Home

Aktiva passiva

Aktiva er et uttrykk for den delen av balansen hvor firmaet har sine eiendeler. Dette omfatter gjenstander og rettigheter som har formueverdi i firmaet. Aktivaene består av de to hovedgruppene omløpsmidler og anleggsmidler.Dette er altså det samme som det som heter realkapital Aktiva og passiva I en balanse ordnes regnskapspostene på to sider. Aktivasiden står til venstre og passivasiden til høyre. De to sidene skal summeres og det sentrale regnskapsmessige kravet er at begge sider skal summeres til samme beløp, slik at de to sidene balanserer Aktiva, aktivum i entallsform, regnskapsmessig uttrykk for eiendeler eller rettigheter som har formuesverdi. Aktivasiden representerer debetsiden i balanserapporten, hvor eiendelene kan stilles opp side om side med passiva, som representerer kreditsiden i balanserapporten. I en slik oppstilling ligger aktiva til venstre og passiva til høyre

Passiva (entallsform: passivum; engelsk: liability) er et regnskapsmessig uttrykk for regnskapsposter som inngår på kreditsiden i balanserapporten, det vil si egenkapital- og gjeldsposter, i et foretak.Passivasiden ligger til høyre i balanserapporten, mens motsatsen aktiva ligger til venstre.. Passivasiden deles i tradisjonelle regnskapsoppstillinger inn i egenkapital og gjeld, hvor. Aktiva (entallsform: aktivum; engelsk: asset) er et regnskapsmessig uttrykk for eiendeler eller rettigheter som har formuesverdi.. Eiendelene (aktiva) deles som hovedregel inn i anleggsmidler og omløpsmidler.Anleggsmidler deles videre inn i immaterielle eiendeler, varige driftsmidler og finansielle anleggsmidler, og anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk; andre eiendeler. Passiva generieren Aktiva. Deshalb müssen die zwei Seiten einer Bilanz auch ausgeglichen sein. Wäre eine Bilanz unausgeglichen und wären die Aktiva beispielsweise größer als die Passiva, hieße das, es wäre mehr Geld investiert worden, als dem Unternehmen - inklusive Fremdkapital - zur Verfügung stand Aktiva und Passiva: Darin unterscheiden sie sich. Wer sich innerhalb seines Unternehmen mit der Buchführung und Bilanz auseinandersetzen muss, dem begegnen die beiden Bezeichnungen Aktiva und Passiva stets, denn jede Bilanz verfügt über eine Aktiv- und eine Passivseite. Die Summe der aktiven (Aktiva) Seite entspricht zudem immer der, von der.

Aktiva i pasiva su računovodstveni pojmovi. Aktiva predstavlja konkretne oblike sredstava sa kojima raspolaže preduzeće, dok pasiva predstavlja izvore, odnosno pripadnost sredstava preduzeća. Aktiva i pasiva su prikazani u Bilansu stanja preduzeća i uvijek moraju biti u ravnoteži, tj. vrijednost aktive mora biti jednaka vrijednosti pasive i obrnuto AktivA består av tre deler - et strukturert utdanningsprogram for fysioterapeuter, et kunnskapsbasert informasjons- og treningsopplegg for pasienter med kne- og/eller hofteartrose, og elektronisk registrering av data inn i en sentral database forankret ved Oslo Universitetssykehus, Ortopedisk avdeling Aktiva und Passiva Im Gegensatz zur Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) , die einen definierten Zeitraum (im Regelfall von einem Geschäftsjahr) erfasst, bezieht sich die Bilanz auf einen Stichtag. Das heißt sie gibt Aufschluss über die Vermögensverhältnisse eines Unternehmens zu einem bestimmten Zeitpunkt

Finn AktivA-klinikk Dersom du tillater at nettsiden finner din posisjon, så vil du her få opp en liste over de AktivA-klinikkene som er nærmest deg. Categorie Passiva i denne sammenhengen er den delen som utgjør gjeld og egenkapital i balansen. Gjennom denne får man oversikt over den økonomiske situasjonen til en virksomhet. Til forskjell fra aktiva som omfatter gjenstander og rettigheter som har formuesverdi i firmaet Aktiva/Passiva: Das sollten Sie über die beiden Seiten einer Bilanz wissen. Wenn Ihr Unternehmen bilanzierungspflichtig ist, dann sollten Sie über den grundsätzlichen Aufbau einer solchen Bilanz im Bilde sein. Zu den Kernbegriffen gehören hier Aktiva und Passiva, die die beiden Seiten der Bilanz bezeichnen.Alles, was Sie darüber wissen müssen, finden Sie im nachfolgenden Beitrag Aktiva und Passiva (Englisch: assets and liabilities) benennen die beiden Seiten der Bilanz. Im Aktiva ist die Mittelverwendung erkennbar, da hier alle Vermögenswerte des Unternehmens aufgelistet sind. Im Passiva zeichnet sich die Kapitalherkunft ab, da hier die Verteilung von Eigenkapital und Fremdkapital sichtbar wird Dalam konsep dasar akuntansi terdapat istilah aktiva dan pasiva yang harus dipahami. Banyak orang awam yang kurang paham tentang kedua hal ini sehingga harus memahami lebih lanjut agar tidak tertukar komponen-komponen aktiva dan pasiva yang juga termasuk transaksi bisnis perusahaan.Perbedaan aktiva dan pasiva dalam hakikat akuntansi sebagai berikut

Hva er aktiva? - Vism

Unter Passiva (Singular Passivum, von lateinisch pati ‚untätig sein, leiden') versteht man die Summe des einem Unternehmen zur Verfügung gestellten Kapitals, das auf der rechten Seite einer Bilanz zu finden ist. Sie lassen erkennen, aus welchen Kapitalquellen die Vermögenswerte des Unternehmens finanziert wurden. Diese sind auf der linken Seite der Bilanz gelistet und bilden die Aktiva Pengertian Aktiva. Definisi atau pengertian dari aktiva/harta adalah sebuah kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan untuk menjalankan usahanya. Harta pada perusahaan dapat dibedakan menjadi tiga golongan. Yakni, harta lancar investasi jangka panjang, harta tetap dan aktiva tak berwujud Aktiva im Rahmen der Bilanzanalyse. Die Aktiva spielen genauso wie die Passiva im Rahmen der Bilanzanalyse eine große Rolle. Dabei kann zwischen vertikaler und horizontaler Vermögens-, und Kapitalstruktur unterschieden werden. Vertikale Vermögensstruktur der Aktivseit Best mulig oversikt over hver av ektefellenes aktiva og passiva pr. skjæringstidspunkt. Kontoutskrifter og selvangivelser for forrige år er hensiktsmessig. Kopi av separasjon/skilsmissebevilling fra Fylkesmannen. Den som krever offentlig skifte må stille sikkerhet for omkostningene før offentlig skifte blir åpnet Heute geben wir dir einen Überblick über Aktiva und Passiva und gehen anschließend ins Detail, was genau dazu gehört. Außerdem gehen wir auf die Unterschiede..

balanse - regnskap - Store norske leksiko

aktiva - Store norske leksiko

Die Passiva sind in einer Bilanz die Seite, die die Mittelherkunft abbildet. Das ist die Definition von Bilanz. Der Wert aller Passiva entspricht dem Wert aller Aktiva und wird als Bilanzsumme bezeichnet. Sie lässt sich die Bilanz lesen. Passiva: Definition und Bedeutun Raději aktiva než pasiva. Mezi aktiva patří všechen majetek, který vám přináší peníze. Je to například: byt, který pronajímáte, umělecké předměty, které můžete prodat, autorská práva za knihy, muziku nebo patenty, akcie, dluhopisy, podílové listy. Čím víc aktiv máte, tím jste bohatější Innhente opplysninger om aktiva og passiva Avdødes selvangivelse må innhentes. Det må undersøkes om avdøde er registrert i aktuelle registre, har kundeforhold i banker herunder om avdøde hadde bankboks. Boets bankkonto Bobestyrer skal opprette en særskilt rentebærende bankkonto for boet. Alle inn- og utbetalinge Aktiva und Passiva - Unterschied zwischen den beiden Bilanzseiten. Die Höhe von Aktiva und Passiva müssen exakt übereinstimmen. Schließlich gibt die Passivseite einer Bilanz immer an, woraus sich die erworbenen Aktiva konkret finanzieren

Medan aktive konstruksjonar klårgjer kven som handlar (Einar sløkkjer lyset når han går frå kontoret), bruker vi passiv dersom vi ikkje veit kven som handlar, eller dersom det er uviktig kven som handlar (Lyset skal sløkkjast når ein går frå kontoret). Aktiv: Eg selde boka. Eg skal selja boka. Passiv: Boka blei seld. Boka skal seljast Passiva. Passiva er et (mindre brukt) regnskapsmessig utrykk for den delen av balansen som består av egenkapital og gjeld.Den andre siden av balansen er kjent som aktiva Fordi hele den reelle pantegjelden ikke er spesifisert i firmaets balanse for 1890, bør vi se på de sammenlagte aktiva og passiva.Da var de bokførte langsiktige og kortsiktige aktiva på til sammen ca kr 3.580.000, mens de tilsvarende bokførte langsiktige og kortsiktige passiva var på ca kr 1.844.000 Indeling balans. De balans bestaat uit twee gedeelten die met elkaar in evenwicht zijn: de activa en de passiva; de term balans doelt op dit evenwicht.De activa worden, kort gezegd, gevormd door de bezittingen, zoals geldtegoeden, gebouwen, goederen, e.d., en de passiva bestaan uit het eigen vermogen en het vreemd vermogen (geleend geld, schulden), dus de middelen waarmee de activa.

Eiendeler eller rettigheter av formuesverdi. Regnskapsmessig begrep. Motsatte av passiva (gjeld 1938 ble den norske samlagsordningen avviklet ved at samlagenes aktiva og passiva ble overtatt av Vinmonopolet. Kilde:Wikipedia. Ordfakta: Passiva er 7 bokstaver langt og inneholder 3 vokaler og 4 konsonanter. For info som ikke er relatert til kryssord, så kan du slå opp passiva i ordboka Akun aktiva lancar v Kas (cash) yaitu segala sesuatu baik dalam bentuk uang atau bahan yang disediakan dengan segera dan diterima sebagai pelunasan kewajiban kepada nilai nominalnya . v Piutang dagang (trade receivable) yaitu hak lain yang dimiliki perusahaan terhadap seseorang atau perusahaan lain dimana piutang yang berasal dari penjualan bara g atau jasa yang merupakan kegiatan utama.

Passiva Definition. Die Passiva eines Unternehmens sind aus der rechten Seite der Bilanz ersichtlich: sie zeigen die Kapitalherkunft bzw.Mittelherkunft (woher kommt das Kapital des Unternehmens?) an. Die Passiva eines Unternehmens werden insbesondere unterteilt in (vgl. § 266 Abs. 3 HGB, Passivseite) Доставка питьевой и минеральной воды Закарпатья Бесплатная доставка по Киеву Заказ воды на дом, в офис Прием заказов в интернет-магазине и по телефон Übersteigen die Passiva die Aktiva, muss der Fehlbetrag auf der Aktiva-Seite gesondert ausgewiesen werden. Das Unternehmen ist verpflichtet, alle Daten einer Bilanz zehn Jahre aufzubewahren. Fazit. Die jährliche Bilanz mit ihren Seiten Aktiva und Passiva ist für die meisten Unternehmen verpflichtend aktiva tetap dapat di kelompokkan menjadi 3, yaitu invetasi jangka panjang, Aktiva tetap berwujud, dan aktiva tetap tidak berwujud. Komponen aktiva tetap berwujud antara lain: Passiva Pasiva adalah pengorbanan ekonomis yang harus dilakukan oleh perusahaan pada waktu yang akan datang

Passiva - Wikipedi

Die Aktiva ist der Pendant zur den Passiva und zeigt die Mittelverwertung auf. Vom HGB wird eine klare Struktur gefordert in Bezug auf die Unterpunkte die in der Passiva aufgeführt werden. Demnach erstreckt sich die Gliederung über die Punkte/Positionen Aktiva) Alle Posten auf der rechten Seite der Bilanz. Dazu gehören das Eigenkapital- und das Fremdkapitalkonto, z.B. in Form von Schulden, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten (Aktiva). (engl. liabilities) Passiva nennt man alle Positionen, die das Unternehmen auf der rechten Seite der Bilanz ausweist Erste Gliederung der Bilanz in Aktiva und Passiva. Mit dem doppelten Aufschreiben der Bilanzsumme kommen wir schon zur ersten Unterteilung der Bilanz. Wie wir gesehen haben, besteht sie immer aus zwei Seiten: Links finden sich die sogenannten Aktiva, rechts die Passiva. Das entspricht dem grundlegenden Aufbau einer Bilanz Aktiva (frå latin eintal aktivum, av activus, 'aktiv, verksam') er eit rekneskapsuttrykk for eigedelar eller rettar som har formuesverdi.. Aktivasida representerer debetsida i balanserapporten, der eigedelane kan stillast opp side om side med passiva, som representerer kredittsida i balanserapporten. I ei slik oppstilling ligg aktiva til venstre og passiva til høgre Die Passiva werden auf der rechten Seite der Bilanz ausgewiesen und stellen dar, aus welchen Quellen das Vermögen des Unternehmens (Aktiva) stammt. Insbesondere werden hier Eigenkapital und Fremdkapital ausgewiesen und näher beschrieben

Aktiva - Wikipedi

aktiva ja passiva . Teemal on 6 vastust, 1 kasutaja, muutis algajale 11 aastat, 9 kuud tagasi. Viewing 6 reply threads. Algaja-õpin 26.01.2009, 10:07 #9408. Palun abi, on nii, et vasak pool on D ja parem on K eksju. Raamatus on nii, et Aktiva - vasak väheneb ja parempool suureneb. Definition, Rechtschreibung, Synonyme und Grammatik von 'Aktiva' auf Duden online nachschlagen. Wörterbuch der deutschen Sprache Aktiva. Aktiva (entallsform: aktivum; engelsk: asset) er et regnskapsmessig uttrykk for eiendeler eller rettigheter som har formuesverdi. Ny!!: Passiva og Aktiva · Se mer » Anleggsmiddel. Anleggsmidler, også kjent som håndfaste aktiva, er i regnskapsfaget definert som eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Ny!!: Passiva og.

Aktíva a Pasíva Všetok majetok z hľadiska jeho formy sa delí na : a) aktíva - jeden druh majetku je aktívum (na strane ľavej); b) pasíva - jeden druh majetku je pasívum (na strane pravej) MAJETOK = ZDROJE KRYTI Teisisõnu aktiva ja passiva on alati võrdsed. Loogika on tegelikult lihtne - kui ettevõte teeb tehingu, siis see muutub. Bilansi välja arvutamine aitab hinnata teatud perioodi finantstulemusi - kasumit ja kahjumit. Sellest põhimõttest joonistub välja ka bilansipõhivalem. Vara on alati võrdne kohustiste ja omakapitali summaga

Aktiva und Passiva: Bedeutung, Unterscheidung und

Unterschied Aktiva und Passiva Die Aktivseite, zeigt an, welches Vermögen dem Unternehmen zur Verfügung steht, mit welchem effektiv gearbeitet werden kann. Di Pengertian Aktiva. Aktiva adalah kekayaan atau harta atau aset yang dimiliki oleh perusahaan, yaitu sumber daya yang dikuasi oleh perusahaan sebagai akibat dari kegiatan masa lalu dan mendapatkan manfaat atau keuntungan di masa depan. Aktiva Lancar. Current Assets. Aktiva lancar adalah aktiva yang berupa uang tunai atau aktiva yang mudah dijual dalam jangka waktu kurang dari satu tahun NAL overtar samtlige aktiva og passiva i Norhav, og Norhavaksjonærene får tre aksjer pålydende 20 kroner i NAL for hver aksje pålydende 100 kroner i Norhav. På skiftesamlingen ble det fremlagt en oversikt over Balder Invests aktiva og passiva. Som hverken har med kredit eller debet, aktiva eller passiva å gjøre Bilanz Passiva: Eigenkapital und Fremkapital. Die Passiva werden nicht wie die Aktiva nach Liquidierbarkeit, sondern nach Fristigkeit sortiert. Also kommt das Kapital, was am wenigsten dringend zurückgezahlt werden muss, ganz oben auf die Liste

sum aktiver sum aktiver / aktiva og passiva aktiva og passiva : sum aktiver sum aktiver / aktiva og passiva aktiva og passiva Resultat pr. side 1 5 10 20 30 40 50 10 Aktiva tetap atau fixed assets adalah suatu kekayaan yang dimiliki perusahaan di mana pemakaiannya (umur ekonomis) lebih dari satu tahun, digunakan untuk proses operasi, serta tidak untuk dijual. Setiap tahunnya aktiva tetap mengalami penyusutan yang ahrus dihitung dalam pembukuan. Contoh fixed assets antara lain tanah, gedung, mesin, peralatan toko dan kantor, alat angkut, dan lain sebagainya Pengertian Aktiva - Jenis, Lancar, Tetap, Tak Berwujud, Kewajiban, Modal, Contoh, Para Ahli : Aktiva merupakan sumber daya ekonomi yang diperoleh dan dikuasai oleh suatu perusahaan sebagai hasil dari transaksi masa lalu yang salah satunya ialah aktiva tetap yang digunakan perusahaan dalam kegiatan operasional perusahaan dalam menghasilkan produk EDUSAHAM.COM — Dalam akuntansi, keuangan, atau ekonomi, aktiva atau aset sebenarnya menjadi hal yang paling umum dan sering ditemukan. Namun, tak banyak pula orang yang memahami apa maksud dan pengertian aktiva atau aset tersebut. Nah, Anda tidak perlu khawatir karena di sini tim edusaham akan menyajikan materi lengkap tentang aktiva (aset). Seperti pengertian, jenis-jenis aktiva,

Aktiva und Passiva - Alles was du wissen solltest im

 1. Klasifikasi Aktiva. Mungkin ada yang sempat berpikir aktiva ya barang yang bisa dipegang, atau mungkin uang saja. Itu adalah penjelasan aktiva yang sangat sempit. Aktiva dalam arti luasnya adalah sumber - sumber ekonomi yang dimiliki dan atau dikendalikan perusahaan bermanfaat di masa yang akan datang dan diperoleh dari hasil transaksi yang lalu
 2. Manajemen Sumber Dana Dana yang diperoleh sebuah bisnis perbankan perlu dialokasikan dengan tepat. Untuk itu diperlukan suatu kebijakan alokasi aktiva. Alokasi aktiva merupakan pendistribusian dana investasi yang didasarkan pada fungsi dan kegunaan diantara berbagai kategori aktiva, termasuk ekuivalen kas, saham, investasi pendapatan tetap, dan aktiva berwujud lainnya
 3. Såvidt jeg kan huske, kan du regne totalkapital både fra aktiva og passiva. Mens bundet totalkapital regnes som et gjennomsnitt av året som gikk.. Det vil si: Inngående totalkapital + utgående totalkapital DELT PÅ
 4. Mer komplekse finansmarkeder og økt ansvar for egen pensjon gjør at det kreves mer kunnskap om finans av husholdningene. I denne artikkelen foreslår jeg en fremgangsmåte finansrådgivere eller husholdningene selv kan bruke til å identifisere sine egne aktiva og passiva. Med utgangspunkt i en slikbalanseoppstilling kan husholdningene ta bedre finansielle beslutninger. Blant annet er det.
 5. Sarjana Ekonomi - Hai sobat sarjanaekonomi.co.id jumpa lagi dalam artikel ini. Pada pembahasan kali ini juga akan dibahas mengenai Pasiva. Mulai dari pengertian, keuntungan, resiko dan rumusnya akan dibahas secara lengkap. Simak penjelasannya dibawah ini. Pengertian Pasiva (Liabilities) Pasiva (Liabilities) yaitu kewajiban suatu perusahaan yang harus dibayar kepada pihak ketiga (kreditur.
Bilanz, Bilanzaufbau, Aufbau, Erklärung des Postens

Aktiva i pasiva — Vikipedija, slobodna enciklopedij

 1. Aktiva. Deutsch Wörterbuch. 2015. Aktiva und Passiva; Aktionärin; Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach
 2. Passiva (eintalsform passivum; engelsk liability) er eit regnskapsuttrykk for rekneskapspostar som inngår på kreditsida i balanserapporten, det vil seie eigenkapital- og gjeldspostar, i eit føretak.Passivasida ligg til høgre i balanserapporten, medan motsatsen aktiva ligg til venstre.. I tradisjonelle rekneskapsoppstilingar deler ein passivasida i eigenkapital og gjeld, der eigenkapital.
 3. DEBATT. Det är passiva ägare som är problemet, inte indexfonder. Det skriver Magdalena Wahlqvist Alveskog och Emma Viotti, vd respektive chef för passiv förvaltning i Handelsbanken Fonder i en replik på Göran Espelunds artikel 8/10
 4. Translation for 'Aktiva und Passiva' in the free German-English dictionary and many other English translations
 5. Aktiva memiliki potensi manfaat di masa yang akan datang, potensi manfaat tersebut bisa dalam bentuk hal hal yang produktif yang bisa menghasilkan kas atau setara kas. Manfaat yang lain dari aktiva adalah aset sebagai penghasil barang dan jasa, dapat ditukar dengan aktiva lain, melunasi kewajiban (hutang)
 6. Die Bilanz ist kontomäßige Gegenüberstellung von Vermögen und Schulden eines Unternehmens.. Deren Summen müssen stets gleich sein: Vermögen = Kapital (Bilanzgleichung). Das Vermögen (Aktiva), welches auf der linken Seite der Bilanz steht, setzt sich aus Anlage- und Umlaufvermögen zusammen.. Die Schulden (Passiva), die auf der rechten Seite der Bilanz stehen, setzt sich aus Eigen- und.

Kjetil Svihus er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI i 2001. Han har jobbet med kapitalforvaltning siden 2000. I tillegg til administrative oppgaver i Grieg Investor jobber han daglig med rådgivning og analyse, spesielt innenfor områdene investeringsstrategi og aktiva-passiva simuleringer Exempelvis är aktier och fonder tillgångsslag som räknas som passiva inkomster. Det är näst intill omöjligt att få någon inkomst utan något form av arbete eller engagemang. De mest passiva inkomsterna du kan få är de som bara kräver visst arbete när du skapar dem. När de väl är aktiva sköter de sig själva

HaushaltsSteuerung

In economie en bedrijfskunde zijn passiva de bronnen waarmee een onderneming gefinancierd is, in feite al het geld dat in de onderneming geïnvesteerd is. Het tegenovergestelde begrip van passiva is activa.. Het is het vreemd vermogen (schulden of verplichtingen die in de boekhouding van een bedrijf opgenomen worden) plus het eigen vermogen.. De flesta aktiva högtalare tar upp mindre plats än passiva högtalare eftersom de kräver en extern förstärkare. Om du har en stor gillestuga eller stort vardagsrum har du ingen brist på utrymme men om du bor i en liten lägenhet kanske detta kan vara extra intressant Die Bilanz eines Unternehmens ist in zwei Hälften gegliedert. Die rechte Seite wird als Passiva bezeichnet und bezeichnet die Herkunft der Mittel, die einem Unternehmen zur Verfügung stehen. Die linke Seite der Bilanz wird Aktiva genannt und gibt dem Interessenten darüber Auskunft, wie die in der rechten Hälfte dargestellten Mittel verwendet werden Adalah aktiva yang dapat di ubah menjadi uang, dijual, Passiva ( Kewajiban ) Pengorbanan yang harus di lakukan oleh suatu perusahaan pada masa yang akan datang. a. Pasiva jangka pendek ( utang lancar ) = (current liabilities ) Utang yang harus di lunasi dari setahun

Passiva - Alles was du wissen solltest - sevDesk

Sisi passiva dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian utama, yaitu : Aktiva yang produktif adalah aktiva yang menghasilkan, karena penempatan dana bank tersebut adalah untuk mencapai tingkat penghasilan yang diharapkan. Dalam pengelolaan aktiva dan pasiva ada 3 macam resiko yang harus diamati, yaitu 1) Aktiva Aktiva adalah sumber daya dalam bentuk harta benda atau hak yang dikuasai oleh perusahaan. (a) Aktiva Lancar Aktiva Lancar(current assets) adalah aktiva yang mempunyai masa manfaat kurang dari 1tahun. Yang termasuk aktiva lancar adalah sebagai berikut: (1) Kas (cash) (2) Surat-Surat Berharga (marketable securities) (3) Deposito jangka pendek (4) Piutang Usaha (account receivable Bilansi aktiva ja passiva elemente nimetatakse bilansikirjeteks. Aktiva ja passiva kirjete loetelu on ära toodud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse (RPS)- lisas nr.1.Kui teie raamatupidamise aruandluses on kirjeid, mis seaduse loetelust puudub siis pole keelatud bilansi koostamisel see kirje sinna lisada Um eine Nachricht an uns zu senden: Gartenstrasse 169. 72074 Tübingen. Telefon 07071-79761-. Telefax 07071-79761-33 . Impressum. Datenschut

AktivA - Aktiv med Artros

Aktiva lancar yang paling likuid adalah adalah kas dan setara kas. Pengelolaan aktiva lancar dan struktur utang akan mempengaruhi besarnya modal kerja, baik dalam artian neto maupun bruto. Dan ada 3 metode pendanaan dan untuk menilai jumlah modal kerja agar perusahaan memutuskan kebijakan yang optimal Aktiva — die Aktiva (Aufbaustufe) Vermögensteile, die auf der Aktivseite einer Bilanz stehen, Gegenteil zu Passiva Beispiel: Die Aktiva der Gesellschaft werden auf 3 Mio. Euro veranschlagt Extremes Deutsc Aktiva komponenter är inom elektroniken komponenter som oftast kräver en matningsspänning för att behandla elektriska signaler, exempelvis ljud- eller bildsignaler.Man skiljer på aktiva och passiva komponenter.Nomenklaturen är dock inte entydig. Aktiva komponenter kan definieras som: I princip alltid förstärkande (medan passiva komponenter aldrig förstärker Aktiva und Passiva translation in German - English Reverso dictionary, see also 'Aktiv',Aktive',Aktivität',Aktivsaldo', examples, definition, conjugatio

AKTIVA PASSIVA Geschäftsjahr Vorjahr EUR EUR EUR Geschäftsjahr Vorjahr EUR EUR A. Anlagevermögen I. Sachanlagen 1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.486,00 1.201,00 B. Umlaufvermögen I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 9.480,00 83.055,0 Als Passiva bezeichnet man in der Bilanzierung die auf der passiven, rechten Seite aufgeführte Summe des einen Unternehmen zur Verfügung gestellten Kapitals. Das Saldo zwischen Aktiva und Passiva ergibt in der Bilanz den Erfolg eines Unternehmens. Die passive Seite setzt sich aus Eigenkapital und Fremdkapital zusammen Centralbankernas förstärkning av den experimentella penningpolitiken under coronaviruspandemin knuffar ut investerarkollektivet allt längre på riskplankan samtidigt som prissättningen i aktiemarknaderna riskerar att bli missvisande när passiva indexprodukter, korgprodukter som ETF:er och passiv indexförvaltning, växer på bekostnad av aktiva investerare och hedgefonder Aktiva Passiva Aktive Bestandskonten Buchungsregeln S Forderungen H AB Abgang Zugang SB Passive Bestandskonten Buchungsregeln S Darlehen H Abgang AB SB Zugang Beide Arten von Konten werden über das SBK abgeschlossen. 1.2 Erfolgskonten (nicht in der Bilanz) Aufwandskonten. Wichtige Aktiva und Passiva der Banken (MFIs) in Deutschland nach Bankengruppen / Einlagen und aufgenommene Kredite von Nichtbanken (Nicht-MFIs) / darunter: Termineinlagen mit Befristung / bis 1 Jahr einschließlich / Banken mit Sonder-, Förder- und sonstigen zentralen Unterstützungsaufgaben: CSV SDMX-M

Aktiva & Passiva - Bilanz, Abschluss, Soll und Habe

 1. Aktiva - definition Aktiva übersetzung Aktiva Wörterbuch. Uebersetzung von Aktiva uebersetzen. Aussprache von Aktiva Übersetzungen von Aktiva Synonyme, Aktiva Antonyme. was bedeutet Aktiva. Information über Aktiva im frei zugänglichen Online Englisch-Wörterbuch und Enzyklopädie. die ; Pl , Wirtsch; das Vermögen , das eine Firma hat ↔ Passiva BilanzaktivaWirtschaftsgüte
 2. ner er skapt av mennesker, men justert av en datamaskin, som kan forårsake feil
 3. aktíva ž DEFINICIJA 1. ekon. cjelokupna imovina i sva potraživanja, opr. pasiva 2. vojn. aktivni sastav vojske, djelatna vojna služba, opr. pričuva, rezerva FRAZEOLOGIJA biti u aktivi 1. odbijanjem pasive od aktive dobiti pozitivan rezulta
 4. Ved opprettelse av hovedbokskonto angir du hvilken kontotype denne kontoen hører til. Kontoer i klasse 1 knyttes som regel til kontotype aktiva. Kontotypen har blant annet betydning for rapporteringen. Har du opprettet en hovedbokskonto og ved en feiltagelse satt feil kontotype og skal endre denne fra f.eks passiva til aktiva, kan du gjøre dette
 5. Aktiva Filter. Till skillnad från passiva filter så har aktiva filter en aktiv komponent - OP-förstärkaren. Det finns 4 kategorier av aktiva filter. Låg-Pass Filter. 1:a ordningens lågpassfilter samt frekvensfunktion. Ett enkelt låg-pass filter är definierat från 0 Hz(likström) upp till cutoff frekvensen, fc, där outputen är 70,7%
 6. Passiva insgesamt translation english, German - English dictionary, meaning, see also 'passiv',Passivität',Passivsaldo',Passiven', example of use, definition.
 7. imalt beløp til fordeling etter at begravelsesutgiftene er dekket. Jeg påtar meg ansvaret for begravelsesutgiftene og annen gjeld. Ansvaret for gjelden er.

Aktiva und Passiva sind grundsätzlich zu den am Bilanzstichtag geltenden Marktpreisen zu bewerten. In principle, assets and liabilities must be valued using current market prices on the date to which the balance sheet relates Aktiva: APD/Idrettsskole APD/Idrettsskole Idrettshusene 212 947 285 943 -72 996 Varebeholdning kafe - 7 000 -7 000 Forskuddbet. Kost. 34 143- 29 997 4 146 Kortsikt. fordr. 31 286 24 333 6 953 Passiva: Lån bank 212 945 212 945 285 941 -72 996 Leverandør 22 999 14 000. e ž (ȋ) 1. ekon. premoženjske sestavine, ki jih kdo ima: povečati aktivo 2. voj. službujoča vojska tív s mn. (ȋ) ekon. premoženjske sestavine, ki jih kdo ima: povečati aktiva; aktiva in pasiva; zmanjšanje akti Aktiva; Passiva; Tillbehör; Aktiva. Alla produkter. Laddar in produkter. E-handelskampanj Kampanj. Hörselkåpa WS Alert XP Bluetooth. Peltor WS Alert XP - Hörselskydd Bluetooth med hjässbygel. Köp Logga in/Registrera dig Registrera. E-handelskampanj Kampanj. Hörselkåpa FM-radio. 3M/Peltor.

FINN AktivA-klinikk - AktivA - AktivA - Aktiv med Artros

Passiva eller aktiva fonder? Det kan kännas väldigt svårt att hitta dom fonder som passar dig bäst och samtidigt kommer prestera bättre än andra. Innan man lär sig vad man kan titta efter så känns det som ett stort hav av fonder, ungefär som att leta efter ett speciellt får i fårhagen, inte den bästa jämförelsen men den får funka Der Begriff Aktiva ist von dem lateinischen Wort agere = handeln, tätig sein abgeleitet. Auch Aktivseite genannt bildet sie einen Teil der Bilanz eines Unternehmens. Das Gegenstück zur Aktiva ist die Passiva Aktiva dan pasiva merupakan komponen penting selain modal atau capital di dalam perusahaan yang bisa menentukan bagaimana jalannya perusahaan di masa depan. Perbedaan mencolok dari aktiva dan pasiva adalah, jika aktiva merupakan hal yang dimiliki atau dihasilkan oleh perusahaan sedangkan pasiva merupakan hal yang harus dikorbankan atau dikeluarkan oleh perusahaan dalam memenuhi tanggungannya. Pas|si|va 〈 [ va] Pl.; Bankw.〉 Verbindlichkeiten, Schulden; oV ; Ggs.: Aktiva Unter dem Label Optronik Line werden alle bisherigen Produktreihen weitergeführt. Die Münchner Instrument Systems GmbH ist seit der Verschmelzung Gesamtrechtsnachfolger der Optronik Berlin GmbH und übernimmt damit Aktiva und Passiva sowie sämtliche Rechte und Pflichen aus bestehenden Verträgen. Instrument Systems und Optronik Berlin arbeiten seit 3 Jahren erfolgreich zusammen

Wie sieht eine Bilanz aus? | GPM 10 - Rechnungswesen

Passiva - hva er passiva? - Debet Regnskap Ordbo

 1. dict.cc English-Norwegian Dictionary: Translation for aktiva og passiva. All Languages | EN SV IS RU RO FR IT PT NL HU SK LA FI ES BG HR NO CS DA TR PL EO SR EL | SK FR HU PL NL SQ RU ES IS SV.
 2. ino de passivo Dicionário da Língua Portuguesa . Passiva
 3. in - Summe der Aktiva bzw. Passiva einer Zum vollständigen Artikel → Rein­ver­mö­gen. Substantiv, Neutrum - Gesamtheit der Aktiva eines Unternehmens nach Zum vollständigen Artikel → Anzeig
 4. ATA Hill & Smith AB ; Box 7051, 192 07 Sollentuna; Växel +46 10 440 71 01; Email info@ata.se info@ata.s
 5. finanzielle Aktiva {pl} assets at disposal: freie Aktiva {pl} risk-weighted assets: risikogewichtete Aktiva {pl} acc. accounts paid in advance: transitorische Aktiva {pl} 3 Wörter: asset-backed {adj} durch Aktiva abgesichert: acc. assets and liabilities: Aktiva und Passiva: surplus of assets: Überschuss {m} der Aktiva: 4 Wörter: asset-backed.
 6. němčina: ·(v ekonomii, odborně) aktiva··Passiva
 7. passiva oversettelse i ordboken norsk bokmål - esperanto på Glosbe, online ordbok, gratis. Bla milions ord og uttrykk på alle språk

Passiva (entallsform passivum) er et tidligere økonomisk begrep brukt i Norge om egenkapital og gjeld i balansen i et regnskap. aktiva.... Fakta om Passiva Passiva er 7 bokstaver langt. Passiva inneholder 3 vokaler og 4 konsonanter dict.cc | Übersetzungen für 'Aktiva und Passiva' im Norwegisch-Deutsch-Wörterbuch, mit echten Sprachaufnahmen, Illustrationen, Beugungsformen,. Passiva - definition Passiva übersetzung Passiva Wörterbuch. Uebersetzung von Passiva uebersetzen. Aussprache von Passiva Übersetzungen von Passiva Synonyme, Passiva Antonyme. was bedeutet Passiva. Information über Passiva im frei zugänglichen Online Englisch-Wörterbuch und Enzyklopädie. Pas·si·ven Plur. Passiva Passiven SUBST wirtsch. Viele übersetzte Beispielsätze mit Aktiva Passiva - Englisch-Deutsch Wörterbuch und Suchmaschine für Millionen von Englisch-Übersetzungen Englisches Passiva: Last post 11 Dec 07, 08:00: Hallo, ich bin gerade dabei einen Bericht aus dem Deutschen ins Englische zu uebersetzen. L 9 Replies: Abstimmung Aktiva - Passiva: Last post 16 Mar 07, 19:25: in einer Tabelle, ganz unten: Abstimmung Aktiva - Passiva 0 0 Would it be correct to 1 Replies: Passiva vs Schulden: Last post 31.

Bilanz Aktiva / Passiva

Wir sind eine interdisziplinäre Kooperation für alle Fachbereiche der Rechts- und Steuerberatung sowie Wirtschaftsprüfung. Vereint unter einem Dach bieten unsere Sozietäten Martin Rechtsanwälte, Aktiva Steuerberatungsgesellschaft und Westdeutsche Treuhand umfassende Beratung sowohl für Privatkunden, wie auch mittlere und Großunternehmen sowie öffentliche Einrichtungen

HaushaltsSteuerungBilanz und sonstige Werte für Beispielberechnungen
 • Morsomme t skjorter.
 • Aurdal kart.
 • Tanzschule bruchsal.
 • Webcam zandvoort surf.
 • Ikke klippe navlestreng.
 • Interiørbutikk rjukan.
 • Trust film.
 • Branes skikort.
 • Volksbank minden immobilien.
 • Beliebteste nintendo charaktere.
 • Superfreakonomics.
 • Visuelle virkemidler i dikt.
 • Rudesheim julemarked.
 • Kalendergaver til voksne.
 • Antal donorbørn i danmark.
 • Vinterbilde tegning.
 • Cafe central flensburg flensburg.
 • Nrk tv i dag.
 • Ntp trykk.
 • Lego bionicle app.
 • Verbundzusteller lvz.
 • Privatist nettstudier.
 • Audi a9 pris norge.
 • Auto giełda belgia.
 • Lilja 4 ever wiki.
 • Can you mine the end portal.
 • Makvise treningsledelse.
 • Word form to pdf.
 • Vault studios vestkanten.
 • Gdynia med barn.
 • Egenredning kajakk.
 • Hansastraße 24, 44137 dortmund.
 • Toter in winsen.
 • Colonel reyel parole.
 • Herzinsuffizienz blutdruck.
 • Nba fixtures 2018.
 • Kortterminal privatperson.
 • Bukhinnebetennelse hund.
 • Physiotherapie graz alle kassen.
 • Viking fk billettpriser.
 • Jurk uio.