Home

Inndragninger respirasjon

respirasjon - fysiologi - Store medisinske leksiko

Respirasjon er det som skjer når det utveksles oksygen og karbondioksid mellom kroppen og atmosfæren. Det foregår ved at oksygen pustes inn i lungene, tas opp i blodet i lungenes kapillærer, og fraktes videre til alle cellene i kroppen. Motsatt vei frakter blodet karbondioksid fra cellene i kroppen via blodbanen og til lungene, der gassen pustes ut Respirasjon er utveksling av oksygen og karbondioksid, og for at gassene skal kunne transporteres inn og ut, trenger de et transportsystem. Luften transporteres til lungene gjennom et rørsystem, luftveiene, som deles inn i de øvre og de nedre luftveiene. Øvre luftveier. De øvre luftveiene består av nesehulen, munnhulen, svelget og strupehodet Kussmaul respirasjon er en dyp og rask respirasjon som kan sees ved metabolsk acidose, Inndragninger jugulært, interkostalt og subcostalt er også tegn på økt respirasjonsarbeid og kan skyldes nedre luftveisinfeksjoner eller høyt negativt intratorakalt trykk pga obstruksjon i øvre eller nedre luftveier Respirasjon er de mekanismene som omfatter gassutvekslingen mellom blodet og luften vi puster inn. Dette er den ytre respirasjonen. Den indre respirasjonen er den utvekslingen av oksygen og karbondioksid som foregår mellom de minste årene og cellene i vevet i lungene Denne videoen handler om respirasjonssystemet hos mennesket: hvordan det er oppbygd, gassutveksling, transport av gasser i blodet og hvordan vi puster. BM: h..

For barn fra fylte 1 til 5 år gammel, normal respirasjon er 20-30 pust per minutt. Barn som er fra 6 til 12 år gamle skal ha en normal respirasjonsfrekvens som strekker seg 12-20 pust per minutt. Den normale respirasjonsfrekvens for voksne og barn over 12 år varierer 14-18 pust per minutt Respirasjonsregulering er regulering av åndedrettet (respirasjonen). Hvor mye luft et menneske puster ut og inn hvert minutt, er regulert slik at lungealveolenes partialtrykk for oksygen (pO2) og karbondioksid (pCO2) holdes nær konstant, både i hvile og under hardt muskelarbeid. Blod som har passert gjennom lungene, og som pumpes ut i årene i det store kretsløpet, vil ha nær samme pO2 og.

Respirasjon. Frekvens. Dybde. Interkostale inndragninger? Inspiratorisk eller ekspiratorisk stridor og obstruktivitet (hvesing)? Nesevingespill og klynking (typisk for pneumoni og annen restriktiv lungesykdom)? Tegn til smerte? Holdes en ekstremitet i ro? Motsetter barnet seg bevegelse? Skriker det plutselig til? Tar seg til ørene (otitt) Brystkassens bevegelser under respirasjon. ( Bruk av aksessoriske respirasjonsmuskler , respiratoriske inndragninger , paradoksal respirasjon ) Arr (etter tidligere operasjon? RESPIRASJON | En bør observere En vil se inndragninger av brystveggen (som om brystet suges inn) og stramming av muskulturen i halsgropen. I tillegg vil gjerne neseborene se ut til å vide. respirasjon Takypne 0- 2 mnd 100-150 >160 30-50 >60 3-12 mnd 80-120 >150 30-40 >50 1-5 år 70-110 >130 20-30 >40 Kapilær fylningstid: Press på sternum i 5 sek Fargen skal normalt komme tilbake innen 3 sek •Respirasjon (def.) •Oppbygning og funksjon -Anatomi •Nesehule •Munnhule •Svelg (pharynx) •Strupehodet (larynx) •Luftrør (trakea) •Lunger -Bronkier -Bronkioler -Alveoler. 2 Respirasjonsorganene Nesehule Munnhule Pharynx Larynx Thrachea Bronkier Lunger Thorax (brystkassen) Brysthulen Respirasjonsorganen

Biologi - Respirasjonssystemets oppbygning - NDL

 1. Respirasjon er gassutveksling med opptak av oksygen og utskillelse av karbondioksid. Energien som finnes i mat blir frigitt i en oksidasjonsprosess hvor vanligvis oksygen er elektronakseptor som mottar elektroner og protoner fra organiske stoffer i maten og danner vann. Cellulær oksygenkrevende respirasjon skjer i mitokondriene
 2. Respirasjon er det som skjer når det utveksles oksygen og karbondioksid mellom en organisme og atmosfæren. Respirasjon er nødvendig for at fotosyntese og celleånding skal kunne foregå, altså for at energi skal kunne lagres og brukes av det som lever.
 3. Hvesende respirasjon. Obstruktivt og forlenget ekspirium. Pipelyder og knatrelyder diffust over lungene. Varierende grad av takypné og inspiratoriske inndragninger. Forekommer hyppigst hos barn <1 år. Pneumoni. Åndenød med nesevingespill og hoste. Redusert allmenntilstand og feber. Takykardi
 4. utt)
 5. st tre dager i første leveuke og hadde kliniske tegn på lungesykdom i form av rask respirasjon, inndragninger og fremmedlyder ved auskultasjon samt radiologiske lungeforandringer i form av fortetninger, nedsatt luftholdighet og/eller hyperinflaterte områder

FFR RESPIRASJON MWU & MHA Stasjon 3: Øvingsrom Vidar Hansen, 75 år bor på sykehjem og er din primærpasient i din praksisperiode på 1. studieår. Han har vært storrøyker i mange år og er plaget av bronkitt og astma. Han er derfor avhengig av å bruke oksygen store deler av dagen. Når han puster legger du merke til at han får inndragninger Fallots tetrade rammer vel 1 av 10 av de barn som har medfødt hjertefeil. Tilstanden er en kombinasjon av fire forskjellige hjertefeil som til sammen fører til at mye av blodet hindres i å nå lungene 2. RESPIRASJON: skal telles over ett minutt. Normal verdi 40-60 /min. Tachypnoe > 60 /min. Apnoeperioder (stopper å puste i over 20 sek) Vurder om barnet har inndragninger, nesevingespill, presser eller cyanose. 3. HUDFARGE: O2 metning: Måles på foten, fortrinnsvis høyre side. Normalt > 95%. Metning <95%

PPT - Akutt alvorlig sykdom hos barn PowerPoint

7.1 Symptomer og funn ved luftveis- og lungesykdom ..

Respirasjon (l. respirare - å puste) - Celleånding. Cellerespirasjon. Bruk av oksygen i metabolske prosesser (aerob respirasjon). Oksidasjon av næring ved å fjerne elektroner for å få frigitt energi f.eks. når sukker omdannes til karbondioksid og energi. Fotorespirasjon i lys. Mørkerespirasjon i mørke. Plantene har mørkerespirasjon også i lys, men med lavere aktivitet. Anaerob. Hør på fremmedlyder under respirasjon: Stertor eller stridor eller en kombinasjon av disse? Craniofaciale anomalier: Retrognati? Micrognati? Stor tunge? Andre misdannelser? Se etter subjugulære, intra- og subcostale inndragninger. Stridor i hvile uten stress? Hvor alvorlig er pustevanskene? Bør barnet ha rask behandling A term baby delivered by LSCS for oligohydramnios and fetal distress. Baby had respiratory distress at birth which can be seen in the video i.e alae nasi fla.. Minimum av observasjoner og tegn som må beskrives: Bevissthetsnivå, nakkestivhet/meningeal irritasjon og ev. fontanellefylde, dehydreringstegn (se kapittel om Gastroenteritt og dehydrering), utslett (spesielt petekkier), marmorert, blek, kald eller klam hud, respirasjon (inndragninger, hjelpemuskulatur, nesevingespill, stønning, cyanose ), smerte (lokalisasjon)

Helsearbeiderfag Vg2 - NDL

Respirasjon - YouTub

Breathing respirasjon Respirasjonsfrekvens, lyder, inndragninger, SpO 2 TILTAK: O inhalasjoner, CPAP Circulation sirkulasjon BT, sentral/perifér puls, hjertefrekvens, TILTAK: 1-2 venfloner, evt væskestøt Disability bevissthet/CNS Bevissthetsnivå, pupillestørrelse, blodsukker TILTAK: stabilt sideleie, sikre luftveier (gi glukose Hva er respirasjon Respirasjon - Wikipedi . Respirasjon eller åndedrett er en funksjon som utføres i åndedrettssystemet, en utveksling av gassene oksygen (O 2) og karbondioksid (CO 2) mellom levende. Utvekslingen av oksygen og karbondioksid mellom kroppens celler og omgivelsene kalles respirasjon. Hva truer og påvirker biomangfoldet ; utt Overflatisk respirasjon. Hviledyspné. Nedsatt respirasjonslyd. Cyanose. Bruker alle hjelpemuskler for å puste og støtter albuene på knærne eller annet underlag. Uro/angst. Hes/pipende pustelyd. Inndragninger/spill av nesevinger. Problemer med å snakke hele setninger. Feber. Hoste, slimopphostinger. Perifere ødem (føtter, legger, lår. Mellom anfallene har de normal ventilastorisk funksjon. Symptomer: Åndenød, piping, hoste, surkling, inndragninger (i verste tilfeller økende puls og hjertefrekvens da opp i 40-50. Surfaktantmangel - først i 8. måned av graviditeten at produksjonen er blitt stor nok til normal respirasjon. Ved mangel får man stor.

B Respirasjon Costale, subcostale og intercostale inndragninger gir 1 poeng. Dersom barnet har jugulære inndragninger utløser det 2 poeng. Isolert stønning, nesevingespill og fremmedlyder er viktig ved observasjon av respirasjonsarbeidet og må formidles i kommunikasjonen rundt barnet. Men. Respirasjonsbesvær er det mest fremtredende symptomet. Det arter seg gjerne som pressende respirasjon, takypne, inndragninger, cyanose og kliniske tegn til shunting og føtal sirkulasjon. Respirasjonsbesværet manifesterer seg ofte kort tid etter fødselen, ofte med lave APGAR verdier

Hva er en normal Respirasjonsfrekvens

Study LUNGE OG RESPIRASJON flashcards from Eilif Lønnebakke's class online, or in Brainscape's iPhone or Android app. Learn faster with spaced repetition Study 42 Klinikk - respirasjon flashcards from Joel H. on StudyBlue Respirasjon 5. Personlig hygiene/hud 9. Psykiske forhold Pasientens opplevelser og ressurser: 2. 80. Jugulære og intercostale inndragninger, pressende og forlenget expirium, puster anstrengt, hoster mye/produktivt. Rikelig m/slimlyder å høre over lungene med stetoskop. SaO2 varierer fra 80-99% med dipper ned mot 70% Hurtig respirasjon feber barn Hvilke symptomer og tegn kan tyde på at barnet er alvorlig sykt? C ved mild sykdom, og det kan ha bare lett feber ved . Selvbegrensende virale infeksjoner er den vanligste årsak til feber hos barn (1) Inndragninger Sao2 Stridor NEL, Norsk elektronisk legehåndbok: barn oksygen, barn respirasjon Medline: ikke søkt her Embase: ikke søkt her Cinahl: ikke søkt her PsycInfo: ikke søkt her Svemed+: ikke søkt her. Ingen kommentar til dette litteratursøket. Lenke til brukerveiledning

- Påskyndet respirasjon RF 40 - HF 110 - Kald perifert . Diagnose Meningokokkseptikemi / meningitt . Hva ser vi etter? • Førsteinntrykk - RF 70, stønner, ingen inndragninger - HF 100, Ingen bilyd - Lett red bevissthetsnivå. Nakkestiv med normal fontanelle, reagerer lite på stikk - Varm. Primærundersøkelse barn. Spesielle hensyn ved underøkelse av barn. B - Bevissthet. Bevissthetsgrad vurderes raskest ved AVPU initialt. Dersom barnet kun reagerer på smertestimuli tilsvarer dette en GCS på 8 eller mindre Det kommer frem at sykepleier konfererte med lege på grunn av hurtig respirasjon og inndragninger, men fordi dette var mindre påfallende under legetilsynet, ble det avtalt å se an situasjonen. Ved kontakt med OUS ble det sagt at oksygenmetningen hadde svingt også da barnet lå der, og at dette ikke var bekymringsfullt så lenge barnets kliniske tilstand ikke var endret brekningsrefleks, lette/moderate inndragninger, takypné, snakker med korte setninger, uro/rastløshet/angst. Lett respirasjonsbesvær: dyspne, rask respirasjon, andpusten ved anstrengelse, normalt respirasjonsarbeid, snakker hele setninger, hyppig hoste. Dyspné er en subjektiv opplevelse av respirasjonsbesvær. Prosesstiltak hospitalt

respirasjonsregulering - Store medisinske leksiko

 1. Vedlegg til EQS Retningslinje ID 32102 Pediatrisk Tidlig Varslingsskår (PEVS) A DE Systematisk vurdering A Airway (luftveier) Puster barnet? Har barnet frie luftveier
 2. Free library of english study presentation. Share and download educational presentations online
 3. . • Inspiratorisk stridor + ekspiratoriske pipelyder over lungene. • Jenta er ikke kontaktbar og reagerer lite på smertestimuli. • Kapillærfylningen er forsinket til ca 5-6 sekunder. bevissthet og surklete respirasjon
 4. utt med inndragninger sub.

Husk meg Anbefales ikke for PC/nettbrett/mobil ol. som brukes av mang Selv om alles lufthastigheten vil variere, er en luftveis rate på mindre enn 8 respirasjon per minutt eller mer enn 24 respirations per minutt en indikator på en svært alvorlig medisinsk problem, og du bør ringe 911. Hjelpe Short of Breath Utdannet personell kan hjelpe folk som har problemer med å puste Respirasjon Lungestuvning og lungeødem Bevissthet Redusert bevissthet Uremisk encefalopati . Sykdommer i hud (20%) 3. ekspirasjon. Varierende grad av rask pust, inspiratoriske inndragninger og hoste. Evt. moderat feber, men ofte afebrile. Ofte forkjølelsessymptomer 1-2 dager før Fotnoter SATS Norge, barn 0 - 14 a r, versjon 4.0 ① Truet luftvei / assistert ventilasjon / intubert /tungpust ② Blødning kan enten skyldes SKADE eller SYKDOM (f eks øsofagusvaricer, hematemese / kaster opp friskt blod, rektalblødning, tonsilleblødning). Pasienter med blødning og tegn til sirkulasjonssvikt (rask respirasjon, tachykard, hypotensiv, påvirket bevissthet) ska hos barn kan hurtig, overfladisk respirasjon (takypne) være eneste symptom ved pneumoni. også lokaliserte inndragninger av brystveggen og buken er et diagnostisk tegn hos barn. feber kommer også. første symptom er forkjølelse, som ikke går vekk

Det arter seg gjerne som pressende respirasjon, takypne, inndragninger, cyanose og kliniske tegn til shunting og føtal sirkulasjon. Respirasjonsbesværet manifesterer seg ofte kort tid etter fødselen, ofte med lave APGAR verdier Study Respirasjon flashcards from anders malkomsen's class online, or in Brainscape's iPhone or Android app. Learn faster with spaced repetition Akutt alvorlig sykdom hos barn Helge Enerstvedt Spesialist i allmennmedisin Geilo legesenter Vurdering av akutt syke barn Kan barnet behandles hjemme eller m det - A free PowerPoint PPT presentation (displayed as a Flash slide show) on PowerShow.com - id: 54eb05-Yjc2 - Vi har flere ganger diskutert lav respirasjon, og vi tror at mange barn vil score 3 poeng på respirasjon under søvn hvis dere tar bort det med inndragninger eller stønning - Også fint at respirasjonsfrekvens og puls har byttet plass i normalverditabellen, er mer naturlig i forhold til utfyllingen av skjemae Hurtig respirasjon med inndragninger. Cyanose. Bilyd av organisk karakter. Forstørret lever. Svak eller manglende lyskepuls. Kilder: Best Practice, BMJ, NEL Magne Berget, Overlege barneavd. Else Brit Strassegger, praksiskonsulen

Undersøkelse av barn - Barn - Legevakthåndboke

 1. Astma - utredning og behandling Camilla Egeberg Moger Barneavdelingen, Lillehammer Innledning Kronisk sykdom i luftveiene som fører til bronkokontriksjon, slimhinnehevelse og økt slimproduksjon ved eksposisjon for ulike risikofaktorer 10 - 12% av barn i Norge Forekomsten har økt Dødeligheten er redusert Kasuistikk 4 måneder gammel pike 10.10 henvist til barnepoliklinikken med.
 2. ) og pressende respirasjon med inndragninger, nesevingespill og grynting. I tillegg er han også slapp og litt blek. Legen bestemmer seg for å flytte gutten til nyfødtavdelingen. Hva er den mest sannsynlige diagnosen? A Perinatal infeksjon B Adaptasjonsforstyrrelse (våte lunger) C.
 3. st 24 timer før forløsningen.
 4. har i det siste pustet noe rart på natten. Han er nede i ti respirasjoner (inn/ut-pust) per

Undersøkelse av lungene - JournalWik

Eksamen i emne HSSPL20116 Sykepleie- helse, sykdom og lidelse II, 8.august 2019 Oppgave 1 Sykdommer i urinveier og nyrer 10% a) Beskriv hvordan du kan utføre en kartlegging av urinlatingsmønster for å avdekke urinlekkasje. b) Beskriv hvordan en urinprøve skal tas. A besvarelse Henvisning til aktuell Minstekrav fo «Hurtig respirasjon. Mor har snakket med jordmor og ønsker en sjekk. Tapt seg i vekt 100 gram siden fødselen fra 4250 til 4125 gram. Tar brystet greit mange ganger i døgnet, ca. hver tredje time. Mor startet på AB Diclocil 12 /4 og det har bedret seg. Føler at barnet ikke får nok brystmelk nå. Resp frekvens ca 70 Lett respirasjonsbesvær: dyspne, rask respirasjon, andpusten ved anstrengelse, normalt respirasjonsarbeid, snakker hele setninger, hyppig hoste. Dyspné er en subjektiv opplevelse av respirasjonsbesvær Vi ønsker å sikre at barn som har medfødt hjertefeil eller ervervet hjertesykdom blir undersøkt til rett tid, og unngå at barn med fysiologiske bilyd henvises unødvendig til spesialist Respirasjon • Apné • Respirasjons frekvens < 8 eller > 30 • Fraværende eller redusert respirasjonslyd • Redusert/ ingen luftpassasje eller unormalt respirasjonsmønster • Inndragninger, bruk av aksessorisk respirasjonsmuskulatu

grunnleggende_sykepleie_2 by Gyldendal Norsk Forlag - Issu

BT 145/80. Respirasjon ubesværet. Intet ødem, eksantem eller generell lymfeknutesvulst, ingen xanthomknuter eller xanthelasmer, ingen cyanose eller ikterus. Tungen: Fuktig, ren. Pupiller: Runde, egale, reagerer i hvile? Er det inndragninger, f.eks i fossa supraclavicularis, under inspiriet som uttrykk for økt resistens eller redusert. Noen som nettopp har fullført en 5k løp bør ha en mye høyere rate av respirasjon enn noen sitter foran fjernsynet. Barn med lungebetennelse er i pustevansker, med rask pust og inndragninger (trekker i fra brystmusklene til å suge inn luft). De trenger vanligvis administrasjon av ekstra oksygen

B: Respirasjon. Dersom pasienten selv ikke makter å ventilere og oksygenere godt nok, skal vi så langt som mulig sørge for at dette er i orden til andre overtar. Dette innebærer O2 på maske med reservoir for å sikre en SaO2 over 94 % (målverdi >98%) og eventuelt respirasjonsstøtte ved behov. Se kapittelet om traumepasienten. C: Sirkulasjon sjonsfrekvens, inndragninger og nesevingespill. Lavgradig feber er ofte til stede. Moderat til alvorlig syke barn greier ikke å ta til seg tilstrekke-lig ernæring/væske og står i fare for å bli dehydrert. En stor andel av barna som legges inn på sykehus utvikler hypoksi, mens de sykeste også får behandlingskrevende CO 2-retensjon (2] Hun har like mye utfordringer med respirasjon, hun bruker alt av hjelpemuskulatur og har alle inndragninger som finnes, selv når hun er rolig. Men - hun har færre metningsfall, og er sterkere enn de fleste av oss når det kommer til pust Ved CYANOSE vurder: respirasjon, puls, frie luftveier, ekstra behov for O2. 4. TEMP: Alle nyfødte skal kontrolleres på temperatur innen 2 timer etter fødsel. NORMALVERDI: 36,5 - 37,5° Alle med temp < 36,5 eller > 37,5° kontrolleres fortløpende til barnet har nådd normaltemperatu

Study 44 Akutte tilstander i allmennpraksis (AVI) flashcards from Ane-Victoria I. on StudyBlue Gi oksygen ved tegn på sviktende respirasjon. Når du får tid, mål O 2-metningen og gi O 2 dersom metningen er under 90 % Acrocyanosis is persistent blue or cyanotic discoloration of the extremities, most commonly occurring in the hands, although it also occurs in the feet and distal parts of face

Respirasjon og gassutveksling - Institutt for biovitenska

respirasjon - Store norske leksiko

Dyspné - Symptomdiagnoser - Barn - Legevakthåndboke

 1. Surklelyder?Inndragninger kan tyde på ufri luftvei, da må mangå tilbake til A-punktet over.Hos noen pasienter vil man kunne se en økning idiastolisk trykk før det systoliske trykket faller;dette er et uttrykk for at kroppen skrur opp motstanden i kartreet pga hypovolemi.Økt respirasjonsfrekvens kan også være et viktigsymptom på at sirkulasjonen ikke er tilstrekkelig.Man.
 2. Kliniske symptomer barn OSA Nattsymptomer Urolig søvn, snorking eller tung,hørbar respirasjon Pustepauser, Paradoks respirasjonsbevegelse Inndragninger intercostalt, jugulum Munnrespirasjon Ekstenderet hodeleie Eneuresis Nattesvette Dagsymptomer Munnpusting Tett nese ØLI Dårlig appetitt Langsom vektøkning Morgenhodepine EDS Adferdsendringer Irritabilitet Hyperaktivitet Læringsproblemer.
 3. Respirasjon Mangler Uregelmessig Langsom God Kraftig skrik Hudfarge Blek/cyanose Kroppen rosa, perifer cyanose Rosa over hele kroppen Muskeltonus Slapp Nedsatt tonus Litt fleksjon Aktive spontane bevegelser Reflekser Ingen Grimaser, ansikts-bevegelser Nyser, hoster, etc Virginia Apgar, 1953 • Viktigst Respirasjon og Sirkulasjo
 4. Dette er en blogg om lillebror som kom sist i en søskenflokk på 4. Han er født i Februar 2010, og hadde fra før 3 storesøstre på 2, 3 og 11 år. Grunnen til at jeg ønsket å opprette en blogg i hans navn, var at han fikk en tøff start på livet, Marwin ble 23 dager gammel livstruende dårlig. Etter en gentesting foretatt i Tyskland, fikk han bekreftet diagnosen: congenital nephrotick.
 5. med antydet interkostale inndragninger. Han virket irritabel og sitrete
 6. Betapred mot hoste. Mot hoste kan du gjøre følgende: Trykk ytterste ledd av langfingeren så hardt du kan i 20 sek. Det er leddet ved neglen. Gjør det på hver hånd, flere ganger om dagen

Pustevansker hos nyfødte - NHI

 1. Anstrengt respirasjon Utilstrekkelig pust? 02 nær opptil ansikt + Breath Inndragninger 60+ Pulsoksymetri? rac. Adrenalin (forstøver) Puls 120, god radialispuls Farge og kapillærfylning IV-tilgang eller ikkje
 2. Pediatri(IID:(tungpust(spedbarn((Forfatter(Navn% Institutt% Undervisningsenhet%E2post% Telefon% Henrik%Døllner% Bendik%Lund% LBK% Pediatri% Henrik.dollner@ntnu.no
 3. hvordan kan intensivsykepleieren gi kunnskapsbasert sykepleie ti
 4. Syns det hele begynner å bli veldig ubehagelig når jenta mi er så slapp, hun ligger meste parten av dagen bare i en døs på sofaen eller i stolen og har en respirasjon som ligger gjevnt på 60. I tilegg har hun små feber. Hun har inndragninger under ribbeina men ikke noe spesielt nesevinge greie å heller ikke veldi tydelig i halsgropen
 5. KAPITTEL 11: SYKDOMMER I RESPIRASJONSORGANENE Respirasjonssystemet består av de øvre luftveiene, som transporterer, renser og varmer opp lufta, og de nedre luftveiene, der gassutvekslingen skjer. Hovedfunksjonen er å skaffe oksygen til de metabolske prosessene i organismens celler og fjerne CO2, som er et sluttprodukt av de samme prosessene. Cellene trenger kontinuerlig tilførsel av oksygen

6.2 Bronkiolitt. Morten Pettersen, Thomas Halvorsen, Kai-Håkon Carlsen. Definisjon: Akutt bronkiolitt er den hyppigste nedre luftveisinfeksjon hos spedbarn. Den kan utløses av en rekke forskjellige virus, hvorav respiratorisk syncytialt virus (RSV, subtype A og B) er den hyppigste (ca 70%) Epiglotitt krupp Falsk krupp - Strupe (larynks) - Øvre luftveier . Epiglotitt. Inspiratorisk stridor, men vanligvis ikke hoste. Mistenkes spesielt ved høy feber, redusert allmenntilstand, svelgvansker eller spyttflod Potensiell respirasjonssvikt Potensiell sirkulasjonssvikt Potensiell sentral nevrologisk svikt Luftveier hos barn Stort hode, kort nakke Stor tunge Barn < 6 mnd er nesepustere Larynks posisjon: C2-C3 (vs C5-C6 hos voksne) Respirasjon - Vurdering Luftveier + Åndedrett Respirasjonsfrekvens <1år 30-40 2-5 år 25-30 5-12 år 20-25 Inndragninger

 • Ctc vedkjele.
 • Et annet ord for hjelp.
 • Dodge durango 5 7 hemi.
 • Huldre.
 • Paul mitchell haarfarbe karte.
 • Schleswig holsteiner zeitungsverlag.
 • Norge på langs rutevalg.
 • Kündigung bausparvertrag schwäbisch hall widerspruch.
 • Gnosticism.
 • Puch mistral equipe.
 • Sykepleien.
 • Film die weiße rose.
 • Providence tv show.
 • Jazz bar aachen.
 • Portfolio format.
 • Celler tor schwimmbad preise.
 • Faschingsumzug gößweinstein 2017.
 • Pris sauekontrollen.
 • Kjøp barnevogn no.
 • Saarschleife orscholz.
 • Snarøya fiske.
 • Abonnement 99 kr.
 • Ford mustang preis.
 • Prinz stuttgart party.
 • Nespresso privat.
 • Vw golf 8 gti.
 • Trysilelva kart.
 • Grandior hotel prague contact.
 • Uttrekkbar kildesortering.
 • Andrespråk definisjon.
 • Dillsamen verwendung.
 • Cornelias hus jul.
 • 30.00 til kr.
 • Tanzkurs single.
 • Åpen post nattkjole med urin.
 • Veranstaltungen pirmasens land.
 • Viersen öffnungszeiten geschäfte.
 • Fjerne mose på tak klorin.
 • Billån delkasko.
 • Hvorfor gråter jeg så mye.
 • Klokke app android.