Home

Valgdeltakelse europa

Stortingsvalg Kommunevalg Fylkestingsvalg I Norge har valg med klare regjeringsalternativer hatt høyere oppslutning enn valg der samarbeidskonstellasjonene ikke er klargjort på forhånd. Konkrete politiske saker, f.eks. EU-saken i 1994, har også ført til økt valgdeltagelse. I Norge er valgdeltagelsen høyere for kvinner enn for menn, og yngre velgere har lavere valgdeltagelse enn eldre. For første gang i historien har over fire millioner stemmerett i et valg avholdt i Norge, Kommunestyre- og fylkestingsvalget 14. september. Valgdeltakelsen i lokalvalg har hatt en synkende tendens i Norge og det meste av Europa de siste tiårene. For fire år siden gikk imidlertid valgdeltakelsen i Norge opp, fra 62 prosent til 65 prosent. Vi ligger likevel langt bak Sverige i andelen som.

Et valg som gir EU ny troverdighet – VG

Valgdeltakelse - Wikipedi

I år skal der stemmes til Europa-Parlamentsvalg for ottende gang siden 1979. Den gennemsnitlige stemmeprocent i EU har været støt faldende hvert år, og ved de sidste tre valg har det været under halvdelen af EU's befolkning, der afgav deres stemme. Til gengæld nåede danskerne i 2009 den højeste danske stemmeprocent ved et Europa-Parlamentsvalg nogensinde Folkeavstemningen om Norges tilslutning til Den europeiske union fant sted mandag 28. november 1994. 52,2 % stemte mot norsk tilslutning, mens 47,8 % stemte for.I Oslo, Akershus, Østfold, Vestfold og Buskerud stemte flertallet av befolkningen for medlemskap Valgdeltakelse i ulike grupper Det er liten forskjell i valgdeltakelsen mellom kvinner og menn, men det er stor forskjell mellom norskfødte og innvandrere , og unge og gamle. Ved stortingsvalgene i 2001, 2005, 2009 og 2013 var valgdeltakelsen blant innvandrere omtrent 25 prosentpoeng lavere enn for befolkningen som helhet

Valgdeltakelse blant innvandrere etter kjønn og landbakgrunn. Utvalgte land. Stortingsvalget 2017. Figur 3. Personer med landbakgrunn fra Vest-Europa og Østeuropeiske EØS-land er også holdt utenfor. Valgdeltakelsen for norskfødte med innvandrerforeldre fra Afrika, Asia etc. økte med 5. Europaparlamentet er den ene av EUs to lovgivende forsamlinger, der den andre er Ministerrådet. Europaparlamentets hovedfunksjoner er lovgivning og budsjettering, samt kontroll av EUs utøvende myndighet, Europakommisjonen. De 705 medlemmene til Europaparlamentet velges i direkte valg av medlemslandenes borgere hvert femte år. Valgene organiseres nasjonalt, og kandidatene stiller til valg. I internasjonal sammenheng er ikke deltakelsen ved norske stortingsvalg spesielt høy; Norge kommer på 49. plass i en undersøkelse av valgdeltakelsen i verdens demokratier på 1990-tallet. Sammenlignet med våre nordiske naboer er deltakelsen i Norge markert lavere enn i Sverige, Danmark og Island - men høyere enn i Finland Samlet valgdeltakelse i de tre nordligste fylkene var på 73,9 prosent, nesten 6 prosentpoeng lavere enn Oslo/Akershus. Akershus hadde også den høyeste deltakelsen i 2001, og Finmark den laveste, og forskjellen mellom de tre nordligste fylkene og de to fylkene med høyest deltakelse var 7 prosentpoeng Presidentvalget i USA i 2016 var det 58.presidentvalget i USA.Valget, som ble avholdt 8. november 2016, gjelder USAs president og USAs visepresident for perioden 20. januar 2017 til 20. januar 2021. Presidentvalget var indirekte, idet velgerne gir sin stemme til valgmenn i delstatene. Det var deretter valgmannskollegiet som formelt valgte presidenten og visepresidenten 19. desember 2016

Høyeste valgdeltakelse siden 1994: – Velgerne er desperate

For første gang siden det første direkte valg til Europa-Parlamentet i 1979 faldt stemmeprocenten ikke ved valget i 2014. På trods af konstant faldende stemmeprocenter endte valgdeltagelsen ved Europa-Parlamentsvalget 2014 med 43,09 %, hvilket var samme niveau som i 2009, hvor den endte på 43 %. Kendetegnende for dette års valg var, at der overordnet set har været en større. Ytre høyrevind og grønn bølge over Europa Av Knut Petter Rønne 27. mai 2019, 12:11 I Frankrike og Italia ble på partiene på ytterste høyre flanke størst i valget til et nytt Europaparlament Presidentvalget i Frankrike 2017 var det ellevte valget av presidenten til den femte franske republikk.Første valgomgang fant sted 23. april 2017. Den avgjørende andre valgomgang mellom de to som fikk flest stemmer i første omgang, Emmanuel Macron og Marine Le Pen, fant sted 7. mai samme år.Macron vant med 66,10 % av stemmene Men mellom aldersgrupper har det vært lite utjevning. Valgdeltakelsen øker med alderen, og her er det hele 20 til 30 prosentpoengs forskjell mellom førstegangsvelgere og foreldregenerasjonen. Også norske statsborgere med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn har lav valgdeltakelse, særlig de som har oppholdt seg forholdsvis kort tid i Norge

Høyeste valgdeltagelse på 28 år - i denne kommunen stemte flest. Norges minste kommune har også landets høyeste valgdeltagelse. - Klar over at det ikke hjelper å sitte i sofaen Valgdeltakelse i Europa. Høyeste valgdeltakelse: Belgia 94 prosent (stemmeplikt) Laveste valgdeltakelse: Romania 45,9 prosent . Norge: 77,7 prosen Floyd-demonstrasjoner flere steder i Europa. Det går mot rekordhøy valgdeltakelse i USA. Men David Gates (18) kommer ikke til å stemme - i likhet med svært mange andre unge ALDE (Alliance of Liberals and Democrats for Europa) har 68 representanter og samler tradisjonelt liberale partier, som det svenske Folkpartiet og danske Venstre. Greens/European Free Alliance består av ulike miljøpartier og progressive regionale partier, eksempelvis de katalanske venstrerepublikanerne og det svenske Miljøpartiet, og har 52 representanter fra 18 land, 5 regioner og 27 partier

Bak Sverige og Danmark i valgdeltakelse - SS

Synkende valgdeltakelse i Europa. Av Åse Gilje Østensen. Nasjonale parlamentsvalg mobiliserer i minkende grad europeerne i vest og i øst, både i gamle og nye demokratier. Det viser tall fra det europeiske forskningsprosjektet CivicActive Når det gjelder nedgangen, så føyer den seg inn i et generelt mønster av synkende valgdeltakelse, også ved nasjonale valg. Ved forrige valg i 2004 var nok øst-utvidelsen noen måneder tidligere en viktig grunn til den dramatiske nedgangen vi så da. De fleste av de nye medlemslandene hadde en ekstremt lav valgdeltakelse Europa rystet etter EU-valget. Marine Le Pen, Nigel Farage og Matteo Salvini har alle grunn til å smle etter nattens EU-valg. Forrige rekord var 38,5 prosents valgdeltakelse i 2004 Utenfor Europa er det høyest deltakelse blant de med bakgrunn fra Sri Lanka, Pakistan og Somalia. Generelt er valgdeltakelsen høyest blant eldre, kvinner, og de med lengst botid i Norge. Som i befolkningen generelt deltar førstegangsvelgerne i større grad enn de nest yngste, men bortsett fra det øker deltakelsen suksessivt med alder blant de med innvandrerbakgrunn Utenfor Europa var det høyest valgdeltakelse blant dem med bakgrunn fra Sri Lanka, Somalia og Eritrea, alle med om lag 60 prosent. Høyere deltakelse blant kvinner - og særlig blant kvinner.

Valgdeltagelse i Danmark og EU Nyheder / Arrangementer

 1. Portugal ligger i Europas sydvestre hjørne, og utgjør sammen med Spania Den iberiske halvøy.Det portugisiske fastlandet er formet omtrent som et rektangel, med Atlanterhavet i vest og syd og Spania i nord og øst. Kystlinjen mot Atlanterhavet er 837 km lang, mens nordgrensen og østgrensen mot Spania er henholdsvis 336 og 839 km. Inkludert Asorene og Madeira har Portugal et areal på 92 080.
 2. Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre vil utgjøre 7 prosent av de stemmeberettigede ved stortingsvalget 2017, en andel som vil øke i årene som kommer. Valgdeltakelsen er lavere enn i den øvrige befolkningen, men andelen øker med høyere utdanning. De fleste innvandrere stemmer på partiene på venstresiden. Både når det gjelder valgdeltakelse og partivalg, er det store.
 3. En lakmustest for høyrepopulismen i Europa, lød overskriftene. Da valgdagen endelig kom, Ipsos spådde en valgdeltakelse på over 80 prosent, opp fra snaut 75 prosent i 2012
 4. Valgdeltakelse 31 2.5. Stemmegivning blant 16- og 17-åringer 35 2.6. Europa ellers. I en gjennomgang av offentlige utredninger i Storbritannia, Sverige og Norge har Ødegård og Aars (2011) sett at for- og motargumentene kretser rundt demokratiske, rettslige,.
 5. SSBs nyeste tall på valgdeltakelse viser i aldersgruppen 18-19 år og 20-24 år øker valgdeltakelsen til hhv. 72,7 prosent og 64,3 prosent. I valgkampen har mediene, frivilligheten og de politiske partiene jobbet aktivt for å nå unge velgere. - Når unges valgdeltakelse øker, styrker det hele demokratiet Dette viser at det nytter å jobbe for å øke unges valgdeltakelse, og det er en.
 6. Valget til Europarlamentet fra 23. til 26. mai resulterte i økt valgdeltakelse, men også økt fragmentering mellom de forskjellige politiske gruppene. Cirka 50 % av de stemmeberettigede i EUs medlemsland deltok i årets valg, noe som er en økning på åtte prosent siden avstemningen i 2014. Slutt for storkoallisjonen: Siden det første valget til Europaparlamente

Folkeavstemningen om Norges tilslutning til EU 1994

Visse grupper unge innvandrere eller barn av innvandrere har lavere valgdeltakelse enn den innfødte befolkningen, spesielt hvis de kommer fra Asia, Afrika, Øst-Europa og Latin-Amerika - med unntak av Sri Lanka og Somalia. I Danmark har både første og andre generasjon innvandrere lavere valgdeltakelse 146 prosent valgdeltakelse sør i Russland . Valget på ny nasjonalforsamling i Russland var preget av hyppige regelbrudd, ifølge Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) Støtte til å informere om valg i 2021. Vil du bidra til at flere stemmer ved valget? Har du en god idé om hvordan vi kan få enda flere velgere til urnene LNU jubler over vekst i valgdeltakelse i alle aldersgrupper under 30 år. Førstegangsvelgeres valgdeltakelse steg med 10 prosentpoeng sammenlignet med forrige kommune- og fylkestingsvalg. Det viser tall som Statistisk Sentralbyrå publiserte onsdag 6. november

The official website of the European Parliament, the directly elected legislative body of the European Unio Europas befolkning endres dramatisk. Europa er delt i to. Det blir flere mennesker i nord, i vest og i midten. Befolkningen krymper raskt i sør og i øst Høyeste valgdeltakelse i USA på 120 år. Taxisjåfører og helsepersonell blant de mest smitteutsatte yrkene. Universitetet i Oslo - Fleirspråklegheit kan vere eit fortrinn for personar med demens. Om forskning.no. Forskning.no er en nettavis med norske og internasjonale forskningsnyheter

Europas innbyggere vil ha EU. Kampen står ikke lenger om EUs eksistens, men om hvordan EU skal se ut. Derfor har de fleste partiene som tidligere var EU-motstandere, lagt motstanden bort til fordel for en sunnere EU-skepsis. Norsk politikk er, enn så lenge, et unntak. I tiden fremover vil vi se et grønt, liberalt og progressivt EU Ved lokalvalget i fjor stemte 43 prosent av norske statsborgere som er innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre. 32 prosent av de utenlandske statsborgerne med stemmerett deltok. Deltakelsen har økt blant de yngste med stemmerett I Vest-Europa har valgdeltakelsen fulgt samme trend. Etter en lang periode med oppgang i valgdeltakelse fordi det er et mer rettferdig system som øker valgmulighetene og graden av konkurranse (1998: 245). Valgordningen og partisystemet henger nøye sammen, men det e Tsjekkia har 27,9, Estland 27, Ungarn 38, Slovenia 28,2, mens Polen, det største av de nye landene, har en valgdeltakelse helt nede på 21,2 prosent - bare slått av Slovakia med 16 prosent. Det forserte EU-prosjektet, som drives fram av næringsinteressene og den politiske eliten i Europa, fjerner seg nå mer og mer fra det folkelige og demokratiske grunnlaget enhver legitim statsdannelse.

valgdeltakelse - Store norske leksiko

USA har drøyt 330 millioner innbyggere (US Census, 2020). Befolkningen stammer fra alle verdensdeler og er sammensatt av flere etniske grupper. Størsteparten av befolkningen er hvite, med opprinnelse hovedsakelig fra Tyskland, Irland og England. En annen stor gruppe er såkalte hispanics, spansktalende fra Latin-Amerika. Deretter følger afrikansk-amerikanere, med opprinnelse fra ulike. God valgdeltakelse i Tyskland Deltakelsen i valget på ny tysk nasjonalforsamling ser ut til å bli større i dag enn for tre år siden, ifølge meldinger fra valglokaler over hele landet

Valgdeltakelsen blant innvandrerne økte svakt - SS

 1. oritet
 2. Valgdeltakelse. Flere unge stemte i årets lokalvalg Valgdeltakelsen blant førstegangsvelgere var 10 prosentpoeng høyere i høstens lokalvalg enn for fire år siden. EU-valgetYtre høyrevind og grønn bølge over Europa De grønne og partiene på ytre høyre hadde stor framgang i EU-valget denne helgen,.
 3. Innvandrere fra Øst-Europa hadde lavest valgdeltakelse, går det fram av undersøkelsen. (©NTB) Delta i debatten. Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene
 4. I Europa har Østerrike innført stemmerett for 16-åringer for valg på alle nivåer Tallene viser at 16- og 17-åringene hadde en lavere valgdeltakelse enn landet for øvrig. 57,3 prosent av 16- og 17-åringene som fikk mulighet til å stemme, brukte denne muligheten
 5. 28. april 2019 kl. 22:34 Høy valgdeltakelse i Spania . Over 75 prosent av de stemmeberettigede i Spania stemte i landets parlamentsvalg i dag. Det er langt høyere enn snittet for de siste tolv.

Europaparlamentet - Store norske leksiko

 1. Lav valgdeltakelse blant innvandrerne. Valgdeltakelsen blant innvandrerne i Norge var vesentlig lavere ved lokalvalget i fjor høst enn i befolkningen for øvrig, går det fram av en undersøkelse.
 2. Stikkord: valgdeltakelse Ti høydepunkter fra 2019 To millioner kroner til nasjonal portal for utlån av lokaler, lansering av nye LNU Trygg og ny søknadsportal, samt ungdomsdelegater på nye felt er noen av tingene vi kunne juble for i året som gikk
 3. st 17,8 millioner forhåndsstemt. Pandemien preger Europa: Polsk nedstengning og fransk.
 4. Europa er ikke lenger protestantismen sitt hovedområde. Bare 13 prosent av verdens protestanter bor i dag i Europa
 5. Til tross for en fiasko av en folkeavstemning i Makedonia som endte med drøyt 37% valgdeltakelse og en svært høylytt nasjonalistisk opposisjon i parlamentet lyktes det i forrige uke den makedonske regjeringen å få ratifisert avtalen. Det eneste som gjenstår nå er ratifisering i det greske parlamentet

valgdeltakelse. Valgdeltakelsen er andelen av de som har stemmerett som stemmer. . kommunestyre- og fylkestingsvalg. Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg velges representanter til kommunestyrer og fylkesting i Norge. Valget avholdes hvert fjerde år, to år etter stortingsvalget. Siste kommunestyre- og fylkestingsvalg ble holdt mandag 9. --Det er viktig for demokratiet med høy valgdeltakelse. Med disse forsøkene ønsker departementet å finne ut om alternative tiltak virker for å få flere velgere til valgurnene, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i en melding på regjeringen.no.. I forkant av valget ble det gjort forsøk både med SMS og med brev for å få opp valgdeltakelsen Stemmerettens historie kaster lys over en viktig del av demokratiseringen i Norge på 1800- og 1900-tallet. I 1814 hadde Norge den sosialt videste stemmeretten i Europa. Ingen andre land hadde så mange stemmeberettigede i forhold til folketallet som Norge. Samtidig tok det lang tid før stemmeretten ble vesentlig utvidet Ved stortingsvalget i 2009 deltok 76 prosent av de stemmeberettigede i Norge og 52 prosent av stemmeberettigede med innvandrerbakgrunn

Norsk valgdeltakelse på 49

Kan valgdeltakelse revitalisere demokratiet? MENINGER: Så langt i år har verden vært vitne til 24 nasjonale valg, hvor nesten 100 millioner mennesker stemte. Men representerer valg virkelig folkets stemme? Av Patrick Keuleers Sist oppdatert: 25.05.201 Sjefredaktør: Pål Steigan Eier: Mot Dag AS Daglig leder i Mot Dag AS: Ivar Austb Troms hadde en valgdeltakelse på 57 prosent, mens i Finnmark kom bare 42 prosent seg til valglokalene. Det norske stortingsvalget i 1945 var det første valget som ble gjennomført i de tidligere okkuperte landene i Europa etter frigjøringen. Det kan vi være stolte av Tittel Tiltak for å fremme valgdeltakelse blant innvandrere English title Voter mobilization among immigrants Institusjon Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Kunnskapssenteret) Ansvarlig Magne Nylenna, direktør Forfattere Nøkleby, Heid, prosjektleder, forsker, Kunnskapssenteret Nguyen, Lien, forskningsbibliotekar, Kunnskapssenteret Meneses-Echávez, Jose F., forsker, Kunnskapssentere Valgdeltakelsen ligger an til å bli betydelig høyere enn ved forrige valg i Nederland, skriver NTB. Blå himmel og vårtemperaturer gjør sitt. Klokken 13.45 meldte Ipsos om en valgdeltakelse.

Europa hadde fra mars til juli i år, 28 prosent lavere overdødelighet enn USA. Fra uke 9 til uke 30 døde det rundt 207 000 flere mennesker i USA enn det normalt skulle ha gjort. Hadde overdødeligheten i USA på grunn av koronapandemien vært den samme som i Europa, så ville 57 800 av disse menneskene vært i live. USA hadde flere fordele Lav valgdeltakelse. Det var i utgangspunktet lav oppslutning om valgene etter 1814. Antakelig stemte i snitt bare 40 prosent av dem som hadde muligheten. Det kom derfor flere forslag om å innføre stemmeplikt og å lette på kravene for stemmeretten 1. Valgdeltakelse er et uttrykk for demokratiets helsetilstand; et uttrykk for graden av politisk engasjement og involvering i befolkningen generelt. 2. Høy valgdeltakelse gir et tydelig mandat til valgte politikere og legitimitet til politiske beslutninger og til det demokratiske representative styresettet. 3 Med en valgdeltakelse på 18,20 %, plasserer Tsjekkerne seg blant Europas verstingene, forbigått bare av Slovakia der bare 13.1% tok seg tid til å stemme. «Tsjekkerne tar ikke EU på alvor» konstaterte president Miloš Zeman bittert da han dukket opp i et av valglokalene for å avgi sin stemme

Historisk lav valgdeltakelse fire siste valg - SS

Presidentvalget i USA 2016 - Wikipedi

Europas høyrepopulister med brakvalg: − Dette er en stor seier . Grønne partier og ytre høyre er vinnerne i helgens EU-valg. Den franske høyrepopulisten Marine Le Pen vil samle partiene på. potensial i Europas befolkning, dette sammen med et ønske om økt sosial proteksjonisme er poenger som blir tatt i bruk av de høyrepopulistiske partiene når de mobiliserer sine velgere i Europa. Samtidig har partiene vokst fram i ulike land, under ulike forutsetninger, i veletablerte demokratier med en høyt utdannet befolkning (Norris 2005) Rapporten viser at innvandrere med bakgrunn fra Asia, Afrika, Latin-Amerika og Europa utenom EU/EØS har betydelig lavere valgdeltakelse enn befolkningen i alt. Til tross for at valgdeltakelsen har steget noen få prosentpoeng siden kommunevalget i 2003, finner vi likevel ingen generell tilnærming i valgdeltakelse mellom minoritet og majoritet Europa. Østerrike 16 Tyskland 16 (kommunevalg i syv delstater, derav en også ved delstatsvalg) Erfaringer: Valgdeltakelse, Tyskland . Valgdeltagelse i kommunevalget i 2001, Hannover og Göttingen etter alder. Prosent (Ungdomsstyrelsen 2002). Alder Hannover Göttingen

Et nei til makteliten og et ja til demokrati. Detaljer Kategori: Europa Opprettet fredag 04. desember 2015 Treff: 5047 Gratulerer, Danmark! For tredje gang sa danskene et dundrende nej til mer Union: Nei til Maastricht-traktaten i 1992, nei til euroen i 2000 og nei til å oppheve ett av de fire danske forbeholdene i 2015.nej til mer Union: Nei ti For: Flere land i Europa har grense på 16 år. I flere europeiske land kan 16-åringer stemme. Østerrike er foreløpig det eneste landet i Europa med allmenn 16-årig stemmerett. Flere andre land har innført stemmerett for 16-åringer ved lokalvalg, eller gir 16-åringer i arbeid rett til å stemme ved valg God valgdeltakelse. Noen timer før valglokalene stenger tyder alt på at valgdeltakelsen blir bedre enn i 2003. Statsminister Jens Stoltenberg stemte ved Kringsjå skole i mandag formiddag. Foto: Scanpix Av Erlend Friestad 1432 innlegg . Samfunn. 10 september 2007. Operasjon «Valgdeltakelse» Dypdykk. Ti metoder myndighetene bruker for å jage velgerne til stemmeurnene. The Insider. Anna Begiasjvili, 13. mars 2018. Deltakelsen under presidentvalget i Frankrike tegner til å bli svært høy, viser foreløpige tall fra innenriksdepartementet i landet

Kommunestyre- og fylkestingsvalget, velgerundersøkelsen

Stabil valgdeltagelse i Europa Nyheder / Arrangementer

Europas høyrepopulister med brakvalg: - Dette er en stor seierRomania sa nei til homoekteskap – parlamentet innfører det

Ytre høyrevind og grønn bølge over Europa - Dagens Perspekti

Valg i Ungarn Åtte år med mannen som mener Europa blir invadert: Slik har Viktor Orbán forandret Ungarn Fremmedfiendtlighet, nasjonalisme, korrupsjon og endring av grunnloven er stikkordene for. Gjennom valgdeltakelse kan voksne med ASD få medbestemmelse og innvirkning på egen livssituasjon. Alle stemmeberettigede innbyggere skal ha mulighet til å avgi sin stemme. Derfor har samfunnet hatt fokus på å legge bedre til rette for funksjonshemmedes valgdeltakelse (les mer her) Svært lav valgdeltakelse i Moskva. Russlands president Vladimir Putin avlegger stemme ved søndagens valg i Moskva. Foto: partene er enige 10:34 Bryter tausheten etter sønnens død 09:11 Full krig mot coronaviruset i Liege - Europas nye episenter 08:59 Coronapandemien brer om seg i Polen. Trumps handelskrig mot Europa, Kina, Mexico og Canada har heller ikke båret frukter, og USAs handelsunderskudd med omverdenen er nå høyere enn på 14 år. Selv den erkeamerikanske motorsykkelprodusenten Harley-Davidson, som har sitt hovedkvarter i Wisconsin, flagget i 2018 ut deler av produksjonen, til rasende protester fra Trump Valgdeltakelse. Så mange som ca. 40 % av alle voksne menn i Norge fikk i 1814 mulighet til å stemme, et svært høyt tall i europeisk sammenheng. Men den tungvinte organiseringen svekket nok valgdeltakelsen, som varierte svært mye gjennom 1800-tallet. Når befolkningen vokste, sank andelen stemmekvalifiserte. Stemmerettsreformer tvang seg frem

Valgkort og stemmeseddel i samme konvolutt

Presidentvalget i Frankrike 2017 - Wikipedi

Et nei til makteliten og et ja til demokrati. Detaljer Kategori: Europa Opprettet fredag 04. desember 2015 Treff: 5092 Gratulerer, Danmark! For tredje gang sa danskene et dundrende nej til mer Union: Nei til Maastricht-traktaten i 1992, nei til euroen i 2000 og nei til å oppheve ett av de fire danske forbeholdene i 2015.. Høy valgdeltakelse ga et nei-flertall på over 53 prosent da danskene. Rekordlav valgdeltakelse i Iran - konservativ dominans. Konservative politikere har vunnet alle 30 setene fra hovedstaden Teheran til parlamentet, ifølge statlig TV. WHO dypt bekymret over økt smittespredning i Europa. HRW: Fremmedhat og vold mot utlendinger gjennomsyrer Sør-Afrika Estimert valgdeltakelse: 64,5 prosent. Høyest valgdeltakelse: Vestland (67,7 prosent) - I Europa har vi sett at grønne partier og det radikale venstre styrker seg, mens de tradisjonelle partiene svekkes. Det vi ser i Norge nå, er en del av en europeisk trend, sier han til NTB Vi lever i en tumultpreget tid for demokratiet der mange spørsmål stilles om politisk atferd. Ett gjelder hvordan de unge stemmer eller hva som skjer når de ikke stemmer Valgdeltakelse. Det har blitt hevdet at å gi stemmerett til ungdom mellom 16 og 18 år vil bety lavere valgdeltakelse. Det er riktig at unge velgere har en lavere tilbøyelighet til å stemme, og at valgdeltakelse gjerne stiger med årene. Om det faktisk blir netto flere som stemmer, vil derfor andelen som stemmer, synke

Samfunnsfag YF Vg2 - Valgdeltakelsen - NDL

De store partiene taper stort - til fordel for grønne og radikale partier på venstresiden. Valget etterlater seg et nytt politisk landskap, mener forskere. Valgresultatet ser ut til å danne grunnlaget for et nytt, radikalt og grønt politisk landskap, ifølge valgforsker Peter Egge Langsæther ved NT Hvordan kan man forberede og motivere til valgdeltakelse? Hvis personen ikke har stemt før eller har dårlige erfaringer, blir det altfor lett å takke nei til valgdeltakelse. Derfor kan det være lurt å forklare hvorfor det er viktig , hva det innebærer og hvordan valgdeltakelse kan tilrettelegges Høy valgdeltakelse i Spania Spanske velgere strømmer til valglokalene i usedvanlig høyt antall, melder spanske valgmyndigheter. Velgere står i kø utenfor et valglokale i Barcelona søndag Høy valgdeltakelse i Spania. Spanske velgere strømmer til valglokalene i usedvanlig høyt antall, melder spanske valgmyndigheter. Av: (NTB) NTB-DPA; 11 millioner smittetilfeller i Europa. Over 10.000 nye smittetilfeller i Sverige over helgen - 31 nye dødsfall. Trump tror på seier. Høyresiden kan få nye stemmer fra velgere fra øst-Europa. En som begge sider frir til, er TV 2s kjente reporter Davy Wathne. Han fikk norsk statsborgerskap rett før 17. mai i år og er.

Høyeste valgdeltagelse på 28 år - i denne kommunen stemte

«Lav valgdeltakelse har stor konsekvens for demokratiet. Mange hadde håpet på en høy valgdeltakelse ved lokalvalget i år. Men dessverre valgte 4 av 10 ikke å delta i form av å gå å stemme. Valgdeltakelsen ved lokalvalg kan deles inn i to perioder fra 1900 - først oppadgående i 60 år, så nedadgående i 50 år Blant dem er en stor økning i partimedlemskap og valgdeltakelse, men også en utvikling i fryktnivåer som ikke gjenfinnes hos resten av befolkningen. Jeg finner ikke støtte i dataene for at unge nordmenns tillitsnivåer har utviklet seg annerledes enn nivåene hos resten av befolkningen fra 2010 til 2014 Ønsker høyere valgdeltakelse hos ungdommene. Bisma Aleem Baloch, medlem i Ungdommens fylkesråd, og fylkesrådsleder Tomas Norvoll. 9. september er det kommune -og fylkestingsvalg. Ungdommens fylkesråd ønsker demokrati og medvirkning, og stilte et muntlig spørsmål til fylkesrådsleder Tomas Norvoll under fylkestinget Flere delstater, som vippestaten Pennsylvania, har allerede registrert flere forhåndsstemmer enn de gjorde i 2016-valget totalt, ifølge Wall Street Journal. I 2016 forhåndsstemte mer enn 58 millioner amerikanere. Det ble avlagt rundt 138 millioner stemmer i 2016-valget, ifølge universitetet. Lav valgdeltakelse i Frankrike. Millioner av franske velgere droppet å delta i siste runde av lokalvalget søndag. RBK møter Ventspils i Europa-kvaliken: Adressa sender kampen direkte 0:0 Comments Meiner byrådet bør melde alle som bryt karantenen til politiet 0:0 Comment

Hjemmesitterne bekymrer - Verden - Dagsavise

Grunnlovsforslag 4 (2011-2012), Dok.nr.12:04 (2011-2012) Grunnlovsforslag fra Snorre Serigstad Valen, Frøydis Elisabeth Sund, Hallgeir H Langeland, Jette F. Christensen, Stine Renate Håheim og Trine Skei Grande om endringer i Grunnloven § 12, § 50 og § 6

Kommunestyre- og fylkestingsvalget, velgerundersøkelsen - SSB

I Europa har Østerrike inn- og 17-åringene hadde en lavere valgdeltakelse enn lan-det for øvrig. 57,3 prosent av 16- og 17-åringene som fikk mulighet til å stemme, brukte denne muligheten. Valgdeltakelsen i kommunevalget var samlet på rundt 65 prosent Khamenei legger skylden på utenlandske medier for lav valgdeltakelse Av: NTB 23. februar 2020, 09:40 Irans øverste leder beskylder utenlandske medier for å ha brukt det nye koronaviruset for å skremme bort velgere, etter et valg preget av lav valgdeltakelse Istid i Europas siste diktatur. Hviterussland er Europas siste diktatur. Her er forsvinninger, drap, forfølgelse og blokkering av nettsider dagens orden, mens all motstand mot regimet kveles langsomt

Valget i Spania: Sanchez er valgets vinner – VGEuropas høyrepopulister med brakvalg: - Dette er en storMoss – Wikipedia
 • Acrylmalerei strand und meer.
 • Espen i knøttene.
 • Hjortegevir felling.
 • Livssyn sykepleie.
 • Gul paprika.
 • Tannoy revolution xt 8f espresso.
 • Barnefordeling advokat hamar.
 • Jugendamt stromberg.
 • Baumfalke geschwindigkeit.
 • Boat trip to bahamas from ft lauderdale.
 • Zahme katze zugelaufen.
 • Ascii middle finger.
 • Manchester city spillere 2017.
 • Dnb bilforsikring.
 • Madrs test.
 • Panorama bok.
 • Özcan deniz nereli.
 • Ripple maker kaufen.
 • Buss hokksund drammen.
 • De fem hundreds råd athen.
 • Lancaster bomber.
 • Blg forum bremen silvester.
 • Provisorium nach zahnentfernung.
 • Bodenmarke hummelfiguren.
 • Lilja 4 ever wiki.
 • Is italy in europe.
 • Garmin gpsmap 64st.
 • Hudpleie bergen anbefaling.
 • Bygge store muskler.
 • Ptro kryssord.
 • Candida bei kindern behandeln.
 • Montering tp20.
 • Hip hop klær nettbutikk.
 • Abdelhak nouri nieuws.
 • Att respektera andra.
 • Voss rekneskapslag.
 • Thomas weeden jannecke.
 • Mile kryssord.
 • Basspakke bil.
 • Baby fekter med armer og bein.
 • The mountain between us free online.