Home

Ksl matmerk

Telefon: 24 14 83 00 E-post: ksl@matmerk.no. Merkeordninger og tjenester fra Matmerk. Administration. Vi bruker informasjonskapsler som grunnlag for å tilby relevant markedsføring og videreutvikle våre tjenester og dette krever ditt samtykke. Ja Nei KSL-standarder. KSL-standarder består av sjekklister og veiledere, som skal brukes i egenrevisjon på gården. Den er bygd opp med utgangspunkt i lover og forskrifter og er et nyttig verktøy for gårdens drift

Oppdatert KSL i ny drakt . Tirsdag 7. juli gikk KSL over på en oppdatert digital plattform. - En del nytt bl.a innloggingen og utseende, men de fleste vil nok kjenne seg raskt igjen. Du får et oppdatert verktøy for å gjennomføre en mer korrekt egenrevisjon, forteller KSL-sjef Tom Roterud i Matmerk. Les me Matmerk har ansvaret for flere tjenester og merkeordninger i norsk landbruk. Matmerk eier merkeordningene Nyt Norge og Spesialitet. Vi bidrar til lovbeskyttelse av norske matskatter gjennom merkeordningen Beskyttede betegnelser. Vi har ansvaret for internkontrollsystemet i landbruket, KSL, som er en bransjestandard godkjent av Mattilsynet ksl.matmerk.no. KSL-standarden for 2020 er nå revidert og oppdatert. - KSL. KSL-standarden er nå revidert i tråd med innspill fra våre forskjellige faggrupper og oppdatert i forhold til regelverket. Vi har samtidig gjennomført en språkvask for å få en bedre og mer forståelig tekst og fått ny oversettelse til nynorsk

Ny innlogging - KSL - Matmerk

 1. Det er Matmerk som følger opp KSL-ordningen, en ordning som også er viktig for Nyt Norge-merket. For å få et produkt godkjent som et Ny Norge-produkt må blant annet råvarenvære produsert på et gårdsbruk som kan dokumentere at de følger KSL. Alt du trenger å vite om Kvalitetssystem i landbruket (KSL) finner du på Matmerk sin hjemmeside
 2. Matmerk eier merkeordningene NYT NORGE og Spesialitet. NYT NORGE er det offisielle merket for norsk mat. Spesialitet viser vei til utvalgt lokalmat, og er den største merkeordningen for lokalmat i Norge. Matmerk forvalter merkeordningen for norske matskatter; Beskyttede betegnelser. Bli merkebruke
 3. KSL-standarder består av sjekklister og veiledere, som skal brukes i egenrevisjon på gården. Den er bygd opp med utgangspunkt i lover og forskrifter og er et nyttig verktøy for gårdens drift. » Matmerk - KSL-standarder, sjekklister og veileder
 4. Matmerk - Pb 487 Sentrum - 0105 OSLO - Tlf: 24 14 83 00 - E-post: post@matmerk.no.
 5. Matmerk ledes av et styre med representanter fra landbruket, matprodusenter, dagligvarekjeder og merkebrukere. Matmerk har 22 ansatte og kontor i Oslo. Matmerks visjon er: Vi får folk til å velge norsk mat. Matmerk arbeider med tre fagområder: 1: Kvalitetssikring av norsk matproduksjon gjennom landbrukets internkontrollsystem, KSL
 6. KSL Matmerk som merkebruker av Nyt Norge på «Ekte honning», FAGINFORMASJON kapittel 1 2013 KSL - birøkt Honningcentralen og Norges Birøkterlag har utviklet «Kvalitetssystem i landbruket - for birøkt» (KSL - birøkt), men Honning-centralen har hovedansvaret. Mottoet e
 7. Lite tenkte jeg over at det skulle være en liten redder når KSL kom på besøk. Jeg fikk en mail fra en som ønsket å se på foretaket - og å se på dokumentasjonen til svarene jeg hadde gitt i Matmerk's KSL-system. Dagen før han kom så tenkte jeg hva er det jeg egentlig trenger av dokumentasjon

Stiftelsen KSL Matmerk har som formål å skape preferanse for norskprodusert mat. Det skal skje gjennom arbeid med kvalitetsstyring, kompetanse og synliggjøring av noske konkurransefortrinn og opprinnelse overfor matprodusenter, handel og forbrukere 18 tilbydere Matmerk - Pb 487 Sentrum - 0105 OSLO - Tlf: 24 14 83 00 - E-post: post@matmerk.no - Pb 487 Sentrum - 0105 OSLO - Tlf: 24 14 83 00 - E-post: post@matmerk.n KSL-Matmerk sender sms og brev Matmerk sender ut påminnelser som sms-melding på mobil, og i neste omgang påminnelse pr. brev dersom innmeldinger ikke skjer. Kontakt KSL-Matmerk for spørsmål KSL-status på egen gård finnes ved pålogging til https://ksl.matmerk.no/n KSL-permen blir digital. Alle dokumentene du har i KSL-permen kan lastes opp det nye arkivet. - Det vil derfor bli litt mer jobb ved første egenrevisjon, men på sikt vil det bli mer effektivt og gi deg bedre oversikt over egen dokumentasjon og drift, forteller Roterud. Les mer på KSL-Matmerk

KSL-standarder - Matmerk

 1. imumskravene til notatføring
 2. Der kan du også finne beredskapsplakaten til KSL Matmerk som er et ledd i en beredskapsplan på gården. Utarbeidelse av beredskapsplan Formålet med en god beredskapsplan er å sikre at alle involverte har en klar forståelse for hva som skal gjøres dersom en krise oppstår
 3. KSL ble oppdatert i juli og innloggingen er ny. Bl.a. må du verifisere deg med BankID for å opprette en personlig bruker. Matmerk 28.08.2020, klokken 10:3
 4. 3. Varsel om KSL trekk Driftsenheter som ikke har fornyet egenrevisjon innen 12 måneder eller lukket avvik innen frist (jf. punkt 1.1 og 1.2), vil motta varselbrev for manglende Egenrevisjon og avvikslukking fra KSL-Matmerk. Varsler om mulig KSL-trekk for manglende egenrevisjon og ikke lukket avvik vil framgå av TINEs månedsavregning
 5. Kommunikasjonskonsulent i KSL Matmerk Hege Lindstrøm. Hege Lindstrøm Daglig leder i Inn på tunet Norge SA Peter Maina K. Peter Maina K Chef De Partie at KSL Matmerk Se alle ansatte Tilsvarende sider Matmerk Matmerk Mat og drikke.
 6. Nei - det er ikke KSL eller Matmerk som finner på alle spørsmålenen. Alle kravene i KSL-standarden er hentet fra offentlige lover og forskrifter. Det finnes noen egendefinerte krav i tillegg, dette kan være krav fra varemottakere eller bransjen generelt og de blir nøye gjennomgått og diskutert i våre faggrupper
 7. Stiftelsen KSL Matmerk er en i Oslo. Postadressen er Postboks 487 Sentrum, 0105 Oslo. På Advokatguiden.no har Stiftelsen KSL Matmerk 0 anmeldelser og 0 i gjennomsnittlig score. Siste måned har denne profilen hatt 7 sidevisninger. Les anmeldelser av advokat Stiftelsen KSL Matmerk he

(02.07.20) Kjøttbransjen ble fra 1. april 2018 enige om en ny avtale der bare slakt fra gårdsbruk med aktivt KSL skal inngå i produkt med Nyt Norge- merking. Kjøttbransjen ønsker at Nyt Norge-merket både skal garantere at maten er norsk og produsert av bønder som kan dokumentere at de følger norske lover og regler. Dette skal styrke tilliten til norsk mat KSL Matmerk får ny grafisk profil. Samtidig fjerner stiftelsen KSL i selve navnet. Forbrukere skal tydeligere se hvem som står bak matmerken Ksl er noe dritt.vet mange som har tatt med ksl som en av grunnene til at de ikje orker mer..mye papir arbeid,som om det ikje er nok fra før..burdet vert fjernet denne dritten! Virker som det er til bare for å sysselsette folk.blir mere og mere av det.vist man gjør sånn og sånn får man mere pr. kg osv. dette gjør at dem som har mye å gjør og ikje kjenner systemet og \;reglene. Matmerk er også tillagt oppgaven med generisk markedsføring av økologisk mat, kvalitetssikre tilbydere av Inn på tunet tjenester og forvalte KIL-midlene (Kompetanseutvikling i landbruket). Tom Roterud representerer Matmerk i Produsentregisterets styre

Velkommen til Matmerk! KSL: Kvalitetssystemet i landbruket Kvalitetssystemet i landbruket (KSL) sikrer kvalitet og trygghet for bonde, industri og forbruker, og er en forutsetning for NYT NORGE-merket Veilederne kan man få i papirversjon fra KSL Matmerk, eller de kan finnes på KSL Matmerks nettsider. Det er egne veiledere til alle sjekklistene i KSL-standarden. Derfor må veilederne til alle produksjonene som foretaket har, brukes. 1.2 Oversikt over dokumentasjonen 1.2.1 I KSL-systemet er det ikke krav til bruk av spesielle. Matmerk skal fortsette arbeidet med endringer og modernisering av KSL (STEM2020). Systemet har stort utviklingsbehov både for dataløsninger, revisjonsfrekvens, opplæringsløsninger, og for å bidra til forsterket kobling mellom KSL og Nyt Norge KSL godkjenning av råvarer/leverandører er et krav fra Matmerk (som eier av Nyt Norge merket). KSL er et system for egenkontroll, der du selv følger med på at du overholder ulike lover og forskrifter, og selv tar tak dersom forhold i driften må forbedres plan for Matmerk 2015−2018, og signaler gitt i jordbruksmeldingen og reiselivsstrategien på områder som angår Matmerks utviklingsarbeid. Følgende områder prioriteres særskilt: Kvalitetssystem i landbruket (KSL) En utredning om KSL inn i fremtiden avdekket store utviklingsbehov for KSL. Det gjelde

Søk - KSL - Matmerk

(07.07.20) Kvalitetssystem i landbruket - KSL - gikk over på ny digital plattform i dag 7. juli. - Dette medfører ny innlogging og ny design for alle brukere. For å gjøre overgangen til ny løsning best mulig har vi samlet informasjon om den nye løsningen og filmer med opplæring på www.ksl.no , sier KSL-sjef Tom Roterud i Matmerk Tema: Kvalitetssystem i landbruket KSL Diskusjon med bakgrunn i KSL-standarden for honning. Stikkord: Matproduksjon, motivasjon for å bruke det utarbeidete KSL-materiellet, egenrevisjon, revisjonsbesøk, mål og organisering. Arbeidsform og gjennomføring: Innlegg fra lærer basert på utarbeidet powerpointpresentasjon. Diskusjon. HMS-hefte • KSL Matmerk 2011. Innledning. Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er en del. av Kvalitetssystem i landbruket (KSL). En. bevisst holdning til arbeidsmiljø og sikkerhet. i det daglige arbeidet, er en forutsetning. for et fullstendig og aktivt kvalitetssystem. Arbeidsmiljøloven setter krav til. fullt forsvarlig arbeidsmiljø for alle

KSL - alt på ett sted - Matmerk

Kvalitetssystem i landbruket - KSL - har gått over i ny digital plattform. Dette medfører ny innlogging og ny design for alle brukere. For å gjøre overgangen til ny løsning best mulig er det samlet informasjon om den nye løsningen og filmer med opplæring på www.ksl.no. Les mer om oppdatert KSL og opplæring og support Matmerk er en uavhengig stiftelse som bidrar til økt mangfold, kvalitet og verdiskaping i norsk matproduksjon. Vi er 20 ansatte og vår visjon er å få folk til å velge norsk mat. Matmerk arbeider med tre fagområder: 1: Kvalitetssikring av norsk matproduksjon gjennom landbrukets internkontrollsystem, KSL - Jeg har spurt Matmerk om hvor mange som er blitt trukket for KSL, og det fikk jeg ikke vite. Det må være fordi de er redd for massesøksmål, sier han. Ulvedal sier at han også føler seg dolket i ryggen av Norges Bondelag, som sitter i Matmerks styre og som han mener har bidratt til å tie i hjel saken Gjennom KSL vil også bonden kunne oppfylle myndighetenes krav om internkontroll. Status for bondens internkontroll av egen produksjon blir tilgjengelig for varemottakere og Mattilsynet ved hjelp av KSL. For at KSL skal fungere og ha troverdighet, gjennomføres det revisjoner utført av uavhengige revisorer engasjert av Stiftelsen Matmerk Info fra Matmerk Kanonbra samarbeidsavtale: Lokalmat på menyen i Forsvaret 14 lokalmatprodusenter fikk vist seg fram på Bardufoss og nesten 30 kjøkkensjefer og kjøkkenpersonell fra Forsvaret fikk smake seg gjennom kjøtt, fisk, grønnsaker, melkeprodukter og korn

Du logger deg inn på ksl.no eller Matmerk.no. Brukernavnet er ditt produsentnummeret, passord kan du få tilsendt på e-post. Jeg taster inn brukernavn og passord, men får svar om at brukernavn eller passord er feil. Brukernavnet ditt er produsentnummeret, alle 10 sifrene uten mellomrom eller andre tegn Matmerk er en uavhengig stiftelse og vårt formål er å styrke konkurranseevnen til norsk matproduksjon. Dette gjør vi gjennom å arbeide med kvalitetsstyring og kompetanseutvikling i norsk matproduksjon og synliggjøre opprinnelse og kvalitet på norske matprodukter. Våre kjerneområder er merkeordningene Nyt Norge, Spesialitet og Beskyttet Betegenelse og Kvalitetssystemet i landbruket

KSL-revisorer Fulltid. Stiftelsen Matmerk. Nettside. Stillingsutlysningen er utgått. Del dette: Klikk for å dele på Facebook(åpnes i en ny fane) Klikk for å dele på LinkedIn(åpnes i en ny fane) Klikk for å dele på Twitter(åpnes i en ny fane) Dato utlagt: Publisert: 2 måneder siden KSL - Mye nytt fra årsskiftet I 2020 slås en rekke kommuner og fylker sammen i Norge. I den forbindelse er det mange systemer hos flere aktører i landbruket som skal legges om og som har nedetid for oppdatering o.l. i forbindelse med årsskiftet KSL-oppfølgingen innebærer at egenrevisjon skal gjennomføres minimum hver 12. måned og vi ønsker lykke til med å ta den reviderte standarden i bruk. Er det spørsmål eller innspill til standarden så send e-post på ksl@matmerk.no Fakt KSL skal i 2017 videreutvikles for å bli et verktøy som dekker behovene for kvalitetssikring i landbruket. Matmerk skal spesielt prioritere utviklingsoppgaver knyttet til modernisering og oppgradering av det tekniske systemet. Samarbeidet med Mattilsynet, Arbeidstilsynet o Matmerk - Tollbugata 32, 0172 Oslo, Norway - Rated 4.9 based on 7 Reviews Hei. Billig luxus Flott at en samler de små på denne måten.

ksl.matmerk.no Matmerk er en uavhengig stiftelse som bidrar til økt mangfold, kvalitet og verdiskaping i norsk matproduksjon KSL og Nyt Norge er derfor gode og nødvendige verktøy. Emneord til denne artikkelen. debatt KSL Matmerk Nyt Norge dyrevelferd husdyrhold kvalitetstilksudd matindustri matproduksjon. Del. Neste artikkel. Bonde og Mattilsynet uenige om dyr døde av gjødselgass eller vanskjøtsel. Sjefredaktør Matmerk har også delt ut 27 beskytta nemningar, mellom anna Rakfisk frå Valdres, Tørrfisk frå Lofoten og Fenalår frå Noreg. Dei to siste har no også fått beskytta nemning i EU. Talet på gjennomførte KSL-revisjonar er 54.568. Ei vaktbikkje som passar på merkeordningane er definitivt viktig og nødvendig KSL-revisorene har ikke fast stilling, men skriver en samarbeidsavtale med Matmerk og får tildelt revisjonsoppdrag over hele landet. Skallerud skal spesielt ha fokus på gårder med Inn på tunet-virksomhet. Del. Neste artikkel. Rause i samarbeidet. Ansvarlig redaktør. Iver Gamme

Aktuelle saker - Matmerk

Arbeidstilsynet og Matmerk har inngått samarbeidsavtale. Samarbeidet skal bidra til å styrke HMS-arbeidet i landbruksnæringen og bidra til effektiv produksjon og trygt arbeidsmiljø. Med avtalen stiller Arbeidstilsynet seg positive til at HMS-standarden i Kvalitetssystem i landbruket (KSL) er en bransjestandard for landbruket, og det bidrag KSL-arbeidet har som mål å gi næringen innenfor. KSL Matmerk | 65 followers on LinkedIn | Hege Lindstrøm Daglig leder i Inn på tunet Norge S Stiftelsen KSL Matmerk har som formål å skape preferanse for norskprodusert mat, gjennom arbeid med kvalitetsstyring, kompetanse og synliggjøring av konkurransefortrinn og opprinnelse. KSL Matmerk har ansvar for Kvalitetssystem i landbruket (KSL), merkeordningene Beskyttede betegnelser og Spesialitet, samt utviklingen av det nye felles Nyt Norge-merket for norsk mat KSL Matmerk får ny grafisk profil. Samtidig fjerner stiftelsen KSL i selve navnet. Det skal hjelpe forbrukerne til å se hvem som står bak matmerkene. - Vi vil gi Matmerk en mer tydelig profil fordi vi skal kommunisere klarere ut mot forbruker hvem som står bak merkeordningene for mat, sier administrerende direktør Ola Hedstein i en. For å fylle KSL-krava må ein gjennomføre eigenrevisjon årleg, sende tilbakemelding til KSL Matmerk om dette og rette opp i avvik. Eigenrevisjon vert gjort ved å fylle ut sjekklistar, til dømes for garden generelt, medisinbruk og for den aktuelle produksjonen

Om Matmerk - Matmerk

Nye KSL-krav for gris. Har du fått med deg at det nå stilles nye krav til smitteforebygging for deg som svineprodusent i KSL-standarden? Det var i mai at Matmerk la til ei ny sjekkliste med veiledning i KSL-standarden. - Dette kom i stand etter initiativ fra næringa sjøl Som medlem av Norsk Gartnerforbund har også produsenter av blomster og planter, busker, stauder, trær og ferdigplen, rett til å bruke KSL-systemet. I løpet av 2017 har vi i samarbeid med Matmerk planlagt å lansere en ny KSL-standard for prydplanter. NGF tilbyr også veiledning i bruken av systemet for våre medlemmer Avtalen trer i kraft 1. april 2018 og er undertegnet av alle slakteriene i Norge og Stiftelsen Matmerk. Det betyr at du nå trekkes 20% av oppgjørspris hvis du ikke har godkjent KSL. Det økonomiske trekket vil øke til 20 prosent hvis ikke KSL er i orden. Årsaken er at slakteriene må ha egen varestrøm for dyr som kommer fra gårder uten KSL

Slurv kan få fatale følger - KSL

Matmerk - Startside Faceboo

 1. Landbruksnytt bruker informasjonskapsler (cookies) for å personalisere innhold og annonser slik at våre nettsider blir enklere og bedre å bruke for deg. Vi deler også denne informasjonen med tredjeparter for annonsering og analyseformål
 2. Matmerk Postboks 487 Sentrum 0105 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/910- 16.02.2015 Tilskudd til Stiftelsen Matmerk for budsjettåret 2015 Tilskudd til Stiftelsen Matmerk er for 2015 fastsatt til 52 mill. kroner, jf. Prop. 1 S (2014-2015) fra Landbruks- og matdepartementet og Stortingets budsjettvedtak
 3. istrerende direktør. 14.03.2011, klokken 12:00. Bondebladet.no Ola Hedstein kommer fra stillingen som spesialrådgiver i Landbruks- og matdepartementet hvor han bl.a. har vært sekretær for Matkjedeutvalget. Ola Hedstein etterfølger Henrik Solbu som har.
 4. matmerk.no KSL ET FELLES KVALITETSSYSTEM FOR Å MØTE SAMFUNNETS KRAV a)Lese 1800 sider med forskrifter, regler og direktiver på egenhånd b) Bruke verktøyet KSL
 5. Matmerk fra Oslo Sentrum, 101276593S2 - Matmerk
 6. Spørsmål om KSL-regelverk ved brukerskifter rettes til KSL-Matmerk på telefon 24148300 eller e-post ksl@matmerk.no 3. Varsel om KSL trekk Driftsenheter som ikke har fornyet egenrevisjon innen 12 måneder eller lukket avvik innen frist (jf. punkt 1.1 og 1.2), vil motta varselbrev for manglende Egenrevisjon og avvikslukking fra KSL- Matmerk
 7. MATMERK. Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen Lenker inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser

Kvalitetssystem i landbruket KSL - Norges Bondela

KSL-oppfølgingen innebærer at egenrevisjon skal gjennomføres minimum hver 12. måned og vi ønsker lykke til med å ta den reviderte standarden i bruk. Er det spørsmål eller innspill til standarden så send e-post på ksl@matmerk.no. Fakta. KSL-systemet oppsummerer over 1800 sider med offentlige lover og forskrifter Ledelsen i KSL Matmerk advarer mot å kaste vrak på KSL, og innbyr til dialog og bedre samarbeid mellom administrasjon og brukere. - 2008 vil nemlig bli et meget avgjørende år for alle som er opptatt av status og utforming for KSL, understreker direktør Gabriella Dånmark i KSL Matmerk

Integrert plantevern – En viktig del av KSL - KSL

Vi får folk til å velge norsk mat - Matmerk

KSL-oppfølgingen innebærer at egenrevisjon skal gjennomføres minimum hver 12. måned og vi ønsker lykke til med å ta den reviderte standarden i bruk. Er det spørsmål eller innspill til standarden så send e-post på ksl@matmerk.no. Fakta • KSL-systemet oppsummerer over 1800 sider med offentlige lover og forskrifter Du får tilbud om å gjøre dette på nett gjennom www.matmerk.no, eller det kan bestilles sjekklistene ut fra hvilken produksjon du driver, og få tilsendt i posten. Internrevisjon skal gjennomføres en gang i året, og meldes inn til Matmerk. KSL vi i enkelte produksjoner føre til en økt utbetaling på råvaren din

KSL - Medlemsportal for Nortura S

Matmerk | 105 følgere på LinkedIn | Vi får folk til å velge norsk mat! | Om Matmerk Matmerk er en uavhengig stiftelse som bidrar til økt mangfold, kvalitet og verdiskaping i norsk matproduksjon. Vi får folk til å velge norsk mat. Vårt styre er sammensatt av representanter fra hele verdikjeden, fra produsenter til dagligvarehandelen Matmerk, Oslo. 4.1K likes. Vi får folk til å velge norsk ma KSL Matmerk skal gjennom generisk markedsføring bidra til å synliggjøre mangfoldet av økologisk mat generelt og norsk økologisk mat spesielt.-vi skal dekke hele kategorien - gi troverdig og dokumenterbar informasjon - positiv vinkling. KSL Matmerks arbeid så lang Matmerk som har KSL-ordningen har utarbeidet et eget kvalitetssystem for birøktnæringen, enkelt å bruke. Kun for andelseiere, husk at butikken holder åpent til kl 18 på torsdager. Av: Tora Snorradottir, Kvalitetssjef i HC. Beklager, påmeldingsfristen er utløpt

KSL - Kvalitetssystem i landbruke

 1. Råvarene kommer fra gårdsbruk der hensynet til dyr, mennesker og miljø er ivaretatt etter bestemte standarder (KSL-standarden). Hvem godkjenner? Matmerk godkjenner produktene som benytter Nyt Norge-merket og gjennomfører tilsyn. Hvem står bak? Merkeordningen er utviklet av stiftelsen Matmerk etter oppdrag fra norske myndigheter
 2. Nina Hegdahl | Oslo-området, Norge | Lawyer i KSL Matmerk | 18 forbindelser | Se hele profilen til Nina på LinkedIn og knytt kontak
 3. Vis Marit Jervens profil på LinkedIn, verdens største faglige nettverk. Marit har 1 jobb oppført på profilen. Se hele profilen på LinkedIn og finn Marits forbindelser og jobber i tilsvarende bedrifter

KSL Matmerk. Høgskolen i Finnmark (HiF) Rapporter denne profilen; Aktivitet. Mye feil i elanlegg. Desverre! Men heldig vis er de fleste registrerte observasjoner hvor alt er OK. Og stort sett blir ikke OK observasjoner. Likt av Bjørn Austad Hvaleby Gjennom KSL har Matmerk ansvaret for godkjenning og oppfølging av IPT-tilbydere. En kontinuerlig kvalitetssikring skjer gjennom revisjoner og tett oppfølging av tilbyderne. Matmerk ivaretar kvalitetssystemet og dokumenterer at norsk landbruk drives etter lover og regler, og legger grunnlag for mattrygghet, dyrevelferd og matproduksjon Godkjenningsordning og definisjon av gårdsbruk. Matmerk har fått ansvaret for å godkjenne Inn på tunet (IPT) tilbydere. For å bli godkjent som IPT-tilbyder må kravene i KSL-standardene 1-gården, 2-Helse miljø og sikkerhet og 11-Inn på tunet være oppfylt.. Generelle krav til gården som søker om IPT godkjenning etter KSL-standard 1 er: «Alle landbruksforetak skal være registrert. Nytt om KSL-standarden I 2020 går KSL over i ny digital løsning. Dette medfører at det ikke har blitt gjort noen større endringer i KSL-standarden. Papirversjon. Dere som fremdeles leverer KSL på papir vil få tilsendt papirversjonen som tidligere år Matmerk er en uavhengig stiftelse og vårt formål er å styrke konkurranseevnen til norsk matproduksjon. Dette gjør vi gjennom å arbeide med kvalitetsstyring og kompetanseutvikling i norsk matproduksjon og synliggjøre opprinnelse og kvalitet på norske matprodukter

Fagsjef i KSL, Bjørn Austad Hvaleby vil g... å gjennom innloggingen, de nye funksjonene, samt vise hvordan du skal gjennomføre en egenrevisjon. direktør i Matmerk. Einerrøykt laks lages av helt fersk laks av superior kvalitet fra oppdrettsanlegg som ligger i kort avstand fra produksjonsanlegget matmerk.no KSL 11 - INN PÅ TUNET •Ett nytt sjekkpunkt knyttet til dyrevelferd •Endret layout med delt veileder og sjekkliste •Alle benytter nettutgaven •Alle sjekkpunkt er endret slik at de er spørsmål som kan besvares med «ja» eller «nei» •Logo, nyttig informasjon osv tilgjengelig kun for IPT-gårder, via logg inn KSL Matmerk, Oslo, Norge. 4,2 k liker dette. Vi får folk til å velge norsk ma 4) KSL-revisoren gjnnomfører IPT-revisjonen i tråd med fastsatt prosedyre. Revisjonen resulterer i en revisjonsrapport som sendes deg som tilbyder. 5) Revisjonsrapporten behandles av Matmerk, og du får beskjed om hvilken oppfølging som eventuellt kreves før godkjenning

Matmerk - Wikipedi

matmerk.no Stiftelse som driver matmerkeordingene Godt Norsk og Spesialitet og godkjenner bedrifter for bruk av disse merkene Oversikt over produkter og godkjente bedrifte For å fylle KSL-krava må ein gjennomføre eigenrevisjon årleg, sende tilbakemelding til KSL Matmerk om dette og rette opp i såkalla avvik. Eigenrevisjon blir gjort ved å fylle ut sjekklistar, til dømes for garden generelt, medisinbruk og for den aktuelle produksjonen. Utan KSL får du trekk i prisen på varer som blir levert til meieri Stiftelsen KSL Matmerk ble opprettet 18.12.2006 gjennom en sammenslåing av Kvalitetssystem i landbruket (KSL) og Stiftelsen Matmerk. Driften av Stiftel-sen KSL Matmerk startet 1.1.2007. Oppgavene omfatter blant annet forvaltning og videreutvikling av Kvalitetssystem i Landbruket (KSL), merkeordningene Beskyttede beteg-nelser og Spesialitet. Her finner du vedtektene for Honningcentralen SA og skjema for søknad om å bli medlem: Søknadskjemaet kan fylles ut direkte og sendes til oss med e-post, eller skrives ut for utfylling, sendes da post@honningcentralen.no. Søknaden behandles innen to måneder, og du vil bli underrettet utfallet Matmerk delte i år ut sin egen hederspris under NM i Kjøtt for femte gang. Formålet med prisen er å synliggjøre og verdsette kjøttbransjens produsenter og produkter. Prisen skal gå til en produsent som produserer i tråd med Matmerks visjon om å fremme mangfold, kvalitet og verdiskaping i norsk matproduksjon

BELSHEIM ARNE KOLBJØRN - Inn på tunetForbrukerne sultne på matfakta - Matmerk

En beskyttet geografisk betegnelse kan gis til næringsmidler som produseres i et bestemt geografisk område. Mattilsynet administrerer merkeordningen via KSL Matmerk. Merkingen gjør det mulig å beskytte bestemte produktnavn hvis de kan knyttes til et bestemt sted eller en spesiell tradisjon, eller besitter særegne kvaliteter

Min første KSL-revisjon - Agrilog

 1. KSL Matmerk - Jobbmuligheter og ledige stillinge
 2. Endringer i påminnelser for KSL-oppfølging - TINE Medle
 3. Oppdatert KSL i ny drakt - TINE Medle
 4. KSL birøkt - Honningcentrale
Matmerk - MatmerkKnut Erik Bauer - MatmerkLokalt øl eller ost - hva går det mest av? - Matmerk
 • Pet's place namsos.
 • Sko triaden.
 • Vero moda kjole.
 • Motiv i litteratur.
 • Gave til mor 40 år.
 • Großarltal wetter.
 • Juss buss trondheim.
 • Husqvarna automower tilbehør.
 • Osebx 2017.
 • Rikets tilstand noas.
 • Motiv i litteratur.
 • New movies 2017 summer.
 • König immobilien hessen.
 • Providence tv show.
 • Plante i skråning.
 • San francisco vær mars.
 • Human development index.
 • Grigor dimitrov dimitar dimitrov.
 • Feuerwerk heute.
 • Storkenebb frø.
 • St maarten hurricane.
 • Blogg gratis design.
 • Gokart gdansk.
 • Arkivenes hus parkering.
 • Netta barzilai eurovision.
 • Vardegenser oppskrift.
 • Akutes leberversagen laborwerte.
 • Number of the beast iron maiden.
 • E zigarette jever.
 • Ting å gjøre i split.
 • Starten av et forhold.
 • Conor mcgregor next opponent.
 • Alkoholfri mojito systembolaget.
 • Norge sosialistisk.
 • Freie kennzeichen bm.
 • Indisk suppe.
 • Liebeshoroskop jungfrau.
 • Globulus symptomer.
 • Greenwich london.
 • Baskien konflikt.
 • Tanzen in friedberg.