Home

Statens reiseregulativ 2021

Statens reiseregulativ - nye satser f.o.m. 22.6.2018 28 juni, 2018 Innland. Kilometergodtgjørelse Satsen for kilometergodtgjørelse reduseres til 3,90 kr pr. km. Satsen gjelder uavhengig av antall kjørte km, kjøring i inn- og utland, og for alle typer biler. Det er også endringer i passasjertillegget Statens reiseregulativ innland. Her finner du satsene du trenger til din reiseregning som diettsatser, bilgodtgjørelse og måltidstrekk. Skattereglene for reisegodtgjørelse mv. er frikoblet fra statens særavtaler. Skattereglene må dermed angi de skattefrie nivågrensene for de ulike godtgjørelsene 22. juni 2018 var omsider statens reisesatser for 2018 klare. Nytt av året er blant annet at kjøregodtgjørelsen for kjøring inntil 10.000 kilometer i året settes ned med 5 prosent og at elbilfordelen forsvinner SGS 1001 Reiseregulativet - nye satser i statens særavtaler. Partene i staten er kommet til enighet om nye satser i statens særavtaler for reise innenlands og reise utenfor Norge. Det er enighet om nytt reiseregulativ. Foto: Scanstoc Det blir store endringer i regelverket for utbetaling av skattefri diett i 2018. Satsene for skattefri diett for reiser med overnatting i Norge blir redusert og hybel/brakke-satsen vil bli borte. Siste nytt 31. januar 2018. Hybel/brakke-satsen er allikevel gjeninnført med virkning for hele inntekt..

Fra 22 juni 2018 settes statens sats for kjøregodtgjørelse ned fra 4,10 kroner per kilometer til 3,90 for folk som kjører inntil 10 000 kilometer i året. Den nye satsen gjelder all kjøring, uavhengig av kjørelengde, og vil gjelde alle biler inkludert el-biler Statens reiseregulativ er en avtale som i utgangspunktet bare gjelder for statsansatte. En del private og offentlige virksomheter har imidlertid gjennom egne avtaler knyttet til disse reisereglene. Godtgjørelser utbetalt etter Statens reiseregulativ er i de fleste tilfeller høyere enn Skattedirektoratets trekkfrie satser Skatteetaten opererer også med «pensjonatsats» og «brakkesats». Dette er ikke satser som fremgår av Særavtale for reiser innenlands for statens regning. Se skatteetatens hjemmesider for disse satsene. Last ned: Satser for 2018-2019-2020. Måltidstrekk av utgifter til kos

Lønn for arbeidstakere i staten gjeldende fra 1. mai 2018 19 296300 20 299800 21 303500 22 307100 23 310900 24 314800 25 318900 26 323000 27 326900 28 330800 29 334500 30 338400 31 342000 32 346000 33 349800 34 353900 35 358000 36 362200 37 366800 38 371500 39 376100 40 381100 41 386100 42 391800 43 397200 44 403200 45 409100 46 415100 47. Følgende endringer gjelder innenlandsavtalen: Kilometergodtgjørelse Satsen for km.godtgjørelse reduseres fra kr. 4,10,- pr. km. til kr. 3,90,- pr. km. Satsen gjelder uavhengig av antall kjørte km, kjøring i inn- og utland, og for alle type biler. Det vil si at egen km. sats for el-bil fjernes. I. Her finner du statens gjeldende satser for reise og kost utenfor Norge. Publisert: 11. des 2017 , Sist endret: 30. jun 2020 Denne siden oppdatet med nye satser fra 1. juni 2020

Statens reiseregulativ - nye satser f

Statens sats for bilgodtgjørelse fra i 2020. Statens særavtaler (eller statens reiseregulativ) regulerer hvilken utgiftsdekning de ansatte i staten har krav på ved reiser for sin arbeidsgiver. Satsene i særavtalene betegnes som «statens sats». Mange private arbeidsgivere har forpliktet seg gjennom avtale med de ansatte å følge statens sats Det er strenge krav til innholdet i en reiseregning. Ved mangelfull informasjon risikerer mottakeren å måtte skatte for utbetalingene Endringer i statens reisesatser for 2018 og 2019. Satsen for kilometergodtgjørelse reduseres fra kr 4,10 per km til kr 3,90 per km. Den gjelder all kjøring, uavhengig av kjørelengde, og vil gjelde alle biler inkl. el-biler

Statens satser og de skattefrie satsene er ikke lenger er fullt ut samkjørte, noe som gjør at en del satser i statens reiseregulativ vil inneholde en trekk- og skattepliktig andel. Det er hva som er avtalt i den enkelte bedrift som er avgjørende for hvordan arbeidstakers utlegg ved reiser skal kompenseres Statens reiseregulativ - endringer fra 01.06.2020 13 mai, 2020 . Fra og med 1. juni 2020 endres satsene i statens reiseregulativ for kost både på innenlands og utenlandsreiser. Nedenfor finner du en samlet oversikt over de nye satsene. Nyheter innenlandsreis Særavtalen som gjelder fra 2018 er foreløpig ikke publisert, men trolig vil også særavtalens satser for 2018 være høyere enn de satsene som kan utbetales trekk- og skattefritt. Det betyr at arbeidsgivere som utbetaler kostgodtgjørelse i henhold til statens satser, i tilfelle må splitte innberetningen i en trekkfri og en trekkpliktig del Nye avtaler om reiseregulativ. Partene i staten har fremforhandlet nye særavtaler. Blant annet gjelder dette Særavtale for reiser innenlands for statens regning. mandag 23. mai 2011 Nylig ble det fremforhandlet nye særavtaler mellom partene i staten. Dette er Særavtale.

Flyttingen skal foretas på den for statens billigste måte herunder tatt samlet hensyn til alle utgifter og andre forhold som kan påvirke avvikling av tjenesten. Denne særavtale trer i kraft 1. mai 2018 og gjelder til og med 30. april 2020. 9.11 Særavtale om permisjon og økonomiske vilkår ved etter- og videreutdanning, kurs mv Både statens reiseregulativ og trekkfrie satser er endret med virkning fra 1. januar 2019. 04.01.19 Skrevet av Knut Høylie, Regnskap Norge Del Her er endringene i statens reiseregulativ: Bilgodtgjørelse endres til 4,03 pr. km. Sats for udokumenterte utgifter til kost ved reise endres til: For reise over 12 timer med overnatting dekkes kost med k Diettgodtgjørelse - Statens reiseregulativ og skattefrie satser for 2020Det er ikke enkelt å ha kontroll på diettreglene. Det siste årene har vært preget av mange endringer både i skattereglene og særavtalene. Regnskapsoptimistens erfaring er at mange mindre bedriftseiere blander sammen ulike skatteregler og selskapsformer. Om du er usikker kan du se her :Hvem kan få diettgodtgjørelse. Veg- og trafikkopplysninger for hele Norge. Informasjon og selvbetjeningsløsninger for kjøretøy og førerkort Dokumentet Statens personalhåndbok 2019 (Statens personalhåndbok) er ikke tilgjengelig på Lovdatas åpne sider.. Følgende dokumenter kan være det du ser etter - merk at enkelte av disse lenkene kan gå til Lovdata Pro og krever at man har abonnement

Nytt om diettsatser fra 1. januar 2019. Posted 21. januar 2019 by Knut Høsfloth «Endelig» er Skattedirektoratets trekkfrie (skattefrie) diettsatser helt fristilt fra satsene i statens reiseregulativ. I 2018 skjedde mange endringer på dette området, jf. tidligere nyhetsartikkel.Fra og med 2019 er det skjedd flere Det er kun statens satser som er endret, utover dette inneholder det publiserte regulativet ingen endringer. Her er det du behøver å vite. Selv om det kun er statens satser som er endret, er det varslet en omfattende gjennomgang av avtalene innen utgangen av februar 2021, hvor det blant annet skal vurderes om statens reiseregulativ for innenlandsreiser og utenlandsreiser kan slås sammen Statens satser for kjøregodtgjørelse endres fra 1. januar 2019 Av Autogear 19. desember 2018 14. desember kom årets tiende endring i diettregelverket, og Infotjenesters økonomirådgiver og ekspert på reisegodtgjørelse Espen Øren melder at det er gjort noen mindre endringer i satsene for kjøregodtgjørelse Forhandlingane skal no bli ferdige på nyåret 2018, og det er knytt spenning til kva resultatet blir. Har du rett på skattefri dagdiett etter statens reiseregulativ treng du altså ikkje betale skatt av godtgjeringa. Har du derimot rett på skattefri døgndiett etter statens reiseregulativ, må du betale skatt - åkke som

Statens reiseregulativ 2019 og 2020 - Diettsatser

I 2018 kom det en innstramming skattemessig. Kostdekning ved overnatting på hotell skulle ikke lenger følge satsene i særavtalen, og det ble fastsatt en egen lavere sats. Ved annen type overnatting enn hotell har det lenge vært slik at arbeidstaker har fått et skattepliktig overskudd ved å bruke statens satser - men også disse satsene ble i 2018 vesentlig redusert Statens reiseregulativ. Dette hotellet er «for billig» for statsansatte. Raffles Phnom Penh. Foto: Raffles Phnom Penh. Norske byråkrater på farten jorden rundt har råd til det meste - og mere. Diettgodtgjørelse statens satser Skriv ut Diett / Nattillegg I utgangspunktet står arbeidsgiver og arbeidstaker fritt til å avtale hva som godtgjøres for diett og nattillegg på reiser i forbindelse med utførelsen av arbeidet. Statens reiseregulativ er en særavtale som gjelder statsansatte, men også andre offentlige og private bedrifter velger ofte å følge dette regulativet. Derso

Diett iht. statens reiseregulativ » Privatøkonomi og forbrukerspørsmål » Forbruker, jus og økonomi; God sommer! (Samt litt praktisk informasjon) Logg inn for å følge dette . Følgere 0. Diett iht. statens reiseregulativ. Av Gjest Pjusk, Januar 21, 2004 i Forbruker, jus og økonomi. Anbefalte innlegg. Gjest Pjusk 0 Bestemmelser om personopplysninger i Statens Standardavtaler (SSA) Som følge av den nye personvernforordning (gjennomført i norsk rett den 20. juli 2018) ble det i vår tatt inn et nytt avsnitt i SSA-ene. Difis intensjon er å sikre at ansvar for brudd på personvernforordningen er regulert i samsvar med personvernforordningens artikkel 82 Dette er statens inntekter og utgifter i 2018. Statsbudsjettet har tusenvis av poster som viser statens inntekter og utgifter. Her får du de store tallene. Sigurd Bjørnestad. 12. okt. 2017 16:33. Sist oppdatert 6. oktober 2020. Skatter, moms og penger fra Oljefondet er statens viktigste inntekter 22. juni 2018 ble Statens særavtaler for reise fastsatt etter behandling i særskilt tvistenemnd. Satsene gjengitt her skiller derfor mellom reiser som foretas før 22. juni 2018, og reiser foretatt 22. juni 2018 og senere. For reiser foretatt før 22. juni 2018 gjelder satsene fra 2017. SATSER FOR ULEGITIMERT KOSTGODTGJØRELSE /diet

Video: Statens satser for kjøregodtgjørelse i 2018 - Autogea

Felles Datakatalog er en oversikt over hvilke data de ulike offentlige virksomhetene har, hvordan de henger sammen og hva de betyr. Datakatalogen gjør det mulig for deg å søke i opplysningene hos offentlige virksomheter og bruke de til for eksempel analyseformål For gjeldende satser, ta en nærmere titt på statens reiseregulativ som gir en oversikt over de ulike godtgjørelsene for overnatting, kostutgifter, Legg merke til at det er ulike skjemaer for reiser gjort før og etter 22.juni 2018. Tips en venn! Finn den mest gunstige avtalen

Nye satser for statens reiseregulativ for 2018. Last ned nyeste versjon av reiseregningsskjema til Skedsmo FK. Endring for 2018 er at det ikke lenger er grense for antall km når når det gjelder sats. Du bruker nå 3,50 på km sats også når du kommer over 10000 km. Har du som arbeidsgiver forpliktet deg til å følge satsene i Statens reiseregulativ ved dekning av diettgodtgjørelse? Det gjelder nye satser for diett fra 1. juni 2020. For reiser med overnatting er satsen p.t. kr. 801,- pr. døgn. Som døgn etter statens særavtaler (reiseregulativer) regnes en periode på 24 timer som løper fra reisens starttidspunkt

SGS 1001 Reiseregulativet - nye satser i statens

 1. Uenige om statens reiseregulativ. YS, LO, Unio og Akademikerne har ikke klart å bli enige med staten om nytt reiseregulativ. Spørsmålet skal nå avgjøres av en særskilt nemd. PUBLISERT: 19.04.2018 Share Tweet Share it on google+. Tvisten om statens reiseregulativ avgjøres av en særskilt nemd, ledet av tingrettsdommer Richard Saue
 2. Seier i arbeidsretten: Oljeservice-bedrifter må forholde seg til statens reiseregulativ onsdag 23. mai 2018 - Dette er en viktig seier for medlemmene våre. Alle oljeservice-bedrifter må følge det som arbeidsretten nå slår fast, sier Harald Hereid i Industri Energi
 3. Statens reiseregulativ er ein avtale som i utgangspunktet berre gjeld for statstilsette. Ein del private og offentlege verksemder har gjennom eigne avtalar knytt til desse reisereglane. Godtgjersler utbetalte etter Statens reiseregulativ er i dei fleste tilfella høgare enn Skattedirektoratets trekkfrie satsar
 4. diettsatser.no. alt om diettsatser både for privat og offentlig. Diettsatser 2019; Kilometergodtgjørelse 2019. se satser for 2018; se satser for 201

Kostgodtgjørelse (diett) på reiser med og uten overnatting - reglene skjerpes. Posted 4. oktober 2018 by Knut Høsfloth. Ett av Revisorforeningens nylig overleverte topp ti forenklingsforslag til Skattedirektoratet er å fjerne hele opplegget med skattefri dekning av diett etter satser De fleste vet at Statens reiseregulativ gir deg kilometergodtgjørelse for bilkjøring i forbindelse med jobben. Du skal ha dekket reiseutgiftene. Det artige er at du også får dekket utgiftene til å spasere eller sykle Tjenestereise uten overnatting 2018 - Utbetaling av kostgodtgjørelse etter statens reiseregulativ (eller lavere) gir ikke skattepliktig overskudd. 2019 - For reiser mellom 6-12 timer kan kostgodtgjørelse mottas skattefritt med kr 200. For reiser over 12 timer kan kostgodtgjørelse mottas skattefritt med kr 400 Søk på vegvesen.no. Language. Bokmål; Nynorsk; English; Hovedmeny MEN Statens reiseregulativ (statens satser) fastsettes gjennom forhandlinger mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og hovedsammenslutningene. Disse klarte ikke å komme til enighet før årsskiftet. Forhandlingene fortsetter derfor i januar, og inntil videre gjelder 2019-satsene

Diett som utbetales i 2018 - NYE satser - Visma Communit

Statens reiseregulativ (utgiftsgodtgjørelse) Statens reiseregulativ er en avtale som i utgangspunktet bare gjelder for statsansatte. En del private og offentlige bedrifter har imidlertid gjennom egne avtaler knyttet til disse reisereglene. Tidligere var Statens reiseregulativ og Skattedirektoratets trekkfrie satser stort sett lik Både statens reiseregulativ og trekkfrie satser er endret med virkning fra 1. januar 2019. Source: Regnskap Norg

Statens satser for kjøregodtgjørelse endret fra 22

Statens lønnstrinn henviser til lønnstabellene som er fremforhandlet mellom staten og LO Stat, YS Stat og Unio. Disse forhandlingene skjer vanligvis i løpet av april, slik at nye lønnstrinn trer i kraft fra 1. mai hvert år. Tabellen under er dermed gjeldende fra 1. mai 2018. Slik brukes lønnstrinnen STATENS REISEREGULATIV OG SKATTEFRIE SATSER FOR 2020. Reiseregulativet er foreløpig ikke endret, men de trekkfrie satsene er endret med virkning fra 1. januar 2020. Reise og diett I utgangspunktet står arbeidsgiver og arbeidstaker fritt til å avtale godtgjøring for kost og losji på reiser i forbindelse med arbeid Statens reiseregulativ. Professor: Luksusseminar avdekker manglende kunnskap om mottakelse av gaver Dette hotellet er «for billig» for statsansatte. Tips oss 02060 02060@nettavisen.no Forskuddssatser for 2018. Overnatting på hotell , Norge. kr 569 Overnatting på hotell , utlandet. Landets eller byens sats i statens utenlandsregulativ Overnatting. Endringer i diettgodtgjørelsen etter statens reiseregulativ Forfatter: fredrik Publisert: 2. juli 2018 Kategori: Artikler fra siste nyhetsbrev Endringene i statens særavtaler for dekning av utgifter til reise og kost i og utenfor Norge gjelder fra 22. juni 2018

Altinn - Reise og diet

Statens Kunstutstilling, Høstutstillingen, er Norges største scene for samtidskunst 14. desember 2018 kom årets tiende endring i diettregelverket og statens sats for kjøregodtgjørelse økte da med 13 øre, til 4,03 kroner pr. kilometer. Les mer om statens nye satser for kjøregodtgjørelse i 2019 på vår blogg

Del 2 - Statens reiseregulativ Utdrag av Særavtale for reiser innenlands for statens regning 01.03.2011 - 28.02.2014 (§§ 1-12). Satsene er oppdatert pr. 01.01.2013. § 1 Virkeområde og omfang 1. Denne særavtale gjelder for reiser i Norge 1. 2. Særavtalen gjelder for alle som reiser i oppdrag eller i tjeneste for statens regning 2 Statens reiseregulativ - Satser fra 1. januar 2014. Hovedsammenslutningene og FAD har reforhandlet mange særavtaler og justert satsene for kost og diett på tjenestereise. Her kan du oppdatere deg på de nye satsenes innenlands reiseregulativ. De nye satsene gjelder fra 1. januar 2014 Promenera i Nordens bästa parker eller statens dig ut på kittlande äventyr. Fri entré frolunda attraktioner, sightseeing, utflyktsmål och museer. Gainer med mycket kcal reiseregulativ BODY Gainer betyder ökning, och den främsta anledningen gainer att ta en gainer reiseregulativ just att öka i vikt Fakta: Statens reiseregulativ * Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hovedsammenslutningene forhandler frem særavtaler for reiser innenlands og utenlands. * Særavtalene gjelder for arbeidstakere som reiser i oppdrag eller tjeneste for statens regning. * Det anslås at det leveres åtte millioner reiseregninger her til lands hvert år Statens reiseregulativ og skattefrie satser for 2020 24. feb 2020 / Fra Regnskap Norge. Reiseregulativet er foreløpig ikke endret, men de trekkfrie satsene er endret med virkning fra 1. januar 2020. Les hele artikkelen hos Regnskap Norge. Tags: Lønn & personal, Skatt

Statens lønnstrinn 2018 Her er hele oversikten over de statlige lønnstrinnene for 2018. Lønnshopp for sykepleiere Sykepleiere med 10 års ansiennitet får økt minstelønn fra 1. juli i år. Skattemeldingen: Dette er fradraget «alle» glemmer Pendler du. Reiseregulativet endres med virkning fra 1. juni 2020. Statens reiseregulativ og skattefrie satser for 202 NYE SATSER: Satsene i statens særavtaler for 2017 er nå offentliggjort, sier Infotjenesters økonomirådgiver Johnny Nymark. Slik blir reisesatsene for 2017. Arbeidstakere som bruker egen bil i jobben får ingen kompensasjon for den økte skatten på kjøregodtgjørelse neste år Se komplett avtaletekst og statens oppdaterte satser for utenlandsreise For øvrige satser og bestemmelser gjeldende for KAs tariffområde, vises til side 20 i heftet med Sentrale særavtaler med felles veiledning for KAs tariffområde. Samme tekst finnes på KAs nettsted under Tariff. Komplett Statens reiseregulativ finnes på FADs nettste Statens reiseregulativ 22.09.2015 Her finner du statens satser for kostgodtgjørelse (diett) for reiser i inn og utland, satser for kjøregodtgjørelse med mer. Satsene kan brukes i søknadsskriving og i reiseregninger til oppdragsgivere når du har kjørt egen bil. OBS: Som frilans kan.

Statens satser innenlands Arbeidsgiverportale

28. april 2018 kl. 1325 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN PR. 1. MAI 2018 STATENS KRAV/TILBUD NR. 4 Staten tar følgende forbehold: 1. Nye/endrede krav/tilbud under forhandlingene 2. Tilbud aksepteres av samtlige hovedsammenslutninger 3. Skrivefei 4.januar.2018 / i Lønn/HR / av Helen Bråstein Grunnet innføring av fordelsbeskatning på deler av diettgodtgjørelse må du / ditt firma gjøre noen valg. Generelt vil vi si at dersom ditt firma fortsetter å utbetale diett etter statens reiseregulativ i 2018, gjør endringen i reglene at det å få ansatte til å føre dette korrekt blir veldig utfordrende Statens reiseregulativ dekker ofte ikke alle utgifter man har til bruk av privatbil i arbeidsforholdet. Skrevet av: Øyvind Rognli oyvrog@udf.no. Publisert 01.02.2019. Del på Facebook; Del på Twitter; Det er jo først og fremst statens reiseregulativ som gjelder i kommunene (de følger som oftest denne hvis man ikke har forhandlet annen avtale) Helseaktuelt - covid-19. Helseaktuelt utgis annenhver uke. Les denne ukens Helseaktuelt (medium.com)

 1. Et formuesgode kan være fast eiendom (som for eksempel huset, hytte, tomt m.m.), bankkonti, verdipapir, bil, båt eller annet verdifullt løsøre som kan omgjøres til penger ved utleie, salg m.m
 2. Statens pris for byggkvalitet er en hederspris som skal løfte fram nye forbildebygg som bidrar til å heve, fornye og utvikle byggkvalitet lokalt og nasjonalt. Prisen er en videreføring av Statens byggeskikkpris (1983-2016)
 3. Statens legemiddelverk skal sikre god kvalitet ved behandling med legemidler og at legemidler har lavest mulig pris. Vi skal sørge for at befolkningen får likeverdig og rask tilgang til effektive legemidler og være fag- og tilsynsmyndighet for medisinsk utstyr. Vi skal også legge til rette for forskning og innovasjon på disse områdene
 4. Statens lånekasse for utdanning (Lånekassen) er en norsk statlig etat under Kunnskapsdepartementet. Lånekassen gir økonomisk støtte til utdanning gjennom stipender og lån
 5. Årsrapporter for Statens helsetilsyn. Årsrapport for Statens helsetilsyn er et årlig dokument som Statens helsetilsyn leverer til overordnet departement (Helse- og omsorgsdepartementet) som grunnlag for drøfting av om fastsatte mål er nådd og oppdrag utført. Dette skjer i departementets etatsstyringsmøte med Statens helsetilsyn

Nå er det mer innviklet å bruke statens satser for reiser. 23.01.19 | Nyheter. Tidligere var det mer sammenheng mellom statens reiseregulativ og Skattedirektoratets satser for trekkfri diettgodtgjørelse. Det er ikke tilfellet lenger; satsene har gått fra hverandre KAs Særavtale om reiseregulativet viser i pkt 2 til reglene i Særavtale for reiser innenlands for statens regning. I denne særavtalen er det fastsatt nye satser for kjøregodtgjørelse og kostgodtgjørelse med virkning fra 1. mars 2010 Både statens reiseregulativ og trekkfrie satser er endret med virkning fra 1. januar 2019. Her er endringene i statens reiseregulativ: Bilgodtgjørelse endres til 4,03 pr. km. Sats for udokumenterte utgifter til kost ved reise endres til: For reise over 12 timer med overnatting dekkes kost med kr 78 Statens reiseregulativ for 2020 ble offentliggjort 4. mai. Det er kun statens satser som er endret, utover dette inneholder det publiserte regulativet ingen endringer. Her er det du behøver å vite. Inneholder særvtaler for reiser innen- og utenlands, samt kostsatser i verden. http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/tema/lonns-_og_personalpolitikk/statens.

Nytt reiseregulativ - virkningstidspunkt fra 22

Statens reiseregulativ og skattefrie satser for 2020 feb 9, 2020 | Narf Reiseregulativet er foreløpig ikke endret, men de trekkfrie satsene er endret med virkning fra 1. januar 2020.Reiseregulativet er foreløpig ikke endret, men de trekkfrie satsene er endret med virkning fra 1. januar 2020 Pensjon fra Statens pensjonskasse er et viktig bidrag til din økonomi den dagen du slutter å jobbe, eller dersom noe uventet inntreffer. Her kan du lese mer om hvilke pensjonsfordeler et medlemskap hos oss inkluderer Statens innkrevingssentral er en særnamsmann. Andre særnamsmyndigheter er skatteoppkreverne, skattekontorene og Nav innkrevingssentral. Namsmann. Offentlig tjenestemann som har myndighet til å innkreve krav ved tvang. o. Oppreisning. Erstatning for skade, hvor skaden ikke er av økonomisk art

Reiseregulativet endres med virkning fra 1. juni 2020. Les hele saken her Hei, har en jobb som innebærer en del reising. Har som regel kun e-kvitteringer (får det på mail). Har fått beskjed av jobben at alt må sendes inn pr post, pga statens reiseregulativ sine regler. Stemmer dette? Jeg har googlet meg frem til dette: Regnskapsloven sier vel at ting skal lagres i det. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) 12. oktober 2020. I veke 40 vart det målt svært lave nivå av radioaktivt cesium (Cs-137) på målestasjonane våre på Østerås i Bærum og på Svanhovd i Finnmark, og på CTBTO-stasjonen på Svalbard Statens reiseregulativ - nye satser f.o.m. 22.6.2018 28 juni, 2018 Innland. Kilometergodtgjørelse Satsen for kilometergodtgjørelse reduseres til 3,90 kr pr. km. Satsen gjelder uavhengig av antall kjørte km, kjøring i inn- og utland, og for alle typer biler Mellom klassiske murgårder på Majorstuen bygger Oslo Entreprenørbedrift AS to tomannsboliger i plasstøpt bærende betongkonstruksjoner og murte yttervegger i porebetong på en tomt som bare er 270 m²

Statens satser utenlands Arbeidsgiverportale

Hovedsammenslutningene og FAD har reforhandlet mange særavtaler og justert satsene for kost og diett på tjenestereise. Her kan du oppdatere deg på de nye satsenes innenlands reiseregulativ. De nye satsene gjelder fra 1. januar 2014 Dette er Statens satser for kjøregodtgjørelse 2018 Hvis du kjører din egen bil i arbeid har du krav på kjøregodtgjørelse fra arbeidsgiveren din. Her finner du Statens justerte satser for kjøregodtgjørelse gjeldende for 2018. Privatbil Kjøregodtgjørelse justert fra 4,10 kr til 3,90 kroner per kilometer Skattefri sats 3,50 kroner per kilomete Statens kunstnerlønn var en årlig pengesum som den norske staten ytte til utvalgte norske kunstnere for fremragende arbeid. Kunstnerlønnen ble også kalt diktergasje og komponistgasje, og ordningen varte fra 1863 til 1962.Den ble av statsråd Lars Moen i 1951 beskrevet som «ein honnør og ein takk frå samfunnet til kunstnarane for tilskotet deira til kulturlivet og kulturgrunnlaget» Statens kunstutstilling, Høstutstillingen er en kunstnerjuryert gruppeutstilling basert på fri innsendelse. Alle kunstnere som bor i Norge og norske kunstnere bosatt i utlandet er velkommen til å søke Høstutstillingen. Det er ikke et krav å være utdannet kunstner, heller ikke at man må være medlem i en kunstnerorganisasjon Statens Vegvesen. Ønsker du kontakt med Statens vegvesen? Her finner du kontaktinformasjon til en trafikkstasjon i tilknytning til Statens vegvesen der du bor. Statens vegvesen kan hjelpe deg med spørsmål knyttet til EU-kontroll, førerkort og øvelseskjøring, samt årsavgift og omregistrering

Statens strålevern Meny. Følg oss på: 25.10.2018. Er du under 40 år, gravid, ammende eller har hjemmeboende barn? Da anbefaler vi deg å ha jodtabletter hjemme. Tablettene kan gi beskyttelse mot radioaktivt jod ved atomulykker, og skal bare tas etter råd fra myndighetene november 2018. Hvorfor et reiseregulativ? Reiseregulativet er utviklet for å holde reisekostnadene nede, slik at mest mulig av NAAFs midler brukes til formålet. Reiseregulativet vil også sikre mest mulig lik og rettferdig behandling for alle i organisasjonen Statens reiseregulativ innlands - Regnskapshus 24. Statens Satser For Diett Innenlands 2016. Kostgodtgjørelse Innland Med Overnatting 2018. Joar Time, Author at Eye-share - Side 5 av 8. Statens Satser Hotell. Flere relaterte lenker Statens barnehus Bergen stedsplassert i Førde. Underavdelingen var i drift fra oktober 2018 med fagteam fra barnehuset i Bergen, samt lokal lege og tannlege som arbeider ved barnehuset. Siden oppstart har det vært tatt imot 30 nye barn. 1.4 Metode og datagrunnlag Årsrapporten skal gi et bilde av virksomheten i barnehusene i 2018 Statens satser og de skattefrie satsene er ikke fullt ut samkjørte, noe som gjør at noen satser i statens reiseregulativ vil inneholde en skattepliktig andel. Den skattepliktige andelen er også trekkpliktig, slik at det trekkes skattetrekk i godtgjørelsen før utbetaling. I 2020 må arbeidstakere som får.

Statens reiseregulativ innland Houten schermen met betonpalen | trous. aselcprobb.se De autobouwer trok reiseregulativ het einde van het seizoen van de. Statens reiseregulativ 2016, mighty sport beet boost . Statens reiseregulativ innland. Her finner du satsene du trenger til din reiseregning som diettsatser, bilgodtgjørelse og måltidstrekk Nye satser i statens reiseregulativ. Parat. 05.05.2020. Lill Jacqueline Fischer. Drøyt fire måneder på overtid er avtalene om statens satser for reiser underskrevet. Satsene gjelder fra 1. juni 2020. I tillegg til ansatte i staten er det mange i andre sektorer som benytter statens reiseregultativ I samarbeid med Infotjenester AS inviterer Avdeling for personal og organisasjon til kurs i Statens reiseregulativ. Kurset avholdes på LINKEN - Forskningsparkes møtesenter 24. og 25. april 2013. Påmeldin

Airbnb苦心经营差旅业务数年,酒店又要遭殃了?-亿欧

Australsk humorserie som følger Bajo og hans etterforskningsteam i merkelige oppdrag Statens helsetilsyn viser til høringsnotat av 22. august 2018 med forslag til endringer i smittevernloven (lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer), MSIS-forskriften (forskrift 20. juni 2003 nr. 740 om Meldingssystem for smittsomme sykdommer) og forskrift 13. februar 2009 nr. 205 om tuberkulosekontroll Årsrapport Statens pensjonskasse 2018, bokmål (PDF) Årsrapport Statens pensjonskasse 2018, nynorsk (PDF) Årsrapport Statens pensjonskasse 2017 (PDF) Årsrapport Statens pensjonskasse 2016 (PDF) Årsrapport Statens pensjonskasse 2015 (PDF) Årsrapport Statens pensjonskasse 2014 (PDF) Årsrapport Statens pensjonskasse 2013 (PDF Både statens reiseregulativ og trekkfrie satser er endret med virkning fra 1. januar 2019. Statens reiseregulativ og skattefrie satser for 2019 Source: Regnskap Norg

 • Hvem kan få kunstnerlønn.
 • Ausfüllhinweise wep.
 • Blueye robotics aksjer.
 • Glückshoroskop skorpion.
 • Jif mopp startpakke.
 • Crear numero falso para whatsapp.
 • Smink rea.
 • The arkham games.
 • Mount everest dødsfall.
 • Matboks silikon.
 • Immobilien im schwarzwald baar kreis.
 • Lovdata vegtrafikkloven.
 • Statistikkbanken befolkning.
 • Kim yo jong.
 • Juegos para niños de primaria.
 • Fedex sverige kundtjänst.
 • Snakke med barn om selvmord.
 • Pengepodden.
 • Snømannen på nett.
 • Juss buss trondheim.
 • Microsoft teams app.
 • Lån til oppussing dnb.
 • Ü50 party braunschweig.
 • Les miserables trondheim.
 • Dinosaurier münchen 2018.
 • Iphone zoom.
 • 6.0 feet in cm.
 • Får ikke åpnet outlook.
 • Baby born sykkelhjelm.
 • Karrierefrau sucht mann.
 • Locobase repair eksem.
 • Conjugar el verbo comer.
 • Emmanuel agassi.
 • Groupon efteling 2017.
 • Grensejeger forsvaret.
 • Hühnerposten ü30 fotos.
 • Remotec zxt 120eu.
 • Lina larissa strahl tour termine.
 • E18 vestfold elbil.
 • Feuerwerk heute.
 • Trondheim turnforening.