Home

Henrik wergeland 17 mai

17. mai 1845 skrev Henrik Wergeland til sin far at han dør som Allahs oppriktige dyrker. Samme dag fortalte poeten til sin venn Wilhelm Lassen at han ville dø som deist og som en Allahs bekjenner. Dette ble publisert på norsk i 1918, men de mest kontroversielle delene står på fransk Hør Agnes Moxnes' program om Henrik Wergeland 1808 Henrik Arnold Wergeland blir født i Kristiansand 17. juni.. 1817 Familien flytter til Eidsvoll.. 1819-25 Henrik går på Christiania. Henrik Wergeland (1808-1845) var ikke bare en stor poet, men også en formidabel taler. Da han holdt sin berømte tale ved Krohgstøtten i Christiania 17. mai 1833, trollbandt han publikum enda han var i tung bakrus etter kvelden før En snau måned tidligere, 17. mai 1829, var Wergeland blitt innviklet i nye kalamiteter i forbindelse med det mye omtalte Torgslaget i Christiania. Mange mennesker hadde samlet seg for å ta imot damipet Constitutionen, som skulle anløpe hovedstaden på selve årsdagen for Grunnloven fartøyet var oppkalt etter, og fra bryggen beveget de seg i rolige former til Stortorget Da Henrik Wergeland til 17. mai-feiringen i 1831 presenterte Småguttenes Nationalsang, den som vi gjenkjenner med strofen Vi ere en Nation vi med, vi smaa en Alen lange, slo han for alltid fast hva som er kjernen i den nasjonale festdagen

Henrik Wergeland ville dø som «Allahs dyrker og bekjenner

17. mai 1829 var en søndag med pent vær, og folk samlet seg for å nyte dagen. «Constitutionen» kom dessuten til riktig tid. Straks båten viste seg, begynte gateguttene å rope hurra, og studentene fulgte på. Henrik Wergeland, som sto på festningsvollen iført sin private studentuniform, ropte:. 17. mai 1833 talte Henrik Wergeland ved avdukingen av Krohgstøtten. I 1836 feiret Stortinget 17. mai-fest, og fra da av er det berettiget å si at 17. mai ble innstiftet som nasjonaldag. Karl Johan grep aldri mer inn, men først etter hans død i 1844 ble det vanlig med borgertog og offentlige taler

Torgslaget – Wikipedia

Wergelands liv - en oversikt - 17

Holdt tidenes 17. mai-tale i tung bakrus - Aftenposte

 1. Den første 17. mai-talen holdt Wergeland. Selv om det ikke ble vanlig med feiring av 17. mai før på slutten av 1800-tallet holdt Henrik Wergeland sin første 17. mai-tale allerede i 1833
 2. Wergeland sørget imidlertid for å nedfelle begivenhetene rundt det såkalte Torvslaget i et diktverk, farsen Phantasmer, som han også laget illustrasjon til. Her tok han sin hevn over blant andre Wedel Jarlsberg, som under navnet Uedel Skarnsberg ble fremstilt på en lite flatterende måte med svingende sabel. 17. mai-tale
 3. Forfatteren Henrik Wergeland (1808-1845) var en av de første som jobbet for å gjøre 17. mai til en festdag. Han holdt den første 17. mai-talen i 1833. Han skrev også den første nasjonalsangen for barn, «Vi ere en nasjon vi med». 4. Wergeland ble kalt «17. mai-kongen» mens han levde. 5

17. mai er det nøyaktig 175 år siden Henrik Wergeland skrev til sin far at han «dør som deist, som Allahs oppriktige dyrker», skriver Herbjørnsrud i Utrop. Det er ikke noe oppsiktsvekkende at Henrik Wergeland 17. mai 1845 skriver til sin far at han dør som «Allahs oppriktige dyrker» Den personen som kanskje flest forbinder med 17. mai og det norske, er Henrik Wergeland. Her kan du lære mer om hvordan han bidro som nasjonsbygger Vært år den 17. mai går tusenvis av nordmenn i 17. mai-tog. Dette var også hans idé. Sangen Vi ere en nasjon vi med har Wergeland skrevet. I 1844, ble han syk av lungebetennelse, men dette stoppet han ikke i å skrive. Året etter, gikk sykdommen over til tuberkulose og den 12. juli 1845 døde Henrik Arnold Wergeland, bare 37 år gammel Henrik Arnold Wergeland (født 17. juni 1808, død 12. juli 1845) regnes som en av Norges fremste lyrikere.Han var også engasjert i en rekke politiske og sosiale spørsmål, og bidro til å bygge opp Norge som en kulturstat i perioden etter løsrivelsen fra Danmark i 1814

Når de skulle forklare seg om 17. mai, kom det derfor en del påstander om at folk hadde vært fulle - til og med en påstand om at Henrik Wergeland hadde vært det. Wergeland sendte dermed kommisjonen fire attester fra folk som hadde møtt ham den dagen og som kunne attestere at han ikke hadde vært «beskjenket. 17. mai-taler I årene mellom 1814 og 1830 var 17. mai-feiringen veldig politisk. Svenskene likte ikke den norske grunnloven. I 1825-29 var 17. mai-feiring nærmest forbudt. Kong Karl Johan av Sverige prøvde å gi Norge en ny grunnlov. Men det gikk ikke. Og i 1833 holdt den kjente dikteren Henrik Wergeland en historisk tale tilære for 17. mai. Henrik Arnold Wergeland (17. juni 1808-12. juli 1845) var ein norsk forfattar og samfunnsdebattant. Som lyrikar har han ein eineståande posisjon i norsk litteraturhistorie, med ein enorm produksjon som spenner frå det kosmologiske diktet Skabelsen, Mennesket og Messias, til dikt for born, som «Jeg aldri mer vil Hunden slaae».Fleire av verka hans kombinerer prosa, lyrikk og dialog Henrik Wergeland var til sted under Torvslaget og fikk han studentuniformen sin ødelagt.. Dette, blant annet, førte til at dikteren ble en dem som gikk mest helhjertet inn for feiringen av 17. mai. Henrik Wergeland var fra før en av de viktigste nasjonalromantiske stemmene i Norge Til tross for at Henrik Wergeland døde bare 37 år gammel er han blant våre aller mest produktive forfattere. I dag er han nok best kjent som lyriker (og 17. mai-togets «far»), men Wergeland skrev også en rekke skuespill, artikler og debattinnlegg

Henrik Wergeland - Norsk biografisk leksiko

 1. Alle fornuftige kommentarer er varmt velkommne her på Norske Dikt. Dersom De ikke er hypp på å skrive anonymt kan De registrere Dem og/eller logge inn.Det er ekstra gratis
 2. Det er særlig tre saker som knytter Henrik Wergeland til Stortinget. Den kanskje mest åpenbare er hans forhold til Grunnloven og 17. mai. Wergeland drev et utrettelig folkeopplysningsarbeid for å gjøre folket oppmerksom på de muligheter og rettigheter den til da mest demokratisk utformede konstitusjonen i Europa innebar
 3. 17. mai som politisk markeringsdag. Da man begynte med tog i Kristiania i 1844 var det ikke barnetog, men borgertog. Borgertoget bestod i hovedsak av mannlige borgere som inndelt etter yrke gikk bak fanene for sine laug. - Henrik Wergeland ville så gjerne se toget at han sto opp og gikk ut, selv om han var syk
 4. Wergeland ble født i Kristiansand og vokste opp på Eidsvoll. Faren hans, Nicolai Wergeland, arbeidet som sogneprest på Eidsvoll og deltok på Eidsvollsforsamlingen da grunnloven ble utarbeidet og underskrevet i 1814. Som 17-åring begynte Henrik Wergeland på teologistudiet på Det Kongelige Frederiks Universitet (Nå Universitetet i Oslo)
 5. Henrik Wergeland ble født 17. juni 1808 i Kristiansand. Faren hans het Nicolai Wergeland og var en av Eidsvollsmennene. Moren het Alette Thaulow. Han hadde fem søsken, Camilla Collet var en av dem. Da Henrik var ni år, flyttet familien til Eidsvoll

Nevnes kan Henrik Wergeland (1808-1845), Henrik Ibsen (1828-1906), Bjørnstjerne Bjørnson (1832- 1910) og Aasmund Olavsson Vinje (1818-1870). På «sangens vinger» har disse og mange andre diktere nådd ut, gjennom sangsamlinger, lesebøker og romansehefter Henrik Wergeland var en pådriver for det norske. For at grunnlovsdagen, 17. mai, skulle være en folkefest. Han var samtidig en pådriver for solidaritet med verdens undertrykte og kulturelt mangfold i Norge. Derfor kjempet Wergeland også for å endre grunnloven han elsket og ville at hele landet skulle feire 17 mai 1830. I dag fullfører Henrik Wergeland, som snart fyller 22 år, verket Skabelsen, Mennesket og Messias. Det kommer til å bli utgitt til sommeren, i begynnelsen av juli dette året. Omslagsbildet kommer til å være tegnet av Johan Sebastian Welhaven Eidsvoll har et klart ansvar i denne saken. Vi har akkurat feiret 17 mai, og var med god grunn stolte av de demokratiske verdiene som ble født her—i frihetens Betlehem (17. mai-psalme for en skole ungdom, 1837). Vi feiret Henrik Wergeland ved å heve hans pokal mens vi skålte slik at navnet Wergeland vil ikke døe i Bygden. (Brev, 1845)

17. mai! - Virksomme or

 1. Henrik Wergeland og 17. mai. Henrik Wergeland var sentral i feiringen av grunnlovsdagen 17. mai i tiårene etter 1814. Kong Karl Johan var imot feiringen, men måtte etter hvert akseptere den. Klikk på lenken nedenfor. Der finner du en nettside om Henrik Wergeland og 17. mai-feiringene fra 1815 til 1845
 2. Henrik Wergeland døde av lungekreft, 37 år gammel. Sin siste 17. mai opplevde han i 1845. Da lå han på dødsleiet. Nasjonaldagen brukte han blant annet til å skrive brev til faren Nicolai, som var prost på Eidsvoll. I brevet forteller han om sitt oppgjør med kristendommen, og at han dør som en Allahs opprik-tige dyrker
 3. 17 mai 1830 Henrik Wergeland er snart 22 år gammel. I dag, på syttende mai, fullfører han verket Skabelsen, Mennesket og Messias . I dag fullfører Henrik Wergeland, som snart fyller 22 år, verket Skabelsen, Mennesket og Messias. Det kommer til å bli utgitt til sommeren, i begynnelsen av juli dette året
 4. Vi snakker om hvem Henrik Wergeland var. Hva vet elevene om ham fra før? Henrik Wergeland og 17.mai. Denne filmen handler om Henrik Wergeland

Torgslaget - Wikipedi

Nydelig sang som hører 17. mai til. Nasjonaldagen er ikke komplett uten minst 5 ispinner og denne sangen. Vi ere en nasjon vi med Småguttenes nasjonalsang, som denne ble kalt da den ble publisert første gang av Henrik Wergeland 17. mai 1845, knappe to måneder før han døde, skrev Henrik til sin far, prosten Nicolai Wergeland på Eidsvoll: «Mine begreper om Guds storhet og egen litenhet oppfyller meg med sterk trøst. Jeg dør som deist; som en Allahs oppriktige dyrker.

17. mai - Store norske leksiko

 1. Henrik Wergeland var en forkjemper for å gjøre 17. mai til en nasjonal festdag. Men det var ikke han som startet tradisjonen med barnetog
 2. Torvslaget 17. mai 1829 Henrik Wergeland var en kjendis allerede i ung alder. Han var en politisk svært aktiv student og en som ruvet i landskapet med sin godt over 180 cm. Rett før han tok sin embetseksamen, gjorde han seg bemerket i det berømte Torvslaget på Stortorvet i Christiania 17. mai
 3. 17. mai 1833 To afbrudte Halvringe. Henrik Wergeland Eidsvoll Borgerfest til Forfædrenes Minde 1834 Tale i det norske Studentersamfund. Henrik Wergeland Christiania; 17. mai 1835 Forslag til Ophævelsen af Grundlovens § 2, sidste Passus. Henrik Wergeland Stortinge
 4. Kjære landsmenn (nye og gamle) AKTUELL: I morgen er det 166 år siden den aller første 17. mai-talen. Den ble holdt i Oslo av en ung mann ved navn Henrik Wergeland. Den 25 år gamle dikteren.
 5. 17.Mai . Henrik fant opp pedofili og var en selv. Før Wilhani prøvde å erobre det, men Wergeland banket dritten ut av Wilhani. Diktning . I sin verste terrorperiode skrev faktisk Wergeland en rekke verker i form av dikt. Disse ble meget omdiskutert på grunn av at innholdet strebet imot enhver fornuft. Bibliograf
 6. Denne sangen ble omtalt på skolen som barnas nasjonalsang. Teksten er skrevet av selve pappaen til 17.mai-feiringen med barnetog og det hele, Henrik Wergeland. Han regnes av mange som Norges største lyriker gjennom tidene. Her kan du høre sangen sunget av en klasse fra Hellemyr skole
Norsk ftw: Når kom forestillinga om det norske?

henrik wergeland 17 mai. 08. januar 2015 av supermadde - Nivå: Vgs Hvorfor fikk Wergeland så stor betydning for feiringen av 17 mai for Nordmenn? Brukbart svar (0) Svar #1 08. januar 2015 av AnnaBanana96. Wergeland hjalp det norske. Tekster. Wergeland, Henrik. Juleaftenen Elektronisk tekst Form og innhold. Dette diktet, publisert i diktsamlingen Jøden (1842) forteller om jøden Jacob som tro mot sitt løfte til bygdens unge piker, setter ut i et fryktelig uvær på julaften for å kunne bringe dem nødvendig hårpynt og beltespenner til juleselskapelighetene Den 17. mai 1830 utga 22-åringen Henrik Wergeland Skabelsen, Mennesket, Messias. 800 sider «himmelspent» poesi om verden og menneskehetens historie, en visjon på vers, som han selv beskrev som «en original mytisk-philosophisk Aandelære».. Litteraturhistorikeren Per Thomas Andersen forteller at boken, som regnes som nasjonalskaldens egentlige hovedverk, fikk én anmeldelse og at det.

Henrik Wergeland - Norske Dik

17. mai- talen 2018. Her kan du lese Stortingspresident Tone W. Trøens tale som hun holdt ved Eidsvollsbygningen 17. mai 2018. Nederst på siden finner du også video-opptak av hele talen. Henrik Wergeland ble voksen, og tok opp kampen mot «trollet i Grunnloven»,. Boktrykkerne i Christiania samlet seg dette året til 17. mai-fest for å innvie sin fane. Fanen hadde mottoet «Vorde lys!», som var gitt av Henrik Wergeland. Det henspiller på Bibelens skapelsesberetning, der Gud befaler «Vorde lys!» (Bli lys). Menneskene skaper nemlig lys med boktrykkerkunsten og dens opplysende virkninger Wergeland regnes som en av Norges fremste lyriker. Han ble bare 37 år gammel, men etterlot seg over 70 verk. Wergeland har skrevet Vi ere en nasjon vi med og knyttes gjerne til 17. maifeiringen. Han hadde et stort engasjement for undertrykte folks kamp for frihet andre steder i verden 17. mai-quiz Norge-quiz, komplett med fasit, Under krigen var det forbudt å legge blomster på Henrik Wergelands grav den 17. mai, noe tyske vakter passet på. - siden hans navn minnet litt om Henrik Wergeland. Og der passet hvert fall ikke tyskerne på! 7

Nicolai Wergeland brukte i sitt segl på Grunnloven av 17. mai 1814 et motiv med øverst en harpespillende engel (vinget person) som dermed temmer og rir på en gående løve. Nederst en smal perlerad over loddrette striper og midt på en navneplate med bokstavene N W i blokkskrift. Referanser Så de hadde vært ute en 17. mai før, og kanskje utbrakt en av de i alt 474 anbefalte Skaaler Henrik Wergeland under pseudonymet Ola Nordmand utga i bokform i 1844 Vi ere en nasjon vi med, av Henrik Wergeland Det er mai måned, en måned som skal kalle litt på nasjonalfølelsen her i Norge. Det er måneden vi har 17. mai med grunnlov og selvstendighet fra Danmark, frigjøringen fra tyskerne fikk vi 8. mai, og mai måned er jo vakker i Norge, som den er det i alle andre land 17-mai feiring 16 Elisabeth 6 år 17 Grunn-lovsdag 21 20 2. Pinse-dag 21 Tur for store og små 22 Baking 23 Tema Tur kl.12 24 Snakke-pakka 22 27 Småkryp og insekter 28 Småkryp Aktivitets-dag 29 Barne-hagekor 30 Tema Tur kl.12 31 Snakke-pakka Heia Henrik Wergeland, se hva du har fått i stand. Barnetoget er så flott, flagget rødt og hvitt og.

Henrik Wergeland - Wikipedi

Herbjørnsruds feberfantasier: Henrik Wergeland ville dø som «Allahs dyrker og bekjenner» - 17. mai 2020 Henrik Wergeland (1808-1845) - Del I - 4. september 2008 Folkekjær kunst på liv og død - 18. mai 202 henrik wergeland, student welhaven -- kbhvnsposten -- svenske heimdall: til kirkesanger h. allum: til den samme: supplementer til kritiken over oehlenschlÄger: til forfatteren af tillÆg til kritiken over oehlenschlÄger den udØdelige hans allum [enkeltheter av processen med praem] [om en 17.mai-tale av ole haagenstad] normÆndenes. Henrik Wergeland var stolt av å være «bare seks år eldre enn Grunnloven», og gjennom hele livet var han en varm forkjemper for 17. mai-feiringen i Norge. Grunnloven sikret vanlige folks rettigheter, og den la grunnlaget for større rettferdighet i samfunnet 17. mai komiteen. 2016-05-10 13:47:31. Leder 17. mai komite: Mette Anita Halaas, telefonnummer: 92 81 00 60. 17. mai program ved Jar skole. 17. mai program ved Jar skole 07.20: Jar skoles musikkorps marsjerer og spiller i Utsiktsveien fra Clausenbakken til krysset ved Åsveien. 08.00 13. mai 2010 Utskriftversjon pdf Til hovedsiden . Wergeland, historie og forsvarspolitikk Inspirert av Henrik Wergeland og 17. mai gjengir jeg min tale ved Oslo Militære Samfunds 185-års middag 5. mars 2010. Deres Majestet, ærede forsamling

Gudbrandsdølen Dagningen - Henrik Wergeland og 17

I en ny artikkel 16. mai 2020 kunne Utrop for første gang publisere en oversettelse av hva nasjonaldikteren Henrik Wergeland (1808-1845) uttalte på dødsleiet til sin venn, juristen Wilhelm Lassen. I Dag Herbjørnsruds Utrop-tekst «Henrik Wergeland ville dø som 'Allahs dyrker og bekjenner' 17. mai» siteres det fra Lassens referat, [ Henrik Wergeland ble født i Kristiansand. Hans nasjonale og litterære innsats er velkjent, så bare litt om bakgrunnen for diktene nedenfor: I 1843 merker han de første tegn på lungesykdom. Han blir dårligere, og fra 2. mai 1844 er han sengeliggende. Mot alle advarsler går han ut for å feire 17. mai. Det forverrer tilstanden Nokre forbind han først og fremst med 17. mai, andre tenkjer kanskje mest på han som ein svært produktiv diktar, atter andre er interesserte i hans syn på religion, og for meg er det Wergeland som debattant og hans rolle i framvoksteren av norsk skriftspråk som er mest spennande Wergeland er et etternavn, som i Norge brukes av over 500 personer. Den kjente norske slekten med dette navnet stammer fra grenden Verkland i Brekke, i dag Gulen kommune i Sogn og Fjordane fylke.Navnet er gjennom tidene blitt skrevet på ulike måter. Den første som kalte seg Wergeland ser ut til å ha vært Niels Olsen Wergeland (1717-1792), en bondesønn som gjorde militær karriere og.

Barnesanger

Litteratur Presentasjonar med med vekt på det biografiske. Lassen, Hartvig, 1866: Henrik Wergeland og hans Samtid Wergeland, Nicolai 1889 Optegnelser til H. Wergelands levnedsbeskrivelse meddelt ved Albert H. Collett; Vullum, Erik, 1881: Henrik Wergeland i Digt og Liv En historisk skitse Skavland, Olav, 1892:Henrik Wergeland -Afhandlinger og Brudstykker - (utg. av Skavlands hustru Konsept 2 er interaktiv norskopplæring først og fremst for fremmedspråklige, med bl.a. grammatikk, språkhistorie, litteraturhistorie, sjangerlære, oppgaver og selvdiagnostiserende tester. Konsept 2 er tilpasset fagplanen i norsk som andrespråk på videregående, men kan også brukes av andre Her er en introtekst til siden. Her er en introtekst til siden. Her er en introtekst til siden. Her er en introtekst til siden. Her er en introtekst til siden 17. mai-talen i Trondheim 2014. Av Gunnar Bovim på 18/05/2014 i Samfunnskontakt med Ingen kommentarer. Kunnskap er selve grunnlaget for et levende demokrati. Verner vi om kunnskapen, verner vi om demokratiet, sa rektor Gunnar Bovim da han holdt hovedtalen under 17.mai-feiringen i Trondheim

Henrik Wergeland - Store norske leksiko

Henrik Wergeland ble teologisk kandidat i 1829, 22 år gammel. Praktisk teologisk eksamen - Practicum - tok han først fire år etter. Sitt avgangsvitnesbyrd, Testimonium publicum, fikk han av Det akademiske kollegium i august 1833, og allerede samme måned søker han for første gang presteembete, Nesodden sognekall, «et av de ringeste Embeder i Riget» som det heter i den ansøkning han. VG har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til. Kopiering av materiale fra VG for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale

Ti ting du kanskje ikke vet om 17

Det er ikke sikkert Henrik Wergeland ville stemt på Senterpartiet, skriver Alexander Zlatanos Ibsen. Tydeligst formulert i hans berømte 17. mai-tale ved avdukingen av støtten reist til ære for statsråden Christian Krohg, 17. mai 1833 Ja, du kjenner vel ham? Henrik Wergeland, han som `innstifta da'n'! Den 17. mai altså, Norges nasjonaldag. Men at han døde som muslim, det visste du ik Wergelandstalen 17. mai:<br>Frihet, likhet og brorskap. Frihet, likhet og brorskap sto i sentrum da forskningsdirektør Alf Holmelid holdt den årlige talen om Henrik Wergeland (bildet) i Kristiansand 17. mai. Publisert: 18. mai 2005. Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon. Share on Facebook

Grunnloven og 17. mai - WERGELAND OG STORTINGE

17

Mai abgehalten. 1829 kam es in Christiania zu einer gewaltsamen Beendigung einer Demonstration zum 17. Mai durch das Militär. Diese Militäraktion, bei der Wergeland nur aus sicherer Entfernung Zeuge wurde, ging als Torvslaget in die Geschichte ein und regte Wergeland zu der Farce Phantasmer an, die durch eine Karikatur von ihm über die Militäraktion kommentiert wurde 17. mai-sløyfer og medaljer har lange tradisjoner i Norge. Det hele startet i 1881, i Bjørnstjerne Bjørnsons tid, og i forbindelse med oppføring av Henrik Wergeland statue. Tradisjonen ble holdt i årlig hevd frem til 1920 med unntak for krigsåret 1918. Myntgravør Ivar Trondsen, ved Den Kongelige Norske Mynt på Kongsberg holdt tradisjonen i hevd med medaljer som utgjorde vakre kunstverk I en ny artikkel 16. mai 2020 kunne Utrop for første gang publisere en oversettelse av hva nasjonaldikteren Henrik Wergeland (1808-1845) uttalte på dødsleiet til sin venn, juristen Wilhelm Lassen.I Dag Herbjørnsruds Utrop-tekst «Henrik Wergeland ville dø som 'Allahs dyrker og bekjenner' 17. mai» siteres det fra Lassens referat, som ble skrevet ned på fransk og norsk i 1845, men. Flere tror at Henrik Wergeland startet det første toget, men han startet feiringen av 17. mai. Barnetoget startet med kun gutter, men i 1889 fikk jenter også bli med. Det er veldig kjekt hvor stort barnetoget har blitt siden det første toget i 1826

17 fakta om 17. mai - Aftenposte

17. mai 1945 var Kronprins Olav vendt tilbake fra krigsoppholdet i London. Han var på plass på Slottsbalkongen og hilste 202 000 skolebarn som feiret den første 17. mai etter fem års okkupasjon. Prinsesse Ingrid Alexandra er 5. generasjon som går inn i denne tradisjonen Henrik Wergeland Noter undervegs: Kva du får vite om Henrik Wergeland Kva du finn ut om tida han levde Ting du lurar på Film 4. Kampsaker lov til å feire 17. mai opplysning av folk flest oppheving av jødeparagrafen 9. Han støttet en feiring av 17. mai, som var en god mulighet til å vise litt nasjonalisme etter at Norge hadde blitt selvstendig. Av frykt for å ikke virke for nasjonalistiske ovenfor unionskongen ville ikke myndighetene ha 17.mai-feiring, noe Henrik Wergeland visste godt fordi faren hans var en av grunnlovsrepresentantene på Eidsvoll Visste du at: Wergeland regnes som en av Norges fremste lyriker. Han ble bare 37 år gammel, men etterlot seg over 70 verk. Wergeland har skrevet Vi ere en nasjon vi med og knyttes gjerne til 17. maifeiringen. Han hadde et stort engasjement for undertrykte folks kamp for frihet andre steder i verden Bysten av Henrik Wergeland kom igjen på sin plass 16. mai, og fjellgrotten i Slottsparken kunne åpnes for publikum 17. mai slik som tradisjonen tilsier

Faren deltok i den kjente Riksforsamlingen på Eidsvoll 17.mai 1814, hvor Norges grunnlov ble vedtatt. Det taler vel for seg selv hvilken begavelse og talent Henrik Wergeland hadde, da han som 14-åring fikk en sak på trykk i Morgenbladet. Det at han hadde skrivingen i hodet og fingrene, var noe som tidlig var klart for han selv og andre Wergeland vokste opp på Eidsvoll, noe som bidro til hans sterke engasjement for den norske grunnloven. Hans far, sogneprest Nicolai Wergeland, var sågar en av Eidsvoll-mennene. Henrik Wergeland arrangerte folkefester på Eidsvoll i anledning 17. mai, og han holdt selv tidenes første offisielle 17. mai-tale i hovedstaden i 1833 Henrik Wergeland sin kamp for jødane i den norske minnekulturen 1845-1945 Dette er eit bilete frå avdukinga av Wergelandsstatuen på Eidsvolls plass i Christiania 17. mai 1881 Fotograf: Worm-Petersen Eigar: Nasjonalbiblioteket Alf Magne Sirevåg Masteroppgåve i historie Institutt for Arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenska Hurra for´n Henrik! - For Henrik Wergeland ble 17. mai en demonstrasjonsdag for det frie Norge, innledet Kristin Lyhmann etter at norskstudentene hadde sunget Vi er en nasjon vi med, vi små en alen lange. Studenter ved Avdeling for lærerutdanning (bildet, fra venstre): Linn, Thea, Malin, Åse og Eirin

Herbjørnsruds feberfantasier: Henrik Wergeland ville dø

Henrik Wergeland

Etter Henrik Wergelands utgivelse, ble Kongesangen skrevet om av Gustav Jensen til den versjonen vi kjenner i dag. De fleste forbinder nok Kongesangen med bulkete tubaer, små barn og store trommer som spiller litt ute av takt og tone, men som er desto mer sjarmerende. Det er nemlig på 17. mai vi kanskje hører denne sangen oftest Jakken er laget av 100% fin, norsk ull fra sauens aller første klipp. Fibrene er korte, noe som gir et finere og mykere garn. Dette er en jakke for spesielle anledninger, som 17. mai. Der ligger også kilden til jakkens navn: Henrik Wergeland fikk tidlig æren for å ha innstiftet 17. mai og han ble på sin tid kalt «17. maikongen» I ei bygdebok fra 1960 står det at Henrik Wergeland hadde gode minner fra besøk på prestegården: «Var det om sommeren han var der, måtte han alltid ned i lysthuset. Nederst i prestegårdshagen var det nemlig ei kunstig øy, og på den øya var der et lysthus. Der satt Wergeland ofte og diktet, sies det.» 17. mai-frokos Mens våre besteforeldre feiret Wergelands 100-årsjubileum den 17.6.1908, feiret vi som skoleelever hans 150-årsjubileum. Vi gikk i tog til stedet der han ble født og sang: «Vi ere en Nation vi med, vi Smaa en Alen lange». Hver 17. mai stoppet skoletoget utenfor huset der vi ropte Hurra for Henrik Wergeland

Video: Norsk - Vi ere en nasjon, vi med - NDL

Hei! Idag skal jeg fortelle dere om en av Norges største lyrikere gjennom historien, Henrik Wergeland. Henrik Wergeland har skrevet mange verk, som spenner over de fleste sjangrer. Han var en av de få seriøse dramatikere, som skrev skuespill, tragedier og farser, men også faglitteratur om historiske emner. Wergeland viste to sider av seg selv, ha På 17. mai valgte Moen å legge striden bak seg, og fokusere på barna. - Det har vært tøft å stå i det. Samtidig har jeg opplevd støtte og positive foreldrekrefter som jeg må være tilstede for, sier Moen. LES OGSÅ: Mette-Marit ordner paraply til våt gjest. SE OGSÅ: Se 17. mai i bilder Beskjed mellom linjen Henrik Wergeland Oppveksten: Henrik Arnold Wergeland ble født 17. juni 1808 og døde 12. juli 1845.Han regnes som en av Norges fremste lyrikere. Han var en engasjert mann og ytret meninger i en rekke politiske og sosiale spørsmål, og bidro til å bygge opp Norge som en kulturstat i perioden etter løsrivelsen fra Danmark i 1814

Mange vet at Henrik Wergeland var utdannet teolog og derfor godt bevandret i kristen teologi. Han søkte også en rekke ganger om å få et presteembete uten å lykkes. Regjeringen anså ham ikke virkelig skikket til en slik stilling enda han hadde gjennomført den praktiske presteprøven. Likevel praktiserte han som prest ved flere anledninger. I perioder vikarierte han for sin far Nicolai. Henrik Wergelands dikt om Dompapen, utgjeve i samlinga Vinterblommer i Barnekammeret. Tonesett av Tone Groven Holmboe. Framført av Dagne Groven Myhren, akkom..

Henrik Wergeland - Daria

Henrik Wergeland-statuen, portrettstatue av Henrik Wergeland (1808-45) på Eidsvolls plass mellom Roald Amundsens gate og Spikersuppa.Den er utført av Brynjulf Bergslien, som hadde fått oppdraget med å lage en bronsestatue av dikteren i 1877. Den ble avduket med tale av Bjørnstjerne Bjørnson 17. mai 1881 Henrik Wergeland ropte høyt leve konstitusjonen som jo betydde leve Grunnloven. En rekke demonstranter ble ridd ned. Folk ble rasende. Feiringen av nasjonaldagen ble tillatt, men det tok likevel 4 år før den første offisielle talen i anledning dagen ble holdt av Henrik Wergeland i 1833. Å kjempe for frihet krever mot og engasjement

Henrik Wergelands navn er ubrytelig knyttet til feiringen av 17. mai. Da han bare var 6 år gammel, var hans far Nicolai Wergeland, med på å lage Grunnloven. Senere, da Henrik ble 9 år flyttet familien til Eidsvoll, noe som gjorde at han i enda sterkere grad følte seg knyttet til de viktige hendingene på dette stedet i 1814 Henrik Arnold Thaulow Wergeland (17. juni 1808 - 12. juli 1845) var en norsk forfatter, mest berømt for sin poesi, men også en produktiv dramatiker, polemiker, historiker og språkforsker. Han blir ofte beskrevet som en ledende pioner innen utviklingen av en utpreget norsk litterær arv og av moderne norsk kultur Wergeland var vitne til det som skjedde, og markerte seg at han kom til å få sitt navn knyttet til 17. mai for all framtid, blant annet ved sin opptreden under forhørene etter Torvslaget. Hans posisjon som «17. mai-konge» ble styrket da han holdt talen ved avdukingen av Krohgstøtten 17. mai 1933 Inspirerende om et av våre største nasjonale ikoner Hvem var Henrik Wergeland utover bildet vi har av en snodig, småbebrillet dikter som vi forbinder så sterkt med 17. mai? I 2008 er det 200 år siden han ble født. Denne boken handler om det stormfulle livet hans,.

 • Tannfelling rekkefølge.
 • Escudo de guatemala y su significado.
 • Fähre norderney adresse.
 • Mon amant de saint jean à l accordéon.
 • Iwona lewandowska.
 • Båt fra miami til key west.
 • Maria mozhdah estanegzai.
 • Biologie 5. klasse gymnasium.
 • Agurkurt te.
 • Kan ikke modtage sms fra udlandet.
 • Knocked up viaplay.
 • Matprat laks i ovn.
 • Hna wolfhagen.
 • Jumpsuit blau kinder.
 • Fradrag for parkering.
 • Epoxygulv.
 • Ligament gravid.
 • Kölner karnevalslieder 2018.
 • Aft mischbettharz.
 • Jordaksens presesjon.
 • Antal almene boliger i danmark.
 • Colonel reyel parole.
 • Single freizeitclub hannover gmx de.
 • Broteinheiten tabelle app.
 • Gravid redd for å bli mamma.
 • Best titan pvp setup destiny 2.
 • Fiske på island.
 • Wilcoxon rank sum test.
 • Forkortelser translate.
 • Mazda cx 5 tilhengervekt.
 • Mat fageråsen.
 • Kan hund spise banan.
 • Schneider electric wiki.
 • Transient killer whales.
 • Marshawn lynch net worth.
 • High school musical netflix.
 • Uterus duplex schwanger blutung.
 • Søk om stipend høyere utdanning.
 • Gravid svømming stavanger.
 • Studentmössa lund.
 • Lindas laksepanne.