Home

Nmh studier

Norges musikkhøgskole (NMH) er en vitenskapelig høgskole med Norges største fagmiljø innenfor musikk Norges musikk­høgskole Slemdalsveien 11 0369 Oslo, Norway +47 23 36 70 00. Eksterne nettsider Forsiden nmh.no; Biblioteket; Fagmiljøsiden Vi gleder oss til et nytt studieår og til å møte alle nye og gamle studenter ved NMH. På denne siden finner du viktig informasjon som du må sette deg inn i før du starter på NMH i august. Tilrettelegging. Tilrettelegging av studier og pensum, universell utforming, søk fritak og innpassing av emner, eller permisjoner Norges musikkhøgskole (NMH) er en vitenskapelig høgskole med over 600 studieplasser. Vi har musikkutdanning på bachelor-, master-, og doktorgradsnivå basert på kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning på et høyt internasjonalt nivå. Vi tilbyr videreutdanning og etterutdanningskurs, talentutvikling for de yngste og musikkskole for alle

Se studiekalenderen for 2021/2021 (ansatt.nmh.no). Studiekalender 2019/2020 Denne studiekalenderen gir deg en oversikt over viktige uker, eksamenstidspunkter og fridager for høsten 2019 og våren 2020 På masterstudiet i musikkterapi lærer du å bruke musikk for å hente fram ressurser hos mennesker med ulike utfordringer. Sentralt i studiet står musikkens evne til å fremme uttrykksevne og opplevelse av mening, mestring og livssammenheng Studier. Mennesker, økonomi og teknologi i samspill for bærekraftig verdiskaping. Hvorfor velge NHH. Bachelor i økonomi og administrasjon Fundamentet i siviløkonomutdanningen. Du lærer både å bruke verktøyene og å se de store sammenhengene

Du trenger ikke legge ved vitnemål/karakterutskrifter for studier gjennomført ved NMH etter 2005. Last opp i Søknadsweb eller send inn 2-3 egne arbeider i form av partiturer med tilhørende lydmateriale (omfang: inntil 20 minutter) Fyll ut følgeskjemaet som du finner som lenke i epostkvitteringen fra Søknadsweb Studier for startkull 2020. Emner for startkull 2020. Oversikt over alle planer og emner med emnekoder for 2020. Startkull 2019. Studier for startkull 2019. Emner for startkull 2019. Oversikt over alle planer og emner med emnekoder for 2019. Startkull 2018, 2017 og 2016. Studiehåndbok for startkull 2018 (old.nmh.no) Studier Prak­tisk-peda­go­gisk utdan­ning (PPU) Studieprogramkode PPU ved NMH bygger på Forskrift til rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning, fastsatt 21. desember 2015, (lovdata.no) og Nasjonale retningslinjer for PPU-A, fastsatt 16. februar 2017, (PDF på uhr.no) NMH får stadig nye praksisplasser. Studier i musikk, pedagogikk eller psykologi, yrkesutdanninger som lærer, førskolelærer og sykepleier er eksempler på utdanning som sammen med fullført årsstudium i musikk og helse tilfredsstiller dette kravet

Ta enkeltemner eller en hel master i organisasjon og ledelse samtidig som du jobber. Du bestemmer selv progresjonen i studiet ditt Alle studier ved NMH er adgangsregulert pga. kapasitets- og ressurshensyn, jf. universitets- og høyskoleloven § 3-7 (5). Studieutvalget fastsetter årlig opptakskvoter for de enkelte studier og på de enkelte instrumenter. Studieutvalgets leder har fullmakt til å justere opptakskvotene dersom det blir nødvendig underveis i opptaksarbeidet NTNU VIDERE er videreutdanning og deltidsstudier fra NTNU. Undervisningen er fleksibel og tilpasset deg som er i arbeidslivet Studier ved Institutt for musikk, NTNU. Instituttet har tilbud innen musikkteknologi, musikkvitenskap, utøvende musikk og dansevitenskap Glossary of terms: Norwegian - English The glossary of terms contains Norwegian and English terms used at the Norwegian Academy of Music and is meant as a guide and reference tool for staff and students

Last ned vurderingsplanen i Excel (old.nmh.no). Eksamensinformasjon for lærere. Informasjon om tid og sted for eksamen finner du på. TimeEdit; Studentweb; i emnebeskrivelsene (student.nmh.no). Generelle retningslinjer om sensur, begrunnelse, klage og sykdom ved eksamen, finner du under Forskrift om studier ved NMH NMH er en del av BI-systemet, men vi velger allikevel å ta det med her fordi det tilbyr litt andre studier enn de vanlige BI-høyskolene

NMH Praktis

Norges musikkhøgskole utdanning

 1. Hvorfor markedskommunikasjon? Kommunikasjon er hjertet i de fleste organisasjoner. Med et medielandskap i endring står virksomheter overfor nye utfordringer når det gjelder å nå frem til og bygge relasjoner til sine målgrupper
 2. Om studieprogrammer og opptak for bachelorprogram, masterprogram, årsstudier og Ph.d. ved NTN
 3. Alle studier ved NMH er adgangsregulert pga. kapasitets- og ressurshensyn, jf. universitets- og høyskolelovens § 3-7 (5). Studieutvalget fastsetter årlig opptakskvoter for de enkelte studier og på de enkelte instrumenter. Studieutvalgets leder har fullmakt til å justere opptakskvotene dersom det blir nødvendig underveis i opptaksarbeidet
 4. Forskriften bygger på de generelle bestemmelsene i FOR-2007-01-31-173 Forskrift om opptak til høyere utdanning samt de bestemmelsene som spesifikt regulerer opptak til studier som krever musikkfaglige opptaksprøver. Se spesielt § 4-9.Spesielle opptakskrav til enkelte kunstfag og § 3-6. Unntak fra kravet om generell studiekompetanse for opptak til enkelte kunstfag

Mastergradsstudiet i musikkterapi gir både en akademisk grad i musikkterapi og er en profesjonsutdanning til musikkterapeut. En musikkterapeut arbeider med barn, unge, voksne og eldre i forhold til målsettinger som vedrører helse og behandling, livskvalitet og utvikling i et individuelt og økologisk (systemisk/samfunnsorientert) perspektiv Norges musikkhøgskole (NMH) er en høyere utdanningsinstitusjon i musikk i Oslo, etablert i 1973, og er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. Musikkhøgskolen har studier på bachelor-, master- og doktorgradsnivå, samt videreutdanning og etterutdanningskurs, talentutvikling og musikkskoletilbud (øvingsskole). Norges musikkhøgskole har vel 750 studenter (2020) Fullført bachelorgrad eller tilsvarende utdanning der årsstudiet i musikk og helse eller tilsvarende utdanning inngår. I tillegg må grunnutdanningen omfatte minst 60 studiepoeng i enten musikk, helse-/sosialfag eller pedagogisk/psykologiske fag. Relevant grunnutdanning kan f.eks. være studier i musikk, pedagogikk eller psykologi, eller yrkesutdanninger som lærer, førskolelærer og. Velkommen til fsweb.no. På denne siden finner du snarveier til innlogging i web-applikasjoner knyttet til Felles Studentsystem (FS). De aktuelle web-applikasjonene er: Søknadsweb Her kan du søke på studieprogram ved forskjellige institusjoner.; Studentweb Her kan du blant annet semesterregistrere deg, melde deg til emner, finne eksamensresultatene dine samt finne og administrere data om.

Videre studier Fullført mastergrad kan kvalifisere til å fortsette på ph.d.-nivå, for eksempel ved Fakultet for kunstfag, UiA. Studiet kan inngå som del av et studieløp som sammen med Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) kan gi undervisningskompetanse og mulighet for tilsetting i skolen Knut Tønsberg disputerte ved NMH. Samtidig var det en viktigere sak for ledelsen å få inn rytmiske studier fordi de var privat finansiert, og dermed avhengige av høyt studenttall, sier Tønsberg. Døråpneren var rytmisk utøver på fritida Alle studier ved Kunsthøgskolen i Oslo er adgangsregulert pga. kapasitets- og ressurshensyn, jf. UH-lovens § 3-7 (5). Styret fastsetter årlig opptaksrammer for de enkelte studier. Styret har fullmakt til å justere opptaksrammene dersom det blir nødvendig underveis i opptaksarbeidet

Eirik Birkeland, Ingrid Maria Hanken, NMH. Populært med studier på Musikkhøgskolen. Norges musikkhøgskole melder om høye søkertall for studieåret 2006-2007. I alt 1333 personer har søkt om opptak til bachelor, master- og viderutdanningsstudier Studier. Studier. Grunnstudier. Årsstudier Bachelorstudier. Etter fullført Bachelor. 2- årige masterprogram. Videreutdanninger. Se oversikt over videreutdanninger og deltidsstudier ved hele NTNU. Se kurs NTNU Ocean Training AS. Alumni. NTNU Alumni. Forskning. Forskning. Forskning ved instituttene Studier på masternivå ved Norges musikkhøgskole, Oslo; Masterstudiet ved Barratt Due musikkinstitutt, Oslo i samarbeid med NMH; Uke 9: Bachelor i utøvende musikk, jazz, og masterstudiet i utøvende musikk ved NTNU, Institutt for musikk, Trondhei

NMH Studiekalende

 1. Samlet viser den ulike språklige egenskaper som er med på å prege arbeidet med oversettelser av sangtekster. Med utgangspunkt i teorier om tolkning av tekst, koder og språk, oversettelsesteori og eksisterende studier innenfor oversettelse av poesi og sangtekst, utvikler jeg en metode kalt 10 stadier i oversettelse av sangtekst
 2. Norges musikkhøgskole (NMH) og MF Vitenskapelig Høyskole (MF) samarbeider med KA's Fagutvalg for kirkemusikk (FUM) og Kirkerådet (KR) om en tverrfaglig videreutdanning for kirkemusikere og prester
 3. Det sier Norges musikkhøgskoles (NMH) rektor Peter Tornquist om sitt inntrykk av det han kaller «en levende produksjon av talenter» i det internasjonale gitarmiljøet. Nå håper han at fire nye ansettelser skal gjøre NMH til magnet for gitarister som planlegger høyere studier

NMH Masterstudiet i musikkterap

 1. Informasjon om programplan, timeplan, pensum, fadderuke og mye mer finner du på studiestartsiden (student.oslomet.no)
 2. Som musikkterapeut bruker du musikalske opplevelser for å forbedre helse, trivsel og utvikling hos mennesker
 3. ger - og behandler formale og materielle problemstillinger vel så mye som postkonseptuelle, sosiale og politiske spørsmål
 4. Norges Musikkhøgskole (NMH) er en vitenskapelig høgskole innenfor fagområdet musikk. Høgskolen ble etablert som statlig vitenskapelig høgskole i 1973, og bygget videre på virksomheten til det private Musikkonservatoriet i Oslo. NMH holder til sentralt i Oslo, og utgjør det største musikkfaglige utdannings - og forskningsmiljøet i Norge
 5. Søknad og opptak utøvende studier 2020/2021 / Master i utøving. Master. i utøving. På Mastergradsstudiet bygger på Norges musikkhøgskoles (NMH) studieplan, men det meste av undervisningen foregår ved Barratt Due musikkinstitutt. Det gjelder undervisning i hovedinstrument, utøvende prosjekter, interpretasjoner og kammermusikk
 6. nmh.no Musikkhøgskolen har Norges største og beste musikkutdanningstilbud med 600 studieplasser NMH utdanner Norges fremste utøvere musikkpedagoger dirigente

NMH Barnekorledels

 1. Derfor bør du velge studier i Bergen. 10 gode grunner for å studere ved UiB. Studere i Bergen? Vi tilbyr deg forskning i verdensklasse, campus midt i byen og studier som gir gode jobbutsikter. Kalender. Møt UiB. feb 15. Åpen dag ved Universitetet i Bergen. Sted: Bergen. 15.02.2021 09:00-15:30
 2. Mine studier. Finn flere studier. Send studiene på e-post. Send Tøm innhold. Du må godta vilkårene for denne tjenesten. Jeg godtar [vilkårene for denne tjenesten]* *Obligatorisk. Feil i utsendelse av e-post. Epost er sendt. Minn meg på søknadsfristen(e) Ja takk
 3. Har du fått opptak til studier ved Kristiania tidligere? Logg inn med FEIDE. Innlogging med FEIDE krever en aktiv FEIDE-bruker. Ingen FEIDE-bruker? Er du ny nettstudent og har søkt opptak til studier, kan du logge inn med mobilnummeret ditt. Mobilnummer Neste. Minside for søkere finner du her
 4. Velkommen til Universitetet i Sørøst-Norge (USN)! Vi tilbyr en rekke bachelor, master og videreutdanninger, i tillegg til åtte doktorgradsprogram

Norges musikkhøgskole på Majorstuen i Oslo er en vitenskapelig høgskole og Norges eldste musikkutdanningsinstitusjon i drift.. Skolen tilbyr bachelor innenfor klassisk (utøvende og pedagogisk), kirkemusikk, jazz, folkemusikk (utøvende og pedagogisk), komposisjon og det frie kandidatstudiet. Fra høsten 2011 tilbys også bachelor i direksjon.. Faglig-pedagogisk dag 2020 var kun digital og en del foredrag ble tatt opp. Hvis du ikke kunne delta eller ønsker å se foredragene om igjen, finnes de under hvert fakultet

Du kan ta gehør- og teoriprøven i opptaksuka, eller på forhånd. Forhåndsprøven er frivillig. Den tilbys på NMH, Toneheim folkehøgskole og ved de utøvende musikkutdanningene ved NTNU, UiA, UiB, UiS, UiT. Dersom du består forhåndsprøven, vil resultatet være gyldig ved opptak til alle disse skolene og til Barratt Due musikkinstitutt Follo-piloten er et samarbeidsprosjekt mellom alle kulturskolene i Follo og Norges musikkhøgskole (NMH) om musikkutdanning av barn på alle nivåer. Samarbeidet er forankret i en avtale mellom kulturskolene i Follo og NMH. I denne rapporten kan du lese om resultatene av samarbeidet i perioden 2013-2018. Kulturskolene i Follo og NMH har samarbeidet om følgende områder: 1 Anne Haugland Balsnes disputerte ved NMH Anne Haugland Balsnes disputerte 27. november for doktorgraden med avhandlingen Å lære i kor - Belcanto som praksisfellesskap, der hun analyserer det indre liv i korbevegelsen, med empiri fra Søgne

Studier NH

Video: Jazzkomposisjon - Norges musikkhøgskole - NMH

NMH Studiehåndbøker og studieplane

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er ein av dei største høgskulane i Norge, med om lag 16 000 studentar fordelt på campusar i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund For å svare på denne problemstillingen må det først finnes empiriske studier. Siden må man finne hva disse samlet sier om effekt av musikk og musikkterapi med barn på sykehus. Jeg har valgt å søke etter empiriske studier fordi jeg ønsker data som er basert på erfaring og observasjon, ikke teori eller filosofi Skriftserie fra Senter for musikk og helse, vol 1. NMH-Publikasjoner 2008:3. Trondalen, Gro (2008): Musikkterapi - et relasjonelt perspektiv. I Trondalen & Ruud (red.) Perspektiver på musikk og helse. Norsk musikkterapi i 30 år. Skriftserie fra Senter for musikk og helse, vol 1. NMH-Publikasjoner 2008:3. Aasgaard, Trygve (red.) (2006). Musikk.

NMH Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU

BI og NMH fusjonerer. Arbeidet med å fusjonere BI med NMH og OHH startet allerede under Jørgen Randers i 1989, men avtaleforslaget fikk ikke oppslutning i den faglige stab. Men i 1992 tok begge institusjonene på ny kontakt med BI for nye forhandlinger I denne artikkelen viser jeg til både mine og andre studier som belyser temaet. Jeg henter sitater fra informantene i mitt masterprosjekt om bruk av mp3-spillere (Skånland 2007) og mitt pågående doktorgradsarbeid. Utgiver Norges musikkhøgskole. Serie NMH-publikasjoner;2009:5 Skriftserie fra Senter for musikk og helse;2. Kontakt oss | Gi. At øvelse gjør en til mester beviste NMH-student Astrid Willumsen da hun onsdag 31. mai spilte deler av din bachelor-eksamen i klassisk piano for skolens musikkelever. Astrid gikk selv ut på musikklinjen ved Ringerike vgs våren 2013, og kom rett inn på studier ved Norges musikkhøgskole

Intermezzo - Jean-Pierre Drouet i samtale med Hans

Masterstudiet i musikkterapi - Norges musikkhøgskole - NMH

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. Musikkhøgskolen utdanner profesjonelle utøvere, kirkemusikere, dirigenter, komponister, musikkteknologer, -pedagoger og -terapeuter. Les mer på https://nmh.no Artiklene er laget av kommunikasjonsansatte hos NMH - les mer Velkommen til konsert med NMH Slagverksensemble fredag 26. april kl. 21.00 i Gunnar Sævigs sal, Griegakademiet. Gratis adgang. Konsert med NMH Slagverksensemble Tid: Fredag 26. april kl. 21.00 Sted: Gunnar Sævigs sal, Griegakademiet Lukk Yrker Studier Historier FAQ Kontakt. Lukk Kontakt FAQ Historier Studier Yrker. Meny. Trenger du å ta kontakt med et studiested? Norges musikkhøgskole Slemdalsveien 11 Tlf.: 23 36 70 00 post@nmh.no. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - NTNU 7491 Trondheim, sentralbord: 73 59 50 00 postmottak@ntnu.no. MF - vitenskapelig.

Organisasjon og ledelse - master på deltid - NTN

29. januar kl 15.00 - 20.00 og 30. januar kl 15.00 - 19.30; Påmeldingsfrist: 24. januar 2018; Pris kr 300,- for en dag eller 600,- for to dager NMH, 17-19 SuperCollider-konsert 03.04.2008: Alex Gunia, Lothar Müller, Audun Waage NMH SuperCollider-workshop 03.04.2008: Div. Biermannsgården Konsert: The Köln-Oslo Protokoll Mer info 09.04.2008: ARJ MIDI-rommet Elektronikk Innføring i bruk av Phidgets. Driver; Externals 16.04.2008: AR 22. mars kl 09:00 - 16:00 ; Påmeldingsfrist: 17. mars 2019; Pris kr 300,- for eksterne deltakere. Gratis for studenter og ansatte ved NMH (må melde seg på Som studieprogramleder skal du evaluere studieprogrammet du har ansvar for og rapportere til dekanen. Her er en oversikt over hvilke oppgaver du har i kvalitetssikringen, når du skal utføre dem og.... Kunnskapsbase, brukerveiledninge Vis Bjørnar Utne-Reitans profil på LinkedIn, verdens største faglige nettverk. Bjørnar har 2 jobber oppført på profilen. Se hele profilen på LinkedIn og finn Bjørnars forbindelser og jobber i tilsvarende bedrifter

Forskrift om studiene ved Norges musikkhøgskole - Lovdat

NMH | Bachelorstudiet i dirigering. Manuell dirigering på Hølleveien. UiS-student vant Talent Norges eliteprogram i dirigering TrafikkDirigering AS - Totalleverandør av arbeidsvarsling Dirigering og dirigentstudier - Studier - Fakultet for Helgelendingen - Asfaltering og manuell dirigering i. > Les mer på nmh.no Ledelse av prosesser-studier: LAP 1-oppstart i Vestland i januar 2021 og LAP 2-tilbud for hele landet i 2022-2023 BERGEN: Studiet Ledelse av prosesser 1 vil bli tilbudt til dagens og mulige framtidige ledere ved kommunale kulturskoler i Vestland. Men både påmeldingsfrist og studiestart er utsatt, til henholdsvis 18. Norges musikkhøgskole (NMH) er en vitenskapelig høyskole innenfor fagområdet musikk. Høyskolen ble etablert som statlig vitenskapelig høyskole i 1973, og bygget videre på virksomheten til det private Musikkonservatoriet i Oslo. NMH holder til sentralt i Oslo, og utgjør det største musikkfaglige utdannings - og forskningsmiljøet i Norge

Her kan du booke grupperom. Logg inn med ditt Feide brukarnamn og passord. booking av grupperom. Kapasiteten i grupperomma er redusert som følgje av smittevernstiltak på campus Mange lurer på hvordan vi ønsker å organisere arbeidet, og hvilke endringer vi eventuelt vil komme til å foreslå. Det er for tidlig å besvare slike spørsmål kategorisk. Vi kan likevel antyde noen av våre visjoner for NMH, og hvilke prinsipper vi ønsker å legge til grunn for vårt arbeid: Ledergrupper innen studier, [] Read more Norskkurs nybegynner passer for deg som har ingen eller lite forkunnskaper i norsk, og som ønsker et godt grunnlag for å kunne kommunisere med norsktalende. Det du lærer på nybegynnernivå fungerer også som et godt utgangspunkt for videre læring av norsk for studier og/eller i jobbsammenheng. Gjennomførin https://nmh.no/studier/videreutdanning/barnekorledelse Søknadsfrist 15. april. Veldig anbefalt

 • Google wifi review.
 • Eba unfallbericht brühl.
 • Fettsuging bryst menn pris.
 • Shalom club münchen.
 • Freie gärten in potsdam.
 • Perbedaan paham sosialisme dan komunisme.
 • Marcus og martinus ny engelsk sang.
 • Laptop maus media markt.
 • Solifer campingvogn 2017.
 • Brun og blid elverum.
 • Dreadfactory.
 • Gin tasting ludwigsburg.
 • Enkle matteoppgaver for barn.
 • Aschersleben webcam.
 • Alleluja niech zabrzmi panu chwyty.
 • Sommerkurs matte r2.
 • Any video converter download free.
 • Antidepressiva og alkohol.
 • Personlig trener bali.
 • Dienstgrade feuerwehr niedersachsen.
 • Zellkern modell selber bauen.
 • Sjakk matt 4 trekk.
 • Komplementär distribution.
 • Yacht dilbar.
 • Lalandia priser.
 • Meterstokk.
 • Crucial minnevelger.
 • The trojan war.
 • Db7 aston martin.
 • Hvordan finne ekstremalpunkt i geogebra.
 • Vakuol funktion.
 • Golf sportsvan.
 • Medikamente gegen bulimie.
 • Audi a6 2018 release date.
 • Kiste bly diana.
 • Utklädd till kändis.
 • Esl katowice 2018 cs go.
 • Memmingen nach.
 • Adhd existerar inte bara ett påhitt.
 • Tanzschule fischer kempten.
 • Minecraft horse food.