Home

Multiplikasjonsoppgaver 4. trinn

Multiplikasjon UNDERVISNINGSMETODER - last ned gratis

4-gangen * Gangetips: Tallene i 4-gangen er det dobbelte av tallene i 2-gangen. Dersom du multipliserer et tall med 4, kan du først multiplisere tallet med 2 (doble tallet), for så å multiplisere tallet med 2 (doble tallet) enda en gang. Eks: 7 x 4 = (7 x 2) x 2 = 14 x 2 = 28 * Partall: Alle tallene i 4-gangen er partall Drilleoppgaver i matematikk som er egnet som ukentlig mattelekse/skoleoppgave ligger her sammen med andre oppgaver for 4.- 7. trinn Elevene på 4. trinn jobbet med aktivitetene som 100-teppet, Gulvkalkulatoren og Nærmest 1000. Det sistnevnte er utviklet av skolen og klart for bruk av deg og dine elever! Elevene jobbet i grupper og i par. De jobbet med spill og aktiviteter med de fire regneartene, med størst fokus på multiplikasjon og oppstilt addisjon og subtraksjon Matematikk.org - Gangetesteren. Trinn 1 - 4; Sums math - Lær gangetabellen; Gyldendal Multi 6 - Gangeøvelser. Velg nivå. gruble.net - Øving på ganging med og uten tid; gyldendal.no (Multi 5a) - Velg tabell og øv! gangetabellen.net - Øvelser og spill; matematikk.org -- Velg trinn og regneart; regnemester.cdu.no - Velg Multiplikasjon>øvels 4.trinn mattedrill. Drill brøk: Tallhuset: Brøk og tallhus: Brøk og tallhus (samme som over - lettere tallhus

4. trinn. 5. trinn. 6. trinn. 7. trinn. Stafett i addisjon, subtraksjon eller multiplikasjon. Dette er stafetter (varianter av Bingo) som gir elevene et fysisk avbrekk og hvor de trener hoderegning. De kan selvsagt gjerne brukes utendørs, i gymsalen og som fysisk aktivitet Mine tips til multiplikasjonsoppgaver. Den har virkelig mye bra som kan brukes i mattefaget for alle trinn. For å få tilgang oppgir du e-postadressen din - så får du et passord du må bruke sammen med e-post adressen for å logge inn. Du finner den her:. 4. trinn Velg kapittel 1 1 Oppfinnelser 2 2 Tid 3 3 Tall 4 4 Kongelige 5 5 Ung - gammel 6 6 Mat 7 7 Filosofi 8 8 Kjærlighet 9 9 Musikk 10 10 Liv og død 11 11 Mot 12 12 Til eventyrland. Øv på skriving. Trinn 3 og 4. Mattemestern. Lær matematikk ved å se, høre og gjøre oppgaver på norsk. Mattika 1-4. Lær om tall fra 0 til 50. NRK. Korte klipp der du lærer om brøk. NRK Super. Mattekode-x er et matteprogram for deg som nylig har begynt på skolen. NRK Super

Drilleoppgaver i matematikk som er egnet som ukentlig mattelekse/skoleoppgave ligger her sammen med andre oppgaver for 4.- 7. trinn. Kittys oppgaver. Søk på dette nettstedet. Matteinnføringer for elever på 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn og 7. trinn. Innføringer for 4. trinn. Den lille gangetabellen må på plass for at barna skal ha god utvikling i matematikk. Og da er det bare å øve, øve, øve. I denne artikkelen får du noen tips til hvordan du kan hjelpe barnet med å få automatisert gangetabellen

Øv på multiplikasjonsoppgaver. Barn begynner ofte med å lære multiplikasjonstabeller i andreklasse, noe som involverer multiplikasjon med små tall. I tredjeklasse øver de på multiplikasjon med større tall og fortsetter videre med multiplikasjon med flersifrede tall eller multiplikasjon i kolonner Vi begynner med å finne ut hvor mange ganger 12 går i 50. 12 · 4 er 48, altså går det 4 ganger. 4 tallet skrives på svarplassen og 48 skrives under 50. Når vi trekker 48 fra 50 får vi 2 i rest. Vi trekker ned 3 tallet bak 2 tallet. Siden 3 tallet er første siffer etter komma må vi huske å sette komma etter 4 tallet i svaret Matteoppgaver 4 trinn. Ekstra oppgaver i matematikk for barn i 4 klasse, matteoppgaver for elever i 4 trinn, norsk barneskole 4. TRINN. Jødedom; Buddhisme; Etikk og filosofi; Hinduisme; Islam; Om læreverket; Om forfatterne; Kontakt oss; Til lærerside Matte på hjemmebane 4. trinn Jobbing med gangetabellen Begreper å lære Multiplikasjon = ganging, multiplisere = gange Trening Yatzy Spill yatzy, og la alle etter tur regne ut hva det blir. Bruk av terninger til hjemmeleksa Når multiplikasjonsstykker skal regnes ut, er det ofte nyttig å bruke terninger for å kunne se stykkene

Utskrivbare oppgaveark for gangetabellen – matteoppgaver

Multiplikasjon - Kittys oppgaver - Google Site

Multiplikasjonsoppgaver. Klikk på en av knappene og få opp en side med oppgaver Multiplikasjon av heltall. Den lille multiplikasjonstabellen Multiplikasjon av heltall mindre enn 100. Multiplikasjon av positive desimaltall med en desima Velg trinn. podium.gyldendal.no - Multi 5a: 1 Hele tall - E; podium.gyldendal.no - Multi 6a-7 Multi/Div E; VIDEOER OM TEKSTOPPGAVER. Bjørn Ove Thue - Teori 1; Bjørn Ove Thue - Teori 2; Bjørn Ove Thue - Eksempel 1; Bjørn Ove Thue - Eksempel 2; Trygve Hillestad - Tekstoppgaver Steg 4. Prøv å svare riktig på alle 15 spørsmålene! Start:- Steg 5. Svar riktig på alle 20 spørsmålene for å få diplom! Multiplikasjon Her kan du øve på multiplikasjonsoppgaver opptil 50. Bruk 5-stegsplanen til å jobbe deg frem mot diplomet

Kikora kommer ut i ny drakt, med nye bruksområder. La elevene utforske alle temaene i den nye læreplanen, bli bedre problemløsere, videreutvikle matematiske kompetanser, samtidig som de får den nødvendige treningen på regneferdigheter Undervegsvurderinga skal bidra til å fremje læring og til å utvikle kompetanse i faget. Elevane viser og utviklar kompetanse i kroppsøving på 3. og 4. trinn når dei deltek i og øver for å lære i ulike bevegelsesaktivitetar, samarbeider og inkluderer andre i leik og samspel og utforskar uteaktivitetar under vekslande årstider i nærmiljøet b)73 · 4 d) 263 · 8 f) 177 · 6 h) 452 · 6 Oppgave 3 Regn ut a) 89 · 52 c) 32 · 246 e) 129 · 28 g) 87 · 55 b) 138 · 864 d) 249 · 274 f) 198 · 502 h) 377 · 641 Oppgave 4 Regn ut a) 8 · 19,1 c) 6 · 7,3 e) 1,5 · 2,1 g) 6,8 · 5,9 Årsplan for 4. trinn Ormestad skole - side 4 2. ARBEIDSPERIODE UKE 37-39 TVERRFAGLIG TEMA: VENNSKAP FAG KOMPETANSEMÅL FRA LÆREPLANEN Eleven skal kunne LOKALE LÆRINGSMÅL Eleven skal kunne NORSK form i sammensatte SKRIFTLIG KOMMUNIKASJON Strukturere tekster med overskrift, innledning, hoveddel og avslutning

Aktiviteter til 4. trinn - Matematikk.or

Matematikk - Multiplikasjo

 1. Multiplikasjon. Fyll ut svarene 3 · 9 =? 7 · 5 =? 5 · 9 =? 3 · 2 =? 6 ·
 2. us: Drill tierovergang: Drill tosifret + tosifret: Drill tosifret + tosifret
 3. mest populær. 1. Øv på uttale. 2. Incredibo

4.trinn mattedril

Oversikt over oppgaver fra 4. trinn («300-elever»), 2. innsamlingsår 2013/2014. Oppgavene er satt opp skolevis. Innenfor hver skole er de satt opp i den rekkefølgen de ble gitt i løpet av skoleåret. Skrivehandling står i parentes bak oppgaveformuleringene. (Lærerne oppga skrivehandling ved innsending av oppgavene - 4. trinn. FBU. Her kan du finne oversikt over ord og begreper i matematikk på norsk og på ditt språk, med forklarende tegninger. Målemesteren. Her kan du øve på ulike måleenheter som vekt, volum, tid og penger. Mattemestern. Lær matematikk ved å se, høre og gjøre oppgaver på norsk. Salaby Hopp til innhold; Hopp til meny; Hopp til søk; Søk; Meny; Hjem. Nyheter fra skolen. Nyheter fra skolen; Aktivitetskalendere Trinn: 4. Bruk. Om produktet. Nye Zeppelin 4 elevnettsted er gratis og uten innlogging. Ressursen er lydlagt og kan brukes på nettbrett. Om læreverket. Ny og enda bedre Zeppelin. - Synlige lese-, skrive- og muntlige strategier - Differensierte oppgaver - Forenklet versjon av noen tekster står i lærerveiledninge Tekstoppgaver 4.trinn Standard. I K06 understrekes det av elevene skal kunne lese i alle fag. Det gjelder også i aller høyeste grad i matematikk. Når elevene møter tekstoppgaver er det ofte leseferdigheten som blir et problem for eleven

Her finner du oppdaterte ukeplaner for 4. trinn. For elever og foresatte. Ukeplaner. 1. trinn. 2. trinn. 3. trinn. 4. trinn. 5. trinn Kompetansemål i norsk, etter 4. trinn, språk, litteratur og kultur: samtale om sanger, regler, dikt, fortellinger og eventyr fra fortid og nåtid på bokmål, nynorsk og i oversettelse fra samisk og andre språk; Undervisningsopplegg 1: Internettsøk (Cathrine Kolgrov, Konnerud skole 5.-7. trinn. 8.-10. trinn. Vgs. Yrkesfag. Kjernen i god naturfagundervisning. Her har vi samlet noen av Naturfagsenterets fagdidaktiske artikler samt referanser til forskningsartikler. Dybdelæring. Motivasjon og tilpasning. Progresjon og vurdering. Relevans og anvendelse. Språk og kommunikasjon

Fagbokforlaget (ElleMelle) - Les og forstå m/oppgaver. 4. trinn. Gyldendal (Salto) - Trinn 3 og 5. Velg trinn, bok og kapittel. Aschehoug (Zeppelin 1 - Velg bokstav og Les teksten. Aschehoug Zeppelin 2 - Lesing, oppgaver mm. Aschehoug Zeppelin 3 - Lesing med oppgaver; Aschehoug Zeppelin 4 - Lesing, oppgaver m. Etter 4. trinn: Drøft oppfatningar av rettferd og likverd Etter 7. trinn: Samanlikne likskaper og skilnader i land i Europa og land i andre verdensdelar Etter 10. trinn: Kartleggje variasjonar i levekår i ulike delar av verda, forklare dei store skilnadene mellom fattige og rike og drøfte tiltak for jamnare fordeling

Jakob Meløy Kontaktlærer 4B: Vis e-postadresse Tlf. arb.: 67505450 : Sana Razaq SFO-assistent Skoleassistent 1. og 4. trinn: Vis e-postadresse Tlf. arb.: 6750545 4. trinn. Her finner du informasjon for 4. trinnet på Frydenlund skole. Referat foreldremøte høsten 2020. Ukeplan 4. trinn FRY uke 40. Ukeplan 4. trinn FRY uke 42. Ukeplan 4. trinn FRY uke 43. Ukeplan 4. trinn FRY uke 44. Ukeplan 4. trinn FRY uke 45. Sist endret 30. oktober 2020 Oversikt over gratisressurser for 1.-4. trinn Dagens tema: Våren. Vikartimen er et tilbud for elever i 1.-7. klasse. En lærerik pustepause vi håper både barn, lærere og foreldre vil ha glede av Vi utgir trykte og digitale læremidler for 1.-10. trinn. Faglig kvalitet og motiverende læring på rett nivå. Formidling av kunnskap. Vårt ansvar siden 1829

Stafett i addisjon, subtraksjon eller multiplikasjo

Grunnskole er en betegnelse for den 10-årige skolegangen som i Norge er obligatorisk for barn mellom 6 og 16 år. Alle landets barne-og ungdomsskolene er omfattet av grunnskolens læreplan.Grunnskole-utdanningen reguleres av opplæringslova.. Grunnskolen omfatter barneskolen, som består av 7 klassetrinn fordelt på småskoletrinnet (1.-4. klasse) og mellomtrinnet (5.-7. klasse), samt. 7. trinn; Fant du det du lette etter? Ja Nei Kommentar : Adresse . Postadresse: Oserød skole Postboks 250 3163 Nøtterøy Besøksadresse: Oserødveien 64 3138 Skallestad. Kontakt Telefon: Sentralbord: 409 11 500 Forkontor: 409 05 637. SFO: Barneskjær: 408 219 42 Stampa:409 05 638. E.

For 3.trinn vil vil ha en god introduksjon fra 3. trinn AKS til 4. trinn AKS tilbudet. Slik at alle elevene er klare og gleder seg ekstra til 4. trinn. Alle voksne gleder seg masse til å være med akkurat dere og ser frem til et fantastisk år med den beste gjengen noen kan ønske seg Hilsen alle på Bjørnsletta AK aktivitetsplan for 4.trinn.pdf; Kjære AKS foreldre.pdf; Nytt fra Osloskolen Husk smittevernreglene! Gjør det for Oslo ️ 14.10.2020 Forslag til nye inntaksområder på høring 5.10.2020 Forslag til nye inntaksområder på høring 5.10.2020 Om oss. 4.trinn er de eldste på AKS og barna har sin egen eksklusive base i 2.etasje ved inngang D med utstyr, leker og aktiviteter kun forbeholdt dem

788 best Matematikk images on Pinterest | Mathematics

Mine tips til multiplikasjonsoppgaver - Velkomme

Forslag til temaer og læringsmål Under finner du forslag til temaer og læringsmål for 1.-4. trinn. Når du velger et læringsmål kommer du til en side med ressurser for å jobbe med akkurat dette læringsmålet. Læringsmålssidene kan benyttes som utgangspunkt for planlegging, spesielt tverrfaglig. Vi har ikke laget læringsmål for alle temaene på 1.-4. trinn, [ Norsk 1-4 har en rik digital lærerressurs, og man kan velge mellom analog og digital lærebok på hvert trinn: • to elevbøker per trinn • én lærerveiledning per trinn • digital lærerressurs • digital lærebok - Brettbok Norsk 1-4 fra Cappelen Damm skaper engasjerte elever og trygghet hos deg som lærer. UTGIVELSESPLA

Kontaktlærer 4A, teamleder 1-4, kulturkontakt, musikkfunksjon: Vis e-postadresse : Lars Reidar Pedersen Due Adjunkt m/tilleggsutdanning 4. og 7. trinn: Vis e-postadresse : Landa Haugen Lærer 4. og 6. trinn: Vis e-postadress 4. trinn. Aktivitetsskolen i Oslo. Hva er Aktivitetsskolen. Priser. Heldagsplass eller halvdagsplass. Søk om plass for ditt barn. Oppsigelse av plass. Logg inn på Skoleplattform Oslo. Elever og ansatte. Foresatte. Glemt passord (ansatte) Personvernerklæring. Logg inn på Skoleplattform Oslo TRINN. Hei alle sammen på 5.trinn! Ukebrevene blir delt inn i A+B og C+D. Du finner dem her under Ukebrev. Pass på at du velger riktig. :) Ønsker dere alle en flott uke! Ukebrev. Uke 45 5C og 5D : Uke 45 a og b : Uke 44 A og B : Uke 44 . 5c og 5d Kenguru 1.-3. trinn Til læreren Kenguruoppgaver for elever på 1. - 3. trinn . Flere land som deltar i den internasjonale konkurransen tilbyr et oppgavesett for de yngste elevene i grunnskolen. Vi har pr. i dag ikke dette tilbudet i Norge. I løpet av de siste årene har vi fått flere forespørsler om det finnes enklere oppgaver slik at.

4. trinn - Ordrike

4. trinn har i de siste ukene jobbet med næringskjeder. I den forbindelse har vi laget pyramider over hvem som spiser hvem i naturen. Nytt fra Osloskolen Husk smittevernreglene! Gjør det for Oslo ️ 14.10.2020 Forslag til nye inntaksområder på høring 5. 4. trinn 4. trinn. Her finner du informasjon for 4. trinnet på Søbakken skole. Elverum kommune; 10. juni 2020; Sist endret 29. oktober 2020. Ukeplan uke 44 4.trinn; Referat foreldremøte; Ukeplan uke 45 4.trinn; Pressehenvendelser Skole Grunnskoler Skolefritidsordning (SFO. Lekseplaner 4. trinn Tittel Publisert Type Uke 45 - trinn 4. 30.10.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Uke 45 - trinn 4.pdf: Uke 44 - trinn 4. 23.10.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Uke 44 - trinn 4.pd I strålende sol dro 6. trinn på sykkeltur til Helleviga for å ha en dag med undervisning ute. Elevene ble delt i tre grupper. De laget Churros og kakao på bålet, de hadde en form for natursti og de samlet inn naturmaterialer til en oppgave i kunst og håndverk Koding på 4. trinn. Læringsstøtte. Bibliotek. Leksehjelp. Helse og velferd. Rett til trygt og godt skolemilj.

Tall - skolekassa.n

4. trinn. Publisert: 15.8.2016 Endret: 27.9.2020. Her finner du timeplanen for skoleåret 2020/2021: 4. klasse.xlsx. Nytt fra Osloskolen Husk smittevernreglene! Gjør det for Oslo ️ 14.10.2020 Forslag til nye inntaksområder på høring 5.10.2020. Diagrammet viser beregnet skolebidrag for 1.-4. trinn. Les mer om skolebidragsindikatorer på udir.no. Hjelp til tolkning Indikatorveiledning Last ned data. Lagre som bilde. Last ned data. Med dette valget eksporteres det utvalget du har gjort. Tilleggstall vises ikke.. Trinn 1 TRAFIKALT GRUNNKURS Trinn 2 GRUNNLEGGENDE KJØRETØY- OG KJØREKOMPETANSE Trinn 3 TRAFIKAL KOMPETANSE Trinn 4 AVSLUTTENDE OPPLÆRING 1.1 Trafikkopplæringen 1.2 Grunnleggende forståelse for trafikk 1.3 Mennesket i trafikken 1.4 Øvingskjøring og kjøreerfaring 1.5 Førstehjelp 1.6 Tiltak ved trafikkulykke 3.5 1.7 Mørkekjørin Lekseplaner 4. trinn Tittel Publisert Type Ukeplan uke 46. 06.11.202 1.-4. trinn. Hva gjør Stortinget? På Stortinget jobber det mange politikere. Men hva gjør de egentlig? 17. mai og Grunnloven. 17. mai feirer vi Norges viktigste bok! Her kan du lære mer om Grunnloven. Besøk Stortinget. Skoleklasser kan komme på omvisning

Trappevange i trykkimpregnert furu fra Arnøy Engros AS. Den har 3 trinn og er 924 mm lang. Dimensjonene er 45 x 115 mm, steghøyden 180 mm, og stegdybden er på 250 mm. Finnes i størrelser fra 2 til 7 trinn Koding på 4. trinn. 4. klasseklubb. Aktivitetsskolen i Oslo. Hva er Aktivitetsskolen. Priser. Heldagsplass eller halvdagsplass. Søk om plass for ditt barn. Oppsigelse av plass. Logg inn på Skoleplattform Oslo. Elever og ansatte. Foresatte. Glemt passord (ansatte) Personvernerklæring Kategori: 4. trinn Bilder fra Eva sin siste arbeidsdag på Goa. 20. oktober 2020 Kjell Rune Fjellheim. Her er bilder fra gårsdagens seanse i forbindelse med Eva sin siste arbeidsdag som rektor på Goa skole. Tusen takk til alle de 330 flotte elevene våre som var med på å glede en person som har betydd så masse for så mange

Dette kan tilsvare om lag 2000 nye lærere på 1.-4. trinn dersom midlene kommer i tillegg til kommunenes egne midler til lærerstillinger. I tillegg til dette er det i 2016 utbetalt nesten 38 millioner kroner til lærerstillinger på 1.-4. trinn i forbindelse med forskningsprosjektet LÆREEFFEKT, et program i regi av Forskningsrådet Kaleido 1-4. Tilbake; Trinn 4; Trinn 4 1, 2, 3 - på det fjerde skal det skje; Fortellingene rundt deg; Krim og spenning; Språket ditt og deg; Slik. Teresa Latorre ( Mat og helse 4. trinn) teresa.latorre@osloskolen.no. Faglærere / ressurslærere 1. - 4. trinn: Marit Stoveland ( Ressurslærer ) marit.stoveland@osloskolen.no. Merete Kirkeby - Garstad ( Ressurslærer ) merete.kirkeby-garstad@osloskolen.no . Mona Wahlstrøm ( norsk, naturfag ) mona.wahlstrom@osloskolen.no. Teresa Latorre ( Mat. Hjemmesider for Roligheden skole. Vi ønsker hverandre lykke til i denne siste uka på hjemmeskolen. Vi voksne på skolen må dele tida vår med planlegging på skolen, slik at vi er klare til å ses igjen mandag 27 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn, grunnleggende ferdigheter, leseteater, muntlige ferdigheter Har du hørt om eller tidligere brukt leseteater i klasserommet? Er du klar for et tips som kan brukes på hele barnetrinnet

Multiplikasjon 1 - Halloween-tema | Vi øver-serien • Malimo NO

Oppgavesett 11-20 - Kittys oppgaver - Google Site

Én elev ved 6. trinn på Skadberg skole har fått påvist koronasmitte. En klasse og et antall lærere er satt i karantene. Den smittede eleven er en av nærkontaktene til de to som testet positivt lørdag 19. september Trivselsundersøkelse 1.-4. trinn høsten 2019. Elevundersøkelsen. Karakterer og eksamen. Eksamen. Klage på karakterer. Vitnemål. Reglement og skjema. Permisjonsreglement. Råd og regler for bruk av IKT-utstyr. Søknad om skoleplass. Skoleskys Aktivitetsplan 4 trinn - november 2020.pdf; Ferieklubb. Ansatte Baseleder. John Olaf Bjerkestrand. Assistenter. Emilie Wiig Bråten Henrik Alan Henriksen Julian Stelander Karlsson Kebba Aguero Jobe Lise-Marie Frydenberg. Nytt fra Osloskolen Strengere. Korsvoll AKS inngår et samarbeid med Njård fekteklubb og starter en prøvegruppe på 6 økter for 4.-5. trinn. Njård stiller med nødvendig utstyr (maske, kårde og beskyttelsesdrakt) og instruktør. I tillegg vil Heck være med fra AKS, som også har bakgrunn innen fekting. Meld på barnet ditt her Heisann! Legger ut et spill som dere kan spille sammen med barna deres. Jeg skal introdusere spillet for dem neste uke. Men skulle det være noen som har lyst til å prøv det før det er det selvfølgelig tillat :) Spillet heter Erobreren. Reglene er: Maks 4 spillere. Velg en farge som skal være din. Velg en av de blanke rutene til å starte i. Spiller du f.eks 4-gangen. så blir det slik.

Smartbok - Den nye, levende læreboka. For tiden tilbyr vi ingen Smartbøker i matematikk for 1.-4. trinn, da disse utgivelsene er engangsbøker og ikke vil fungere i dette digitale formatet Kompetansemålene etter 4. trinn står også på planen for 3. trinn. Elevene på 3. og 4. trinn kan nå disse målene på forskjellig nivå. Denne planen er ikke basert på læreplanmålene etter revidert plan 2013, men kan til tross for det være en støtte i arbeidet med å utvikle egne planer Eksempeloppgaver digitale ferdigheter 4. trinn. IKKE PÅLOGGET Prøven kunne ikke startes opp (JAVASCRIPT). Telefon: 64 80 41 20 Besøksadresse: Ulvefaret 32, 2014 Blystadlia Postadresse: Blystadlia skole, Postboks 100, 2025 Fjerdingby E-post: post@epost.n

Solneset skole : Å trene på multiplikasjo

Nøkkelhullsmerket er et enkelt redskap for lærere som vil gi barna kunnskap om sunn mat. Det er utviklet et undervisningsopplegg knyttet til Nøkkelhullet for bruk i grunnskolen med nedlastbare faktaark, oppgaver og fasit Alle elever som går på 4. trinn får tilbud om å lære enkel koding. Kodekurset arrangeres i samarbeid med Aktivitetsskolen (AKS), men alle fjerdeklassinger kan gå på kurset, enten eleven går på AKS eller ikke

Øv på multiplikasjonsoppgaver på matteoppgaver

Lokus er Aschehougs portal for digitale læremidler. Læremidlene på Lokus inneholder interaktive oppgaver og andre læringsressurser for elever, samt undervisningsopplegg og tips for lærere Hele 4.trinn hadde fagdag i naturfag på 3.Heitjenn. 16.09.2020. Landart. Torsdag 10. september var 4b ved 2. Heitjenn. Her lagde elevene flotte bilder i naturen! Så kreative de er :) 14.09.2020. Tur til Sukkertoppen i varmen 16.06.202 4. trinn 5. trinn: 6. trinn: 7 Sommervik 4 (2012) Kjelleren (2011) Hundre raketter og ett skudd. Sommervik 3 (2011) Pistolen (2010) Venner og uvenner. Sommervik 2 (2010) Mystiske gjester. Sommervik 1 (2009) Størst (2006) Min venn himmelen (2005) Les me 4. Trinn. Uke 46 [pdf] 5.Trinn. uke 45 [pdf] 6.trinn. Læringsplan uke 44 [pdf] 7.trinn. Uke 45 [pdf] Its learning - Logg inn. Kontaktinformasjon Nettstedskart English Presse For ansatte Facebook Twitter Instagram. Personvern og informasjonskapsler. Halvårsplaner 7. trinn - høsten 2019. KH halvårsplan høst 2019 : Engelsk halvårsplan høst 2019 : Inn på tunet halvårsplan høst 201

Multiplikasjon 1 - Halloween-tema | Vi øver-serien | MalimoMultiplikasjon 2 - Vår-tema | Vi øver-serien • Malimo NO

1.Trinn. Oversikt over gode nettsteder [pdf] Uke 46 [pdf] 2.Trinn. Uke 45 [pdf] Uke 46 [pdf] 3. trinn. Ukeplan uke 45 [pdf] Ukeplan uke 46 [pdf] 4.Trinn. Uke 45 [pdf] Uke 46 [pdf] 5. Trinn. Ukeplan uke 46 [pdf] Ukeplan uke 45 [pdf] 6. trinn. Kroppsøving [pdf] Læringsplan uke 45 [pdf] Uke 46 [pdf] 7.Trinn. Uke 44 [pdf] Ukeplanuke 45 [pdf] Its. 10. trinn St. Sunniva skole Skolen ble opprettet og drevet av St. Josephsøstrene i 1865, og er fra 2008 en selvstendig kirkelig stiftelse i bygninger eid av Oslo Katolske Bispedømme (OKB) 4. trinn. Filer til nedlastning. Ukeplan uke 40 4.trinn 2020 : Ansatte. Staff. Åse Strandi Adjunkt med tilleggsutdanning Kontaktlærer 4A: Vis e-postadresse Vis e-postadresse (Privat) Tlf. arb.: 35503070 Mobil: 95082683 : Per Inge Håland Adjunkt med tilleggsutdanning Kontaktlærer 4B: Vis e-postadress

 • Gnosticism.
 • Ernest rutherford atomkärna.
 • Gut ising restaurant.
 • Hinrichtung mit autokran in iran einer frau.
 • En vårnatt analyse.
 • Karrierefrau sucht mann.
 • Rådhusgata 2.
 • Arhitectura retelelor de calculatoare.
 • M1a1 rifle.
 • Theodor heuss realschule gärtringen.
 • Grunner til økonomisk vekst i norge.
 • Lw persson.
 • Hvordan bygge dueslag.
 • Frederic hauge kone.
 • Mb sprinter 2017.
 • Mathias rust poker.
 • The gadgets you need.
 • Bjergsted studentbolig.
 • Ikke internett spill dinosaur.
 • Landskapsarkitekt asker bærum.
 • Letters leren lezen.
 • Inhumans maximus powers.
 • Frankreich essen und trinken.
 • Akershus universitetssykehus ledige stillinger.
 • Huntington sykdom setesdal 1800 tallet.
 • Mile kryssord.
 • Kamakawiwoʻole death.
 • Global garbage patch.
 • Vodafone winkel.
 • Silk production.
 • Youtube pour la vie patrick bruel.
 • Tanzschule spax danceacademy paderborn paderborn.
 • Yacht dilbar.
 • Hviletid håndball.
 • Iss homepage.
 • Termostat med ir sensor.
 • Unimog 406 gebraucht bundeswehr.
 • Gråekorn.
 • Gretes håndarbeid leknes åpningstider.
 • Escudo de guatemala y su significado.
 • Multiplikasjonsoppgaver 4. trinn.