Home

Oppdrett av laks

Laks Sunn og velsmakende sjømat Verden over nytes millioner av Mowi-måltider fra Norge hver dag. De norske fjordene er ideelle for bærekraftig oppdrett av laks, og kresne kunder har over lang tid etterspurt den velsmakende norske laksen. Vi eksporterer norsk laks rundt om i hele verden, og fisken blir solgt som fileter, røkelaks, loins og en hel rekke andre produkter Oppdrett og tilvirkning av laks, samt andre havbruksaktiviteter, utgjorde om lag 68 milliarder kroner. Nettportal gir svar om bærekraft i havbruk. Ønsker du å finne fakta om ulike sider ved bærekraft i havbruksnæringen? Da kan du besøke en egen nettportal som er utviklet av norske forskere I Norge oppdrettes hovedsakelig laksefisker som atlantisk laks, regnbueørret og sjørøye.Disse tre artene står for 97,5 prosent av alt fiskeoppdrett i Norge. Oppdrett av rensefisk er nest størst (2,3 prosent). Rensefisk brukes i lakseoppdrett for å redusere antall lakselus.. Selv om det oppdrettes flere andre arter som torsk, kveite, steinbit, piggvar og så videre, står disse bare for. Oppdrett av laks i lukkede merder ser ut til å være en svært effektiv metode for å bekjempe lakselus. Fordi miljøforholdene kan kontrolleres bedre, og særlig på grunn av god vannstrøm og trening av fisken kan det være mulig å få raskere vekst i lukkede merder enn i åpne

Laks - Bærekraftig oppdrett av laks - Mow

Oppdrett av laks i lukkede anlegg: Forprosjekt Forprosjektet vil kunne danne grunnlag for bedre beslutninger om investeringer og forskningsbehov for produksjon av laks i lukkede anlegg. Samtidig kan det forventes at kunnskapsoppsummeringen vil bidra til faktabasert debatt om denne typen anlegg Nå gjenstår kun finansiering for å realisere storprosjektet. - Vi har fått konsesjon, sier gründer Geir Nordahl Pedersen begeistret til iLaks. - Til 28.600 tonn. På et 100 prosent gjennomstrømsanlegg. Det vil si vi har ikke noe gjenbruk av vannet, forklarer han. Les også: Vil produsere laks i 410 meter langt fjellbasseng i Ytre Sogn Stedet er [

Oppdrett og tilvirkning av laks, samt andre havbruksaktiviteter, utgjorde om lag 68 milliarder kroner. AKTUELT. BÆREKRAFT. De kystnære områdene utgjør et stort potensial for sjømatproduksjon. Det er viktig at denne produksjonen skjer innenfor hva miljøet tåler, uten å påføre omgivelsene uakseptable skadevirkninger I motsetning til annen oppdrett, foregår alt på en plass. Rogn blir til smolt og etterhvert laks i store tanker, der fisken pumpes mellom de ulike tankene mens den vokser Gründarar i Romsdal satsar stort på oppdrett av laks på land. No trur dei vi ser starten på eit nytt havbruks-eventyr i Noreg, utan verken lakselus eller andre sjukdomar Produksjon av laks som matfisk. Vi tilbyr mat til verden, fremtiden kommer av have

Oppdrett av matfisk av atlantisk laks har siden 1970-årene utviklet seg til en betydelig næring langs norskekysten. Lakseyngel fôres i settefiskanlegg frem til det stadiet, smolt, der den kan settes i sjøen.Smolten blir overført til flytende innhegninger, merder, i sjøen, der den fôres til den har nådd gunstig slaktevekt.Det er til tider store konflikter mellom forvaltere av villaks og. - Oppdrett av laks siden 1979 - Nyheter. Blått opplevelsessenter i Harstad. Sammen med en rekke aktører i regionen har vi vært med å utvikle et ambisiøst og spektakulært prosjekt som har resultert i «Blått» - et opplevelsessenter i Harstad

Konsernet er allerede i gang med landbasert oppdrett i Danmark og har kjøpt en stor tomt i Maine, USA, med mål om å produsere 37.000 tonn laks på land der. - Vi er majoritetsaksjonær i to anlegg i Danmark der vi produserer noe helt annet enn her, forteller Heim Laks er helt dominerende, men ørret har en liten markedsandel. Oppdrett av torsk og blåskjell skjer bare i lite omfang. Det er gjort forsøk med oppdrett av kveite, steinbit og berggylt, men slik oppdrett er bare på forskningsnivå.Norge var verdens niende største oppdrettsnasjon i 2006, etter Kina og seks andre land i Asia og i tillegg til Chile, og Filippinene like etter Oppdrett av laks foregår langs kysten fra Vest-Agder i sør til Finnmark i nord. Oppdrettslaks som er miljøsertifisert gjennom ASC har mindre konsekvenser for natur og miljø enn annen oppdrettslaks Akvakultur. Foreløpige tall Publisert 28. mai 2020; Matfisk (tonn) Andel Endring i prosent Førstehåndsverdi (millioner kr) Endring i prosent; 2018 - 2019 2018 - 2019; 2019: I al Oppdrettsindustrien i Norge er gigantisk. For hver ville laks finnes det 1000 oppdrettslaks langs den norske kysten. Truslene fra oppdrettsnæringen er store, både for miljøet i fjordene våre og for villaksen. Oppdrett er en viktig næring langs kysten som gir mange arbeidsplasser. Men vi kan ikke godta en næring som ikke tar tilstrekkelig miljøhensyn

Fiskeoppdrett – Wikipedia

Når laksen blir utsatt for vann mellom 28 og 34 grader, ser han tydelige tegn på at laksen ikke har det bra. I videoen over fra Havforskningsinstituttet ser vi hvordan en laks oppfører seg i. Oppdrett av laks og ørret Blom Fiskeoppdrett AS er ei familieverksemd som no vert driven av andre og tredje generasjon. Blom Fiskeoppdrett AS vart stifta i 1971 av oppdrettsveteranen Andreas Blom; ein av pionerane i Noreg innan oppdrett av laks og aure Av Terje Hatlem. Detaljer 04. november 2020 08:02 Eksportpris kr 47,09 for fersk laks i veke 44 Eksportprisen for fersk laks gjekk ned med 1,25 kroner frå veke 40 til veke 41. Detaljer Av Terje Hatlem. Detaljer 13. oktober 2020 16:41 Rømming. Nordlaks er et familieeid havbruksselskap med base i Hadsel i Vesterålen. Vi gjør alt selv, fra rogn til ferdig porsjonspakker med førsteklasses laks- og ørretprodukter for kunder i hele verden

Lakseoppdrett i Norge - Laksefakt

fiskeoppdrett - Store norske leksiko

Oppdrett av laks har de siste årene hatt fenomenal lønnsomhet. Et utvalg vil legge ekstra skatt på ekstra overskudd. Foto: Gorm Kallestad, NTB scanpix. Milliarder på Frøya og Stokmarknes. Neste på listen over oppdrettsmilliardærer er far og sønn Witzøe med en anslått formue på knapt 30 milliarder kroner Vi driver ansvarlig oppdrett av laks og har et klart mål om å produsere sunn, bærekraftig og god mat. Happy fish and happy people Lokalmiljøet. Vi skal drive på premissene som gis av samfunnet rundt oss og være en positiv kraft i lokalmiljøet. Egil Kristoffersen & Sønner AS - Laksen har «svømt» rett ut av butikkene! Det forteller Knut Lutnæs, miljøsjef i Coop, I Norge foregår konvensjonelt oppdrett i merder, som ligger i havet langs kysten

Oppdrett av laks i lukkede merder - vetinst

 1. oppdrett . Stadionbassenget er Bassenget er velegnet både for påvekst av postsmolt og for vekst frem til laks på 4 -6 kg. Fiskeridirektoratet har innvilget utviklingskonsesjon på 2748 tonn tilsvarende 3,52 utviklingskonsesjoner til Stadion Laks AS. Kontakt: Knut Solberg.
 2. Videre eier SalMar 50 prosent av Scottish Seafarms Ltd. Salmones Camanchaca S.A. er en vertikal og fullt integrert virksomhet innen oppdrett, produksjon, markedsføring og salg av laks. Selskapet har også virksomhet innenfor oppdrett og produksjon av ørret. Selskapet har en årlig produksjon på 60 000 tonn, hvorav 48 000 tonn er laks
 3. Det ble opprettet en egen standardiseringskomité, SN/K 504 Dokumentasjon av oppdrett av laks og ørret, som har utarbeidet standarden som beskriver ord og metoder som er i daglig bruk i hele verdikjeden og som skal dokumentere produksjon på en eller annen måte
 4. Et tap på 1 av 10 laks høres kanskje ikke så mye ut, Lakselus blir ansett for å være så skadelig for vill laksefisk at risiko for dødelighet på grunn av lakselus fra oppdrett nå er den viktigste faktoren som styrer veksten i norsk oppdrettsnæring
 5. Oppdrett. Innenfor oppdrett driver vi både med produksjon av settefisk og matfisk. Eidesvik Settefisk AS holder til i Eidesvik på Bømlo mens matfiskproduksjonen skjer på våre fire lokaliteter i Ryfylke gjennom selskapet Eidesvik Laks AS. Til sammen har vi 15 velkvalifiserte og erfarne personer engasjert i vår oppdrettsvirksomhet
 6. Akvakulturrelaterte problemstillinger for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret. Nofima AS (989278835) Nofima AS. 01.08.1994. 15.07.2025. 130. M SU0011. Forsøk i forbindelse med kultivering. Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) (950037687) Norsk institutt for naturforskning (NINA) 15.08.1973. 260. R SS0009. Forsøk i forbindelse med.
 7. Fylkesmannen tillater ikke oppdrett ved Bergkråa i Tysfjord kommune Fylkesmannen har avslått søknaden fra Nordlaks Oppdrett AS om opprettelse av oppdrettsanlegg for inntil 3120 tonn laks, ørret og regnbueørret ved Bergkråa i Haukøyfjorden i Tysfjorden. Årsaken er hensynet til verndens nordligste hummerbestand - Tysfjordhummeren

Oppdrett av laks i lukkede anlegg: Forprosjekt - SINTE

 1. Kjell Audun Aasen og Martin Ramsdal står bak selskapet Nekst og har søkt om 16 utviklingskonsesjoner som kombinerer land- og sjøbasert oppdrett. Hele anlegget skal kunne produsere opp til 20.000 tonn laks, og vil ha en total kostnadsramme på tre milliarder kroner
 2. Oppdrett av laks. Region Trøndelag er et av landets viktigste satsingsområder for oppdrett av laks. Det stadig økende produksjonsvolumet, står i sterk kontrast med de bekymringer som Vitenskapelig råd for lakseforvaltning gir til Miljødirektoratet. Lakselus defineres som en av de største truslene for de naturlige laksebestandene i.
 3. Versjon 1.0 - Side 2018 Oppdrett av laks og regnbogeaure i anlegg i sjø 4 1 Innleiing 1.1 Bakgrunn og føremål Hordaland er eit fylke med kyst og fjordar og med ei stor næring innanfor oppdrett av laks og regnbogeaure. Oppdrettsanlegga er lokaliserte over det meste av fylket, og det er til dels kort avstand mellom fleire av anlegga

Losna Seafood har fått konsesjon til oppdrett av laks i

Miljøvernforbundet startet 2008 en kampanje for å få all oppdrett av fisk inn i lukkede oppdrettsanlegg. Dette fordi de åpne oppdrettsanleggene slammer ned kysten og fjordene våre, dreper skalldyr og har en dramatisk skadevirkning på vill-torsk, sei, laks, sjøørrett og en lang rekke andre fiskeslag Oppdrett av laks og ørret i lukkede anlegg - forprosjekt . Utredning for Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) 10.2.4 Oppdrett av fisk i rør - Preline Fish Farming System AS.....36 10.2.5 Mood Harvest - lukket anlegg i båtskrog. Mikalsen sier ideen kom i kjølvannet av hans engasjement i selskapet Hydrogenpro, et selskap DN skrev om tidligere i høst. Terje Mikalsen ønsker å flytte oppdrett av laks fra slike sjømerder over på landbaserte anlegg, og hente ut C02 fra fisken i anlegget på land til fôrproduksjon. (Foto: Aleksander Nordahl) Mer.. Satsar på økologisk oppdrett av laks. Sette ut første yngel i sommar. » Logg inn for å lese mer. 07.11.2020 05:55. Då den trygge skipsleia vart ei slagmark - Forlisa med hurtigrutene er kjende, men alle dei lokale godsrutene og passasjerrutene som også vart bomba er det ikkje skrive så mykje om, fortel forfattar Gunnar Grytås Midt-Norsk Havbruk AS. Full kontroll på egen smoltproduksjon, ti konsesjoner for oppdrett av laks, eget foredlingsanlegg - og et velrenommert, internasjonalt salgsapparat

Laksefakt

Fra ulike hold hevdes det at oppdrett av laks og regnbueørret må flyttes over i lukkede flytende anlegg i sjø eller i landbaserte anlegg. Det er særlig forhold vedrørende rømming, lakselus og utslipp av organisk materiale/næringssalter som man mener kan forbedres ved å flytte oppdrett i lukkede anlegg. Man mangler imidlertid i dag et kunnskapsgrunnlag for å kunne gi faglig funderte. FishGLOBE til lukket oppdrett av postsmolt, for behandling mot lakselus og AGD og til ferskvannsbehandling og en Ph.D. i ernæring og tarmhelse hos laks. produktutvikling og forretningsutvikling. Faglig er han særlig opptatt av å sikre optimal fôring og best mulig vannkvalitet slik at fisken får mulighet for å ta ut sitt.

03214: Akvakultur. Oppdrett av laks, regnbueørret og andre marine arter. Personer i arbeid og timeverk, etter produksjonstype (F) 1986 - 201 Nordlaks Oppdrett AS. Oppdrettsavdelingen, som er organisert i selskapet Nordlaks Oppdrett AS, produserer rundt 40 000 tonn laks og regnbueørret hvert år. Selskapet har 39 lokaliteter fordelt på 9 kommuner i Nordland og Troms. Oppdrett er organisert i to driftsenheter; Nordland og Troms, hver med omtrent halvparten av produksjonen Andfjord Salmon har fått konsesjon for oppdrett av 10.000 tonn laks. Andfjord Salmon AS har i dag mottatt det offisielle dokumentet for akvakulturtillatelse for landbasert matfiskoppdrett av laks, ørret og regnbueørret • Norges suksess som havbruksnasjon er som kjent knyttet til oppdrett av laks. Parallelt med utviklingen av lakse - og ørretoppdrett, har det vært arbeidet med andre arter i oppdrett. I perioder har det vært til dels betydelige satsinger fra både næringsliv og my ndighete

Vi må også ta vare på leppefisken

forskrift av 18. juli 1986 nr. 1598 om oppdrett av stamfisk av laks, ørret og regnbueørret (stamfiskforskriften) og konsesjoner tildelt etter forskrift av 21. juni 2002 nr. 686 om tildeling av konsesjoner for matfiskoppdrett av laks og ørret i sjøvann til Musken i Tysfjord kommune SalMar ASA - Historisk utvikling av SalMar konsernet SalMar ble grunnlagt februar 1991. Selskapet ble da tuftet på et oppkjøpt konkursbo bestående av én konsesjon for oppdrett av laks og et slaktings- og bearbeidingsanlegg myntet på hvitfisk. Dette skjedde i en av de mest urolige periodene i norsk oppdrettsnæring, som senere førte til konkursen i [ Refsnes Laks har etablert visningssenteret SeeSalmon i Trondheim og i Åfjord gjennom en visningslisens fra Fiskeridepartementet. SeeSalmon skal gi de besøkende en engasjerende opplevelse som gir økt interesse, innsikt og kunnskap om laksen og om oppdrett av laks Oppdrett av laks skaper store konflikter langs norskekysten, og Naturvernforbundets mange fylkes- og lokallag opplever et enormt engasjement hos fiskere, kystbefolkning og lokalpolitikere som ønsker å stanse regjeringens planer om flere åpne oppdrettsanlegg i norske fjorder Retningslinjer for behandling av søknader om utviklingstillatelse til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret I forskrift 22. desember 2004 nr. 1798 om tillatelse til akvakultur for laks, ørret og regnbueørret (laksetildelingsforskriften) er det fastsatt nærmere bestemmelser om utviklingstillatelser

Laks på gang Over hele verden bygges nå enorme landanlegg for oppdrett av laks. Her fra danske Langsand Laks i Hvidesande, kjøpt opp av norske Atlantic Sapphire i 2011. Selskapet omtaler anlegget som sitt «teknologiske konseptbevis». Foto: JON HAUGE, AFTENPOSTE Spesielle kjennetegn for oppdrett av laks er at det tar lang tid å produsere en fisk. Etterpå undersøker jeg hvordan næringen er organisert. De senere årene har det vært tendenser til at norske oppdrettselskaper slår seg sammen. Dette er spesielt tema i kapittel 3 Konseptbeskrivelse VEDLEGG 7 2016-2017 Roy B. Pettersen Andfjord AS 2016-2017 KONSEPTBESKRIVELSE LANDBASERT OPPDRETT AV LAKS I ANDØ

Oppdrett Av Laks - Finn firmaer, adresser, telefonnumre. ARNØY LAKS AS er et lokalt eid havbruksselskap på Lauksletta i Skjervøy kommune Problemer med lus, sykdom, og rømming er nå de største utfordringene med oppdrett i sjø. Dagens Næringsliv skrev om Mikalsens planer om å «revolusjonere» oppdrett på land alt i 2018. Mikalsens planer i Skottland er imidlertid lagt på is som følge av brexit, opplyser han. Disse har fått konsesjon til å produsere laks på land i Norge Forsker skylder på depresjon, og gir laksen antidepressivene. - Vi har til og med forsøkt med å injisere antidepressivene. Da beveger individene seg mer og spiser mer. Til gjengjeld blir de mobbet mer av dominerende fisk, sier forsker Øyvind Øverli ved Norges miljø -og biovitenskapelige universitet (NMBU) ASC (Aquaculture Stewardship Council) er den strengeste reguleringen for bærekraftig oppdrett av laks. Mowi sitt mål er at alle være anlegg skal være ASC-sertifisert. Les mer. Relaterte nyheter. mar 03, 2020 Mowi samarbeider med X, Alphabet sitt innovasjonsselskap, om å gjøre havbruk mer bærekraftig. Mowi og Tidal.

RyFish - Oppdrett av laks i FoU. RyFish skal drive med oppdrett av laks i lukket oppdrettsteknologi utviklet av søsterselskapet FishGLOBE. Produksjonen skal teste hvordan FishGLOBE-enhetene fungerer med tanke på: lukket oppdrett av postsmolt. behandling mot lakselus og AGD Blå linje har inngått praksisavtale med laksegigant og oppdrett av 780 tonn med laks Saltenlaks produseres av Salten Aqua gruppen i sjøområdene i Salten. Salten Aqua har over tid arbeidet med å få kontroll på hele verdikjeden innen oppdrett og produksjon av laks, og med produksjon av ferdigprodukter i Saltenlaks har man fått det siste leddet på plass og næringskjeden er dermed komplett

Oppdrett av laks og ørret er en ekstremt effektiv måte å produsere mat på. Fisken trenger bare en brøkdel av det fôret som må gis til andre dyr for å produsere tilsvarende mengde kjøtt. Oppdrettsnæringen har hatt en fantastisk utvikling siden oppstarten på 1970-tallet, men produksjonen er fremdeles ikke uten utfordringer Oppdrett av fisk i merder hindrer fiskens naturlige adferd som f.eks. svømming. Fisk som laks ville naturlig svømme gjennom store avstander i havet. I stedet, svømmer fisken i sirkler. Dette fører til sammenstøtt mot netting og andre fisker. Sultfølelse hos oppdrettslaks og oppdrettsørre Auksjonen for fiskeopprettere som vil utvide produksjonen av laks, er fullført. 30 oppdrettsselskaper har kjøpt tillatelser for nesten 6 milliarder kroner ASC-sertifisering for oppdrett av laks Et ASC-sertifikat dokumenterer at du utøver ansvarlig og bærekraftig havbruk som oppfyller lovkrav. Kiwa er i en prosess med søknad om akkreditering for å kunne tilby sertifisering i henhold til den internasjonale ASC-standarden for oppdrett av laks (ASC Salmon Standard) Nå vil Hanne (25) og Astafjord Salmon satse 700 millioner på offshore-oppdrett av laks. Hanne Lundberg er tredje generasjon i en fiske- og fangstfamilie

Laks, Oppdrett Satser fire milliarder på lakserevolusjon

 1. Christopher er særlig opptatt av at fôret må være mest mulig lokalt og at oppdrettet av laks må bidra til at man faktisk sitter igjen med en nettoproduksjon av mat. Han følger derfor spent med på forsøk der laks og annen oppdrettsfisk kan fôres på oppdrettede kortreiste insekter (se ramme nedenfor), noe som jo er helt naturlig mat for laks
 2. Oppdrett av vår settefisk skjer innendørs i ferskvann ved vårt settefiskanlegg på Laksåvika. Rognen oppbevares i kar, og klekkes etter et visst antall døgn-grader. Yngelen til laksen har etter klekking en sekk på magen (yngelsekk) som gir den næring
 3. Historie. Blom Fiskeoppdrett AS er ei familieverksemd som no vert driven av andre og tredje generasjon. Blom Fiskeoppdrett AS vart stifta i 1971 av oppdrettsveteranen Andreas Blom; ein av pionerane i Noreg innan oppdrett av laks og aure
 4. Lofoten Seafood ble etablert i 1980 av Britt og Roger Mosseng, som startet med oppdrett av Atlantisk laks (Salmo salar). Noen år senere ble produksjon av tørrfisk og saltfisk gjenopptatt, som opprinnelig hadde sin begynnelse på 1930 -tallet
 5. Bærekraftig oppdrett av laks og ørret - hva er det? // Forprosjekt Salmon Group | salmongroup.no | Org.nr.: 986 214 208 | 27.09.2018 åvent av riterier an man middelb p fatt en tfordringene. et r r ksempel et politi ønsk om ing i fossilfri nn 2025 o som og an rs og rsvar u efinisjon ekr æring ler tat gr g omstilling g
 6. Laksen sitt liv tek til i ferskvatn - melke og rogn vert blanda til befrukta egg. I naturen skjer dette når laksen vandrar opp i elvene om hausten. Hoa grev eit reir på botnen, og egget ligg der gjennom vinteren og vert klekt på våren. I oppdrett skjer dette på eigne landbaserte anlegg

Nord-Norge er en «supermakt» for oppdrett av laks I 2018 ble det slaktet 551 000 tonn laks, som utgjør 43 prosent av det norske volumet og rundt 20 prosent av verdens produksjon. Publisert 11. november 201 Klikk her for full sammenligning av Laks, oppdrett, rå med andre ingredienser i samme kategori: Den enkle tabellen under viser navn, og der hvor det er registrert kj, fett (gram), protein (gram) og karbohydrater pr 100 gram av ingrediensen. I noen tilfeller pr porsjon. Klikk på varen for å se mer Laks plages av en rekke naturlig forekommende parasitter, bakterier og virus. Man vet lite om hvilke effekter sykdommer har hatt på bestander av vill laks i tidligere tider. Det vi derimot vet er at oppdrett av laks har gitt patogener (smittestoffer) muligheter for å blomstre opp, spre seg og utvikle seg til å bli stadig mer sykdomsfremkallende

Landbasert oppdrett av laks - hva vet vi? Postet den 2. september 2019 2. september 2019 av Styret i Nei til vindkraft i Aure Risikoen per i dag er stor når det gjelder landbasert oppdrett, og hva med allmennhetens vilje til å akseptere anlegg på land i kystsonen Og dyrevelferd i oppdrett av laks og ørret, Både laks og rensefisk er ivaretatt av det samme beskyttende lovverket, og næringen er gjennomregulert og holdes strengt i ørene av forvaltningen. Så å si alle variabler i produksjonen innrapporteres og loggføres Det går fram av en pressemelding fra organisasjonen mandag. - For å sikre levedyktige bestander i lakseelvene, må myndighetene ta noen klare grep om påvirkningsfaktorene. Ved å kreve at oppdrett av laks kun foregår i lukkede anlegg, hadde mye vært gjort, påpeker styreleder Ragnhild. Studiar gjort av Havforskningsinstituttet viser at det er lite truleg at oppdretta atlantisk laks og regnbogeaure kan innehalde Anisakis. Rapportane stadfestar konklusjonen i rapporten Scientific Opinion on risk assessment of parasites in fishery products frå European Food Safety Authority (EFSA) frå 2010, som var basert på data frå ulike land som produserer oppdretta laks, inkludert Noreg

Byggjer Europas største oppdrettsanlegg på land i Fræna

Oppdrett av laks har vært en lang vei mot en lønnsom industri, men viser også behovet for en kontinuerlig forsknings- og utviklingsinnsats. Historien om oppdrettskveita viser at langsiktighet lønner seg,i dag har vi lønnsomt oppdrett av kveite i Norge Oppdrett kan gjøre hydrogen fra innestengt vannkraft lønnsomt - under en forutsetning Erna Solberg åpnet senter for oppdrettslaks i Oslo Ambisiøse planer: Gründer vil starte oppdrett av laks inne i fjelle

Kleiva Fiskefarm, oppdrett av laks som matfis

Løsningen er å produsere laks frem til 1 kg i lukkede merder - postsmoltproduksjon. For at laks skal være i lukkede anlegg frem til 1 kg trengs det at 17 % av merd-kapasiteten er lukket. Dersom de 17 % i lukkede anlegg bruker lokaliteter som ikke er i bruk i dag (fraflyttede), vil faktisk arealbehovet for å produsere 3 000 000 tonn i 2030 kunne gjøres på samme areal i sjøen som i dag Oppdrett av laks har siden starten på begynnelsen av 1970-tallet utviklet seg til å bli en viktig næring for Norge. Etter noen dårlige år i starten av dette tiåret, har oppdrettsnæringen siden 2004 vært lønnsom. Selv om lønnsomheten er positiv i en næring, vil det alltid være aktuelt å måle effektiviteten Studier av genetiske effekter av oppdrett på ville fiskepopulasjoner. Kunnskap om immaterielle rettigheter (IPR) til genetiske ressurser i akvakultur. DNA-identifisering av fisk for sporing av rømt laks eller studier av slektskap. Sammenligning av diversitet og ytelse mellom ulike genetiske grupper av fisk I 2016 startet INC-gruppen et arbeid for å etablere anlegg for landbasert oppdrett av laks på basen i Florø. Den langsiktige planen er å bygge et landbasert oppdrettsanlegg med en årlig produksjon på 10.000 tonn laks. Laksen blir dermed slaktet uten å ta omveien innom merder i havet. Dermed unngår de lus og vi kan samle opp alt avfall Landbasert oppdrett er en av de store nye satsingene som vil prege norsk sjømatnæring i årene som kommer. Det foreligger allerede ti søknader om konkrete prosjekter her i Norge, men planene er nok langt flere.Men slike satsinger vil fremdeles bare bli en tilleggsnæring, for det er i fjordene og i havet vi her i Norge har våre fortrinn

laks - Store norske leksiko

Landbasert oppdrett av laks i ferskvannsfasen har vært gjennomført i over 40 år. De siste 10-15 årene er det investert tungt i nye landbaserte settefiskanlegg basert på resirkuleringsteknologi (RAS), for å kunne produsere større og flere laks for utsett i tradisjonelt merdbasert oppdrett,. Oppdrett: Retten til mat uten Da Norge inngikk en avtale om salg av norsk laks til Kina, EU-organet anbefaler en dramatisk endring av grensene for miljøgifter som bl.a. finnes i feit fisk Tror torsken slår laks på landbasert oppdrett: Avler opp fisk på 25 kilo uten trøbbel - Vi har hatt torsk på land i 19 år, og ikke sett de samme problemene som laksen sliter med, sier Halvard Hovland i Havlandet Marin Yngel

Video: Hjem salak

Oppdrett, Fiskeri | Enda et oppdrettsanlegg rammet av

Nå kommer Norges første lakseoppdrett på land - i

Oppdrett på land - det umulige er mulig Oppdrettssatsingen i Fredrikstad er unik i norsk målestokk. Laks på land er kommet for å bli, og når forbrukerne gjerne betaler mer for en laks fra land, er vinnerformelen funnet Fiskeoppdrett er en form for akvakultur, der man føder opp fisk.Globalt er oppdrett av karpefisker utbredt. Fiskeoppdrett er kjent i Kina fra 2500 år f.Kr., dette dreide seg om oppdrett av karpefisker i ferskvann. I Norge ble fiskeoppdrett utbredt på 1970-tallet, da man begynte med oppdrett av laks og ørret i merder i havet Han påpeker at landbasert oppdrett av slakteklar laks er en helt ny produksjonsform. Det er mange prosjekter på gang, men Sletmo tror kun et fåtall av dem vil bli realisert Dette er biomassen selskapet søkte om i 2014. Selskapets produksjonsmodell baserer seg på høsting av fisk hele året og gir derfor en total årlig produksjon av laks opp mot 3600 tonn. FoU konsesjonen er det eneste i nyere tid som er tildelt en privataktør innenfor landbasert oppdrett

Oppdrettsnæringen har i tillegg etablert noen få anlegg som produserer berggylt, og de siste årene har det vært stor satsing på oppdrett av rognkjeks (22 konsesjoner). Øverst i bildet en laks tydelig preget av Pankreas-sykdom (PD) som er den alvorligste virussykdommen hos laksefisk i sjøvannsoppdrett Eit moderne havbruksanlegg . Øygarden Visningssenter er eit praktisk visningsanlegg for produksjon av laks og aure - også med tilbod om formidling av fiskeri- og havbrukshistorie og servering av mat frå havet.. Næringar knytte til sjøen og havet er naturleg i Øygarden og har klare band til identitet, historie og tradisjonar Oppdrett av laks og ørret har i løpet av noen få tiår utviklet seg til å bli en av landets viktigste eksportartikler. Verdien av solgt norsk oppdrettsfisk var i 2006 på 17,5 milliarder kroner. Oppdrettsnæringen har vært lønnsom siden 2004, etter noen dårlige år i starten av dette tiåret oppdrett av laks. På grunn av store volumer av ferskvanns-akvakultur i Asia, er Norge, i henhold til FAO, likevel ikke høyere opp enn på åttendeplass globalt når det gjelder total akvakulturproduksjon. Når det gjelder marint oppdrett av laks er Norge størst. I tillegg har oppdrett av laks høy grad av industrialisering sammenlignet med. Der får du sjå korleis oppdrett av laks føregår i praksis i ein av verdas vakraste fjordar. Med undervasskamera installert, får du som gjest eit godt inntrykk av livet i merda, og du kan sjølv spasere rundt på anlegget og ta laksen i augnesyn

Fiskeoppdrett - Wikipedi

Øygarden kommune får gjennom Havbruksfondet 32,4 millionar kroner for areala næringa nyttar til oppdrett av laks og aure. I Øygarden vert det produsert store mengder laks og aure. Kommunen får ei solid utbetaling frå Havbruksfondet, men hadde håpt på meir Noen sier at oppdrett av laks på land er det samme som å ale opp slaktegris til havs. Det mener ikke Thue Holm. Som biologistudent dro han for over 10 år siden til Chile og bygget de første landanleggene for lakseyngel. Nå er han teknisk direktør i Atlantic Sapphire, og driver landanlegget på Hvide Sande

(Annonsørinnhold) Fremtidens oppdrett har fokus på hver

Besøk et av våre visningsanlegg og få et innblikk i moderne, norsk lakseproduksjon anno 2018. Vi har skreddersydd innhold for skoleklasser for trinn 8. - 10. klasse I pilotanlegg blir det viktig å justere og tilpasse anlegget til laks. Teknologien er godt gjennomtestet på anleggene i Europa, sier Trondsen. Seafood Group vil teste ut lignende teknologi for oppdrett av laks på land på lokaliteten Golta i Sund kommune i Hordaland

Laks og laksefiske

Laks (oppdrett) - WW

tildeling av lokasjoner for oppdrett av laks. I innledningen følger en presentasjon av opp-drettsnæringen og bakgrunn for temaet. Deretter vil problemstillingen presenteres. Til slutt i dette kapittelet vil det gjøres rede for avhandlingens struktur. Norge er verdens største produsent og eksportør av atlantisk laks1, og produserer 60 prosen Produksjon av laks er en svært resurseffektiv og klimavennlig form for matproduksjon. Lerøy produserer langskysten fra Rogaland i sør helt til Finmark i nord. Det tar ca 2-3 år fra lakserognen blir klekket til laksen er en ferdig utvokst og spiseklar laks. I løpet av disse årene går laksen igjennom ulike faser Nøkkelen til bekjempelse av lakselus kan ligge hos Stillehavs-laksen Lakselus regnes for å være den største utfordringen oppdrettsnæringa i Norge står overfor. Årlig koster bekjempelsen og konsekvensene over fem milliarder kroner for den norske oppdrettsnæringen

Avisa Nordland - Stopp raseringen av Feøya!Kjøpte kystverket-båt
 • Ko yao yai pasai beach.
 • Udbetaling danmark opkrævning email.
 • Archie loves betty.
 • Standal hundehotell.
 • Leilighet til leie sverige.
 • Vegetarisk gryta zucchini.
 • Hs offenburg webmail.
 • Sminkebørster.
 • Ambassadör fitness.
 • Profixio app.
 • Abonnement 99 kr.
 • Kleider für besondere anlässe.
 • Schindelhauer moon.
 • Ol 1972 münchen.
 • 227 år på 227 minutter podcast.
 • Cornamusa bad blankenburg.
 • Jugendamt stromberg.
 • Billig ammo 308.
 • Kanada karte toronto.
 • 5 fakta om ørret.
 • Leasing campingvogn.
 • Refusjon av flybilletter ved sykdom sas.
 • Randabergfjellet.
 • Feriehus cala d'or.
 • Bmw i3 lci.
 • Gasthof pension käsbauer gbr.
 • Schneider electric wiki.
 • Fysioterapi mensendieck lønn.
 • Familiespel 2017.
 • Alipay norge.
 • Herpes simplex nosode injeel ampullen erfahrung.
 • Leverpostei holdbarhet etter åpning.
 • Valpeklipp puddel.
 • E bike touren italien.
 • Marx klasseanalyse.
 • Bendelorm behandling menneske.
 • Kjeve engelsk.
 • Dyspnoe symptomer.
 • Individualisering trend 2017.
 • Oslo tannlegesenter alexandra.
 • Hva skal jeg studere.