Home

Hva hadde pesten i 1349 å si for norge og det norske språk

Svartedauden, den sorte død eller den store mannedauden var en antatt byllepest som rammet Europa i perioden 1347-1351. Det er en av de verste pandemiene i historien. Pesten skal ha hatt sin opprinnelse i Asia.. Svartedauden antas å ha fått navnet sitt etter fargen på kroppen til mange av de pestdøde, men er også kalt for «den store manndauden» i Norge Svartedauden var en pestpandemi som ramma Europa i perioden 1346-1353, og er en av de verste epidemiene i historien.Pesten skal ha hatt sin opprinnelse i Asia. Til Norge kom den først i 1348, men døde da raskt ut.I 1349 etter kom den tilbake, og spredde seg til store deler av landet. Det er anslått at mellom 175 000 og 200 000 døde i Norge, av en befolkning på rundt 350 000 Svartedauden er det første utbruddet av pest i senmiddelalderen, og sann­synligvis det som tok flest liv. Det viktige med pesten er likevel ikke dette ene utbruddet - i så fall kunne befolkningen raskt ha tatt seg opp til det tidligere nivået igjen. Det avgjørende med pesten er at den kom igjen og igjen

Svartedauden - Wikipedi

 1. Det kan virke selvmotsigende å si at pesten var en lettelse for bøndene. Mange av dem døde jo, og knapt noen unngikk å miste kjente og kjære. Dette er et perspektiv som ofte forsvinner i historien. Likevel ble det på mange måter enklere å leve for dem som overlevde pestepidemiene. I høymiddelalderen hadde befolkningen vokst
 2. Tiltakene viste seg å virke, og pesten kom ikke til Norge. I mars 2020 var det ikke et skip, men festglade skiturister fra Østerrike som brakte med seg en pandemi til Norge. Selv om det skiller nesten 700 år fra da det «kom et skip til Bjørgvin», er det forbausende mange likhetstrekk ved situasjonen
 3. Mellomnorsk tok gradvis over for det norrøne språket etter svartedauden hadde herja landet omkring 1349. Talemålet i Norge hadde da begynt å endre seg betydelig fra den klassiske norrøne grammatikken, og det innfløkte norrøne bøyingssystemet ble kraftig forenklet. Samtidig oppstod det dialektforskjeller og språket fikk påvirkning utenfra

Den ene landsdelen forsto knapt hva den andre sa; selv i dag kan jo dette være vanskelig nok. De som overlevde hadde mer enn nok med å skaffe seg og sine noe å putte i magen. Hver dag. Lettest i så måte hadde vel kystbefolkningen det som ellers i krisetider, med matfatet i nærheten. Fra Norge spredte pesten seg med skip til Færøyene. Den foretrakk havnebyene. Likevel spredte smitten seg fra gård til gård og bygd til bygd. Her hadde folks sedvaner mye å si. Når noen ble syke, var det normal høflighet å besøke den syke og familien. Når denne personen senere døde, møtte man på nytt opp til likvaken (man våket over den døde natt og dag) og selve begravelsen. Historie: Repetisjonsspørsmål om vikingtiden kapittel 4. 1. Hvilken betydning hadde jernet for utviklingen av vikingsamfunnet? På 700-tallet økte produksjonen av jern. Smelteovner og slagghauger viser at utvinningen av malm spredte seg, og at kvaliteten på jernet ble bedre. Flere bønder ble i stand til å skaffe seg gode våpen og redskaper av jern. Det ble lettere Fortsett å lese. I perioden 1347-1351 reduserte pesten Europas befolkning med sannsynligvis ca. 30%. Svartedauden herjet Norge første gang vinteren 1349-50 og rammet landet, av uklare årsaker, hardere enn Europa ellers. Folketallet i Norge var etter epidemien ca. 150 000, antagelig en halvering fra før svarte­dauden Pesten i Norge. Pesten kom til Norge med skip, men ikke bare det som kom til Bergen i 1349. Det var kanskje det første, men det er flere sagn om pestskip som drev inn i fjordene. I den første boka i Bolt-serien lar jeg det drive inn ett ganske nær nåværende Orkanger

Svartedauden - lokalhistoriewiki

Det kom et skip til Bjørgvin i 1349 Torill Thorstad Hauger ; Morten Røhrt (Oppleser) Fortellingen bygger på sagnet om Jostedalsrypa, ei jente som opplevde den fryktelige tiden da svartedauden herjet i landet Regi og manus: Yngve Sundvor Lyddesign: Fredrik Baden «1349 - Pesten» er en samproduksjon mellom Statsteatret, Rogaland Teater, Agder Teater og Tou Scene. Støttet av Norsk Kulturråd, Fond for Lyd og Bilde, Fond for utøvende kunstnere, Institusjonen Fritt Ord og Stavanger kommune - Kulturbyfondet

Det kom et skip til Bjørgvin i 1349. Ole Georg Moseng er professor i historie ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Han har tatt doktorgrad om pesten og mener det er mange grunner til å tro på den klassiske forklaringen om at rottelopper var viktige for spredningen. Men det tror jeg ikke lenger. Det er moro som forsker å endre mening. Lopper og lus var en del av hverdagen. Rottene var heller ikke et ukjent syn i folks hjem. Når rottebestandene døde ut, var det derfor en enkel sak for loppene å hoppe videre på menneskene og spre smitten der. På landet var det derimot ikke like trangt og skittent, og dessuten likte den svarte rotta det norske innlandsklimaet dårlig Når det gjelder pesten som sykdom, vil jeg kommentere den som medisinsk fenomen, dens forløp, utbredelse og konsekvens. Sykdomstegn og dødsrater er til en høy grad viktig, for det gir oss mange muligheter til å tolke hva som må ha skjedd i ulike sosiale og religiøse grupper

Pesten - Det gikk nok litt fort i svingene for min del. Til slutt ble jeg dratt ut derfra og fikk en liten skjennepreken om hva jeg hadde holdt på med. Jeg fikk også beskjed om å si fra om. Begrepet barnedauden brukes om flere epidemier i Europa, og i Norge er det vanlig å knytte det til et utbrudd i 1359-1360. Det hadde da, men unntak av et mindre utbrudd i 1356, vært stille siden svartedauden.Epidemier som har fått dette tilnavnet ramma særlig barn. Tidligere forklarte man dette ved å vise til at det antagelig var en annen sykdom, antagelig kopper

Det var å sette sin lit til Gud. På Østlandet i 1350 oppfordret kong Magnus Eriksson sine innbyggere om å be og gå til messe. Faste på brød og vann, eller brød og øl, hørte også med I 1349 kom svartedauden til Norge, via byen der hvor mesteparten av eksport og import foregikk, Bergen. Smitten kom opprinnelig fra Ukraina, som ligger nord for kaspihavet. Der levde det jordekorn, og noen av dem hadde pestbakterier i blodet . Svartedauden - Wikipedi . Svartedauden kom til Europa fra handelsrutene langs Silkeveien

Svartedauden - Norgeshistori

Norges nedtur som stat begynte med svartedauden i 1349. Pesten var nådeløs, og særlig hardt gikk det ut over den største gruppen skrivekyndige vi hadde i landet; prestene. På sine sykebesøk ble de selv smittet, og resultatet ble at Norge etter pesten var svært redusert hva antall skrivekyndige angikk Handlingen i boken starter i 1349. Det er året den store pesten slår inn i Norge med full kraft, den pesten vi i dag kaller svartedauden. Istid, politisk uro, økonomisk nedtur. Norge var et stort, mektig, ekspansivt og relativt fredelig land på 1200-tallet - en periode som i dag kalles Norgesveldet

Et skip fra England De islandske annaler ved å fortelle at pesten først kom til Bergen i 1349 med et skip fra England. En del av lasten ble ført i land før folkene om bord døde. Videre heter det: Og ikke før kom godset opp i byen fra dette skipet, straks døde byfolket Svartedauden i 1349-50 drepte over halvparten av menneskene i Norge. Knapt noe land i Europa ble så hardt rammet av pesten. Dette ble starten på en mørk periode i vår historie. Landet stagnerte kulturelt og økonomisk. Politisk gikk det i oppløsning og endte som et lydrike under Danmark i 1536. Befolkningen i Norge i middelaldere Da Svartedauen, pesten, kom fra Asia til Europa i 1346 og til Norge i 1349 var det den første av mange pestbølger som jevnlig skulle rulle inn over landet de neste 300 årene. Mellom 1349 og 1654 var det ingen generasjoner norske kvinner og menn som opplevde landet fritt for pest. I senmiddelalderens religiøse verdensbilde [ Det øvrige Skandinavia fikk smitten fra både Norge og Tyskland, der de verste utbruddene kom i 1350. Epidemien fortsatte i flere år, og i noen områder vendte sykdommen tilbake igjen og igjen. Mange steder brøt det ut pogromer mot jøder, som ble anklaget for å ha spredt sykdommen Det er åpenbart ulike måter å dø på, og koronapandemien som herjer verden i disse dager, viser at man skal være ytterst forsiktig med å romantisere det å ligge på dødsleiet. Sigrid Undset har med Kristin Lavransdatter usentimentalt vist oss naturens råskap og den skrekken som pesten fører med seg

På den tiden var det vanlig å sette i gang en diskusjon ved at man skrev noen teser - korte setninger - der man så klart og enkelt som mulig prøvde å si hva man var uenig i, og hva man ville diskutere (jfr. veggaviser i Kina) Den norske adelen var svekket, og svensk, dansk og tysk adel ble giftet inn i det som var igjen av den norske. Unionen med Sverige mellom 1319 og 1380 brakte inn en del svensk. Svartedauden (1349-50) tok knekken på de fleste skriftlærde i Norge. Bruken av det norske skriftspråket ble dermed sterkt svekket Svartedauden, også kalla digerdauden eller stordauden, var ein zoonotisk pandemisk sjukdom under mellomalderen som i gjennomsnitt tok livet av kvar tredje person i Europa og så godt som alle som vart smitta. Den ålment aksepterte teorien er at svartedauden var eit særs omfattande utbrot av pest.. Pandemien vart i mange delar av Europa nemna med ein ordkombinasjon som inkluderer ordet. Det som i dag er Troms og Finnmark var omstridte områder, særlig fra slutten av 1500-tallet, hvor både Danmark-Norge, Sverige og Russland hevdet sine interesser. Å styrke befolkningen styrket Danmark-Norges krav på området

Det ble trykket opp ferdige spørreskjemaer hvor man for første gang registrerte navn, alder, kjønn, sivilstatus, yrke og stilling i husholdet, samt gårds- og gatenavn. Tellingen viste at Norge hadde 883.000 innbyggere, en dobling av innbyggertallet siden 1660-tallet! Folketellingen fra 1801 viser oss at det norske folk fremdeles var et ungt. Gratis klipparkiv for bruk i undervisningen. Organisert etter læreplanene Det er vanskelig å si om det er positivt eller negativt at så mye av våre språk stammer fra dansk. Men språket har hjulpet oss til å bygge vår identitet, og i dag definerer det norske språket hvem vi er som norske - selv om språket ligner dansk. Kilder I mer enn 300 år herjet de dødelige pestepidemiene i Europa. Dødeligheten var ekstrem, og folketallet hadde langvarige og massive fall. - Det kan ha vært et tjuetalls pester i Norge fra 1349 til 1654. Lokalt døde opptil 40 prosent av befolkningen, slik som i Bergen i 1618. Den siste store pesten rammet Oslofjordområdet i 1654

Problemstilling: Konsekvenser av pesten

Så hva gjorde folk, jo de brygget øl. I store mengder. Øl er en av verdens eldst kjente drikker og har vært brygget i ulike former siden vel 5000 år f. Kr. Det norske ølet ble brygget uten humle og ble derfor ikke lagret særlig lenge. Det var tynt, grumsete og hadde lav alkoholprosent. Melk var det barn, fattige og syke som drakk I Norge står vikingferdene sentralt i den tidlige rikssamlingen. Norske høvdinger tok med seg store rikdommer hjem, og ved å dele ut gaver knyttet de til seg trofaste tilhengere. Dette fører til maktkonsentrasjon (vest, nord og øst), og særlig det vestnorske riket til Harald Hårfagre la grunnlag for utvikling av det norske kongedømmet De gjentatte utbruddene av pest i Vest-Europa i middelalderen skyldtes neppe at smitten var der hele tiden. Det ser isteden ut til at pestbakterien, som blant annet forårsaket Svartedauden, ble fraktet til Vest-Europa flere ganger i løpet av middelalderen - langs nye handelsruter for import av dyrepelser østfra (Vi.no):«Det kom et skip til Bjørgvin». Slik tror man en av de verste pandemiene i historien, svartedauden, ankom Norge i 1349. I Norge herjet svartedauden, eller Yersina pestis, frem til 1350. Det er heldigvis lenge siden vi trengte å frykte svartedauden i Norge. Men visste du at pesten fremdeles eksisterer i flere deler av verden Mange mener at Norge hadde en storhetstid på 1200-tallet og fram til svartedauden rundt år 1349. Det er mange grunner til dette, bl. a. Norgesveldet, folketallet økte, sammenlignet med andre perioder før ble dette en fredfull tid, det ble knyttet noen bånd på forskjellige områder til utlandet og mange mener at Norge ble en stat, en politisk enhet

Det å være purist vil si at man renser språket for fremmedord, slik at det blir stilrent og enkelt. Hva vil det si å være purist? Knud Knudsens språkprogram var å bygge skriftspråket på talemålet og at teaterspråket skulle være norsk, dannet dagligtale og skriftspråket skulle ha færrest mulig fremmedord Pest er en infektionssygdom forårsaget af en bakterie ved navn Yersinia pestis, men ordet har dog også været brugt mere generelt om epidemier med stor dødelighed. Yersinia-pest kan manifestere sig som byldepest og lungepest.Yersinia pestis-sygdommen har sandsynligvis været den samme som den sygdom der ramte Europa voldsomt i middelalderen og de efterfølgende århundreder: Den sorte død Norske flagg dukket opp overalt, og butikker begynte å selge nesten hva som helst i det norske flaggets røde, hvite og blå farger. Jeg hadde lest mye om Norges nasjonaldag, men kunne ikke helt sette fingeren på hva som faktisk skulle skje denne dagen, eller hvorfor nordmenn var så ekstatisk opptatt av nasjonaldagen sin Pesten som reddet Europa (Alt du trenger å vite om) 31.10.2020 cuke Leave a Comment on Svartedauden. Svartedauden pesten som reddet Europa - Biblioteksentrale

Lei av inngripende tiltak i Bergen

 1. De hadde et par barnetimer, en om dodraugen som satt nede i doen, og bare ventet på å ta tak i deg og dra deg ned i kloakk- hola, den andre omhandlet Mjølkeheksa som bodde i melken. Husker enda den skrekkinnjagende setningen Litago heiter kalven, Rotteslima heiter mjølkeheksa!. Gjett om jeg kikket godt ned i glasset/doen en periode
 2. Og ser man på det engelske språket i dag finner man en lang rekke ord fra andre språk, bl.a. fra norsk, fransk, latin og en lang rekke andre. At islandsk er nærmere norrønt enn norsk kan forklares bl.a. med at island er mer isolert fra andre, og at de har ført en helt annerledes språkpolitikk enn det man har i Norge i senere tid
 3. fra England til Bergen i 1349. • Sannsynligvis var det utbrudd på Østlandet alt høsten 1348. • Spredningshastigheten over land for pest i Vest- og Nord-Europa var fra 0,6 til 1,5 kilometer pr dag. Basert på spredningshastigheten og tidspunktene for begravelser og messer over folk som hadde dødd av pesten, er det sannsynlig a
 4. I ungdomslitteraturen, i dataspill, i tegneserier og i filmer, er verden etter Den store krisa gjerne dystopisk og full av gjenger som er ute etter folk, og det virker som om den beste måten å forberede seg på, er å bli prepper. Å lære seg å jakte småvilt, å forsvare seg med hender og våpen, å lage våpen, å rense drikkevann og å drive kirurgi på seg selv

Mellomnorsk - Wikipedi

I 1349 går gitaristen Idar Burheim bare under navnet Archaon. Navnet er hentet fra fantasyspillet Warhammer, og betyr noe sånt som herren over endetiden. Bandet er kalt opp etter årstallet svartedauden kom til Norge, og det er generelt mye mørke og mystikk i tekstene til 1349. Dette vises også på etikettene på ølene Den ankom Europa i 1348 i Firenze, og 1349 til Norge. Det var mye reising på den tida, silkeveien til Kina var åpnet, og man regner med at pesten kom herfra. «Dekameronen» ble utgitt bare fem.

Endre språk og innhold: Da tyskerne invaderte Norge i 1940, måtte den norske kongefamilien Svartedauden kom til Norge høsten 1349 etter å ha herjet i store deler av Europa. Dette var en overgangsperiode der Gud og det religiøse var grunnleggende mens de administrative er på fremmarsj og overvinner pesten i andre halvdel av 1600-tallet. Christian 4. og administrasjonen hans kunne mønstre flere mottiltak mot pesten enn de religiøse ritualene Magnus Eriksson benyttet i 1349 Innlegg om norsk språk skrevet av Bente Teigen Gundersen. Jostedalsrypa er navnet på et sagn om ei jente som var den eneste som overlevde svartedauden eller pesten i Jostedalen. Familien hennes var rik og hadde flyktet med andre rike familier før til denne dalen fordi de var redd til å få denne sykdommen som var veldig smittsom Kongen kunne fortsatt utnevne visse menn og ha en viss kontroll, men syslene begynte også å gå i arv. Kongen likte ikke det. Sysselmennene utviklet seg til å bli en adel, som stilte krav til kongen. Kongen blandet seg i utenrikssaker, og fikk ikke tid til å ta seg av norske saker. Makthaverne ellers i Norden oppdaget at Norge var et land. - Fordi det påvirker livene vi lever i dag, blant annet språket vårt. De skriftlærde døde, og dermed forsvant språket vårt. Det førte til at det kom nye skriftlærte fra Danmark. Det dannet kimen for det norske språket vi snakker i dag, sier Tellefsen

- Det kan brukes til å teste vev fra dyr, men også til å teste jordprøver, for eksempel, sier Nilsson. - Det trenger videreutvikling, men kan være veldig anvendelig i mange sammenhenger. Den testen hadde vært kjekk å ha da det kom et skip til Bjørgvin i 1349. Men det er ikke sikkert det hadde vært nok, det er nemlig mulig at det. Svartedauden. Pesten som reddet Europa (Alt du trenger å vite om) By numo. Svartedauden pesten som reddet Europa - Biblioteksentrale Tok det på selv på bussen da jeg så at flere andre hadde det. Skal være så ærlig å innrømme at jeg ikke hadde lyst til å være den eneste. Da jeg kom inn i Oslo sentrum så jeg mange, og de brukte det som noe selvfølgelig og dagligdags. Føles mye lettere nå, og kommer til å bruke det hver gang jeg tar kollektiv transport Pesten som reddet Europa (Alt du trenger å vite om) vofem 31.10.2020 Leave a comment. Svartedauden pesten som reddet Europa - Biblioteksentralen.

Svartedauen i Norge

 1. Hun hadde med seg en sopelime og en rive. Hvis hun kom med sopelimen, ville alle på gården dø. Hvis hun kom med riven, ville noen overleve. Den norske tegneren og maleren Theodor Kittelsen mente å ha møtt henne under sitt opphold i Nord-Norge. Han laget en tegning av henne som han tok med i sin bok om svartedauden. Boken forelå i.
 2. Svartedauden avfolket Norge kraftig. Etter pesten fantes det ikke lenger en elite i landet som kunne opprettholde den norske staten. Styret i Norge havnet gradvis på utenlandske hender og Norge gikk inn i union med Danmark i 1380. I 1536 ble det norske riksstyret opphevet og all suverenitet overført til Danmark
 3. Det sies ofte at skandinaver ikke kan si en setning uten å bruke et tysk ord. Hanseatene brukte sitt eget språk også i de utenlandske byene hvor de handlet og bosatte seg. Det førte til en kulturell påvirkning som vi fortsatt merker i dag. For eksempel kjenner du kanskje til uttrykket «å komme ani»? (Tysk an og norsk i). 2
 4. Det virket nesten som om jorda selv, der husene våre var plassert, kvittet seg med en last av verk og infeksjoner som inntil da hadde holdt seg innvortes og nå kom opp til overflaten. Tenk dere forskrekkelsen i vår lille by, som alltid hadde vært så rolig og som i løpet av noen dager ble snudd på hodet, som en frisk og sunn mann som plutselig opplever at hele blodomløpet er i vilt.
 5. Pesten som reddet Europa (Alt du trenger å vite om) Posted-on 30.10.2020 By line Byline gaqe. Svartedauden pesten som reddet Europa - Biblioteksentralen.
 6. Vi vet hva epidemien kommer av, vi utvikler vaksiner, vi hjelper de syke med respiratorer, vi har et velfungerende helsevesen, vi blir fortløpende informert om hva som foregår og hvordan vi skal forholde oss for å begrense smitten. Slik var det selvfølgelig ikke under den epidemien som skildres i 1. Samuels bok, kapitel 6
 7. 31.10.2020 - 323 Svartedauden. Pesten som reddet Europa (Alt du trenger å vite om) Svartedauden pesten som reddet Europa - Biblioteksentrale

Historie Vg2 og Vg3 - Svartedauden i Norge - NDL

Da pesten rammet Sverige hardt på 1700-tallet, hadde resten av Norge lært av bergensernes strenge tiltak. På Østlandet viste de ingen nåde. Svensker som ville «enten med Magt eller Snedighed trænge eller snige sig ind i Landet,» var det bare «strax at nedskyde» Kristin Lavransdatter og svartedauden i miljøhistorisk perspektiv. Sissel Furuseth, Universitetet i Oslo. I siste kapittel av Korset blir Kristin Lavransdatter smittet av det hun selv omtaler som «den svarte pesten», en ny og skremmende farsott som høsten 1349 brer seg nordover langs norskekysten. Innenfor fiksjonens rammer er det skipsmannskapet til sønnen Skule som bringer med seg den.

Svartedauden kom til Bergen og Norge i 1349. Like presist kan man si at det moderne narkotikaproblemet kom til Slottsparken og Norge våren 1966. Da samlet det seg en gruppe ungdommer nedenfor Slottet som brukte og omsatte i all hovedsak cannabisstoffer. Det som skjedde her, fikk omfattende dekning i norske medier. Legestanden, som var de antat Til Norge kom Svartedauden med et handelsskip til Bergen sommeren 1349, og spredde seg raskt nordover til Nidaros. Der døde erkebiskopen i Trondheim (Arne Vade) av sykdommen 23. september samme år. I Norge synes det å ha vært 28 utbrudd av pest — det siste i 1654. Mange av epidemiene spredde seg over hele landet Det var ikke første gang pesten hadde kommet til Europa, eller ville det være den siste. En dødelig epidemi kjent som sjette århundre Plague eller Justinian pest rammet Konstantinopel og deler av Sør-Europa 800 år tidligere, men det gjorde ikke spres så langt som Svartedauden, heller ikke det ta nesten like mange liv Innbyggerne i Norge i 1348 tenkte nok at året var det kjedeligste noensinne, og at ingen kom til å se tilbake på det med noen større ettertanke. Lite visste de at det som ventet dem var den mest katastrofale hendelsen i norsk historie. I 1349 ankom svartedauden Norge, og i løpet av to år tok pesten livet av rundt halvparten av befolkningen Pesten som reddet Europa (Alt du trenger å vite om) 13.09.2020 By cutur. Svartedauden pesten som reddet Europa - Biblioteksentralen.

Repetisjonsspørsmål om vikingtiden - Studieweb

 1. Og selv om Svartedauden altså kom til Bjørgvin i 1349, er det noe befriende tidløst og universelt over både kostyme og språk for å si det sånn. Reidun Melvær Berge er god i rollen som Jostedalsrypa og får frem den indre kampen og hva et menneske er og hva det er i stand til
 2. Hvis hun kom med riven, ville noen overleve. Den norske tegneren og maleren Theodor Kittelsen mente å ha møtt henne under sitt opphold i Nord-Norge. Han laget en tegning av henne som han tok med i sin bok om svartedauden. Boken forelå i manuskript 1896, men kom ut 1902. Når rammet pesten Norge? Det kom et skip til Bjørgvin i 1349
 3. - Bondene hadde det godt i norge, fordi de var spredt over landet - På 1600 -tallet var 80% av bøndene leilendinger, men dette forandret seg - I rundt år 1800 eide de fleste bøndene sin egen jord - Bøndene mislikte kongens skatteinkrevere, kalt skattefuten - Bøndene hadde verneplikt, og betalte selv for våpen, mat og utsty
 4. Forskjell på fattig og rik På 1600-tallet var det lett å se hvor på samfunnsstigen du befant deg. Klærne dine røpet det. Og slik skulle det være, ifølge loven. Kongelige påbud (recesser) fortalte i detalj hva du hadde lov til å kle deg med. Silke, damask, innvevde sølvtråder og annen stas var forbeholdt kongelige og adelige personer
 5. Essaysjangeren er et typisk renessanseprodukt fordi den forutsetter stor lærdom, og fordi hovedsaken er å prøve å forstå hva det vil si å være menneske. Europa og Norge Etter oppfinnelsen.
 6. Han visste det denne glade menneskemengden var uvitende om, det man kan lese om i bøker, nemlig at pestbasillen aldri dør, at den kan ligge i dvale i tiår etter tiår i møbler og sengetøy, at den venter tålmodig i soverom, i kjellere, i kofferter, lommetørklær, papiresker, og at, kanskje, kommer det en dag da pesten, til menneskenes ulykke og lærdom, vekker rottene sine og sender dem.
 7. Hvor pesten brøt ut i 1346th Det var panikk og folk gikk bort med skipet, men pesten var selv om bord på skip og snart sykdommen hadde spredt seg til Sør-Europa. I Europa, sprer svartedauden raskt mellom landene. Å kom nord sykdommen i 1349, kom den til Norge fra et britisk skip og ett år senere var vi i Sverige påvirket

Pest - FH

«Pesten kunne ikke ha hatt gunstigere spredningsforhold,» sier Philip Ziegler i boken The Black Death. Det var også et problem at avlingene i Europa gjentatte ganger hadde slått feil. Som følge av det var kontinentets raskt voksende befolkning blitt underernært og stod dårlig rustet til å motstå sykdommer. Pesten sprer se Digerdöden i Norge ägde rum 1349-1350. [1] Men dessa beskriver enbart pesten i västra Norge. Vad som däremot kan ha gjort att digerdöden faktiskt bidrog till Norges politiska nedgång var att det i Norge tycks ha förekommit högre dödstal bland de härskande samhällseliterna än vad som var fallet i andra länder som.

Da pesten kom til Norge - Serieli

DE TRE PEST-PANDEMIENE *Den justinianske pesten, som rammet Østromerriket i 541-542 e.Kr., regnes for å ha vært den første pest-pandemien. Mellom 40 og 50 prosent av befolkningen antas å ha mistet livet. *Svartedauden på 1300-tallet regnes som den andre vesteuropeiske pandemien forårsaket av bakterien Yersinia pestis Denne pesten hvor den sorte rotta, rattus rattus, tok med seg smitten - og ga den norske brune rotta, Rattus Norwegicus, konkurranse, ga seg ikke før det var gått mer enn 200 år. Pesten kom i jevnlige doser. Den siste sorte rotta ble observert i andre etasje på Aker Mek Verksted i 1906, på Aker Brygge. Å sammenligne Corona med.

Pest og union - Mennesket

 1. Vi har lært at pesten eller svartedauden nådde Bergen og Norge sommeren 1349, men trolig kom den til Oslo allerede høsten før. Spredningen av pestbakterien foregikk både til sjøs og til lands. Den norske forskeren Benedictow sier at svartedauden forandret Europa på mange måter
 2. 1349 Pesten. av Yngve Sundvor. En En musikal om svartedauden. Språk norsk (bokmål) Skrevet 2012 Sjanger drama Format scene Målgruppe alle Antall roller 1 kvinne Mors flatbrød selger ikke som før, og det er langt mellom gjestene. Til dette trøstesløse sted kommer en dag en fremmed (Kim Sørensen) med spennende krydder i kofferten.
 3. Det gammelnorske språket gikk ut av bruk, og de nokså få nordmennene som fortsatt skrev, benyttet et nokså rotete dansk. På 1500-tallet nådde de nye impulsene fra Europa Norge også. Norske utenlandsstudenter, særlig i Danmark og Tyskland, møtte renessansens og reformasjonens tanker og ideer som de i neste omgang tok med seg hjem
 4. o Norsk språk beveget seg i retning svensk og dansk - norsk ble en del av en skandinavisk språkgruppe, mens Islandsk og Færøysk dannet en gruppe for seg, ofte kalt øynordisk Når vi begynte å bygge opp en ny skriftkultur igjen, var den ikke norrøn, men dansk. Svært få mestret den norrøne litteraturen, derfor mistet vi mye av det litterære inspirasjonsgrunnlaget som lå i den rike.
 5. Man kan se noen trekk i materialet. Av landsdelene er Sørlandet og Nord-Norge ikke representerte. Det har muligens å gjøre med at disse landsdelene ikke hadde byer; Midt-Norge hadde Nidaros, Østlandet hadde Tunsberg og Vestlandet hadde Bergen. Alle disse har 1 Korpusutgaven Norges innskrifter med de yngre runer
 6. st en kirke på.

Er valget mellom pest eller kolera fortsatt like umulig

Svartedauden rammet Europa i perioden 1347 - 1351 og det er vanskelig å anslå korrekte antall døde. Noen kilder oppgir omlag 75 millioner døde mens andre igjen oppgraderer dette tallet til nærmere 200 millioner. Man antar at Svartedauden hadde sitt opphav i Asia, men også her mangler vitenskapen korrekte tall for antall døde adelsslekter. Slekten hadde medlemmer av det norske riksrådet både på 1200-, 1300- og 1400-tallet. Agmund Sigurdsson Bolt var i 1430-åra leder av et opprør mot den utenlandske innflytelsen i landet. Aslak Bolt fikk god utdanning og var tidlig kapellan hos kongen, Erik III (Erik av Pommern) som var konge av Norge fra 1389 til 1442. Han fikk. Agurksommeren er over, og norsk presse samles nå rundt leirbålene for å drilles inn mot høstens valg i USA. For fire år siden var det cirka 6004 Amerika-eksperter, dette inkludert frilansere, redaktører, eks-redaktører, korrespondenter før og nå (særlig dem), grafikere, content markeuting og fotografer, tilknyttet norsk presse Sant nok - planeten koker, ustabile menn har stor makt og Black Friday er rett rundt hjørnet. Men år 2018 er sannelig en god tid å være i livet. For da Science Magazine spurte middelalderhistoriker Michael McCormick hvilket år som var det aller verste å leve i, hadde han et helt konkret svar: 536 Tenk nå hvis det hadde vært krig i Norge eller Skandinavia, og at mange av oss som bor her hadde flyktet til for eksempel Tyrkia. Da hadde jo vi vært innvandrere. Det er ingen forskjell. Da hadde vi snakket et annet språk og sett annerledes ut. Hva skulle vi ha gjort om Tyrkia sende oss hjem igjen? Hva hadde vi sagt da

Det kom et skip til Bjørgvin i 1349 av Torill Thorstad

Likeså har vi beretninger om årene omkring 1640, som var meget strenge og ugunstige. Årene omkring 1340 er især bekjente i Norges historie, der jeg kun behøver å nevne katastrofen i Gauldalen i 1345 - den største naturkatastrofe i Norge i historisk tid - og pesten/svartedauden i 1349 Velkommen til en reise i religion, rikdom, språk, sex og slaveri. Vi møter en mystisk dansk teatertrupp på sin vei mellom norske fjorder for å frelse frosne sjeler fra katolsk undergang. Luther er den nye vinen. En ung norsk mann blir med på lasset, og dermed på en reise han sent vil glemme Meget få overlevde sykdommen, og døden inntrådte som regel i løpet av 3-5 dager. Navnet svartedauden fikk den etter fargen på kroppen til ofrene.I Norge:Den tradisjonelle oppfatningen er at Svartedauden kom med skip til Bergen sommeren 1349. En annen teori er at pesten hadde kommet til Oslo allerede høsten 1348 - Men det viktigste er: Skal vi ha håp om å skjønne hva pest var i eldre tid, er det lite fruktbart å ta utgangspunkt i en for snever definisjon av sykdommen. Moderne pest Den moderne forståelsen av pest kom først på 1890-tallet, da europeiske forskere dro til India for å forske på det store pestutbruddet som drepte tolv millioner mennesker i løpet av ti år

Autoral og refererende - Det vi si at forfatteren skildrer det som skjer fra en ytre synsvinkel. Frampek - Heltene fikk vite i drømmer hva som kom til å skje Slektstavler - Vise at helten hadde god ætt og at sagafortelleren var godt orientert kom til Norge 1349 utryddet to tredeler av befolkningen Det hører med til historien at da det store festivalkoret på 130 der både professor Albarosa fra Det pavelige musikkinstitutt i Roma, og professor Griesheimer - professor i middelaldersang ved Luther College i Decorah, Minnesota, stod i koret, var ferdig med sitt Completorium denne Olsòk-natten, kom kapellan Singsaas bort til meg, tok hånden min og sa: «Takk ska' du ha, Dordi. - Det var vondt å se hva alderdommen gjorde med dem, og de forsonet seg med mye. Opplevelsen av alt det uverdige de måtte gjennomgå har skapt en frykt for hva jeg kanskje har i vente. Det prøver jeg ikke å tenke for mye på, sier han. Et sted har det vært skrevet at en av Ketils yndlingsbøker er «Pesten» av Albert Camus

Det kommer snøfall slik at kornet fryser og fattigdommen sprer seg. Så i 1349 slår den store pesten til. Svartedauen rammer Norge. Når denne, barnepesten og en ny pest ca. år 1370 har rast fra seg, ligger store deler av det nydyrkede Norge øde. Mellom 50 og 60 % av gårdene er ikke lengre i drift. Befolkningen er redusert tilsvarende. Endelig kom 17. mai. Dagen alle hadde ventet på, siden påske. Norske flagg dukket opp overalt, og butikker begynte å selge nesten hva som helst i det norske flaggets røde, hvite og blå farger Etter svartedauden hadde det norske språket gått i oppløsning. Mange av de som kunne snakke bra og hadde god språkbeherskelse, døde av pesten. I slutten av 1370-årene bestemte dronning Margrete at man skulle slutte å bruke latinske bokstaver og heler gå over til dansk

Det betyr ikke at legen fordømmer dem som utagerer, han synes snarere det er interessant. Han unner folk å drikke seg fulle, selv om de gjør det med den tvilsomme begrunnelse at «god vin dreper basillen». Kanskje er det dette milde blikket på menneskenes frykt og dårskap som gir Pesten den oppmuntrende atmosfæren. Ville overdrivelse På 1800-tallet hadde det norske samfunn en økonomisk utvikling som hadde gjort det mulig å holde på utvandrerne. Hadde de blitt værende i Norge, ville folketallet i dag vært et sted mellom 7 og 8 millioner i stedet for 5 millioner, sier professor Ståle Dyrvik ved Universitetet i Bergen -Dette er en skriftrevolusjon. De unge blir rett og slett flerspråklige og tilpasser språket etter plattform bedre enn voksne, sier hun. Det gjorde vi da vitterlig i gamle dager på ICQ, mIRC, forum, og BBS også, og da med langt mindre utvalg av emojis Sanatoriet ved Ardennene i Belgia ser ut som starten på en skrekkfilm. En gang bodde døden her. Nå er stedet yndet som et høyst annerledes tur- og reisemål Tipper ingen kommer til å bruke de nye fylkene der det ikke er påkrev. Det blir like dumt å si Jeg er fra Viken når noen spør som å si Jeg er fra Norge. Det er så uspesifikt og ubetydelig. Det er dessuten skadelig for lokalpolitikk med så store fylker, det er rett og slett ikke verdt den økonomiske besparelsen

 • Kan man stole på graviditetstest.
 • Natalie dormer captain america.
 • Psalter kryssord.
 • Lustige sprüche für gruppen.
 • Phuket hotel.
 • Terrasseheller ikea.
 • Carl zeiss jena fernglas 7x50.
 • Parkhaus zürich preise.
 • Farming maple tree.
 • Meksikansk aften pynt.
 • Crafter california xxl.
 • Knöl vid revbenen hund.
 • Klagemuren soundcloud.
 • Tanzkurs kirchdorf an der krems.
 • Crafter california xxl.
 • Kaukasisk ovtcharka.
 • Lefdal gulskogen.
 • Majones karbohydrater.
 • Fuglebad nettbutikk.
 • 1 verdenskrig presentasjon.
 • Eingelegte chili in öl.
 • Fibo trespo black flower pris.
 • Oppdrett av laks.
 • Prius plug in 2017.
 • Fort lauderdale map.
 • Pris sauekontrollen.
 • Physiotherapie graz alle kassen.
 • Vietnam styreform.
 • Vps pris.
 • Svangerskapsuke 17.
 • Dbs takst program.
 • Gå ned i vekt.
 • Adtv tanzschule osetrov köln.
 • Addis ababa safety.
 • Skattemessig bosatt i utlandet.
 • Opp igjennom.
 • Lakseelver sverige.
 • Essoskogen.
 • Organisasjonskanalen definisjon.
 • Kleider für besondere anlässe.
 • Vad är abstinensbesvär.