Home

Hva var den kalde krigen

Den kalde krigen var den politiske og militære rivaliseringen som utviklet seg etter den andre verdenskrig mellom Østblokken (ledet av Sovjetunionen og bestående av sovjetvennlige regimer) og Vestblokken (dominert av USA og bestående av vesteuropeiske land og disse landenes allierte). Epoken varte omtrent 40 år; fra slutten av 1940-årene til slutten av 1980-årene Den kalde krigen var krigen uten krig. Partene bygget opp allianser over det meste av verden og involverte seg i en rekke stridigheter og konflikter rundt om i hele verden. Direkte og altomfattende krig mellom de to hovedmotstanderne brøt imidlertid aldri ut, selv om det var nære på ved flere anledninger, som for eksempel Koreakrigen på 1950-tallet og Cubakrisen i 1962 Den kalde krigen var slutt. Les også: Den kalde krigens barn Sør-koreanske soldater hedrer sine døde kolleger - som gikk ned med det torpederte sørkoreanske marinefartøyet i 2010 - Når den felles fienden var bekjempet, var det ikke lenger noe grunnlag for å holde sammen - Sovjetunionen tvang de andre østeuropeiske landene til å bli kommunistiske. - Det var uenighet om hvordan Tyskland skulle behandles . Hva slags virkninger fikk den kalde krigen? - De to militæralliansene NATO og Warszawapakten ble dannet

Hva var den kalde krigen? Oppgave 1. På hvilken måte konkurrerte USA og Sovjetunionen under den kalde krigen? Oppgave 2. Hvorfor var Berlinmuren et viktig symbol på den kalde krigen Den kalde krigen: Tidslinje Etter 2. verdenskrig senker et jernteppe seg over Europa og splitter verdensdelen i øst og vest. De neste 50 årene utkjemper USA og Sovjetunionen en skjult krig om verdensherredømmet. Få oversikten over den kalde krigen og den spente situasjonen den skapte i hele verden i over 40 år Trolig hadde fordommer mot «de andres ideologi» betydning for at den kalde krigen oppsto. Sovjetunionen så på de amerikanske kapitalistene som egoister som var motivert av grådighet, uten omsorg for fellesskapet. Mange i USA omtalte kommunismen som en farlig bevegelse, motivert av misunnelse På denne tiden var den kalde krigen ekstra tilspisset. Russerne var mektig irriterte på rollene CIA og USA hadde hatt ved den såkalte invasjonen i Grisebukta på Cuba 17.-19. april samme år (en episode som over tid utviklet seg til russisk militær støtte til Cuba, og Cubakrisen ett år etterpå)

Den kalde krigen - Wikipedi

 1. Omfattende oppgave som gir oversikt over den kalde krigen. Inneholder stikkord og sammendrag. Sovjetunionen USA Hva var den kalde krigen? Årsaker til den kalde krigen: Peioden mellom 1945 - 1950 Peioden mellom 1950 - 1962 Peioden mellom 1963 - 1979 Perioden mellom 1979 - 1985 Pedioden mellom 1985 - 1991 Den kalde krigen 1945 - 1989.
 2. ister Joseph Goebbels i ukeavisa Das Reich 25. februar 1945. Winston Churchill brukte det i et budskap til president Harry S
 3. Dette var en av de farligste hendelsene under den kalde krigen, for USA sto klare med troppestyrker på den ene siden av veggen klar til å skape krig dersom Sovjet krysset grensen. Muren ble det største symbolet på den kalde krigen som delte Europa i t
 4. Berlinblokaden varte fra juni 1948 til mai 1949, og var den første virkelige konflikten i Den kalde krigen. Da Sovjet løftet Berlinblokaden i 1949, var forholdet mellom de to partene blitt iskaldt, og like etterpå ble Den tyske føderale republikk opprettet i vest og Den tyske demokratiske republikk (DDR) opprettet i øst

Under den kalde krigen var det aldri åpen krig mellom supermaktene USA og Sovjetunionen, men selve begrepet den kalde krigen gjør det klart at det ikke var en periode preget av trygghet og harmoni i verden. Den kalde krigen varte fra slutten av andre verdenskrig i 1945 til 1991 da Sovjetunionen ble oppløst Årsaker til den kalde krigen. Konsekvenser for Berlin. Årsaker til murens fall. Quiz Kalde krigen . Kilder til linkene over. Førland, Tor Egil (red.) 1992. Konflikter og allianser, i Det 20. århundre, norsk utgave av Power, a Political History of the 20th Century. Oslo: Aschehoug. Pearson, Raymond 2002. The Rise and Fall of the Soviet.

Den kalde krigen - Daria

Notater til Den kalde krigen - kapitel i historie-boken VG3. Notatene er skrevet i forhold til å svare på spørsmål fra kapitelet, men tar ikke med siste delen av kapitelet. Oppgaven kan brukes for å forstå den kalde krigen bedre og som en øvelse til prøve Start: Den Kalde Krigen ble startet av flere grunner, en av hovedgrunnene vill jeg si er at under andre verdenskrig så var det nazistene som var de slemme og derfor måtte USA og Sovjet samarbeide om å ta de, selvom de mislikte hverandre så måtte de ta tyskland/tredje riket/Nazistene Den politiske utviklingen med Sovjets fall og USAs seirende utgang av den kalde krigen, tolkes av enkelte som ytterligere indikator på at Sovjet var den skyldige og at USA førte en riktig politikk. Disse historikerne er blitt kalt triumfalister

Den kalde krigen var en flere tiår lang periode med et spenningsforhold mellom øst og vest, med Sovjetunionen og USA som supermakter på hver side. Dette spenningsforholdet startet etter avslutningen av andre verdenskrig og var til tider så spent, at man fryktet en ny verdenskrig Korea-krigen var en realitet, og den kalde krigen hadde gått varm. For første gang var det snakk om en væpnet konfrontasjon mellom øst og vest, og selv om det formelt var snakk om en borgerkrig, visste alle at en konflikt mellom Vesten og de kommunistiske landene Kina og Sovjetunionen lå bak åjada knut ÅJADA hør nu på mæ. Blog. Nov. 2, 2020. Lessons from Content Marketing World 2020; Oct. 28, 2020. Remote health initiatives to help minimize work-from-home stres Selv om den kalde krigen hadde geografisk opprinnelse og avslutning i Europa, var krigen i høyeste grad et globalt fenomen. Koreakrigen i 1950, hvor Kina og Sovjetunionen støttet Nord-Korea, mens USA ledet en FN-styrke som forsvarte Sør-Korea, representerte den første store militære konfrontasjonen

Den kalde krigen - 1946-1989 - NRK Urix - Utenriksnyheter

 1. NATO og Norge under den kalde krigen. Den kalde krigen betegner motsetningsforholdet mellom USA og Sovjetunionen - og deres allierte - i perioden 1947-1989. Konflikten var kjennetegnet av at den aldri ble varm. Det vil si at det ikke kom til direkte krigshandlinger mellom partene
 2. Den Kalde Krigen av Quizmaster. Publisert 23.04.2018. Hvilken tidligere skuespiller var amerikansk president i perioden 1981 til 1989? Hva var dette russiske ordet? Glasnost. DDR, eller Øst-Tyskland, opphørte å eksistere i 1990. Hva sto bokstavene DDR for? Deutsche Demokratische Republik
 3. Fasit kontrollspørsmål Den kalde krigen Hvorfor er det viktig å lære om Holocaust selv om det er over 70 år siden andre verdenskrig sluttet? Rivaliseringen blir kalt «Den kalde krigen» fordi den aldri førte til direkte kamphandlinger mellom USA og Sovjetunionen- altså var det en «varm» krig. Hvilke land var del av «Vestblokken» og hvilke Fasit kontrollspørsmål Den kalde.
 4. Uttrykket den kalde krigen ble visstnok første gang brukt i USA av president Harry S. Trumans rådgiver Bernard Baruch i 1947. Den kalde krigen kjennetegnes ved at det aldri kom til direkte væpnet kamp mellom supermaktene Sovjet og USA, selv om det var nære på enkelte ganger
 5. Det var mye frykt på begge sider, og Sovjetunionen hadde mistillit til USAs atomprogram. Sovjet hadde visst ikke atombomber da den kalde krigen startet, men de fikk jo det seinere. USA fryktet kommunismen, siden den tok slik kontroll over Øst-Europa (maktovertagelser og kupp). USAs president Truman hadde en personlig mistillit til Stalin
 6. Hva skjedde? Konsekvensene av annen verdenskrig. Situasjonen i 1945 forklarer mye av hva som skjedde i løpet av den kalde krigen. Hva var de viktiste konsekvensene av annen verdenskrig? Ruiner og matkø var hverdagen for store deler av befolkningen i Europa (og Kina og Japan) i årene etter krigen. Foto: theguardian.com. Ødeleggelse og nø
 7. Den kalde krigen er et begrep som benyttes om perioden etter andre verdenskrig (1945) til 1990 og som offisielt ble erklært avsluttet som følge av undertegnelsen av CFE-avtalen. Grunnen til navnet Den kalde krigen er at det aldri var noen aktiv krigføring, men i stedet en overhengende frykt for at en ny krig skulle bryte ut, i kjølvannet av den nettopp avsluttede andre verdenskrig

Den kalde krigen - Årsak / Virkning / Konsekvenser - Daria

 1. Dette kalles gjerne den kalde krigen. Begrepet kald krig kommer av at det ikke var direkte kamphandlinger mellom partene, men begge sider støttet andre land og organisasjoner som kriget mot den andre parten. USA og dens allierte refereres ofte til som Vestblokken, mens Sovjetunionen og dens allierte kalles Østblokken
 2. Kald krig er først og fremst betegnelsen på rivaliseringen mellom USA og Sovjetunionen (og deres allierte) etter andre verdenskrig fram til ca. 1990. Den fryktede krigen kom aldri, men millioner døde i kriger støttet av en eller begge supermakter
 3. Det som var drivkraften bak den kalde krigen var at det ble mistillit mellom Sovjetunionen og USA etter revolusjonen i Sovjetunionen(1917). Kommunistiske Sovjet følte at USAs politikk var truende, siden USA gjorde alt for å sette en demper på deres ideologis utbredelse
 4. I tillegg var Norge allerede bundet vestover, særlig mot Storbritannia, også før krigen, men krigen hadde forsterket alliansen med de vestlige landene. Selvpålagte restriksjoner Vi kan si at Norges forhold til Sovjetunionen under den kalde krigen var kjennetegnet av en brytning mellom avskrekking og beroligelse
 5. I den kalde krigen var Vest-Europa allierte med amerikanerne, mens i Vietnamkrigen var sørvietnameserne deres nærmeste allierte. Vestens syn på østen påvirket dermed synet på krigen. Mange i vesten tillegger handlinger fra vesten større vekt enn fra østen: vesten handler, østens folk oppfattes som passive ofre om ikke mistenkelige skurker

Verdenshistorie: Hva var den kalde krigen

Hva var Warszawapakten Under den kalde krigen? Warszawapakten var en gjensidig forsvarsavtalen mellom Sovjetunionen (USSR) og sju sovjetiske satellitt nasjoner i Øst-Europa undertegnet i Warszawa, Polen, den 14. mai 1955 og oppløst i 1991. Offisielt kjent som traktaten vennskap,. Den kalde krigen var konkurransen mellom USA og Sovjetunionen mellom 1945 og 1991 uten at det noen gang ble virkelig krig (varm krig), mellom dem. 2) Hva mente Winston Churchill med jernteppet? Med jernteppet mente Churchill at Sovjetunionen tok kontroll over statene i Øst-Europa etter verdenskrigen HVEM VAR DE TO «HOVEDFIENDENE»? Når var den kalde krigen? Hvorfor sier vi at den kalde krigen var en krig mellom to forskjellige samfunnssystemer? Hva skjedde i Øst-Europa de første årene etter at 2. verdenskrig sluttet? Hva skjedde i Tyskland og i Berlin? Hva var Truman-doktrinen? Hva var Marshall-hjelpen? Hvorfor ga USA Marshall-hjelp Hva var grunnen til den kalde krigen? 1 Svar. Ivar Kristvik, tidligere Jobber med IT (2001- 2004) Svarte den June 12, 2019 · Forfatteren har 307 svar og 316.7k visninger av svar. Grunnen er i bunn og grunn to seierherrer i 1945: USA og Sovjet Unionen

FN var et lyspunkt under den kalde krigen. Hvordan er FN bygget opp som orginisasjon og hvordan er makten fordelt? I Generalforsamlingen, der alle land er representert, ble det bestemt at alle land skal ha en stemme hver. i Sikkerhetsrådet er det 5 land som er representert Kina, USA, SB, Russland (da værende Sovjet) og Frankrike og det er de som har den virkelige makten Før den kalde krigen var Tyskland én stat. Men etter at landet ble delt i okkupasjonssoner, og med den økende spenningen mellom vest og øst, ble det en endring i dette. Vestmaktene slo sine tyske soner sammen i 1949 og opprettet med det en ny tysk stat: Forbundsrepublikken Tyskland, oftest kalt Vest-Tyskland

Den kalde krigen: Tidslinje historienet

Historie Vg2 og Vg3 - Den kalde krigen - en ideologisk

 1. Den kalde krigen ble i grunnen aldri noen reell krig mellom øst og vest. Men man kan spørre seg om hadde noen andre sittet med makta i Moskva, så hadde det kanskje blitt krig i europa. Mye av årsaken til at den kaldekrigen også dabbet av ligger nok en god del i nedrustningsavtaler etc som ble først i 1970 og 80-årene
 2. jernteppet, det politiske skillet mellom øst og vest i Europa under den kalde krigen. kald krig, spenningsforholdet mellom Sovjetunionen og USA fra midten av 1940-årene til 1991. Den kalde krigen var i stor grad en ideologisk konflikt. KGB, Komiteen for statens sikkerhet, sovjetisk etterretningsorganisasjon
 3. Dette var en stor økning som endret FNs generalforsamling dramatisk. Konfliktlinjen i den internasjonale debatten beveget seg gradvis vekk fra Øst-Vest-aksen og den kalde krigen, og dreide seg i større grad om konflikten mellom Nord og Sør (rik mot fattig), der Sør dannet en løs sammenslutning mot Nord kalt Gruppen av alliansefrie stater
 4. ti år gamle serie om datakrigene mellom Sovjet og USA, fra den fjerne oldtid Før Gorbis Fall... Det viktige ved denne er at den er sett fra USAs synsvinkel, mens de 3 første var sett (mest) fra Russland/Sovjet
 5. I ettertid av den andre verdenskrigen, møter vi et annet begrep, nemlig kald krig, og det er det ikke sikkert alle vet hva betyr. Den kalde krigen I motsetning til de to ovenfor nevnte verdenskrigene ble det ikke satt i gang aktiv krigføring i denne perioden, og det er det som gjør at den betegnes som kald
 6. Den kalde krigen var en psykologisk krig mellom stormaktene USA og Sovjetunionen, altså det var aldri noen reel fysisk krig. Likevel var det hele tiden trusler fra begge sider, noe som gjorde det viktig for statene å berolige sine innbyggere, og sørge for at de hadde troen på sitt militær, samtidig som å skape hat mot motstanderen ((Ukjent redaktør) WordPress (2014)

Romkappløpet - Wikipedi

Den Kalde Krigen: sammendrag - Studienett

1. 1945-1961; Aldersgrense 12 år; 52 min; Etter 2 verdenskrig fører maktkampen mellom USA og Sovjetunionen verden inn den kalde krigen. Atomvåpenkappløpet skaper krigsfrykt i Norge (406)Etter hvert som den kalde krigen hardnet til, tok flere og flere orde for at Norge måtte velge side og inngå i et forpliktende forsvarssamarbeid med land i den vestlige leiren. Flere forhold gjorde at Norge valgte å slutte seg til den vestlige forsvarsalliansen som var under planlegging DEN KALDE KRIGEN (1945 - 1989) Uttrykket Den kalde krigen blir brukt om kampen mellom østblokklandene og vesten og om motsetningene mellom superrmaktene USA og Sovjetunionen. Supermaktene sto på hver sin side i en rekke kriger og konflikter rundt i verden. De drev propagandakrigmot hverandre. Den kalde krigen var en kamp mellom to ideologier

Jernteppet - Store norske leksiko

 1. Forsker på norsk militærhistorie under den kalde krigen - Norsk militæraktivitet og utenlandsk militæraktivitet i Norge under den kalde krigen har havnet i skyggen av andre verdenskrig, sier Sondre B. Hvam ved Jærmuseet. Han tok forskerkurs for museumsansatte ved UiB og har siden fått publisert tre vitenskapelige artikler om temaet
 2. Koreakrigen var også en viktig faktor i gjenoppbyggingen av Japan sin økonomi og teknologi. Japan ble en strategisk viktig alliert for USA. Koreakrigen og den kalde krigen. Da Japan kapitulerte i 1945, var Sovjetunionen i ferd med å overta store deler av Japansk okkupert territorium i Nord-Øst-Asia
 3. Den kalde krigen var en konfrontasjon mellom to samfunnssystemer. Det var ikke en konfrontasjon mellom ideologier, for Vesten var ikke ideologistyrt slik kommunistlandene var det. Den konflikten vi ser mellom Russland og Vesten i dag er noe fullstendig annet enn hva den kalde krigen var

Den Kalde Krigen Flashcards Quizle

Mobuto beholdt makten med støtte fra USA og vesten under den kalde krigen. I 1994 var Zaire (som Mobuto kalte landet) ribbet for muligheten til å utføre den funksjonen vi forbinder med en moderne stat. Folkemordet i Rwanda og den første og andre kongolesiske krigen. I 1994 ble 800 000 tusen Tutsier massakrert av Hutuer i Rwanda Den kalde krigen var over. Sovjetunionen hadde gitt opp å vinne rustningskappløpet med USA. Og hva er den? Jo, at tilliten forsvinner og erstattes av en eskalerende militær konkurranse mellom stormakter som paralyserer samarbeid og fellesløsninger om klima eller økonomi Berlinblokaden var ein sovjetisk freistnad på å stansa forsyningar og transport til og frå Vest-Berlin mellom 24. juni 1948 og 11. mai 1949.Det var ei av dei største krisene under den kalde krigen, og kom til å setja eit sterkt preg på vestleg tryggleikspolitikk i tiåra som følgde

Undervisningsopplegg: Den kalde krigen - Folk og Forsva

Kald krig: Den kalde krigen (1945-1991) var en rivalisering som utviklet seg etter den andre verdenskrigen mellom nasjoner som hadde ulike ideologier og politiske systemer. På den ene siden var Sovjetunionen med allierte, omtalt som Østblokken. På den andre siden var USA, vesteuropeiske land og deres allierte, omtalt som Vestblokken Den kalde krigen Konflikt mellom supermaktene USA og Sovjetunionen 1945-1991 Hvor mange mennesker ble drept under 2. Verdenskrig? Hvor møttes 50 land for å stifte en ny internasjonal organisasjon? Hva var Folkeforbundet, og hvorfor funket ikke dette? FN: Når, hvorfor og hva? Hva menes med en pakt Den historisk unike økningen i antallet demokratier verden over i årene etter Murens fall fikk flere teoretikere til å konkludere med at vi hadde fått en ny verdensorden der liberale, demokratiske verdier ville trumfe det geopolitiske maktspillet som kjennetegnet den kalde krigen Etter den kalde krigen. Sovjetunionen kollapser ved jernteppets fall. På hvilken måte påvirker den tidligere østblokka dagens og morgendagens Europa? Vi ser nærmere på utviklinga i regionen gjennom de siste tre tiårene. Sesong 1. 1. episode. Ikke tilgjengelig lenger. 2. episode. Ikke tilgjengelig lenger

Den kalde krigen var en periode med spenninger og dempet fiendtlighet som grep meste av verden mellom 1940 og tidlig 1990-tallet. Den primære aktører i den kalde krigen var USA og dets allierte, motvirkes av Russland og landene i flukt med som nasjon Den kalde krigen hadde stor påvirkning på landet vårt, både militært og sivilt. Fra å ha ligget utenfor allfarvei befant vi oss plutselig midt i skuddlinjen - eller smørøyet, alt etter hvordan man ser det. Norge og særlig Nord-Norge fikk en viktig posisjon i NATO, med grense mot russernes største ubåtbase på Kolahalvøya Den kalde krigen var en politisk tilstand og ikke en egentlig krig. Den representerte et spenningsforhold mellom verdens to maktblokker, den ene i Øst og den andre i Vest. I og med at det på denne tiden ikke var direkte krigshandlinger på det Europeiske kontinent, og fred defineres som fravær av krig, så var det i beste fall en iskald fred som preget Europa og verden for øvrig fra 1960.

Den kalde krigen var en indirekte konflikt kjempet mellom USA og Sovjetunionen som begynte i slutten av andre verdenskrig og varte i nesten hele halvdelen av det 20. århundre.. Denne konfrontasjonen fant sted innen politikk, vitenskap og teknologi, sport, militæret og det sosiale Den kalde krigen Glasnost og perestroika Politbyrå-medlemmet Aleksander Jakolev var hjernen bak ideologiene Tatt i bruk av Sovjetunionens leder Mikhail Gorbatsjov på slutten av 1980-tallet Perestrojka = «omstrukturering», Glasnost = «åpenhet» Glasnost kom omlag to år etter perestroika Glasnost sørget for såpass mye åpenhet i det økonomiske politiske arbeidet at det var en direkte. Den kalde krigen Opprinnelsen til den kalde krigen stammer fra den russiske revolusjon i 1917 hvor Russland blir den kommunistiske Sovjetunionen - A free PowerPoint PPT presentation (displayed as a Flash slide show) on PowerShow.com - id: 59811d-Y2Vl

Den kalde krigenJerin's blogg: januar 2014

Den materielle veksten var langt raskere enn tidligere generasjoner hadde opplevd. Sosial utjevning og teknologisk modernisering førte nordmenn flest inn i nye felles livsformer. Den kalde krigen fra slutten av 1940-årene drev Norge inn i et sikkerhetspolitisk og økonomisk samarbeid med USA i lederrollen 11) Hva het den andre James Bond-filmen fra 1963, basert på Ian Flemings femte Bond-roman med handling fra den kalde krigen? 12) Begrepet «terrorbalanse» ble under den kalde krigen også knyttet til bokstavkombinasjonen MAD. Hva sto desse bokstavene for? 13) I hvilken rekkefølge var disse herrene president i USA? A) Dwight D. Eisenhowe Hva er de viktigeste tingene som førte til utløsningen av den kalde krigen? Brukbart svar (0) Svar #1 23. oktober 2014 av Mariah. En stor utløser av den kalde krigen var Sovjetunionens motvilje mot kapitalisme og frykt mot den Amerikanske atombomben. Brukbart svar (0) Svar # Tida etter den kalde krigen. I 1985 overtok Gorbatsjov styringen av Sovjetunionen, høsten 1989 falt de kommunistiske regimene i Øst-Europa sammen med Berlin-muren, Tyskland ble samlet til én stat året etter, og ved årsskiftet 1991/1992 ble Sovjetunionen oppløst Den kalde krigen var en krig mellom de demokratiske liberalistene i USA, og det kommunistiske diktaturet i Sovjetunionen. Den starten etter den andre verdenskrigen, da den tapende parten Tyskland ble delt. Landet ble delt i flere deler, der Sovjetunionen fikk Øst-Tyskland, og USA, Frankrike og England fikk Vest-Tyskland

Den kalde krigen - Lær om atomvåpe

Den kalde krigen skapte en blokkdeling i Europa. I Vest-Europa var de fleste regimene demokratiske velferdsstater med en fri økonomi, mens Øst-Europa var underlagt Sovjetunionen med streng politisk kontroll og et planøkonomisk system. Den kalde krigen nådde et klimaks under Cubakrisen i 1962 I boka Øst, vest, nord, sør (Universitetsforlaget 2004) deler historikeren Geir Lundestad den kalde krigen inn i faser etter graden av spenningsnivå mellom supermaktene. Her følger en oversikt over fasene, med eksempler på sentrale hendelser innenfor hver fase: 1. Den kalde krigen i Europa, 1945-49. Trumandoktrinen (1947 Den kalde krigen Du mister fornavnet ditt. Du mister privatlivet ditt. Du får gleden av 0,05 gram kvinne pr. mann. Velkommen til militærleiren Skjold i Indre Troms UKE 47 NRK1 og NRK TV søndag 24. November kl. 20.15 Historien om Norge under den kalde krigen, slik den aldri har blitt fortalt før Den kalde krigen Skriv hva du tror at kald krig betyr. Navn på land på den venstre siden av den røde streken Navn på land på den USA og landene på den høyre siden på den røde streken var på lag med Sovjet. De var sinte på hverandre i mange, mange år. De truet hverandre og hadde et kappløp om å h

måloppnåelse, selv etter den kalde krigens slutt. Påstanden inneholder to sentrale elementer. For det første, hva var de mest sentrale amerikanske maktpolitiske målsetningene ved slutten på den kalde krigen. For det andre, hvilke endringer har NATO gjennomgått siden 1990. Den kalde krigen: (21:24) Stjernekrig 1981-88 Nullstilling av våpenkappløpet Da Mikhail Gorbatsjov ble ny leder i Sovjetunionen, ble Den kalde krigens gny snart dempet. Gorbatsjov var overbevist om at den sovjetiske økonomien ville bryte sammen hvis det avsindige våpenkappløpet fortsatte

Prosjektoppgave - Den kalde krigen - Aktive Fredsreise

Den kalde krigen. Begrepsbank Ressurser til kapitlet. Til Den kalde krigen. Test deg selv. Søk i Wikipedia etter: Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider. Om læreverket; Nødvendig programvare; Rettigheter; Kontakt oss. Mennene som fikk den kalde krigen på kroppen er det lett å overse i den store sammenhengen da de ofte kommer i skyggen av storpolitikken og det overordnete bildet. Her ser vi et besetningsmedlem om bord i en av 330 skvadronenes Catalinaer fotografert en gang mellom 1946 - 1950 Den kalde krigen. Begrepsbank Ressurser til kapitlet. Til Den kalde krigen. Cubakrisen (fordypning) Bruk læreboka og teksten som det er lenket til nedenfor, til å besvare oppgavene: 1. Hva var det USA oppdaget Hva var det USA oppdaget som utløste Cubakrisen? 2 Study Den Kalde Krigen, Prøve 1 flashcards from Hanne Mardalen's class online, or in Brainscape's iPhone or Android app. Learn faster with spaced repetition

Hvorfor okkuperte Sovjet Afghanistan? | Historienet

USA vil ha langt større vansker med å forholde seg til Kina enn hva Washington hadde med Sovjet under den kalde krigen. USSR var aldri en økonomisk utfordring. Kina er det i dag Det var som om de de bare hadde ristet litt på pelsen, de tidligere «fredsvennene» som hadde fungert som kommunistenes nyttige idioter under den kalde krigen, for deretter å gå ut i en ny, postkommunistisk virkelighet fullstendig uskadde og med all sin politiske troverdighet og ære intakt Ikke siden den kalde krigen har det vært flere alvorlige væpnede konflikter i verden enn i dag. I 2016 var det 18 kriger og 20 begrensede kriger. Opplegget skal gi elevene et grunnlag for å utforske hvorfor en konflikt har blitt en krig, og hva som skal til for at det skal bli fred

Et gufs fra den kalde krigen Da verden sto på randen av atomkrig i forbindelse med Cuba-krisen tidlig på 60-tallet, ble Telenors nødsentral på Torshov i all hemmelighet bygget under den kalde krigen. Del to er den norske nordområdepolitikken etter den kalde krigen. Det er absolutt mulig å dele opp den norske nordområdepolitikken i enda mindre deler både før og etter den kalde krigen for å markere andre (mulige) skiller, noe som vil bli drøftet i kapittel 5. For denne oppgaven er det hensiktsmessig å dele. Den kalde krigen - 4/4 - Årsaker til den kalde krigens slutt (Juli 2020). Den kalde krigen i Europa har dypt forandret ansiktet på det gamle kontinentet. Denne latente konflikten mellom USA og Sovjetunionen fra 1947 til 1991 førte til en reell splittelse av det europeiske kontinentet mellom øst og vest

Direkte og altomfattende krig mellom de to hovedmotstanderne brøt imidlertid aldri ut, selv om det var nære på ved flere anledninger, som for eksempel Koreakrigen på 1950-tallet og Cubakrisen i 1962 Den kalde krigen skiller seg fra andre perioder med spent forhold mellom stormaktene på tre hovedpunkter - Hva var den kalde krigen? Hvordan ble koloniene selvstendige? Hvilke internasjonale konflikter preger verden i dag? Og hvordan utviklet Norge velferdsstaten etter krigen

Etter den kalde krigen interesserte ikke lenger Vesten seg for hva som foregikk i landet, som Taliban ga navnet «Afghanistans islamske emirat». Først omkring årtusenskiftet ble det endring. I 2001 ble Afghanistan trukket inn i Vestens krig mot terrorisme, etter 9/11-angrepene Arial Calibri Wingdings Standard utforming DEN KALDE KRIGEN HVA VAR DEN KALDE KRIGEN? Ideologisk bakgrunn Jaltakonferansen feb.1945 Stalins krav Jaltaavtalen Tyskland - 1945 ForenteNasjoner Propagandakrig Kommunismen ble enerådende i øst Befolkningen ble undertrykt Kommunismen sto sterkt i Frankrike, Italia, Finland og Nord-Norge Den kalde krigen - videosamling Posted on 15. oktober 2015 22. juni 2018 by Haavard Pettersen Her er en samling med videoklipp fra den kalde krigen, både interessante og lærerike videoer, og vanvittige, syke, komiske klipp

Isfront - den kalde krigen i nord av Asbjørn JaklinHva var Nazi-Tysklands offisielle flagg? | HistorienetKrigen i Kosovo - et tidsskille i norsk forsvarspolitikk

• Kalde krigen endte blant annet fordi at befolkningen fikk informasjon fra satellitt og tv hva forskjellen med deres land var fra de med kapitalisme og så at forskjellene var større og mere negative med kommunisme Notat - Quiz den Kalde Krigen - Quiz'en om den kalde krigen er ment som et verktøy i bussen. Alle Aktive Fredsreisers turer denne høsten skal ha et spesielt fokus på den kalde krigen og Murens fall i 1989. Aktive Fredsreiser oppfordrer alle som reiser med oss denne høsten, til å ha et ekstra fokus på den kalde krigen i sitt forarbeid Den kalde krigen omtales nettopp som kald fordi det aldri kom til direkte krigshandlinger mellom de to hovedmotstanderne, USA og Sovjetunionen og deres allierte. De to supermaktene deltok imidlertid på hver sin side i en rekke lokale konflikter i andre deler av verden, for eksempel Koreakrigen, Vietnamkrigen og på Afrikas horn (såkalte «proxy wars» − stedfortrederkriger)

 • Hvorfor får man strekkmerker.
 • Lamper sandnes.
 • Haibike elsykkel.
 • Planteskole halden.
 • 777 300er emirates.
 • Gdi hessen.
 • Eksogami.
 • Unimog 406 gebraucht bundeswehr.
 • Norwegian reiseforsikring.
 • Ol 2012 norske medaljer.
 • Doktor proktor prompepulver bok.
 • Vardar skopje fc.
 • Speickshop speick naturkosmetik leinfelden echterdingen.
 • Basket regler.
 • K9 suchhunde shop.
 • Kampoppsett fefo cup 2017.
 • Switch til hjemmenettverk.
 • Germanys next topmodel 2018 kandidaten.
 • Kochkurs weingut pfalz.
 • Projektentwickler aachen.
 • Gaia prenom berbere.
 • Nintendo 3ds wiki.
 • Branes skikort.
 • Wandtattoo england flagge.
 • Gsf sonderfahrzeugbau gmbh.
 • Dumplings polish.
 • Straubinger tagblatt chefredakteur.
 • Kalkhoff damesykkel.
 • Hydraulikk ventiler.
 • Essoskogen.
 • Selskapslokale oslo sentrum.
 • Ordnede forhold analyse.
 • Universidades de torreon coahuila y sus carreras.
 • Vikingbad ida speil.
 • Emmanuel agassi.
 • Tomas von brömssen klarinett.
 • Hieroglyphics rap group.
 • Streichelzoo schleswig holstein.
 • Überweisung arzt abkürzungen.
 • Hotell apelviken.
 • Pinata billig.