Home

Harepest

Harepest (tularemi) er en infeksjonssykdom som kan overføres fra dyr til mennesker. Ofte skjer det via drikkevann, for eksempel dersom døde mus eller lemen infiserer brønner, bekker og andre vannkilder Harepest forekommer årlig i Norge, og noen år er det flere tilfeller enn andre, sannsynligvis på grunn av økt gangerbestand. Nylig meldte Folkehelseinstituttet om en liten økning i antall tilfeller. Per 08. september i 2020 et er meldt 12 tilfeller i august og september Tularemi (harepest) er en alvorlig infeksjonssykdom forårsaket av bakterien Francisella tularensis.Den kan ha utbrudd med års mellomrom. Tularemi rammer hovedsakelig ville dyr, særlig hare og smågnagere, særlig lemen og mus.Bakterien kan overføres til mennesker som zoonose ved direkte eller indirekte kontakt med døde gnagere, deres avføring eller av vann, forurenset av døde gnagere

Harepest (tularemi) - helsenorge

 1. Harepest, tularemi, er en infeksjonssykdom som kan overføres fra harer og smågnagere til mennesker (zoonose) og som forårsakes av bakterien Francisella tularensis. Sykdommen forekommer endemisk over hele den nordlige halvdel av jordkloden.
 2. Harepest (tularemi) er en infeksjonssykdom som kan overføres fra dyr til mennesker. Ofte skjer det via drikkevann, for eksempel dersom døde mus eller lemen infiserer brønner, bekker og andre vannkilder. Smitte kan også skje ved innpusting av støv forurenset av syke dyr eller deres avføring,.
 3. Harepest gir vanligvis et mildt sykdomsbilde hos mennesker. Sykdommen starter vanligvis akutt med feber, frysninger, hodepine og tretthet. Ubehandlet kan sykdomsforløpet være langvarig. Sykdommen behandles med antibiotika
 4. Harepest kalles også tularemi eller lemenpest. Sykdommen skyldes bakterien Francisella tularensis og er forholdsvis vanlig i Skandinavia. Mer enn 200 dyrearter kan smittes, inkludert hund og menneske, men mange arter får milde eller ingen symptomer. Sykdom sees oftest hos harer på høsten. Bakterien kan leve lenge i jord og gjørme
 5. Harepest er en bakteriesykdom som med noen års mellomrom rammer smågnagere som harer og lemen, og som kan smitte mennesker. Smittede harer uten symptomer, eller harer med tidlige symptomer, kan bli felt under jakt. Disse utgjør en stor smittefare for jegeren og jegerens familie
 6. Klassisk harepest kommer efter at have bearbejdet vilde dyr, fx ved flåning af harer (gælder også dyr, der har været frosset ned). Bakterien kan også smitte via flåter eller myg. Det er endvidere beskrevet, at tularæmi kan overføres gennem forurenet drikkevand, efter indtagelse af utilstrækkeligt opvarmet kød fra vildt og ved inhalation af støv forurenet med bakterien
 7. Harepest (tularemi) behandles med antibiotika, skriver FHI. Flekkefjord kommune melder at det er funnet syke dyr i nærheten av Bringsvær leirskole (Vennesla kommune) og i Finsland (Songdalen) i Vest-Agder. - I år har vi påvist mange tilfeller av harepest, og det er grunn til å tro at det kan bli flere

Harepest - Lommelege

 1. - Men harepest kan ikke smitte fra person til person. Det er dermed ingen grunn til bekymring. Dersom folk skal på skogstur, er det bedre å ta med ei flaske med vann i stedet for å drikke fra en bekk, sa Solem før helga. Det er ikke kommet rapporter på at mennesker er blitt syke i kjølvannet av harepesten i Rennebu
 2. Flere tilfeller av harepest i Sør-Norge - fire mennesker smittet i 2019. VETERINÆRINSTITUTTET (VG) Hittil er det påvist ti tilfeller av harepest i harer på Østlandet
 3. Tularemi (harepest) - veileder for helsepersonell Publisert 03.03.2010 Oppdatert 18.04.2019 Bakteriesykdommen tularemi forekommer primært hos ville dyr, spesielt hos hare og gnagere, og kalles også harepest. Mennesker smittes i Norge vanligvis gjennom å drikke vann i naturen.
 4. Tularemi (harepest) Tularemi er en bakteriesykdom som primært ses hos viltlevende dyr. Hare og smågnagere er spesielt utsatt, og sykdommen kalles ofte harepest eller lemenpest. Tularemi er en zoonose, det vil si en infeksjon som kan overføres fra dyr til menneske
 5. Tularemi - harepest (Tularaemia) Viral hemoragisk feber (VHF) Brucellose (Brucellosis) Snive (Glanders) og Pseudosnive (Melioidosis) Q-feber (Q-fever) Toksisk sjokksyndrom (Stafylokokk-enterotoksin B) Virale encefalitter; Vaksinasjon og posteksposisjonell profylakse ved biologiske hendelser; Forsendelse av biologiske prøver - praktisk veilede
 6. Harepest smitter til mennesker. -Påvisning av harepest hos hare er et tegn på at bakterien finnes i området, og at folk da må være ekstra forsiktige med drikkevannet fra bekker og andre usikrede vannkilder. Harene fungerer som et varsellys for oss mennesker, sier Madslien. Harepest finnes over hele Norge, men er oftest påvist i Sør-Norge

Tularemi - Wikipedi

Harepest (tularemi) er en infeksjonssykdom som kan overføres fra dyr til mennesker. Ofte skjer det via drikkevann, for eksempel dersom døde mus eller lemen infiserer brønner, bekker og andre vannkilder. Faren for å kunne bli smittet av tularemi eller annen vannbåren sykdom vil alltid være til stede Harepest kan overføres gjennom direkte kontakt med sjuke eller døde dyr, innånding av aerosoler, konsum av infisert vann og kjøtt, eller via blodsugende insekter som mygg og flått. Kilde.

harepest - Store medisinske leksiko

Harepest er en zoonose, det vil si at infeksjonen kan overføres fra dyr til mennesker. Smitten skjer særlig gjennom forurenset drikkevann - som infisert brønnvann og bekker, men også ved direkte kontakt med syke eller døde dyr, ved å puste inn støv med bakteriene, eller smitten kan overføres via blodsugende parasitter som mygg og flått Harepest (tularemi) forekommer primært hos ville dyr, spesielt hos hare og smågnagere. Mennesker smittes i Norge vanligvis ved direkte kontakt med, eller bitt av, syke eller smittebærende dyr eller deres ekskrementer, gjennom drikkevann, ved flått eller myggstikk eller ved innpusting av støv med tularemibakterier Harepest. Leder. Arne Broch Brantsæter Om forfatteren. Se alle artikler. Arne Broch Brantsæter. Arne Broch Brantsæter (f. 1959) er spesialist i indremedisin og infeksjonssykdommer og overlege ved Nasjonalt folkehelseinstitutt. Han beskrev i 1998 de første tilfellene av tularemi etter flåttbitt i Norge Symptomer på harepest hos hund kan bl.a være feber, manglende matlyst og slapphet. Hos mennesker kan det være influensalignende symptomer, hudsmitte hos mennesker kan gi sår og utslett på hendene. Med Amanda sitt inntak av lemen er det merkelig at hun/jeg ikke har blitt syk, Amanda knasker lemen så det står etter.

Harepest (tularemi) er en smittsom infeksjonssykdom som forårsakes av bakterien Francisella tularensis. Det er Veterinærinstituttet har påvist sykdommen tularemi, som også kalles harepest, hos. Veterinærinstituttet har påvist flere tilfeller av harepest i Hedmark, Oppland og Østfold. Ekspertene advarer turgåere mot å drikke fra bekker

Harepest - overføres fra lemen og andre smågnagere - FH

Harepest er en smittsom sykdom som kan overføres fra dyr til mennesker. Harepest gir vanligvis et mildt sykdomsbilde hos mennesker. Sykdommen starter vanligvis akutt med feber, frysninger, hodepine og tretthet. Ubehandlet kan sykdomsforløpet være langvarig Harepest kalles også lemenpest eller tularemi. Her i landet blir sykdommen diagnostisert sporadisk hos hare. Tularemi opptrer oftest i sommerhalvåret, og forekomsten varierer fra år til år. Harepest har tidligere år vært påvist på Østlandet Harepest (tularemi) er en smittsom infeksjonssykdom som forårsakes av bakterien Francisella tularensis, og forekommer blant viltlevende dyr - spesielt hos hare og smågnagere. Sykdommen finnes over hele Norge, men er oftest påvist i Sør-Norge. Både mennesker og hunder kan bli smittet, og sykdommen opptrer regelmessig hos mennesker Behandling av harepest. Harepest behandles med antibiotika. Symptomer på sykdom hos dyr. For harer er tularemi tilnærmet 100 prosent dødelig, og døden inntreffer i løpet av to til fem dager. For smågnagere er det store variasjoner mellom arter. En del smågnagere kan overleve lenge, og de kan derfor fungere som et smittereservoar i naturen Mattilsynet slår fast at det er harepest (tularemi) i hele regionen vår. Sideinnhold Fungerende rådmann, kommunalsjef for helse og omsorg Trygve Øverby, var i kontakt med Mattilsynet i dag da vi fikk melding om mange døde harer, men ikke hadde fått noen beskjed fra Mattilsynet om at harepest er påvist i Trysil

Høsten er normalt tiden for harepest (tularemi), og personer som ferdes i skog og mark, bør være oppmerksomme på hvordan man kan unngå sykdommen, opplyser Folkehelseinstituttet (FHI) i en pressemelding.. For å unngå smitte må en blant annet være forsiktig med å håndtere døde eller syke harer og smågnagere, unngå å drikke vann direkte fra naturen i områder med mye smågnagere og. Harepest er en smittsom sykdom hos gnagere og haredyr som også kan overføres til mennesker. Den fremkalles av bakterien Francisella tularensis (tidligere kalt Pasteurella tularensis) og er påvist i flere europeiske land (deriblant Norge) og i USA.

Flere nye tilfeller av harepest - adressa

Harepest (tularemi) er en smittsom infeksjonssykdom som forårsakes av bakterien Francisella tularensis, og forekommer blant viltlevende dyr - spesielt hos hare og smågnagere. Sykdommen finnes over hele Norge, men er oftest påvist i Sør-Norge. Hos haren ser man at de beveger seg tregere enn normalt, men at de kan virke friske Økning i harepest. Der finnes ingen spesifikk behandling for musepest. Pasienten skal innlegges i sykehus for observasjon og oppfølging av nyrefunksjon, blodtrykk m.v. I sjeldne tilfeller kan dialyse bli aktuelt i en periode. Kan man forebygge musepest? Ja, dette er viktig

Helsenorge har kvalitetssikret informasjon om helse, sykdom og rettigheter, og digitale tjenester som bytt fastlege, e-resepter og kjernejournal Harepest oppstår som regel når tettheten er stor. Quote; Share this post. Link to post Share on other sites. Esme 0 Esme 0 Members; 0 71 posts; Posted January 1, 2011. Francisella tularensis har forårsaket et dødsfall i Sverige i følge siste utgave av Villmarksliv . Quote; Share. Bakgrunn. Harepest.Lemenfeber.Lemenpest.Forårsakes av bakterien Francisella tularensis.Inkubasjonstid 1-21 døgn, vanligvis 3-5 døgn. Mennesker smittes av ville dyr og gnagere, som hare, lemen og mus, ved 1) direkte kontakt med eller bitt av smittet dyr (eventuelt via katt eller rovdyr som har bitt eller spist smittet dyr), 2) inhalasjon av støv med ekskrementer eller urin fra smittet. Hare (Lepus timidus) er en dyreart i harefamilien.Den er i stor grad tilpasset nordlige eller høytliggende omgivelser og finnes fra Fennoskandia til østlige Sibir, i tillegg finnes det isolerte bestander i Alpene, Irland, Polen, Storbritannia og Hokkaido.Den har blitt innført på Shetland og Færøyene.. Utseende, utbredelse og levevi

Harepest - Hundehelse

Tularemi, også kalt harepest, er en sjelden, men potentielt alvorlig bakteriell zoonose forårsaket av F tularensis. Mikroben ble isolert hos mennesker første gang i 1907 og hos gnagere etter et utbrudd i Tulare County i California . Gnagere oppfattes å være reservoar, spesielt kanin og hare Harepest er 8 bokstaver langt og inneholder 3 vokaler og 5 konsonanter. For info som ikke er relatert til kryssord, så kan du slå opp harepest i ordboka Tularemi er en zoonose som forårsakes av bakterien Francisella tularensis, se harepest. Bakterien er oppkalt etter den amerikanske bakteriologen Edward Francis (1872-1957).

Unngå smitte med harepest - NHI

Det er påvist harepest (lemenpest) på en død hare innsendt fra Veggliområdet. Harepest er en bakteriell infeksjonssykdom som opptrer spesielt i smågnagerår på hare og smågnagere. Infeksjonen kan overføres til mennesker og gi influensalignende symptomer. Bakterien er svært smittsom og overlever lenge i vann. Konsum av drikkevann fra åpne kilder bør unngås Heldigvis trenger du heller ikke bekymre deg for harepest. Mattilsynet sier til Dinside at de har fått endel henvendelser om blåbær og harepest etter ulike oppslag i media, blant annet advarselen i Dagbladet. De anser det imidlertid ikke som risikabelt å spise bær i skogen BAKGRUND Orsakas av en intracellulärt växande gram-negativ bakterie, Francisella tularensis. Reservoaren är smågnagare och harar. Koppling finns till lämmelår. En teori gör gällande att bakterien kan överleva bland vattenlevande amöbor mellan år med mycket smågnagare. Smitta sker genom fyra olika vägar; direktkontakt med sjuka djur, stick av smittad mygga (vanligast i Sverige. Harepest er ifølge Veterinærinstituttet en «zoonose», det vil si en sykdom som kan smitte mellom dyr og mennesker. FHI anbefaler at personer som ferdes i skog og mark bør være oppmerksomme på hvordan man kan unngå sykdommen - som kan smitte via eksempelvis forurenset drikkevann i naturen, til støv som virvler opp når du stabler ved Harepest og bærplukkersyken - Hvilken mygg er vanligst i Norge, Sondre Dahle? - Aedes communis er en god kandidat. Den kan du finne både på fjellet, i skogen og langs kysten fra nord til sør. KJENT SYN: Aedes communis er kandidat til å være Norges vanligste mygg, ifølge biolog Sondre Dahle

Harepest. Det er påvist harepest en rekke steder i Trøndelag. I sørlige deler av Trøndelag er det korrekt å opptre som om det er harepest i alle kommuner. Finner man død hare i skogen er hovedregelen at man ikke skal røre det, med mindre det er på en plass der mange ferdes (særlig barn) eller i hyttefelt. Bør helst graves ned på stedet Legevakthåndboken - for leger i vakt. Kontaktinformasjon: legevakthandboken@gyldendal.no. Skjemaet legger ved informasjon om din datamaskin - Torsdag fikk vi svar på prøvene som ble sendt inn til Veterinærinstituttet, og testene bekrefter at dyret som ble sendt inn hadde harepest, opplyser kommuneoverlege i Rennebu Tove Hem overfor OPP. For en uke siden ble det funnet fire døde harer i et konsentrert område på Ilfjell-siden i Rennebu, opplyste Fagansvarlig for skog, utmark [

Harepest (tularemi) er en smittsom infeksjonssykdom som forårsakes av bakterien Francisella tularensis, og forekommer blant viltlevende dyr - spesielt hos hare og smågnagere. Sykdommen finnes over hele Norge, men er oftest påvist i Sør-Norge Borger Fagperson Harepest. 13.12.2018. Hvad er harepest? Harepest er en såkaldt zoonose. Det vil sige sygdom hos dyr, som også smitter mennesker. Harepest skyldes infektion med bakterien Franciscella tularensis.. Harepest må ikke forveksles med haresyge (toxoplasmose), som er en sygdom, der skyldes parasitter. Harepest kaldes på fagsprog tularæmi Jan Egil Afset antibiotikaresistens, mikrobiologi, E. coli, harepest. Kåre Bergh harepest, bakterieinfeksjoner, medisinsk mikrobiolog

Tularæmi (harepest) - Statens Serum Institu

 1. Se opp for smitte fra harepest. Flere enn vanlig kan bli syke i år. Bare i sommer er det meldt om ti tilfeller av harepest hos mennesker. Dette er flere enn på samme tid de siste årene, ifølge Folkehelseinstituttet
 2. Harepest er ein smittsam sjukdom som kan overførast frå dyr til menneske. Vanlegvis gir sjukdommen eit mildt sjukdomsbilete hos menneske. Normalt startar sjukdommen akutt med feber, frysningar, hovudpine og trøyttleik. Menneske kan bli smitta på fleire måtar
 3. istrerande direktør: Svein Atle Huus Sentralbord: 57833300 Tipstelefon: 57833333 Personvernpolicy / Informasjonskapsler Redaktørplakaten PFU Firda Nett blir samla.
 4. Personvern og cookies. Oppland Arbeiderblad er en del av Amedia, og vi er ansvarlig for dine data. Vi bruker cookies og dine data til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene du ser og bruker

Harepest. Nå bør du ikke drikke vann fra bekken - Ikke drikk vann fra naturen. Personvern og cookies. Nettavisen er en del av Amedia, og vi er ansvarlig for dine data Harene med harepest har blitt registrert i Hedmark, Oppland og Østfold de siste to månedene. Sykdommen kan smitte over til husdyr, og over til mennesker, eller direkte til mennesker Syv harer har blitt funnet døde på Aarbu hyttefelt i Aremark den siste tiden. Trolig har det brutt ut harepest Harepest. Ifølge Norsk Helseinformatikk (NHI) er det vanligvis cirka 20-50 tilfeller årlig. Men det forekommer små, lokale epidemier, hyppigst i Trøndelagsfylkene og Nord-Norge. I 2011 var det 180 meldte tilfeller i Norge, og i 2017 var det 93 tilfeller. Begge disse årene var det mye gnagere Harepest påvist i Midtre Gauldal «I områder med harepest bør du være forsiktig med bruk av vann i naturen. Ta med hjemmefra hvis du skal på tur, kok det først hvis du er på hytta.

Behandling av harepest. Harepest behandles med antibiotika. Symtomer på sykdom hos dyr. For harer er tularemi tilnærmet 100 prosent dødelig, og døden inntreffer i løpet av to til fem dager. For smågnagere er det store variasjoner mellom arter. En del smågnagere kan overleve lenge, og de kan derfor fungere som et smittereservoar i naturen Utgitt av Firda Media AS Adresse: Firdavegen 12, 6800 Førde Ansvarleg redaktør: Kai Aage Pedersen Administrerande direktør: Svein Atle Huus Sentralbord: 57833300 Tipstelefon: 57833333 Personvernpolicy / Informasjonskapsler Redaktørplakaten PFU Firda Nett blir samla inn og lagra av. Harepest i vedstabelen? Det er imidlertid ikke bare insekter og småkryp som kan befinne seg i vedstabelen din, også støv forurenset med bakterier kan utgjøre en risiko. Ifølge Folkehelseinstituttet var det et rekordhøyt antall tilfeller med harepest, også kalt tularemi i Norge i 2019. Halvparten av smitten skjedde i Hedmark Harepest kan smitte fra dyr til mennesker, og man må derfor være veldig forsiktig ved håndtering av syke og døde harer og smågnagere i området. Det bør heller ikke drikkes vann fra usikre vannkilder i området. - Hva bør man gjøre om man ser en død hare på tur

Harepest på Nordseter ved Lillehammer…Flere tilfeller av harepest i Sør-Norge

Harepest, eller tularemi, kan også smitte mennesker. Sykdommen kan overføres direkte fra harer eller smågnagere, men smitter oftest via forurenset drikkevann. Det er foreløpig ikke sett noen økning i antall sykdomstilfeller hos mennesker i Norge, men i områder der det er påvist harepest, og/eller det er mye smågnagere, bør du følge følgende råd for å unngå smitte Det er bekreftet tilfeller av harepest i Stor-Elvdal. Kommunelegen ber folk ta forholdsregler og unngå å drikke vann fra usikre vannkilder. Man må heller ikke ta på døde gnagere uten hansker

Får man harepest kan man bli ganske alvorlig syk, sier Hem. I følge FHI er det påvist harepest en rekke steder i Trøndelag. I sørlige deler av fylket er det korrekt å opptre som om det er harepest i alle kommuner Harepest (tularemi) er en smittsom sykdom som kan overføres fra dyr til mennesker. Harepest gir vanligvis et mildt sykdomsbilde hos mennesker. Sykdommen starter vanligvis akutt med feber, frysninger, hodepine og tretthet. Ubehandlet kan sykdomsforløpet være langvarig Harepest er en sykdom hos dyr, men som kan smittes over fra dyr til menneske. Helsenorge.no råder folk til å være forsiktige med å drikke vann fra små vann og bekker. Smitten kan også smitte direkte ved kontak med syke eller døde dyr (Hare og gnagare) så hold avstand til disse Harepest er en infeksjonssykdom. Som oftest overføres den fra dyr til mennesker gjennom vann (kilde: Helsenorge.no). Eliminerer harepestsmitte fra vannet. Det er bakterien Franciscella tularensis som gir harepest. Denne er 0,2-0,7 micron stor

Video: Mange tilfeller av harepest Dyreklinikk

Prøvene fastslår at det er harepest - Avisa Sør-Trøndela

Situasjonen med harepest er ganske fersk i Engerdal, og befolkningen vil bli orientert om dette. Vi legger det ut på Varden og på kommunens sine nettsider, så snart jeg har fått snakket med dem, sier han. Bunsen er mindre bekymret for befolkningen i Engerdal, da de er vant til å forholde seg til dette harepest Cecilie (47) hadde ingen betenkeligheter med å drikke fra den rennende bekken - tre uker senere var hun utslått av harepest Harepest påvist i Oppland: Kan smitte menneske Veterinærinstituttet kartlegger harepest (tularemi) hos hunder, og det gjorde meg nysgjerrig på hva denne sykdommen går ut på. Tularemi er en sykdom hos dyr som gjerne smitter over til mennesker. Den er vanligst hos smågnagere og haredyr, derav navnet harepest Harepest kan smitte via innånding av støv, kontakt med syke dyr og ved å drikke vatn med smitte. Det er påvist harepest (tularemi) i Hedmark og Oppland i år. Les mer på Tynset kommune og på Veterinærinstituttet sine sider

Flere tilfeller av harepest i Sør-Norge - fire mennesker

Tularemi (harepest) - FH

Veterinær Torill Moseng og veterinær Cecilie Meidel informerer om harepest Mennesker kan smittes av harepest og det er ikke uvanlig, spesielt i smågnagerår. Folkehelseinstituttet opplyser videre at den viktigste smittekildne for mennesker i Norge synes å være lokale drikkevannskilder (brønnvann) som er forurenset med kadaver eller ekskrementer fra smittede smågnagere Veterinærinstituttet har påvist sykdommen tularemi, også kalt harepest, hos flere harer fra Oppland, Hedmark og Østfold. Mennesker og hund kan bli syke av harepest-bakterien. Det er derfor viktig å følge smitterådene. Angriper harer og smågnagere Hare og smågnagere kan bli svært syke av harepest (tularemi) og dør vanligvis etter noe dager. Typisk for syke harer, [ Harepest, eller tularemi, er en dyresykdom som er 100 prosent dødelig for harer i løpet av to til fem dager etter at de er smittet. Sykdommen smitter også til mennesker. Enten via drikkevann eller kontakt med smittede dyr. - Det man ofte har sett er at mennesker smittes av sine kjæledyr som har snust eller slikket på døde gnagere med. Det er synd fordi vi må plutselig tenke på hygiene i skogen, og det er vi ikke vant til, sier Granum. Han er bekymret for økningen.- Vanligvis har vi rundt 20-50 tilfeller i året, men vi nådde opp i nesten 200 smittede i 2011. Foreløpig er mange områder trygge, sier han.Harepest er bakterier som smittes fra dyr til mennesker

Nationen – distriktenes næringsavis

Harepest - Finn firmaer, adresser, telefonnumre. Ditt søk på harepest ga 1 virksomheter og du har nådd slutten av listen Veterinærinstituttet har lagt ut informasjon om at det er påvist sykdommen tularemi, også kalt harepest, hos flere harer fra ulike steder i Sør-Norge. Det er også påvist på døde harer i Elverum kommune Harepest (tularemi) er en smittsom sykdom som kan overføres fra dyr til mennesker. Harepest. Secondary Sidebar. Framhevet sak. Leser du langsveien.no, og setter pris på det? - - Leser du [] Samarbeidspartnere. Hun bekrefter at advarsler om funn av harepest, som ble sendt ut tidligere i juli, fortsatt gjelder. - I områder med harepest bør man ikke drikke vann direkte fra bekker og andre vannforekomster, og man bør unngå å bli slikket i ansiktet av hunder som har vært i kontakt med døde eller syke harer og smågnagere, sier hun Harepest i Innlandet - unngå smitte Veterinærinstituttet har påvist harepest (tularemi) hos flere harer i Innlandet. Tularemi hos mennesker gir vanligvis et mildt sykdomsbilde som behandles med antibiotika. Publisert 29.07.2019. Kjæledyr og husdyr regnes som lite mottakelige. Fungerende.

Avisa Valdres - Funnet døde harer med harepest flereInformasjon om harepest i Sør-Norge | Elverum kommuneHarepest påvist på død hare i Malvik

Harepest (tularemi) er en smittsom infeksjonssykdom som forårsakes av bakterien Francisella tularensis, og forekommer blant viltlevende dyr - spesielt hos hare og smågnagere. Sykdommen finnes over hele Norge, men er oftest påvist i Sør-Norge, selv om Madslien mener det er flere en vanlig i år Harepest oppstår av og til ved tette harebestander. Den vil ikke utrydde haren, men vil med stor sannsynlighet redusere bestanden vesentlig, sier naturforvalter Hans Iver Kojedal til Nea Radio. Fire mistenkt smittet av harepest. En mann i Engerdal er smittet av harepest Harepest kommer ikke bare fra hare, men like gjerne fra mus og lemen. Symptomene på harepest kan likne influensa, med opphovne kjertler på halsen og dårlig allmenntilstand. Noen kan ha sykdommen uten å merke noe særlig til den, mens andre kan få alvorlige komplikasjoner som kraftig diare,.

 • Lustige sprüche für gruppen.
 • Hydraulikk ventiler.
 • Alle tiders historie fasit mellomkrigstiden.
 • Peter facinelli instagram.
 • Schreiben lernen arbeitsblätter zum ausdrucken.
 • Dessert appelsin sjokolade.
 • Hovedstaden i romania.
 • Baden sveits.
 • Suicide squad full movie online free.
 • Tandemhopp hamar.
 • Straubinger tagblatt chefredakteur.
 • Kappeln veranstaltungen heute.
 • Ltd selskap.
 • Tierarzt wenger obersontheim öffnungszeiten.
 • Et annet ord for hjelp.
 • 80 talls dessert.
 • Prius plug in 2017.
 • Lano dusjsåpe 5 liter.
 • Cube bikes werksverkauf.
 • Julie gmbh höxter.
 • 80 tallet musikk wikipedia.
 • Dry socket visdomstann.
 • Aktiva passiva.
 • Attack on titan the nine titans.
 • Indiana evans.
 • Groupon efteling 2017.
 • Defekt turbo symptomer.
 • Sympatia oszuści.
 • Ko yao yai pasai beach.
 • 4 års lærling lønn.
 • Trimmis storo.
 • Namen römische mythologie.
 • Maria zähler kjønn.
 • Chiafrø kolonial.
 • Privat sommerhusudlejning weekend.
 • Streichelzoo schleswig holstein.
 • Deaktivere egr ventil.
 • Slyrs gutschein.
 • Carl zeiss jena fernglas 7x50.
 • Tanzkurs kirchdorf an der krems.
 • Fortou.