Home

Nynorsk bokmål

 1. Begge Bokmål Nynorsk Avansert søk. Bokmålsordboka: Oppslagsord: Ordbokartikkel: nynorsk. I ny | norsk m1. I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet nynorsk, subst. I dette vinduet skal du finne tabell subst. for oppslagsordet nynorsk (av II nynorsk
 2. Nynorsk-norsk bokmål ordbok. Vår nynorsk-bokmål ordbok er gratis og tilgjengelig for alle, til envher tid. Bruk ordboken til å oversette fra bokmål til nynorsk eller fra nynorsk til bokmål. DinOrdbok serverer deg søkeresultatet med synonymer, avledede ord, uttale, definisjoner og eksempler på bruk
 3. Norsk bokmål-nynorsk ordbok. Vår norsk-nynorske ordbok er gratis og tilgjengelig for alle, til envher tid. Bruk ordboken til å oversette fra norsk bokmål til nynorsk eller fra nynorsk til norsk bokmål. DinOrdbok serverer deg søkeresultatet med synonymer, avledede ord, uttale, definisjoner og eksempler på bruk
 4. d.The LEXIN dictionary contain many pictures and are easy to use
 5. Bokmål and nynorsk are written variations of Norwegian. When speaking, most Norwegians use a local dialect which is more or less the same as one of the two written language forms. Although there is a certain trend towards the standardisation of the spoken language in the Oslo region (standard Østnorsk), it is extremely common to hear for example, university professors give a lecture in.

Administrativ ordliste bokmål-nynorsk På denne sida finn du ei kort administrativ ordliste frå bokmål til nynorsk. Lista er meint å vera eit hjelpemiddel for offentleg tilsette som skal skriva nynorsk i arbeidet sitt Apertium er en fri/åpen kildekode maskinoversettelsesplattform, opprinnelig ment for nærbeslektede språk, men senere utvidet til å håndtere mer ulike språkpar (som nordsamisk-bokmål).Plattformen tilbyr . en språkuavhengig maksinoversettelsesmotor; verktøy for å håndtere de språkdata som er nødvendige for å bygge et maskinoversettelsessystem for et visst språkpar, o Bokmål er utviklet fra det danske skriftspråket på et norsk, særlig østlandsk, talemålsgrunnlag. Nynorsk ble grunnlagt av Ivar Aasen (1813-1896) og baserer seg på en sammenligning av de norske dialektene.Begge målformene har nærmet seg hverandre gjennom bruk og gjennom en rekke rettskrivningsreformer. I muntlig bruk står dialektene sterkere enn i de fleste andre land, og. Bokmål til nynorsk Translator. Send. vi trenger alle denne oversetteren, la oss lage den beste oversetteren ever. Ever wanted.

Bokmål og nynorsk er likestilte målformer i Norge - noe som følger av lov 11. april 1980 nr. 5 om målbruk i offentleg teneste. Den eneste loven som er vedtatt på begge målformene er Grunnloven. Stortinget vedtok i 2014 endringer i Grunnlovens språk, dette innebar at begge versjonene av loven ble likestilt Både bokmål og nynorsk har hengivne tilhengere som iblant har deltatt i en slags språkkrig. Noen har prøvd å megle og legge fram forslag på hvordan man kan slå sammen de to skriftspråkene til ett. Resultatet har ofte endt med enda større valgfrihet og forvirring om hvordan nynorsk og bokmål egentlig skal skrived

Nynorsk-bokmål ordbok DinOrdbo

Bokmål-nynorsk ordbok DinOrdbo

Googles kostnadsfrie oversettelsestjeneste oversetter ord, setninger og nettsider umiddelbart mellom engelsk og over 100 andre språk bokmål: nynorsk: angå gjelde, angå anta godta, godkjenne; meine, tru, rekne med, vente antyde ymte om, gje eit vink om anvende bruke, nytte avspeile/gjenspeile spegle (av) begrense grense av, avgrensa begrunne grunngje, gje grunnar for begynne byrje, ta til (med. Bokmål og nynorsk er altså egentlig skriftspråk, men som innvandrer i Norge er du en av dem som faktisk også snakker ett av disse språkene! 5 millioner dialekter? Æ veit itj sikkert, sjø, mejn de' e'mang som sei at det e like mang di alekta i Norge som de e' folk som bur her

Utviklinga i bokmål 1950-2000 (Språknytt 3-4/2002) Temanummer om bokmål (Språknytt 1/1997) Temanummer om sidemål (Språknytt 1-2/2001) Temanummer om Knud Knudsen, bokmålets far (Språknytt 2/2012) BOKMÅLSREFORMEN 2005. Kultur- og kirkedepartementet fastsatte ny rettskrivningsnormal for bokmål med virkning fra 1. juli 2005 Ordnett Pluss har to ordbøker du må kjenne: Bokmål og Nynorsk.Vi skal nå vise hvordan disse to ordbøkene brukes. Du finner ordbøkene under Innstillinger.De er på mange måter et ordbok-par, med henvisninger til hverandre, og det er lurt å velge begge to Tilbake Bokmål / Nynorsk / Samisk / Lydbiblioteket. Bokmål. Nynorsk. Samisk . Mannen som skulle stelle hjemme (Bokmål) Mannen som skulle stelle heime (Nynorsk) Isit gii áiggui dálu doallat (Samisk) Den syvende far i huset (Bokmål) Nynorsk Oversatt og innlest av Kjersti Overvol - Nynorsk bør være valgfag. Det er ikke nødvendigvis det å beherske nynorsk og bokmål som gjør deg smartere, men å beherske flere språk. Det kunne med andre ord like gjerne ha vært kinesisk på timeplanen

Nynorsk ordliste for alle av Jon Bjones og Halvor Dalene. Universitetsforlaget 1996. Med bokmål til nynorsk-ordliste frå side 393. (Berre tilgjengeleg for dei med norsk IP.) Gratistenester og fri programvare. Frå bokmål til nynorsk er ei lita ordliste frå Norsk språkråd med gode nynorskalternativ for mange bokmålsuttrykk Apertium oversetter svært godt, heldigvis oversetter den konsekvent på en måte som gjør at jeg vet når elevene har brukt den. Avslører aldri før dem hvordan jeg vet, men har hatt rett hver eneste gang jeg har tatt dem i det likheter mellom nynorsk og bokmål Presidentvalget 2020: Hvem vinner? Logg inn for å følge dette . Følgere 0. likheter mellom nynorsk og bokmål. Av Anonym732738273823, 30. desember 2012 i Skole og leksehjelp. Svar i emnet; Start nytt emne; Anbefalte innlegg. Anonym732738273823 0 Anonym732738273823 0 Medlemmer; 0 43.

Nå har det kommet et brev til fakultetene fra rektor og studiedirektør, med påminnelse om at eksamensoppgaver må skrives også på nynorsk, dersom en student ønsker det. Jeg kan lese nynorsk, men kan ikke skrive det. Derfor har jeg funnet en webside som oversetter bokmål til nynorsk. Jeg anbefaler det til andre Nynorsk (før 1929 kaldet landsmål) er siden 1885 en af to ligestillede former for norsk skriftsprog; den anden er bokmål.Nynorsk er udviklet af forfatteren og sprogforskeren Ivar Aasen i 1800-tallet med det formål at forene norske dialekter i et fælles sprog. Siden 1980 har minimum 25% af al offentlig information skullet udarbejdes på nynorsk

Bokmål / Nynorsk / Samisk / Lydbiblioteket | Eventyr på ditt og mitt språ Nynorska (på norska nynorsk) är en av de två officiella målformer som tillsammans utgör det norska skriftspråket.Den andra målformen benämns bokmål.Före 1929 kallades nynorskan landsmål.Landsmålet blev ett jämställt, officiellt sätt att skriva norska genom det så kallade Sidestillingsvedtaket, ett beslut av Stortinget 1885.. Korleis nynorsk og bokmål vart til. Nynorsk Artikkel. Hvorfor vi ikke bør la det norske språk få dø ut. Artikkel fra Vg1 (studiespesialisering) om Meisens leserinnlegg La det norske språket få dø ut fra Aftenposten i 2009. Karakter: 6 Bokmål Artikkel. Ivar Aasen og nynorsk. NYNORSK Nynorsk og bokmål er to variasjoner av norsk. Både nynorsk og bokmål er skriftspråk, og alle dialektene ligger et sted mellom dem. Det er altså (nesten) ingen som snakker ren nynorsk eller bokmål. Her kan du se noen av de viktigste forskjellene i grammatikk, vokabular og staving mellom de to skriftspråkene Omsett til nynorsk av Jon Fosse. Det er berre med hjartet ein ser godt. Det viktigaste er usynleg for auga. Antoine de Saint-Exupéry-klassikaren Le Petit Prince er med dette framifrå omsett til nynorsk av Jon Fosse. Med om lag 300 omsetjingar.

bavian - Wiktionary

LEXI

 1. Maren: - Nynorsk var nok mer norsk før, men ikke nå, og i hvert fall ikke for oss. Vegard: - Skal vi lære nynorsk i skolen, hvorfor lærer vi ikke da også samisk? Det er enda mer norsk enn både nynorsk og bokmål. Øyvind: - Mamma hadde nynorsk som hovedmål da hun gikk på skolen
 2. DEBATT Debatt: Språk Norsk = bokmål og nynorsk Trond Vernegg vil døype om bokmål til norsk fordi mange seier norsk og nynorsk frå før
 3. oritetsspråk i Norge. Det er en kjent sak at motstanden mot nynorsk er enorm, spesielt på det sentrale Østlandet, og etter at Oslo Arbeiderparti vedtok å gå inn for å fjerne sidemålet i skolen, har debatten rundt språkstriden blusset skikkelig opp igjen

oversette fra bokmål til nynorsk Hei, vet noe hvordan skal jeg oversette et dokument fra bokmål til nynorsk i word fra 2016? Denne tråden er låst. Du kan følge spørsmålet eller merke som nyttig, men du kan ikke svare på denne tråden. Jeg har. Alle læremidler skal komme på bokmål, og nynorsk til samme tid og samme pris. Rødt vil øke bruken av nynorsk i medier ved å: Håndheve målbruksloven strengere. Bruke mer nynorsk i NRK og statsforvaltningen. Øke støtten til Nynorsk mediesenter Grunnloven på bokmål og nynorsk. Stortinget har 6. mai 2014 vedtatt nye språkversjoner av Grunnloven, en på bokmål og en på nynorsk. Bokmålsversjonen er basert på forslaget fra blant andre professor Vinje og nynorskversjonen på forslaget fra utvalget ledet av professor Graver Nynorsk (deutsch: Neunorwegisch) ist neben Bokmål eine der beiden offiziellen Standardvarianten des Norwegischen.Als skandinavische Sprache wurde Nynorsk von dem Sprachwissenschaftler Ivar Aasen Mitte des 19. Jahrhunderts entwickelt. Aktuelle Untersuchungen zum Gebrauch in Schulen, auf der Post, unter Rekruten etc. zeigen, dass etwa 10 bis 15 Prozent der norwegischen Bevölkerung Nynorsk. Bøyingar og fenomen som er felles for nynorsk og bokmål, er mindre beskrive i denne framstillinga. Setningsbygging. I ein del tilfelle er det forskjellar i setningsoppbygginga mellom nynorsk og bokmål. Her får du ein oversikt over grammatiske fenomen der ein i bokmål kan velje andre måtar å forme setningane på enn ein kan i nynorsk

Hei kjære lesere! Ordforrådet på nynorsk og bokmål har ikke store ulikheter. De fleste ordene skrives på samme måte, men på noen punkter finnes det forskjeller. I dette innlegget skal vi skrive om typiske kjennetrekk ved nynorsk skrivemåte. Kjennetrekk: Mange nynorske ord har diftong: Diftong er når to vokaler er ved siden av hverandre, som f.eks. heim Bokmål er en varietet av norsk språk. Bokmål er en av to offisielle målformer av norsk skriftspråk, hvorav den andre er nynorsk.I skrift benyttes bokmål av anslagsvis 90 % av befolkningen i Norge. Etter skriftreformene av riksmål i 1987 og bokmål i 1981 og 2005 er det lite som skiller bokmål og riksmål i alminnelig bruk.. Det har blitt anslått at mer enn 20 % av befolkningen i Norge.

Lamiastrum galeobdolon - Wikimedia Commons

Fra Trondheim og nordover er det altså bare 15 elever som har nynorsk som hovedmål, Vestlandsfylkene. To fylker har nynorskflertall blant elevene i grunnskolen, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. I Sogn og Fjordane er nynorsken helt dominerende med 97,90 prosent av elevmassen. 13740 elever har nynorsk, bare 295 bokmål Vi skriv ulikt i samfunnsfag og naturfag, og vi skriv ulikt på nynorsk og bokmål. Grunnlova på nynorsk og bokmål. Slik kan du bruke dei to utgåvene av Grunnlova som utgangspunkt for å arbeide samanliknande med nynorsk og bokmål. Nynorskkurs og språklæring I Norsk bokmål - Norsk nynorsk ordboken finner du setninger med oversettelser, eksempler, uttale og bilder. Oversettelsen går fort og sparer deg for tid Nynorsk, før 1929 offisielt kalla landsmål, er sidan jamstillingsvedtaket av 12. mai 1885 ei av dei to offisielle målformene av norsk; den andre forma er bokmål.Nynorsk blir i dag nytta av om lag 10-15% av innbyggjarane i Noreg. Skriftspråket er basert på nynorsk talemål, det vil seie dei moderne norske dialektane til skilnad frå gamalnorsk og mellomnorsk Bokmål är det ena officiella skrift språket för norska, som majoriteten i Norge använder. Det andra, nynorska , studeras i skolan i hela Norge och används som förstaspråk i vissa regioner. Dessutom finns minoritetsspråk i Norge, såsom samiska , som inte är släkt med norskan

I Norsk nynorsk - Norsk bokmål ordboken finner du setninger med oversettelser, eksempler, uttale og bilder. Oversettelsen går fort og sparer deg for tid

Bokmål - Nynorsk: Differences, which one should I learn

Bokmål : Nynorsk : Samisk : Mannen som skulle stelle hjemme (Bokmål) Mannen som skulle stelle heime (Nynorsk) Isit gii áiggui dálu doallat (Samisk) Den syvende far i huset (Bokmål) Den sjuande far i huset (Nynorsk) Dálu čihččet isit (Samisk) De tre bukkene Bruse (Bokmål Nynodata utviklar omsettings-, korrektur- og søkeverktøy for nynorsk og bokmål. Etter mange års forsking og utvikling kan vi levere programvare som effektiviserer tekstproduksjonen og kvalitetssikrar språket Nynorsk har til dømes kasta, hestar der bokmål har kastet, hester. Dette gjer at eit barn som lærer ein dialekt som liknar meir på nynorsk, må lære eit system som er annleis enn det systemet ein finn i dialektar som er bokmålsnære

Samanlikn omgrep i teksten som tilsvarar kvarandre på nynorsk og bokmål, og prøv å finne eksempel på at summen av to språkvariantar kan gjere det lettare å forstå kva omgrepa tyder. Finn ord som er felles på nynorsk og bokmål i teksten, men som har ulik rettskriving. Prøv å forklare for ein medelev kva som er skilnaden i rettskrivinga Norsk er et nordisk språk i den germanske gruppa i den indoeuropeiske språkfamilien. Den er det offisielle språket av Norge, og rundt 5,3 millioner mennesker snakker den som morsmål. Når det gjelder skriftspråk, finnes det to offisielle målformerer: bokmål og nynorsk. Begge språker bli såne siden likestillingsvedtaket av 12. mai 1885, når nynorsk, før 192

Bokmål og nynorsk er variantar i dette landet. - Viss det er slik at flyktningar som lærer seg å snakke nynorsk ikkje kan flytte til andre delar av landet enn indre vestland,. Bokmål-nynorsk ordbok er høsten 2019 utgitt i ny utgave - modernisert og utvidet. Denne populære ordboka er skapt for å gjøre det enklere med nynorsk for alle som har bokmål som hovedmål. Med en bokmål-nynorsk ordbok slår brukeren opp på bokmålsordet og finner riktig/anbefalt nynorsk ord. Bok har dermed klare fordeler sammelignet med en vanlig nynorsk ordliste På bokmål ender disse verbene på -s: finnes. Slike verb brukes mindre på nynorsk enn på bokmål. Kløyvd infinitiv. Du kan velge om du vil bruke a-infinitiv, e-infinitiv eller såkalt kløyvd infinitiv. I lærebøker er-e endinger oftest brukt, men mange velger å bruke det som ligger nærmest egen dialekt, sier Særheim / nynorsk Veiledning for skjema 41 - bokmål / nynorsk Veiledning for skjema 44 - bokmål Veiledning for skjema 45 04375: Deltakarar i norsk med samfunnskunnskap, etter kjønn, A-løp og B-løp, institusjonstype, eigeforhold og målform (F) (avslutta serie

Administrativ ordliste - Språkråde

Bokmål og nynorsk er likestilte etter loven. Bokmål er mest brukt, først og fremst fordi det dominerer i og rundt Oslo og andre større byer. Antallet nynorskbrukere er mellom 10 % og 15 %. Nynorsk dominerer på Vestlandet, i fjellbygdene nord i Gudbrandsdalen, i deler av Valdres og Hallingdal, vest i Telemark og i Setesdal Nynorsk. Som norsk leverandør av alle former for språktjenester, er nynorsk en selvfølgelig del av porteføljen vår. Mange offentlige etater publiserer en rekke dokumenter på både bokmål og nynorsk, noe som også er et lovpålagt krav. Majoriteten av de som skriver, har bokmål som førstespråk og behersker ikke nynorsk på morsmålsnivå Nynorsk er norsk! Bokmål er jo noko som Danskane har fått inn i landet. Det kan samanliknast med at no når USA invaderar Irak, så startar alle irakarar å snakke amerikansk.. Tenk på noko så dumt! Nynorsk Forever! Nynorsk er betre enn Bokmål. Veloverveid. Etter denne knusende argumentasjonen er jeg overbevist; Nynorsk forever! Pumax

Bokmål Nynorsk (der det avviker frå bokmål) advarsel åtvaring angi grenseforløpet på kart arealdel anlegg arealdisponering atkomst tilkomst avtaleinngåelse avtaleinngåin.. Norsk [] Verb []. gi eller gi seg (bokmål/riksmål/nynorsk) . overføre kontroll eller eigedomsrett frå seg sjølv til andre [...] blott du, lille bekk, meg gir i hånden kun en dråpe

100 år med nynorsk i skolen. 13. mai 2007 var det 100 år siden Stortinget vedtok at alle elever i videregående skole skal lære å skrive både bokmål og nynorsk Ved Blindheim barneskole var det fram til 1990 flere som valgte nynorsk enn bokmål ved skolen. Det neste tiåret var det likt fordelt, men fra år 2000 har nynorsk hatt nedgang

Bokmål-nynorsk ordbok foreligger nå i ny og større utgave. Ordboka gjør det enklere å skrive riktig nynorsk for alle som har bokmål som hovedmål, ved at et utvalg av de valgfrie formene på nynorsk er gjort. Bokmål-nynorsk ordbok har over 39 000 oppslagsord og et modernisert ordforråd Sterke verb har ikke endelse i preteritum. Dette er en liste over sterke verb i bokmål. En del verb kan ha både sterk og svak bøyning. De formene som er svake, er merket med en stjerne (*) Siden nynorsk er et sidemål der jeg jobber, så må jeg selvsagt akseptere noen feil, men når det blir 48 grove feil på to sider (jevnfør den siste elevteksten jeg rettet), så blir det helt absurd for meg å fortsette med sidemålsundervisningen. Det er hverken nynorsk eller bokmål mange elever skriver, men et kvasispråk som ikke finnes

Er det noen som har et program som oversetter bokmål til nynorsk? Jeg fant et som het nyno, men det kosta penger, og jeg fant ingen gratis versjoner. Orker ikke å gjøre jobben selv! Finally Get Fluent in Norwegian with PERSONALIZED Lessons. Get Your Free Lifetime Account: https://goo.gl/zqs96v ↓ Check how below ↓ Step 1: Go to https://go..

Oryza sativa

Nynorsk som hovedmål = bokmål som sidemål, og omvendt. Derfor er alle eksamener i norsk på 10. trinn både på bokmål og nynorsk, ettersom alle elever over hele landet svarer på de samme oppgavene, bare på ulike målformer. Håper det var oppklarende. ungdomsskolelæreren, ung.no Bokmål-nynorsk ordbok er laget for å gjøre det enklere å skrive riktig nynorsk for alle som har bokmål som hovedmål, enten man er ansatt i offentlig forvaltning, er student eller er elev i videregående skole. Fordelen med en ordbok av denne typen,. 236 Kommunar, etter målbruk. Bokmål/nynorsk Kommunar etter vedtak om målbruk Folketal i kommunar etter vedtak om målbruk. Prosent I alt Bokmål Nynorsk Nøytrale Bokmål Når du skriver en ny artikkel i Store norske leksikon, står du fritt til å velge mellom bokmål og nynorsk. Dersom du kan både nynorsk og bokmål, vil vi helst at du skriver nynorsk. Du må følge gjeldende rettskriving. Dersom et ord har flere godkjente skrivemåter, bør du velge de vanligste formene. Unngå de mest radikale, konservative og uvanlige formene, uvanlige former kan gjøre.

Helsefagarbeider i hjemmesykepleien - YouTube

Nynorsk (nowonorweski) - jeden z dwóch oficjalnych standardów piśmienniczych języka norweskiego.Drugim standardem jest znacznie bardziej popularny bokmål.. Nynorsk wywodzi się ze standardu zwanego landsmålem (język krajowy), który został opracowany przez Ivara Aasena na bazie gwar ludowych zachodniej części Norwegii (głównie Vestlandet, środkowej części. Bokmål - teori Bokmål - minigrammatikk; Nynorsk - teori Nynorsk grammatikk (Vg3-boka s. 60-67) Nynorsk grammatikk med forklaring av 2012-rettskriving Kontakt oss Solum | Bokvennen Postadr.: Postboks 6794 St. Olavs plass, 0130 Oslo Gateadr.: Universitetsgaten 14, 3. etg. 0164 Oslo, Norge Tel: (+47) 22 500 40

Apertium En fri/åpen kildekode maskinoversettelsesplattfor

Når sammenslåingen er et faktum ønsker Språkrådet å få vite hvilken administrativ målform som skal brukes i de sammenslåtte fylkene. Da skal det bestemmes om det blir nynorsk eller bokmål En liten presentasjon som viser noen forskjeller mellom nynorsk og bokmål Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising. If you continue browsing the site, you agree to the use of cookies on this website Du får ikke mye bruk for nynorsk da, men engelsk derimot kan være godt å kunne! lVi mener derfor at ungdom ikke burde lære seg to skriftspråk. De kan godt lære seg om hvorfor vi har to, men vi trenger ikke lære oss begge. Vi forstår hverandre, selv om vi snakker bokmål eller nynorsk Tidleg start med nynorsk 3. desember 2013 | Print ut. Ein tidleg start med lesing og skriving på nynorsk bidrar til betre utvikling i skriving på både nynorsk og bokmål. Den nye læreplanen gjer det tydeleg at ein skal undervise i sidemål tidleg

språk i Norge - Store norske leksiko

Norsk = nynorsk og bokmål Kunnskapsminister Kristin Halvorsen sin bodskap er klar: elevane kan «sleppe» å verte vurderte i sidemål. Ein skal satse meir på å lære elevane hovudmål Bokmål og nynorsk-striden har en lang og til tider opphetet historie i vårt fedreland. Storby og bygdesamfunn. Riksmål versus dialekter. Vi har aldri helt klart å enes. Bokmål er upopulært blant mange nordmenn fordi den er et skilsmissebarn fra vår fortidige ekteskap med Danmark. Mange kommuner, for eksempel Bergen, har sverget til nynorsk Olsen Nalum foreslo her at betegnelsene riksmål og landsmål skulle utgå og erstattes av bokmål og landsmål. Statsråd Sælen valgte å støtte sin forgjenger Olsen Nalen og opprettholdt forslaget. På denne måten kom ordene nynorsk og bokmål inn i lovverket under en Høyre-regjering i 1923 Nynorsk og bokmål er ikkje berre ulike måtar å stava ord på. Dei er ulike språk med ulik historie, og som har vakse fram i opposisjon til einannan: Ein kan finna att mykje av si eiga dialekt i nynorsken, nett av di nynorsken er bygt opp av alle dialektane våre Dei fleste meiner at bokmål er lettare å lære. Men dei brukar dette som argument for å lære nynorsk, ikkje bokmål. Tanken er at bokmål er mest brukt og enklast, men då er det lurt å lære nynorsk i eit nynorskdistrikt, for bokmål kjem av seg sjølv og er lettare å lære på eiga hand

Bokmål til nynorsk Translator ― LingoJa

 1. Nynorsk og bokmålet blir mer og mer likt (klassisk påstand). I nynorsk har man masse alternative former (feks. kvifor/korfor), og så vidt meg bekjent så er den nitidige bekjempelsen av såkalte anbehetelses-ord på vikende front. Bokmål har på sin side blitt sterkt fornorsket i løpet av de siste 100 åra
 2. Korrektur, språkvask og omsetjing frå bokmål til nynorsk Eg har mykje røynsle med nynorske tekstar, både når det gjeld omsetjing, korrektur og språkvask. Eg set om både til og frå nynorsk og har sett om over tusen bøker, stortingsmeldingar, årsmeldingar og andre dokument dei siste åra. I nynorsk er det gjerne meir å ta omsy
 3. Er du vant til å skrive bokmål, men har lyst til å lære deg å skrive nynorsk, så finn du ein del tips på denne sida.. Nokre enkle hovudtips. Desse hovudtipsa dekkjer ikkje 100 % av språket, men rettar du deg etter dei, er du allereie på god veg til å skrive rett nynorsk
Rainbow - Wikimedia CommonsTypha latifolia - Wikispecies

EndNote-stil: APA 6 norsk bokmål (2019) EndNote-stil: APA 6 norsk nynorsk (2019) Om norsk APA-manual. Denne APA-manualen er standarden for APA-stilen i Norge. Tidligere har UH-bibliotekene utarbeidet egne tolkninger og løsninger for særnorske kilder,. Dei er inne i skriftsamfunnet i stor grad, allereie som seksåringar. Då er det eit viktig spørsmål: Er det nynorsk eller bokmål dei møter i tidleg alder, og om det er bokmål som dominerer i bøker og TV, og dei skal lære seg nynorsk, så kan dei oppleve det som litt framand, sa Kløve Juuhl Jeg kan selv tenke meg at mange velger å skrive bokmål for å slippe unna negative reaksjoner på språket. Ikke alle har en like positiv holdning til nynorsk, slik som NRK-journalist Stine Hommedal fikk oppleve i 2014.Det vil nok være ugunstig for en blogger å oppleve at leserne henger seg opp i språket, og ikke bryr seg om temaet i innlegget Omtale Bokmål-nynorsk skoleordbok Ordboka er tilpasset elever som går i ungdomsskolen og den videregående skolen, og som har nynorsk som sidemål. Den gjør det enklere å skrive riktig nynorsk ved at elevene kan slå opp på bokmålsordet og finne riktig nynorsk ord. Valg av skrifttype (font), farge på oppslagsordene og et brukervennlig format gir til sammen svært god lesbarhet og.

 • Få mensen til å gå fortere over.
 • Geburt live dabei.
 • Magica de spell ducktales 2017.
 • Blair's 16 million reserve.
 • Oppdatere adobe reader.
 • Grindåpner jula.
 • Liebesbetrüger instagram.
 • Hurtigtaster mac word.
 • Hbo usa login.
 • Scooter dør ved gass.
 • Spirituelle reisen 2018.
 • Cruelty free norge.
 • Calendar 2018 excel download.
 • Lotus elise mk1.
 • Oso reservedeler.
 • Radio essen nachrichten.
 • Lyssna på bibeln i iphone.
 • Ødem symptomer.
 • Strichmännchen kinder.
 • Turnemannskap kryssord.
 • Duisburger innenhafen.
 • Blodårer klapper sammen.
 • Det svake kjønn sammendrag.
 • Williams syndrom sem.
 • Pirate buccaneer.
 • Løp oslo 2018.
 • Ruby panther.
 • Er lik oslo pris.
 • Begagnade bilar helsingborg.
 • Mot ordklass.
 • Knt.
 • Casco silikon.
 • Intertoys kortingscode 15%.
 • Icloud drive synchronisation erzwingen.
 • Hudinfeksjon ansikt.
 • Youtube moses.
 • Jugendamt stromberg.
 • David beckham family.
 • Livefootballol me streaming english premier league 2016 southampton liverpool.
 • Boney m rivers of babylon.
 • När vandrar laxen upp.