Home

Tidsskriftet

Vitenskapelig tidsskrift. Et vitenskapelig tidsskrift, også kalt akademisk tidsskrift eller noen ganger fagtidsskrift (engelsk: academic journal), trykker vitenskapelige artikler som bidrar med ny vitenskapelig kunnskap. Denne type tidsskrifter er som regel trykket i sort-hvitt og inneholder sjelden andre illustrasjoner enn eventuelle figurer som inngår i de vitenskapelige artiklene Idunn er Nordens ledende nettsted for fagtidsskrifter og open access-bøker. Vi tilbyr unike søkemuligheter i kvalitetssikret innhold på tvers av over 60 ulike tidsskrifter Tidsskrift som for tiden kommer ut i Norge.Grunnkjernen i listen var medlemmene av Den Norske Fagpresses Forening.Andre tidsskrift er senere lagt til. Listen omfatter både fagblader og vitenskapelige tidsskrifte Ledere ved DPS døgnenheter, dagsentre og samlokaliserte boliger oppgir at de har god kunnskap om brukernes rett til å stemme ved valg. De rapporterer imidlertid om mindre kunnskap om rett til tilrettelegging for valgdeltagelse, og at tilrettelegging ofte var avhengig av pasientens eget initiativ

Tidsskrift - Wikipedi

Tidsskriftet er Nordens eneste tidsskrift innen sitt felt og gir uttelling på nivå 1 i universitet og høyskolesystemet for publisering. Tidsskriftets bidragsytere er brukere, fagpersoner, klinikere, myndighetspersoner, lærere og forskere fra ulike tradisjoner og med ulike perspektiver på psykisk helse Abonnementet inkluderer papirversjon og digital tilgang til tidsskriftet. NB! For kunder i Danmark: I Danmark tilbys OMSORG også via medlemsskap av Foreningen for Palliativ Indsats. (www.palliativ.dk) Årskontingent for 2020 inkludert tidsskriftet Omsorg er 420 DKK. Abonnement i kategorien Privat, institusjon tegnes ved Henvendelse til. Barn - Forskning om barn og barndom i Norden er et vitenskapelig tidsskrift utgitt av Norsk senter for barneforskning ved Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU. Barn publiserer forskningsartikler om barn og barndom i en nordisk kontekst. Tidsskriftet dekker barndomsstudier (Childhood Studies), med stofftilfang fra blant annet sosiologi, antropologi, geografi, pedagogikk.

Fem forskjellige utgaver med fag- og forskningsartikler som er blitt publisert på sykepleien.no i 2019 og 2020. Her kan du se filmen: «Fag og forskning 2020» Om tidsskriftet. Tidsskrift for Samfunnsforskning (TfS) ble for første gang utgitt i 1960 på initiativ fra Vilhelm Aubert, som også ble tidsskriftets første redaktør - les mer om historien her.TfS eies av Institutt for samfunnsforskning, hvor redaksjonen også sitter, og utgis på Universitetsforlaget I juli 1923 utkom det første nummer av NORSK ENERGI, og tidsskriftet har siden den gang utkommet regelmessig med 4 nummer pr år.NORSK ENERGI er primært et tidsskrift for norsk energiforbrukende industri, men har også mange av sine lesere i departementer, direktorater, konsulentfirmaer, forskningsinstitusjoner, fjernvarmeselskaper, biobrensel- og avfallsselskaper m.m Tidsskriftet har knyttet til seg en gruppe forskere som brukes i fagfellevurdering av manus - listen finner du her: Liste over fagfellevurderere i Tidsskriftet UTMARK . Utgiversted er Lillehammer, og artiklene publiseres fortløpende. Tidsskriftet er åpent tilgjengelig, uten abonnementsavgift

Vigmostad & Bjørke AS, Fagbokforlaget Kanalveien 51 5068 Bergen Organisasjonsnummer: 964 234 973 MVA Telefon: +47 55 38 88 00 E-post: post@fagbokforlaget.no Kontakt os Tidsskriftet Norges Barnevern er landets mest etablerte tidsskrift innen barnevernsektoren og gir uttelling i universitet - og høyskolesystemet som publiseringskanal på nivå 1. Tidsskriftet kommer ut med fire nummer per år. Tidsskriftet Norges Barnevern publiserer systematiserte erfaringer med utgangspunkt i praksisfeltet, og vitenskaplige artikler, med tema for barne- og ungdomssektoren. Materialet i tidsskriftet Helsefagarbeideren (tekst og bilder) er omfattet av åndsverkslovens bestemmelser. Dette gjelder både den trykte utgaven, den digitale utgaven av tidsskriftet samt nettstedet www.tidsskriftet.helsefagarbeidere.no. Uten særskilt avtale med utgiver Helsefagarbeidere i Delta er enhver fremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i.

Alle tidsskrift - Idun

Liste over norske tidsskrifter - Wikipedi

 1. Inviterer til debatt om friluftsliv, natur og arealplanlegging. Forum for Natur og Friluftsliv sine organisasjoner i Viken har invitert politikere og natur- og friluftslivsorganisasjoner til debatt om arealer for natur og friluftsliv onsdag
 2. Tidsskriftet ble etablert og første gang publisert i 2007 under navnet Acta Didactica Norge (ISSN: 1504-9922). Ved inngangen til 2020, etter flere år med sterk vekst og et utvidet geografisk nedslagsfelt, byttet tidsskriftet navn til Acta Didactica Norden (ISSN: 2535-8219). Samme år ble tidsskriftet indeksert i Scopus
 3. Nyhetsredaktør Vilde Baugstø. Ansvarlig redaktør Knut E. Braaten. Henvendelser om nettsidene. Telefon 23 10 90 00. Kontakt oss Om Legeforeninge
 4. g til fagområdet, som tar utgangspunkt i det vi studerer, heller enn hvordan vi studerer det
 5. Legeforeningen jobber for felles faglige, sosiale og økonomiske interesser for sine medlemmer
 6. Tidsskriftet har som formål å formidle fagstoff om kognitiv terapi, herunder metakognitiv terapi, skjematerapi og ACT. Tidsskriftet har åpen tilgang og er tilgjengelig for alle interesserte. Bidrag kan sendes redaktør Arne Repål - arne@repal.no

Tidsskrift for Norsk psykologforenin

 1. Tidsskriftet har som formål å visualisere, orientere, overraske og sette fagområdet kunsthåndverk i perspektiv gjennom reportasjer, utstillingsanmeldelser, intervjuer og essays. Tidsskriftet utgis av Norske Kunsthåndverkere, og kommer ut tre ganger i året
 2. Røyst er tidsskriftet som samlar ein slagkraftig venstreside om framtidas radikale politikk
 3. Lever tidsskriftet ekstra farlig i vår tids flermediale offentlighet, eller er det nettopp nå formatet for alvor viser hvor seiglivet det er? Dette var det sentrale spørsmålet da professor Sissel Furuseth holdt årets tale under Tidsskriftdagen 2020
 4. Tidsskriftet: Over Alt Theresa Grün 2020-11-04T14:07:24+01:00. Over Alt. økumenisk tidsskrift for kristen spiritualitet og åndelig veilednin
 5. istisk kulturtidsskrift med et opplag på omkring 2000. I hvert nummer tar vi for oss et tema vi finner relevant for fe
 6. E-post rekrutteringstjenester: legejobber@tidsskriftet.no; For jobbsøkere. Endre dine e-postvarsler.
 7. E-post rekrutteringstjenester: legejobber@tidsskriftet.no; For jobbsøkere. Endre dine e-postvarsler. Legejobber utvikler stadig nye tjenester for deg som er på jobbjakt. Les mer

Tidsskrift for psykisk helsearbeid - Idun

Hjorteviltet er et fagtidsskrift om elg, hjort og rådyr.For deg som er jeger, friluftsinterresert, naturoppsyn, forsker eller viltforske Redaktør: Frøydis Morken Redaksjonsmedlem: Jannicke Karlsen Redaksjonsmedlem: Jannicke Vøyne Redaksjonsmedlem: Julie Wilsgård Olsen. E-post redaksjon Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten Leder. Tidsskriftet Fosterhjemskontakt kommer ut 6 ganger i året. Medlemmer og støttemedlemmer har tidsskriftet inkludert i medlemskapet, kr. 540 per år. Abonnement på Fosterhjemskontakt koster kr. 350 per år. Bli abonnent her! Innhold og tema Fosterhjemskontakt

Tidsskriftet er det sentrale informasjonsorganet for de vannfaglige miljøene i Norge. «VANN» kommer ut minst fire ganger pr. år. Innholdet har stor faglig spennvidde og inneholder såvel vitenskapelige artikler som beskrivelser av tekniske anlegg, utførte undersøkelser og praktiske råd og veiledninger Tidsskriftet Tidsskrift for kjønnsforskning Et tverrfaglig, vitenskapelig tidsskrift som viser bredden i kjønnsforskningen i Norge og presenterer ny kunnskap fra feltet Historisk tidsskrift er det sentrale tidsskriftet for norsk historisk forskning. Historisk tidsskrift er et av Norges eldste vitenskapelige tidsskrifter. Det ble startet i 1871, og har blitt det sentrale forum for norske historikere. Tidsskriftet utgis av Den norske historiske forening (HIFO) i samarbeid med Universitetsforlaget. Tidsskriftet publiserer artikler, debatt- og kommentarbidrag og. Tidsskriftet Stat & Styring kommer ut 4 ganger i året. Det inneholder faglige artikler, reportasjer og kommentarer om aktuelle problemstillinger i offentlig sektor. Tidsskriftet er faglig og partipolitisk uavhengig, og redigeres etter prinsippene i Redaktørplakaten Tidsskriftet utgis av Universitetsforlaget i samarbeid med Drama- og teaterpedagogene, er inne i sin 56. årgang, og kommer ut i to utgaver i året. DRAMA er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, redigeres i tråd med Redaktørplakaten, og hvert nummer er knyttet til et aktuelt tema

Tidsskrift: Omsorg - Fagbokforlaget

 1. g av drikkevat
 2. Tidsskriftet tillater at forfatter laster opp endelig versjon av artikler og essays i fulltekstversjon i Cristin. Tidsskriftets historie. Dette netttidsskriftet er en relansering av Teatervitenskaplige studier, som tidligere har eksistert som papirutgave. Det ble gjenopprettet i 2018, med første utgivelse i januar 2019
 3. Som FO-medlem får du Fontene gratis tilsendt i posten. Fagbladet har mottatt en rekke priser for sin kvalitetsjournalistikk

Tidsskriftet er et samarbeid mellom SePU ved Høgskolen i Innlandet, LSP ved Aalborg Universitet, RCIW ved Högskolan i Borås og forlaget Dafolo AS. Paideia ble lansert i mai 2011 i forbindelse med den 2. nordiske LP-konference i Aalborg. Utgivelser Paideia 18, november 2019 .. Tidsskriftet trykkes i over 32 000 eksemplarer, og Tidsskriftet.no har månedlig over 800 000 sidevisninger i snitt. En medlemsundersøkelse gjennomført av Den norske legeforening viste at over 94 % av medlemmene leser Tidsskriftet aktivt - både på papir og nett Charlie Hebdo er et fransk, satirisk ukemagasin som utkommer hver onsdag. I 2012 hadde de et gjennomsnittlig opplag på 45 000. 7. januar 2015 ble redaksjonen i Charlie Hebdo utsatt for et terrorangrep knyttet til avisens publisering av Muhammed-karikaturer. Totalt ble tolv mennesker drept og elleve såret. Tidsskriftet er rettet mot helsepersonell, men vil også være aktuelt for forskere og studenter innen helsefag. Publisert 26.10.2016 / Sist oppdatert 13.10.2020 Et abonnement er gratis og en kan få tilsendt tidsskriftet i trykt- eller pdf-form ved å henvende. Emneord: Tidsskriftet. Relatert innhold. Tidsskriftet. Menn, seksuelle overgrep og skam. Menn utsatt for seksuelle overgrep, og som har fordomsfulle antagelser om overgrep, kan kjenne mer skam og psykisk belastning i etterkant av overgrep og la være å søke hjelp. Tidsskriftet

BARN - Forskning om barn og barndom i Norde

Tidsskriftet bidrar med kunnskap om ulike sider ved Oslo by, før og nå. Bidragsyterne er både eksterne fagpersoner og museets egne medarbeidere. Første utgave ble utgitt i 1955, og biblioteket har alle de trykte utgaver av Byminner tilgjengelig s. 3 Leder Anja Jergel Vestvold, Norsk Arkivråd. S. 4 NOU 2019: 9 - noen temaer som er verdt å diskutere videre Herbjørn Andresen, førsteamanuensis i arkivvitenskap, OsloMet - storbyuniversitete Tidsskriftet: 6276 05 28108 Forlaget: 6276 05 32571 Gaver: 6276 05 34655. Tilbud til nye abonnenter: kr 100 for ett års abonnement. Send sms med kodeordet gnist + epostadresse til 2090 Om Tidsskriftet; Adresseendring; Røde Fane (arkiv) Forlaget Rødt! Nyttige lenker. Klassekampen; Manifest Tidsskrift Daglig nettavis for ledere og ressurspersoner. Etter drøye to måneder i stolen som NAV-direktør og gode samtaler med mange både på utsiden og innsiden av NAV, ser jeg seks områder hvor NAV bør utvikles videre, skriver Hans Christian Holte

Tidsskriftet Suicidologi formidler forskningsbasert kunnskap relevant for praksisfeltet. Som eneste tidsskrift på feltet i Norden, har Suicidologi ca. 5000 abonnenter som arbeider innen forskning, klinisk og med forebygging. Hovedmålgruppe er helsepersonell og hjelpere, men også andre med interesse for selvmordsforebygging Tidsskriftet GENialt gis ut av Bioteknologirådet, og tar opp etiske og samfunnsmessige sider ved bruk av moderne bioteknologi. Det er gratis å abonnere. Vi digitaliserer nå GENialt slik at du kan lese oss også på nettbrett og mobil. Her finner du også digitale PDF-versjoner av GENialt - fra den nyeste utgaven og helt tilbake til 1995. Vil du ha varsel om nye nettartikler

Tidsskriftet Kult. 691 likes · 3 talking about this. KULT er et tidsskrift for kunst, kultur og samfunnsspørsmål. Bli abonnent du også! Det koster bare 350 kroner i året. Da får du fire utgaver.. Tidsskriftet. nr 2/2020: 100-års jubileumstidsskrift: Historisk tilbakeblikk og veien framover; Oversikt over tidligere utgivelser: Nr 1/2020: Fagfornyelsen; Nr 2/2019: Kjøkkenet som undervisningsrom; Nr 1/2019: Dybdelæring gjennom tverrfaglig undervisning; Nr 2/2018: Vurdering Bidragsytere som ønsker å reservere seg mot denne typen publisering, må selv melde fra til redaksjonen i tidsskriftet. Forskjellige artikkeltyper (Fritt oversatt fra APA-manualen) Vitenskapelige artikler er vanligvis rapporter fra empiriske studier, litteraturstudier, teoretiske artikler, metodiske artikler eller casestudier Les tidsskriftet. Logopedi 2/20: Barn med cochleaimplantater; Logopedi 2/20: Voksne CI-brukeres post-operative erfaringer; Logopedi 2/20; Logopedi 1/20: MIST (Sønsterud

A man in his 50s with high ferritin levels and increasing

Tidsskriftet inneholder blant annet undervisningsopplegg, fagtekster, debattinnlegg, fagpolitisk stoff og intervju. FORM gis ut av interesse- og medlemsorganisasjonen Kunst og design i skolen. Den digitale utgaven av tidsskriftet, www.formbanken.no, er tilgjengelig for våre medlemmer. Redaktør Bibbi Omtveit Tlf: 452 98 60 St.Hallvard sendes ut fire ganger i året til medlemmer av Oslo Byes Vel. Tidsskriftet ønsker å gjøre byens borgere bedre kjent med Oslo og gir uttrykk for Oslo Byes Vels meninger og synspunkter i aktuelle problemstillinger. Tidsskriftet kom ut første gang i 1915 og er oppkalt etter Oslos skytshelgen Om tidsskriftet Billedkunst. Billedkunst er et fagblad og forum for sivilisert samtale om kunst og samfunn, og arbeider under redaktørplakaten. Norske Billedkunstnere har gitt ut Billedkunst siden 1975, noe som gjør Billedkunst til Norges eldste nålevende kunstpublikasjon Norsk som andrespråk. ISSN 2387-6670. Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens Norsk Zoologisk Forening er åpen for deg som er interessert i Norges dyreliv og deres leveområder, enten du er amatør eller zoolog

Sykepleien Nettsted for 110 000 sykepleier

Tidsskriftet sendes fire ganger i året til alle medlemmer og abonnenter, samt enkelte biblioteker og andre tidsskrifter. Både fagzoologer og amatører oppfordres til å sende inn stoff, med 10 sider (ca. 5 000 ord) som øvre grense. Redaksjonen kan bistå med råd og hjelp ved utforming av manuskripter Frem til og med 2015 kom tidsskriftet Samferdsel ut på papir med ti utgaver i året. Samferdsel gikk over til kun nettpublisering i 2016. Interessert i tidligere papirutgaver? Ta kontakt med redaksjonen: samferdsel@toi.no. Oversikt over papirutgaver . Om oss. Et papirløst Samferdsel Vi har nå gleden av å tilby deg/ditt studiested/din arbeidsplass et abonnement på tidsskriftet Mot Rusgift for kr 300,- for 2 nummer, fritt tilsendt. Du vil gjennom tidsskriftet bli bredt og fortløpende orientert om de viktigste sakene på alkohol- og narkotikaområdet, uten at du behøver å lese tykke bøker

ENQUÊTE. Vinduet flytter over på nett. Hva har de litterære tidsskriftenes rolle vært, og hvilken betydning kommer de til å ha? Seks lesere og skribenter kommenterer Lov og Rett kom første gang ut i 1962 og er det mest leste juridiske tidsskriftet i Norge. Tidsskriftet kommer ut 10 ganger i året. Hvert hefte er på om lag 64 sider. Tidsskriftet publiserer fagartikler, kommentarer, debattinnlegg om aktuelle juridiske problemstillinger og reformspørsmål samt anmeldelser av juridisk litteratur Tidsskriftet Skalk til kampanjepris. Abonner på bladet Tidsskriftet Skalk. Kjøp et abonnement til deg selv eller gi bort som gave eller julegave Tidsskriftet er klassifisert som en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1 i CRIStin. Det innebærer en uavhengig redaksjon, bred distribusjon og fagfellevurdering av publiserte artikler. Viking drives av fire redaktører på frivillig basis og en redaksjonssekretær lønnet på timebasis Tidsskriftet Lov&Data i ny design. Lov&Data er nå ute med nytt design. Det nye designet og den nye stoffinndelingen har gjort bladet mer leservennlig og innbydende. Artikkel ⏲ 10. september 2015 17:33 Lovdata Del artikkel Bladet utgis fremdeles på papir, og vi har fortsatt tro på at bladets fysiske tilstedeværelse kan tjene som en påminnelse om bladets eksistens, og bladet kan da.

Mellom og Lik forlag lanserer antologien Syng ut! Protestsongar i gjendikting Boka er ute i september 2020. Idear om endring spreier seg. Dei reiser frå språk til språk og frå kamp til kamp. Slik dannar lokale hendingar og draumar omriss av dei store rørslene. Antologien Syng ut! Protestsongar i gjendikting inneheld songar om kvinnekamp, miljøkamp, klassekamp, fredskamp, flyktningkamp. Forum for psykologer i kommunen. Teknisk info. Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere Tidsskriftet har en bred vitenskapelig profil. Les mer om historien her. Matrix på FaceBook. Tidligere utgivelser. En oversikt over tidligere utgivelser, fra 2000 og frem til 2018. Se alle utgivelser. Linker til nettsteder. En oversikt over viktige nettsider i Norden for deg som jobber med eller er interessert i psykoterapi

Stephanie (19) sa først nei til å få hjelp fra barnevernet da hun fylte 18 år. Nå har hun bodd på hybel hos vertsfamilien Dirk og Renate Cordier i et år og er veldig fornøyd med løsningen for ettervern i barnevernet Hva slags samfunn vil vi ha? Hva er de grønne løsningene? Pan er Harvests arena for politisk diskusjon og refleksjon Tidsskriftet distribueres gratis til vanlige abonnenter av Lovdata Pro. Lov&Data er dessuten medlemsblad for foreningene Norsk forening for jus og edb, Dansk forum for IT-ret og Svenska föreningen för IT och juridik. For å få tilgang til den elektroniske pdf-utgaven av Lov&Data, må du enten. Tidsskriftet Tjenestehunden AS. Patruljehund . Patruljehunden blir benyttet til å opprettholde ro og orden, til søk etter savnede (herunder personer som har gått seg bort, samt tyver), søk etter bevismateriale (tyvegods), søk etter våpen Om tidsskriftet. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk skal skape rom for reflekterte og kritiske analyser av utdannings- og danningsprosesser. Pedagogikken - historisk og aktuelt - tegner tidsskriftets emnekrets. Tidsskriftet skal være et sted for nytenkende og skarpe analyser som åpner for nye perspektiver på pedagogiske problemsstillinger og institusjoner

Tidsskrift for samfunnsforskning - Institutt for

 1. «Å utdanne nye generasjoner er det samme som å gjøre dem til medlemmer av et 'vi' - et fellesskap som gjør visse standarder til sine», skriv Kristian Bjørkdahl i dette nummeret av Prosa
 2. Samtiden er tidsskrift for politikk litteratur og samfunnsspørsmål. Grunnlagt av Gerhard Gran i 1890. Utkommer fire ganger i året.
 3. Tidsskriftet favner vidt innenfor økonomi, politikk, miljø og kultur. Det tar opp problemstillinger som ser ut over de kortsiktige konjunkturene, og som er viktige for å forstå samtiden. Dets viktigste oppgave er å formidle samfunnsanalyser og dokumentasjon som er vesentlige for fagbevegelse, arbeiderbevegelse og en bred politisk venstreside

Tidsskriftet - Norsk Energ

Tidsskriftet utgir fagartikler, anmeldelser og debattinnlegg til dagsaktuelle juridiske problemstillinger. Selskapsrettstidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt, og retter seg mot praktikere, forskere og studenter Vetuva er et magasin for alle som jobber i barnehagen. Det baserer seg på skandinavisk forskning om barnehager og kommer ut en gang i året Vagant er et tidsskrift for litteratur, kunst, film, ideer og samtidsdebatt. Kommer ut fire ganger i året og løbende på nett MAGMA NR7 2017 Samfunnsansvar. Vi hører ofte at norske bedrifter er digitale sinker. Norge ligger imidlertid langt foran i å ta i bruk nye og tekniske løsninger for produkter og tjenester, men artiklene i denne utgaven av Magma viser at vi har en lang vei å gå før digitalisering siver nedover i organisasjonen Tidsskriftet A (A) er en studentavis som utgis av Arkitektstudentenes Broderskab ved NTNU i Trondheim. A driftes av studenter innen arkitektur og kunst.Avisen kommer både på papir og på nett. Papirutgaven skal utgis to ganger per semester, altså fire ganger i året. Den første utgivelsen under navnet tidsskriftet A kom ut i 2013 og hadde temaet «Hva er arkitektutdanningen?»

Tidsskriftet Utmark > Om tidsskriftet

En rekke undersøkelser fra flere land har funnet at brannmenn har noe høyere risiko for enkelte former for kreft enn gjennomsnittsbefolkningen Tidsskriftet Sykepleien, Oslo, Norge. 74 k liker dette. Sykepleiens side på Facebook gir deg nyheter, fagartikler og forskning som angår sykepleiere. Nettside: www.sykepleien.n Tidsskriftet har normalt 84 sider, og er trykket i fire farger på glanset papir. Tidsskriftet har faste seksjoner, en fagdel, en aktualitetsdel en del med foreningsnytt. Magma er medlem av Fagpressen og blir opplagskontrollert to ganger per år Det tredje nummeret i år er et temanummer om idrett, kjønn og ulikhet. Les om hvordan kjønn, rase og kropp kommer til uttrykk i kjønnstesting i internasjonal eliteidrett, og om muslimske kvinneboksere i krysspress mellom familie og trenere. Du kan også lese om hvorfor jenter slutter tidligere med trening i idrettslagene enn gutter, og hvordan framstillingen av kvinnefotbal Tidsskriftet eies av Institutt for samfunnsforskning og utgis med støtte fra Arbeids- og sosialdepartementet. Nyeste nummer og arkiv. Fra og med 2016 utgis tidsskriftet med åpen tilgang (open access). Det vil si at det er gratis tilgjengelig for alle og finnes kun digitalt på internett

Utgaver | Tidsskrift for Den norske legeforeningMetastaser til parotiskjertelen | Tidsskrift for DenAbdominale aortaaneurismer – endovaskulær og åpen kirurgi

Omsor

Tidsskriftet Jakt & Fiske Midtfylkets ungdomssatsing traff midt i blinken. Midtfylket jakt og fiskeskole i «gamle» Buskerud har trolig et av landets beste opplegg for ungdom. Hvordan kan din forening lykkes med slikt arbeid? Les mer. Flust av gjess - få jegere. Om høsten finnes det minst 150. Et tidsskrift for livssynsdebatt. Det skrives mye om kommentarfelttroll og netthets. Men det finnes folk som får det jevne troll til å fremstå som elskelig og sympatisk ST. SUNNIVA er tidsskrift som utgis av Norsk Kvinnelig Teologforening, og er det eneste nordiske tidsskriftet for feminist- og kvinneteologi. St Sunniva er et vitenskapelig tidsskrift på nivå 1. St. Sunniva er medlem av Norsk Tidsskrift forening. Tidsskriftet ønsker å gi bidrag til debatt om kjønn, kirke og likestilling. I hvert nummer har vi artikler - båd Prosopopeia #3-4 2020 blir et dobbeltnummer med tema form. Tekst kan ikke finnes uten sin form. En kanskje åpenbar konklusjon, men det er tidvis enkelt å se bort ifra formens implikasjoner for teksten som helhet

Tidsskriftet - Barnevernsambande

I anledning nr. 47 Tid, har Replikk intervjuet sosialantropolog og professor ved UiB, Anders Johansen. Han forteller om forholdet mellom nyheter, tidsoppfatning og opplevelsen av nasjonalt fellesskap Les nettartikler frå tidsskriftet GENialt. Papirutgåva kjem normalt ut fire gonger i året. Du kan lese ei av utgåvene nedanfor, eller starte eit gratis abonnement og få bladet i posten. Nr. 2/2020 . Nr. 1/2020 . Nr. 4/2019 . Nr. 3/2019 Nr. 3/2019 - digital versjon . Nr. 2/2019 Nr. 2/2019 - digital versjon . Nr. 1/201 Tidsskriftet dokumenterer krigsseilerne og deres historie på en bred og interessant måte. Her er mange artikler om sjøfolk og skip. Tekstene i medlemsbladet «Krigsseileren» er med få unntak skrevet av krigsseilere selv, som deres minnebeskrivelser av opplevelser under krigen Les siste utgave av Pengevirke - tidsskrift for ny bankkultur. Kreativitet og inspirasjon i koronatid. Korona har gitt oss muligheten til å fordype vårt naturnærvær og å ta klimaforandringene inn over oss. Å lytte til oss selv og naturen er kilder til kreativitet og inspirasjon

Sykdommer som affiserer hud og munnslimhinne | Tidsskrift

på tidsskriftet.no er: Pop-up banner: Kr 31 400 Toppbanner: Kr 31 400 Bunnbanner: Kr 29 200 eks. mva. per måned . Det er mulighet for rabatt for lengre avtaleperioder. Materiellet kan byttes ut underveis . i perioden Tidsskriftet Norges Barnevern er landets mest etablerte tidsskrift innen barnevernsektoren. Det er et fagtidsskrift for ansatte og folkevalgte i barnevernsektoren og vitenskapelig tidsskrift for publisering av forskning innen barne- og ungdomssektoren og barnevernfeltet.Tidsskriftet presenterer populariserte forskningsbidrag, systematiserte erfaringer med utgangspunkt i praksisfeltet og. Tidsskriftet Replikk. 976 liker dette. Et ikke-kommersielt, tverrfaglig tidsskrift drevet av tidligere og nåværende studenter ved UiB. Det gis ut to temanummer i året. Kontakt:.. Litteratur Forord. Duun, O. Ragnhild.Oslo: Olaf Norlis Forlag og Johan Grundt Tanum Forlag: p 166, 195. 1949. Thesen, R. Mennesket og maktene.Olav Duuns dikting i. Ilden er blant de mest brukte av symboltunge gjenstander for kunst - kanskje kun forbigått av kvinnekroppen. Fra Sappho til Donald Trump har ilden og dens evne til å brenne, omvandle, ødelegge, oppvarme, opptenne, stimulere, lokke, forføre og rense vært gjenstand for beskrivelse og besettelse

 • Dixon salongbord.
 • Moriarty actor.
 • Kinarestaurant haugesund.
 • Warum hat deutschland keine zerstörer.
 • Hvem kan få kunstnerlønn.
 • Iss homepage.
 • Seatguru air france a380.
 • Sevilla reiseführer.
 • Aktivitäten münchen kinder.
 • Festsaal im kreis steinfurt.
 • Feuerwehreinsatz fredersdorf vogelsdorf.
 • Fibroadenom op stationär.
 • Ikke verbal kommunikasjon.
 • Kreftforeningen om oss.
 • Swift programming app.
 • Barbican estate.
 • Leerspelletjes groep 5.
 • World cup final.
 • Beste singlebörse.
 • Washi tape nettbutikk.
 • Vgn nürnberg hauptbahnhof telefonnummer.
 • Stjernebilleder 3 stjerner.
 • Spring rona timeplan.
 • Kald følelse i hodet.
 • Farming maple tree.
 • Seniordans møre og romsdal.
 • Pro7 popstars ganze folge.
 • Honnørene kryssord.
 • Bühnenbild bregenzer festspiele 2017.
 • Mineralklumpen kryssord.
 • Barbican estate.
 • Storkenebb frø.
 • Männer verstehen leicht gemacht.
 • Gs bildeler solgt.
 • Börskraschen mellankrigstiden.
 • Pku kekse rezept.
 • Al capone film.
 • Rigatoni schinken sahne erbsen.
 • Kaukasisk ovtcharka.
 • Tenningsrekkefølge volvo 740.
 • Space shuttle rocket.