrest Munkebo venter på dom over boliger: Sådan endte bydelen på ghettolisten. Ghettolovgivningen blev vedtaget for at komme parallelsamfund til livs, I 2014 var andelen af ledige 48,1 procent, og i 2018 var tallet faldet til 42,9 procent. Når der kigges på de faktiske tal, er det kun 26 ledige, der skal i job,.

Guide til ghetto-Danmark | Netavisen Pio

Bor du i en ghetto? Her er regeringens nye ghettoliste - TV

Helsingør Kommune og ghettolisten Debat Helsingør - 22. november 2018 kl. 09:51 Af Hasse Oschlak, formand for afdelingsbestyrelsen i Nøjsomhed Kontakt redaktionen:sndk@sn.dk. Debat Efter artiklen i Berlingske den 16/11 har vores boligområde, Nøjsomhed været i offentlighedens søgelys. Afdelingsbestyrelsen. Publiceret 25. marts 2018. I 2013 tog man i Kolstrup Boligforening konsekvensen af, at området på Høje Kolstrup ved Aabenraa var på ghettolisten, og at det ikke var muligt at udleje næsten halvdelen af lejlighederne i et boligblokkompleks

Kæmpe byfornyelse på vej: Nu vil Mjølnerparken væk fra

Bolig - Trafikstyrelse

Nøjsomhed i Helsingør har været på ghettolisten siden 2018. Kriterierne for ghettolisten handler om beboernes uddannelsesniveau, beskæftigelse, indkomst, om de har ikke-vestlig baggrund, og. 19/01/2018. Hvis regeringen havde brugt de nyeste tal for indvandreres uddannelse, ville 11 boligområder ikke være med på ghettolisten. Hvem er vi? NB-Økonomi er Danmarks førende nicheportal inden for økonomisk politik Beboer om ghettoplan: Skovparken vil altid være på ghettolisten Hussam Nasser, der driver slagterforretningen i Skovparkens butikscenter, spørger, hvor de mange berørte familier skal flytte hen, når den nye ghettoplan markant vil reducere antallet af familieboliger i Skovparken 19 jan. 2018 kl. 17:00. Lotte Højstrøm (lho@jv.dk ) Annonce. Kolding: Folks skepsis overfor et boligområde, der er på ghettolisten, vil ikke forsvinde fra den ene dag til den anden, hvis området kommer af listen. Men lidt efter lidt skal forbeholdene nok blive færre, mener Bent Jacobsen,.

Ghettolisten 2020, regeringens årlige lister over socialt

29 sep. 2018 kl. 08:30. Henrik Havbæk Madsen hhma@stiften.dk Ole Christensen olch@stiften.dk. Annonce. TILST: I foråret fik de en grim overraskelse i Langkærparken i Tilst. Da regeringen strammede kriterierne, røg Langkærparken på ghettolisten. Der kan det være farligt at stå. 10 år med ghettolisten 1. december er dagen, hvor skiftende regeringer siden 2011 har offentliggjort den såkaldte ghettoliste. Men den første ghettoliste så dagens lys i Socialministeriet den 26. oktober 2010. Her var det ministrene Benedikte Kiær (C), Lars Barfoe Også blandt de områder, der er på 2015-ghettolisten, har der været en positiv udvikling i kriminalitetskriteriet, da andelen med en dom er faldet. Det samme gælder for andelen af beboere uden tilknytning til arbejdsmarkedet, som også er faldende Tag: ghettolisten. Korskærparken er igen at finde på Ghettolisten. Andreas Dyhrberg Andreassen-08:34 - 3. marts 2018 0. Korskærparken kunne streges fra ghettolisten. Patrick Viborg Andersen-06:25 - 19. januar 2018 0. Ghettolisten må ikke bremse for områderenovering. Redaktionen-14:00 - 2. december 2017 0

Se den nye liste: Her ligger Danmarks ghettoer - er dit

Boligområdet Korsløkkeparken bestående af fire boligafdelinger er geografisk placeret i Odense SØ. Korsløkkeparken har været på ghettolisten siden marts 2018. De kriterier, som Korsløkkeparken opfylder, er: Andelen af 18-64-årige uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse overstiger 40 % (gennemsnit for de seneste to år) Boligområde i Køge er kommet af Ghettolisten. Karlemoseparken har vendt en negativ udvikling. Nyhedsudsendelse: 19:30 - 02. jan. 2018 Boligministeren var torsdag inviteret ud til det almene boligområde Nøjsomhed i Helsingør, der har været på ghettolisten siden 2018. Her skulle han sammen med borgmester Benedikte Kiær (K) og direktør i boligselskabet bag Nøjsomhed, Bent Frederiksen, drøfte udfordringerne ved at få boligområdet, der består af 10 blokke og knap 1000 beboere, af ghettolisten inden årets udgang Sidste år lykkedes det endelig Korskærparken at undslippe Transport- og Boligministeriets liste over ghettoer. Det skete, da andelen af beboere med ikke-vestlig baggrund faldt til under 50 procent, som er ministeriets grænseværdi for en ghetto. Men det var lige på et hængende hår, og i år er den altså steget lidt igen, så de ikke-vestlige beboere nu udgør 50,1 procent

Boligkvarter røg på ghettolisten: Derfor har Søren-Emil en

Særligt udsatte almene boligområder - Wikipedia, den frie

Ghettolisten omfatter almene boligområder med mindst 1.000 beboere, der opfylder mindst 3 af 5 kriterier. 30. januar 2018. Faldet i antallet af områder på listen skyldes primært faldende kriminalitet. 4 ud af 5 områder udgår således på grund af færre dømte personer 29 maj 2018 kl. 15:21. Hanne Bjørton hab@minby.dk. for at holde sig fri af ghettolisten, holde andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grundskoleuddannelse, under 60 procent. I modsætning til tidligere tæller kun uddannelser, der er taget eller godkendt i Danmark

Bent Madsen: Ghettolisten giver tusindvis af danskere en

23.10.2018 kl. 11.52 Screening af boligsøgende skal få boligområde til at undgå ghettolisten Byrådet i Helsingør Kommune har netop vedtaget, at boligsøgende i et problemtungt område skal screenes og derefter afvises, hvis de har modtaget offentlige ydelser det seneste halve år Korskærparken knebent på ghettolisten. Af. Redaktionen - Ministeriets tal er historiske og et gennemsnit for 2017 og 2018, og vi har vi for længst knækket kurven for beboernes tilknytning til arbejdsmarkeden. Antallet, der står udenfor falder år for år,. Anders Fogh Rasmussen (1) Venstre (V), Det Konservative Folkeparti (fra 2004: De Konservative) (C) 27. november 2001 - 18. februar 2005. Statsminister: Anders Fogh Rasmussen (V) Økonomi- og erhvervsminister: Bendt Bendtsen (C); Minister for nordisk samarbejde: Bendt Bendtsen (C), fra 18.06.2002: Flemming Hansen (C Nu offentliggøres listerne over udsatte boligområder og ghettoområder. På listen over ghettoområder pr. 1. december 2019 er der 28 boligområder, som opfylder ghettokriterierne mod 29 områder i 2018. Selvom Askerød fra 1. december 2017 er ude af ghettolisten er alle parter også enige om, at det ikke er ens betydende med, at man kan hvile på laurbærrene. De tal, der er afgørende for, at Askerød ikke er på listen i år, skifter med en relativt lille margen fra år til år. Det betyder, at der er behov for et fortsat fokus og samarbejde

Borgmestre til regeringen: Vi kan ikke genhuse tusindvis
 • 8 mile stream.
 • Tynntarm operasjon.
 • Nedre berg studentby blogg.
 • Mose formering.
 • Theodor heuss realschule gärtringen.
 • Diesellokomotiv i norge.
 • Cyclocross als rennrad.
 • Filialen deutsche bundesbank.
 • Spennende tilbehør til lam.
 • Augsburger allgemeine epaper.
 • Dieter bockhorn death.
 • Takis.
 • Curse client.
 • Fallskjerm voss.
 • San francisco brücke.
 • Sparta historia.
 • Jim beam honey vinmonopolet.
 • Varmaste staten i usa.
 • Rosenhof travemünde probewohnen.
 • Hvor lenge smitter influensa.
 • Electrical conductor.
 • Virtualnights bremen fotos.
 • Amityville city.
 • Ikea spontan.
 • Rosie huntington whiteley husband.
 • Theresa may.
 • Minirenseanlegg hus.
 • Candida test krankenkasse.
 • Ifrs 9 finanstilsynet.
 • Hotel berlin sentrum.
 • Billig ammo 308.
 • De schorre plattegrond.
 • Hvor fort virker azitromax.
 • Patella luxation.
 • Valdresflya stengt 2017.
 • Garmin virb ultra 30 prisjakt.
 • Nordmøre tingrett dom.
 • 9 5 inch in mm.
 • Mtb fränkische schweiz.
 • M1a1 rifle.
 • Hønefoss kirke konsert.